ANASAYFA Forum HRİSTİYAN YAŞAMI VE UYGULAMALARI Dua Rab’bimizin Duası

 • Bu konu 2 izleyen ve 25 yanıt içeriyor.
15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 26)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24772
  Anonim
  Pasif

  Matta6:5-15

  «Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Siz ise, dua edeceğiniz zaman odanıza girip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar, söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin! Çünkü Babanız, nelere gereksinmeniz olduğunu daha siz O’ndan dilemeden önce bilir.
  «Bunun için siz şöyle dua edin:
  `Göklerdeki Babamız,
  adın kutsal kılınsın.
  Egemenliğin gelsin.
  Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de
  senin istediğin olsun.
  Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.
  Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi,
  sen de bizim suçlarımızı bağışla.
  Ayartılmamıza izin verme.
  Kötü olandan bizi kurtar.
  Çünkü egemenlik, güç ve yücelik
  sonsuzlara dek senindir. Amiin.’
  «Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel Babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz.
  #28748
  Anonim
  Pasif

  ” Bunun için siz şöyle dua edin: ‘Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın.’ ” ( Mat. 6:9 )

  Matta 6. bölümün ilk kısmında Rabbimiz dini hareketlerimizle ilgili üç konuya değiniyor: oruç, dua ve sadaka. Tabi ki bu konuları diğer dinleri anladığı gibi anlamıyoruz. Tanrı’nın bizi yaptıklarımızdan dolayı kabul ettiğine inanmıyoruz. Kutsal Kitap, Tanrı’nın bizi sadece Oğlu’nun ölümü aracılığıyla kabul ettiğini yazıyor ( 2. Ti. 1:9 ). İsa’nın bu ayetlerde belirtmek istediği nokta şudur: Dinimizi gerçeğe göre uyguladığımızda bunu insanların bizi görmesi ve övmesi için değil, Tanrı’nın görmesi için yapıyoruz. İnsanlara ne harika ve ne kadar kutsal bir insan olduğumuzu göstermeye çalışmıyoruz. Tanrı’nın bizi daha önce Mesih’te kabul ettiği için Tanrımıza şükranla sadece hizmet etmeye çalışıyoruz. Böylece duaya geldiğimizde Tanrı’nın bizi duyması ve yanıt vermesi için dua ediyoruz.

  İnsanlar için gösteri yapmamakla beraber ayrıca dua ederken de Tanrı’ya güvenmeliyiz. Putperestler dualarında tanrılarını cevaplamaya ikna etmek için doğru kelimelri defalarca tekrar etmelerine güveniyorlar. Yalnızca doğru sözleri söylediğimiz için Tanrı bizi işitmiyor. Tanrı’nın isteksizliğini aşmak amacıyla isteklerimizi defalarca söylediğimiz için de Tanrı bizi duymuyor. Dualarımızın karşılığını kazanamayız. Tanrı cevap verir ; çünkü O ” duaları duyan “ bir Tanrı ( Mez. 65:2 ). Bizim dua etmemizi buyurdu. Tanrı’nın buyruğu, cevap vereceğinden emin olmamızı sağlamak için yeterlidir. İhtiyacımızın ne olduğunu biliyor ve duada istediğimiz şeylerin ihtiyacımız olduğunu da biliyor. Babamız olarak dualarımızı yanıtlayacaktır.

  Eğer bir şeyi yapmayı biliyorsak, başkalarının bunun nasıl yapılması gerektiğini anlatmasından hoşlanmıyoruz.Bununla birlikte Rabbimiz Tanrı hakkında neye inanmamızı ve O’na nasıl hizmet etmemiz gerektiğini bize Kutsal Kitap’ta anlatır. Bizim neler için ve nasıl dua edeceğimizi anlatıyor. Eğer İsa’nın bu ayetlerde anlattığından daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorsak o zaman gururluyuz ve hiçbir şey bilmiyoruz.Nasıl dua edilmesi gerektiğini Tanrı’nın Kendisi’nden daha iyi kim bilebilir ? Eğer bu ayetlerin bizim için çok basit olduğunu ya da bundan daha yüksek bir seviyede dua edebileceğimizi düşünürsek o zaman Rab’bin Kendisi’nden daha iyi bildiğimizi düşünürüz. Dua konusunda Gökteki Babamız’dan öğrenen çocuklar olalım.

  Mesih’in bize bu ayetlerde ve diğer bölümlerde verdiği sözler sadece tekrarlamak için değildir. Onları kesinlikle kendi sözlerimiz olarak kullanabiliriz, ama onları sadece tekrar etmek dua etmek değildir. İsa’nın bu tekrarlama konusundaki sözlerini anımsayalım: ” Putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın.” Buradaki sözler dua ederken düşüncelerimize rehberlik etmek için verildi. Dua, ne düşüneceğimizi ve neyi dileyeceğimizi anlatır. Tanrı’nın neye önem verdiğini ve O’nu memnun etmek için neyi aramamız gerektiğini bize anlatır. Eğer bir müzik aleti, çalmak isteyip uata bir müzisyenden ders alabilirsek kesinlikle bize anlattıklarına dikkatimizi vereceğiz. Bu ayetlerde nasıl dua edeceğimizi Dua Ustası anlatıyor. Ayrıca dua ettiğimiz Tanrı dua konusunda bize ders veriyor. O’nun söylediklerine kulak verelim mi ? ( Steve LUDWIG )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  #28795
  Anonim
  Pasif

  O zaman şöyle dua et: ” Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın. “ Dualarımız Tanrı’yla başlayacak. Tanrı dualarımızın sebebidir. Sadece Tanrı’nın bize bir şey vermesi için ya da bir şeyler yapması için dua etmiyoruz. O’nun hatırı ve zevki için dua ediyoruz. Dua ediyoruz; çünkü tanrı vardır. Biz varız; O da var. ” Bütün canlı varlıklar Rab’be övgüler sunsun ! ” ( Mez. 150:6 ) Tanrı’nın var olması dua etmek için yeterli bir sebeptir. Eğer sadece isteklerimiz ya da ihtiyaçlarımız için dua edersek putperestliğe çok daha yakın oluruz. Putperestler hayatı daha kolay ve mutlu yapmak için putlarını ” kullanıyorlar. ” Tanrı’nın, Tanrı olduğu ve bizim de O’nun yarattıkları olduğumuz için şükrediyoruz. O ; Tek, Gerçek, Yaşayan Tanrı ve biz O’nun seçilmiş ve sevgili halkıyız. Bu, ” durmaksızın dua etmek “ için yeterli olmalı.

  Tanrı Kendisi’ni bize ” Babamız ” olarak bildirmişti. Bunun ne anlama geldiğini düşün. Her şeyi yaratan ve yöneten Tanrı bizim Babamız’dır. Ülkelerin sınırları ile hükümetlerini ve tarihin çağlarını, zamanlarını düzenleyen Tanrı bizim Babamız’dır. İstediği her şeyi yapabilecek kadar güce sahip olan, bizim için en iyisinin ne olduğunu anlayacak kadar bilgeliğe sahip olan ve çocukları için iyi olanı her zaman yapacak kadar sevgiye sahip olan Tanrı – O bizim Babamız’dır ! Dua ettiğimiz zamanlarda yaklaştığımız Tanrı’dır O. Kutsal Kitap’ı çalış ve Tanrı hakkında yazılan bütün görkemli şeyleri gör. O’nun büyüklüğü ve sevgisi üzerinde derin derin düşün. Dua ettiğinde O’nunla başla. Eğer yaparsan ihtiyaçların ve problemlerin daha fazla küçülecek ve Tanrı’daki inancın daha da artacaktır. ( S. L. )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla:

  #28815
  Anonim
  Pasif

  Bazı çevrelerde Tanrı’nın bütün insanların Baba’sı olduğuna ve bütün insanların kardeş olduğuna inanmak moda. Bu doğru değildir. Kutsal Kitap Tanrı’nın her şeyden önce ” Rab’bimiz İsa Mesih’in Tanrı’sı ve Baba’sı ” olduğunu yazıyor. ( 2. Ko. 11:31 ; Ef. 1:3 ; 1.Pe. 1:3 ) Ondan sonra, Rab İsa’nın bize ” kardeş ” demekten utanmadığını yazıyor ( İbr. 2:11 ). Ayrıca bize Baba’nın bizi sevdiğini söyledi ( Yu. 16:27 ). Rab İsa Mesih Tanrı’yı bizim Babamız yapmıştır. Ama nasıl ? Gene İbraniler mektubunda İsa’nın bizim için ” ölümü tattığını ” ve ” birçok oğulu yüceliğe eriştirmek ” için ” kurtuluş öncüsü ” olduğunu yazıyor ( İbr. 2:9-10 =. Yani, sadece Mesih tarafından günahları arındırılıp ve dolayısıyla ” yücelik” te bir yere sahip olanlar ” oğullar ” sayılıyor. Tanrı hala günahlarında bulunan birisini “oğlu ” olarak sahiplenmeyecektir. Günahlarından kurtulmadıkça kimse Tanrı’nın çocuğu olamaz. ” Çünkü kutsal kılanla kutsal kılınanların hepsi aynı Baba’dandır. Bu nedenle İsa onlara ‘kardeş ‘ demekten utanmıyor.” ( İbr. 2:11 ) Eğer kutsallaştırılmıyorsak , biz Mesih’in kardeşleri değiliz; Tanrı da bizim Baba’mız değildir.

  Öte yandan , Tanrı’nın Mesih’e inanan herkesin Baba’sı olması bizi rahatlatır ve cesaretlendirir. Bizi sevdiğini ve bizi Oğlu’nda kabul ettiğini Tanrı ne kadar açık bir şekilde gösterebilirdi ? Biz dua ederken Tanrı’nın bizleri Kendi çocukları olarak kabul etmesi gerçeğinden daha fazla güveni bize ne verebilir ? Bizden uzaklaşacak mı ? Hiçbir zaman ! Bizi dinlemeyi reddetecek mi ? Hiçbir zaman! Bize duyduğu ilgisini keybedecek mi ? Günahlarımızdan dolayı bizi sevmekten vazgeçecek mi ? Hiçbir zaman ! O, bizim Babamızdır. Belki dünyasal baban seni incitmiştir, ama Tanrı seni hiç bir zaman hayal kırıklığına uğratmayacaktır. ” Rab’bin gözleri doğru insanların üzerindedir, kulakları onların yakarışına açıktır.” ( Mez. 34:15 ). Bu yüzden dualarımıza şu şekilde başlayalım: ” Göklerdeki Babamız…” ( S. LUDWIG )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:papatya:

  #28820
  Anonim
  Pasif

  ” Şöyle dua edin: Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin isteğin olsun. ” ( Mat. 6:9-10 )

  Bu ayetlerden, Tanrı’nın bizden dua hakkında neyi bilmemizi istediğini düşünürken; aslında daha çok Tanrı’nın Kendisi hakkında düşünmemizi istediğini açıkca anlarız. Önce O’nun ” Babamız” olduğunu gördük. Şimdi O’nun ” Göklerdeki Babamız ” olduğunu anlatıyor.Bu sözlerin önemi ne olabilir ? Her şeyden önce Tanrı’nın bizden çok üstün olduğunu anlatıyor. Derlemeci/ Vaiz kitabı bize şunu anlatıyor: “Ağzını çabuk açma, Tanrı’nın önünde hemen konuya girme, çünkü Tanrı gökte, sen yerdesin. Bu yüzden az konuş. ” ( Vaiz 5:2 ). Tanrı göktedir, bu yüzden biz de dualarımızda dikkatli olmalıyız. Çocukların babalarına yaklaşım özgürlüğüne sahip oldukları gibi biz de Tanrı’ya yaklaşabiliriz. Ama, ayrıca şunu unutmamalıyız: Babamız Tanrı’dır. Buna göre dilediğimiz şey ile onu neden istediğimizi iyi düşünmeliyiz. Saçma dualar etmeyelim. Tanrı cennettedir.

  Eğer Tanrı gökteyse o zaman Tanrı bizim problemlerimiz, düşmanlarımız ve ihtiyaçlarımızın üstündedir. Tanrı dua ettiğimiz her şeyin üstündedir. Tanrı’nın bizim isteklerimizi karşılayıp karşılamayacağını merak etmeye gerek yok. Düşmanlarımıza karşı bize yardım edip edemeyeceğini merak etmemeliyiz. Tanrı göktedir. Tanrı ayrıca Göklerin Rab’bidir. O evrenin egemenidir. Bu sebepten doleyı O’na dua ediyoruz. İhtiyaçlarımızı sadece O karşılayabilir. İhtiyaçlarımız ve problemlerimiz bizim halledemeyeceğimiz kadar büyüktür. Düşmanlarımız yenemeyeceğimiz kadar büyük ve çoktur. Ama Tanrı göktedir. Bizim kendimiz için yapamayacağımız şeyleri bizim için O yapabilir. ( S. L. )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla:

  #28830
  Anonim
  Pasif

  Gökteki Tanrı’ya dua ettiğimize göre, tanrı’nın , üzerinde durduğumuz konulara baktığı gibi biz de onlara bakmalıyız. Günah ve karanlıklarla dolu bir dünyada yaşadığımız için gerçekten neye ihtiyacımız olduğunu ya da neyi dilememiz gerektiğini kolayca anlayamayız. ” Nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmeliyiz. ” ( Rom. 8:26 ) Bu yüzden duada yardıma ihtiyacımız vardır. Ne için dua edeceğimizi öğrenmemiz gerek. Tanrı, isteğinin ne olduğunu bize Kutsal Kitap’ta gösteriyor ( 1. Yuhanna 5:14-15 ). Ayrıca Kutsal Ruh’un aydınlatmasına ve güçlendirmesine ihtiyacımız vardır. Tanrı göktedir ; biz de dünyadayız.

  Tanrı gökte olduğu için ilk isteğimiz ” Adın kutsal kılınsın. ” Gökteki Babamız kutsaldır.Tanrı en çok Kendi yüceliği ve kutsallığıyla ilgileniyor. Her şeyi Kendi yüceliği için yapar. ( Yeş. 43:7 ; 46:13; 61:3 ) ” Herşeyin kaynağı O’dur; O’nun aracılığıyla ve O’nun için var oldu. Sonsuza dek O’na yücelik olsun. Amin. ” ( Rom. 11:36 ) Herşey Rab’bin yüceliği için. Buna göre Tanrı’nın yarattığı ve yaptığı her şeydeki amacı; insanların O’nun kim olduğunu görmesi ve anlamasıdır. Tanrı’yı en çok ilgilendiren konu budur. Bu da bizim ilk isteğimiz olmalı.

  Tanrı’nın adının yüceltilmesi için dua edeceğiz. Tanrı’nın adı, bütün sıfatlarını simgeliyor. O’nun adını düşünürken doğru düşüncelere sahip olmalıyız. Çünkü Tanrı’nın adının yüceltilmesi demek, insanların Tanrı’yı olduğu gibi görmeleri ve duymaları demektir. Tanrı’yı her ne gerçek olarak gösterip açıklarsa onun insanlara gösterilmesi için dua ediyoruz. Bu yüzden Tanrı’nın yaşamlarımızda yüceltilmesini istiyoruz. ( S. L. )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla:

  #28847
  Anonim
  Pasif

  Tanrı’nın kutsallığının yaşamlarımızda yansımasını istiyoruz. Yaptıklarımızda ve söylediklerimizde insanların Tanrı’yı görmesini diliyoruz.Başka bir deyişle, daha kutsal ve itaatkar kılınmayı diliyoruz. Ayrıca dünyadaki durumların ve olayların insanlara Tanrı’yı göstermesi için kullanmasını diliyoruz. Tanrı, bütün insanların O’nu tanıyıp yüceltilmesine layıktır. Bunun için herşeyden önce dua ediyoruz.

  ” Egemenliğin gelsin” Tanrı bir kraldır ve bir krallığın başındadır. O’nun bütün çocukları O’nun krallığının kullarıdır. Tanrı’nın bütün çocukları krallığını kabul etmiştir.Böyle bir krallığın kulları olmaktan memnun oldular. Tanrı’nın egemenliğinin gelmesi için dua ettiğimizde Tanrı’nın bizi kral olarak yönetmesi istediğimizi itiraf ediyoruz. Tanrı’nın yaşamımızda her gün ne yapmamız istediğini söylemesini istiyoruz. O’nun planı bizim planımız ve O’nun isteği bizim isteğimiz. Ayrıca Tanrı’nın yaşamımıza hükmetme ve bizi seçtiği durumlara sokma hakkına sahip olduğunu da itiraf ediyoruz.Kral, kullarının nerede yaşayacağı ve yaşamlarının nasıl olacağına karar verme yetkisine sahiptir. Tanrı yolumuzu seçip Kendi isteğini Kutsal Yazılar’dan bize göstermesi için lütuf diliyoruz. Tanrı’nın seçtiği yolu takip etmek kolay olmayabilir, ama Kralımız bize yardım edecek ve bizi koruyacak. ( S. L. )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:papatya:

  #28868
  Anonim
  Pasif

  Kralımız ayrıca krallığına başkalarını da getiriyor. Birçoklarımız Kralımız’ı ve Kurtarıcımız’ı kabul etmesini diliyoruz. Yani, Tanrı bizi başkalarına Kralımız için tanıklık etmemiz ve onlara Tanrı’nın sevgisini göstermemiz için kullanacaktır. Tanrı krallığını genişletmek için bizi kullansın diye dua ediyoruz. Ayrıca Krallığını her türlü saldırıdan ve düşmandan korumasını diliyoruz. Tanrı bizi gerçeği savunma ve insanları korumak için kullanacaktır. Bizi ayrıca Krallığındaki zayıf ve yaralı olanlara yardım etmemiz için de kullanacaktır. Bir çok insanın ruhen yaralı, sevgiye ve cesaretlendirilmeye ihtiyacı var. Bu dünyadaki krallığını kuvvetlendirmesi, genişletmesi ve savunması için bizi kullanmasını diliyoruz. Krallığındaki her üye Kralın ona verdiği herhangi bir işi yapmak için bir hizmetçisidir.

  Kralın bizim ne yapmamızı istediğini öğrenmek için O’nun istediğini bilmemiz gerekir: ” Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin isteğin olsun. ” Tanrı’nın isteğinin dünyanın tümünde yapılmasını istiyoruz. Bundan başka Tanrı’nın isteğinin yaşamlarımızda da yapılması için dua ediyoruz. İtaatimiz tanrı için önemlidir. O’nun isteği göklerde kusursuz bir şekilde yerine getirilir. Melekler O’na itaatsizlik etmezler; isteğini tam olarak ve tüm kalpleriyle çabucak yerine getirirler. Dünyadaki durum neden farklı olsun ? Tanrı’nın isteği göklerde önemli olduğu kadar yeryüzünde de önemlidir. O’nun hizmetçileri olduğumuza göre, O’nun isteğini yerine getirmek isteyeceğiz. O’nun isteğinin ne olduğunu nereden öğreneceğiz ? Sadece Kutsal Yazılar’dan. O’nun isteğinin yapılması için dua ederek, Tanrı Sözü’nün öğrencileri olmalıyız. Eğer O’nun isteğinin dünyada yerine getirilmesini istersek, yaşamlarımızda da gerçekleşmesini isteyeceğiz. ( S. L. )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:kiliseye:

  #28907
  Anonim
  Pasif

  “Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla.” ( Matta 6: 11-12 )

  Gerçek şu ki; gözlerimiz kendi ihtiyaçlarımızda değil de Tanrı da olduğu sürece, Tanrı’dan ihtiyaçlarımızı karşılamasını dileyebiliriz. Bu duadaki ilk üç istek Tanrı ile ilgiliydi. Diğer üç dilek ise bizimle ilgilidir. Ama yine de kendi ihtiyaçlarımız için dua etsek de O’nun görkemi için dua etmeye devam ediyoruz. Her ne yaparsak yapalım Tanrı’nın yüceliği için yaparız. ( 1. Ko. 10 :31 )

  Her gün bir şeylere ihtiyacımız var. Bu yüzden günlük ekmek diliyoruz.Matta’nın 6. bölümünün sonunda Rab İsa bize yarın için kaygılanmamamızı söylüyor. İmanla yaşıyoruz kaygıyla değil. Eğer Rabbimiz bize bugün bakıyorsa yarın da bakacaktır. Bu yarını planlamamalıyız anlamına gelmez, tabi ki planlıyoruz. Ama Tanrı’nın yarın sadık olup olmayacağı konusunda kaygı duymamalıyız. Bugünkü ihtiyaçlarımız için dua ediyoruz. Fiziksel ihtiyaçlarımız için dua ederken Tanrı’nın bunları sağlayacağına olan güvenimizi itiraf ediyoruz. Bu yemek yiyebilmek ve faturalarımızı ödeyebilmek için bir iş bulmasını ve ihtiyaçları olanlara verebilmek için paramızın olmasını da kapsamaktadır. ( Ef. 4:28 ) En zor durumlarda bile Rab İsa Tanrı’nın ihtiyaçlarımızı karşılayacağına güvenmemizi sağlayacaktır. İnançsız kişi bunun nasıl yapılacağını bilmez. Ona yardım edebileceğini düşündüğü herkese koşacaktır. Mesih’e inananlar öncelikle Tanrı’ya koşmalıdır. Sonra eğer bizi başkalarına gitmemiz için yönlendirirse gidelim, ama hala neye ihtiyacımız varsa Tanrı’nın vereceğine güvenelim. İsa Mesih’e inanan kişinin parasal durumu konusunda kaygıları olmamalıdır. İsa’nın dediği gibi: ” Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa Göksel Babanız, tüm bunlara gereksindiğinizi bilir. Siz önce O’nun egemenliğinin ve O’ndaki doğruluğun ardından gidin, o zaman size tüm bunlar da verilecektir.” ( Matta 6:32-33 )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizin olsun.rabbe hamdolsun

  #28969
  Anonim
  Pasif

  Gereksinmelerimizi karşılaması için Rab’be güvenirken O’nun yapmamız için bize verdiği görevler üzerinde de çalışırız. Rab bize iş verir ve bu işi de bereketler. Bu Rab’bin günlük ekmeğimizi karşılamasının bir yoludur. Ama bu olabileceğimiz kadar zengin olmayı denememiz anlamına gelmiyor. Ne kadar alırsak ya da kazanırsak kazanalım, fark etmez, eğer bunu Rab bereketlemezse bu bizi tatmin etmeyecektir. Dünyadaki en zengin kişi bile servetin peşinde koşmaya devam ediyor. ” Yoksul olup RAB’den korkmak. Zengin olup kaygı içinde yaşamaktan yeğdir.” ( Sül. Mes. 15:16 ) Dünyadaki bütün paraya sahip olmaktansa Rab’be sahip olmak çok daha iyidir.

  Günlük ekmek kavramı ayrıca Tanrı’nın bütün isteklerini yapmak için gereken ihtiyaçlarımızı da kapsamaktadır. Daha önceki isteklerimiz için ettiğimiz duaları da kapsamaktadır. Zor durumlarda yardıma ihtiyacımız var ve Tanrı’ya güvenmeye devam edebilmek için yüreklerimizin güce ihtiyacı var. Tanrı’nın açıklanan isteği doğrultusunda bize açıklama yapması ve yönlendirmesi için Kutsal Ruh’un yardımına ihtiyacımız var. Günlük ekmek için dua etmek Tanrı’nın bize bunu tabakta vermesi için cennetten bir hizmetçi göndereceği anlamına gelmiyor. Bunu temin etmesinin normal yolu dürüst bir iş aracılığıyladır. Belki bu işin koşulları bizim için kolay olmayabilir ama Tanrı zor yerde ruhumuzu güçlendirmek için bize günlük ekmeğimizi sağlayacaktır. ” Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla. ” Rab İsa duanın sunumunda çok pratik ve dengeli. Başka bir şey bekleyebilir miyiz ? Sadece fiziksel gereksinmelerimiz yok, ruhsal ihtiyaçlarımız da var. En büyük tinsel gereksinmemiz günah probleminin çözümünün hayatımıza uygulanmasıdır. Yuhanna diyor ki, ” Günahımız yoktur dersek, kendi kendimizi aldatırız ve içimizde gerçek olmaz.” ( 1. Yu. 1:8 )İnanlıların her zaman uğraşacakları günahlar vardır. Her zaman bağışlanması gereken bir günahımız vardır. Günahlardan bağışlanmayı günlük ekmeğe dua ettiğimiz gibi sıklıkla hatırlamaya da ihtiyacımız vardır.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.rabbe hamdolsun

  #29015
  Anonim
  Pasif

  hac5 Bağışlanma için dua ederken ilk önce Tanrı karşısındaki suçumuzu anımsıyoruz. Rab İsa Mesih’teki inananlar olarak doğruluğa çıkarıldık, bunun anlamı günahlarımız affedildi ve Tanrı’nın gözünde doğru sayıldık.Bununla birlikte Yuhanna bize şunu söylüyor: ” Ama günahlarımızı itiraf edersek , güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. ” ( Yu. 1:9 )Bunun anlamı hala günahlarımızı Tanrı’ya itiraf etmemiz gerektiğidir. Hala tanrı’nın isteğine karşı gelerek yaptığımızı kabul etmeye ihtiyacımız var. Yapmayı başaramadığımızı da bir o kadar itiraf etmemiz gerekiyor.Sonra bu şeyler için sorumluluğumuzu da itiraf ediyoruz. Kendimizden başka suçlayabileceğimiz hiç kimse yok. Bağışlanma için tek umudumuzun İsa Mesih olduğunu itiraf ediyoruz ve Mesih’in , Tanrı’ya kabullendiren değerine güveniyoruz. Günahlarımızdan dönmek içinlütuf ve Tanrı’ya itaat edebilmemiz için kesin yardım diliyoruz. Bütün bunları Kurtarıcımızı ve yardım bulduğumuz lütuf tahtında yapıyoruz ( İbr. 4:16 ).

  Bu istekte ayrıca Tanrı’dan bize bizim başkalarına davrandığımız gibi davranmasını diliyoruz. Bizi kıranları ve bize karşı günah işleyenleri bağışladığımızı söylüyoruz. Tanrı’nın bizim O’na karşı olan günahlarımızı bağışlarken ne yaptığını anlıyoruz. Bu yüzden biliyoruz ki, bize karşı günah işleyenleri bağışlamamız gerekmektedir. Başka nasıl olabilir ki ? Eğer başkalarını bağışlayamıyorsak, Tanrı’nın bağışlayıcılığını gerçekten bilip bilmediğimizi kendimize sormamız gerekir. Kutsal Ruh bize yeni bir yaşam verdiğinde Tanrı’nın sevdiğini seven bir yaşam verir. Tanrı Oğlu’nun ölümü karşılığında bağışlamayı sever. Bizi bağışlamak O’nu memnun eder. Başkalarını bağışlamak da bizi memnun etmeli. ( S. L. )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla:

  #29064
  Anonim
  Pasif

  Calvin bunu şöyle açıklıyor: ” Akıl gazabından, kinden, intikam isteğinden isteyerek kaçmak ve haksızlığı hatırlamayı unutmadan isteyerek kaçmak bizim bağışlamamızdır. Bu yüzden Tanrı’dan günahlardan bağışlanmayı bizi kızdıran ya da kızdırmış olanların bize karşı yapmış oldukları suçları bağışlamadıkça beklememeliyiz. Eğer kalbimizde nefret duygularını tutuyorsak,eüer herhangibir fırsatta zarar vermek için intikam planlıyor ve düşünüyorsak ve onlar tarafından iyi sayılmayı hak eden her çeşit iyi işlerden dolayı düşmanlarımızın iyi lütuflarına geri dönmeyi denemeyi göz ardı ediyorsak ve kendimizi onlara övüyorsak aslında, bu duayla Tanrı’ya günahlarımızı bağışlamaması için dua ediyoruz. Çünkü O’ndan bizim başkalarına davrandığımız gibi bize davranmasını istiyoruz. “

  Rab hala ” acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı” dır. ” Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını, başkaldırılarını, günahlarını bağışlarım ” diyor. ( Çıkış 34:6-7 ). Şimdi Kendisi başkalarını affetme de nasılsa bizi de öyle yapması için dua edelim.

  Rabbin sevgi ve ışığı sizinle olsun.:bayraksalla:

  #29175
  Anonim
  Pasif

  ” Ayartılmamıza izin verme. Kötü olandan bizi kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuza dek senindir. Amin ” ( Matta 6:13 )

  Bir önceki istekte günahlarımızdan bağışlanmayı dilemiştik. Eğer günahlarımızı itiraf etme konusunda dürüst olursak günaha tekrar düşmeme arzumuz olacaktır. Şimdi inceleyeceğimiz istek ise günahtan korunmamız hakkındadır.

  Bu isteğin ilk bölümü bize biraz garip gelebilir. Tanrı’dan günaha ayartılabileceğimiz herhangibir duruma ya da yere bizi götürmemesini diliyoruz. Tanrı gerçekten günaha giden koşullara bizi sokar mı ? İlk başta anlamalıyız ki, bütün dünya kötü olanın gücündedir. Bu dünyada nereye gidersek gidelim günaha düşme ihtimali her zaman vardır. Tanrı bizi nereye yönlendirirse yönlendirsin, orada ayartılma ve günah olacaktır. İkinci olarak, unutma ki günaha girmek için ihtiyacımız olan her şey kalbimizde bulunmaktadır. Herhangibir dış ayartma olmadan günaha tamamıyla girebiliriz. Aslında, içimizdeki günahkar doğadan kurtulmak için cennetten başka hiçbir yer yok. İnananlar olarak biz, günahkar bir dünyada yaşayan günahkar insanlarız.

  O zaman nasıl Tanrı’dan bizi günaha götürmemesini dileyebiliriz ? Bu duayı etttiğimizde her şeyden önce günaha düşmemizin bizzim için çok kolay olduğunu itiraf ediyoruz. Bizim için Tanrı’ya itaat yolunu bırakıp günah yoluna girmemizin çok kolay olduğunu biliyoruz. Davut ile itiraf ediyoruz ki: ” Nitekim suç içinde doğdum ben. ” ( Mez. 51:5 ). Günahkar doğamız ile doğduğumuz için ölene kadar bizimle olacak yüreğimizdeki yaşayan düşmanımız olduğunu itiraf ediyoruz. Düşman bizi günaha götürene kadar çabalarından vazgeçmeyecektir. Bu yüzden imanımız için çok büyük olan koşullara Tanrı’nın bizi sokmaması için alçakgönüllülükle dua ediyoruz. ( S. L. )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla:

  #29273
  Anonim
  Pasif

  Tanrı gerçekten başedemiyeceğimiz koşullara bizi sokar mı ? Bu sorunun yanıtını Petrus’un vermesine izin verelim. Petrus’un şu meşhur sözlerini hatırla : ” Petrus O’na , ‘ Rab, neden şimdi senin ardından gelemeyeyim ? Senin için canımı veririm ‘ ded.” ( Yu. 13:37 ) Petrus kendinden çok emin olarak Rabİsa’ya ölmeye hazır olduğunu söylüyor. Dürüst müydü yoksa böbürleniyor muydu ? İsa’nın buna cevap vermesine izin ver: ” İsa şöyle cevap verdi: ‘ Benim için canını mı vereceksin ? San doğrusunu söyleyeyim, horoz ötmeden sen beni üç kez inkar edeceksin. ‘ ” ( Yu. 13:38 ) Petrus çok gururlu bir şekilde diğerlerinin onu sevdiğinden çok daha fazla Mesih’i sevdiğini iddia ediyordu. Ama İsa onun günahını görmüştü. Ne oldu ? Tanrı onun ayartılmasına izin verdi ve böylece Petrus da bunu görebildi.

  Tanrı’nın gizli işleri bizim için çok fazla gizemli ve anlaşılması çok zordur. Bu Tanrı’yı memnun etti ve Petrus’un Mesih’i üç kere inkar ettiği duruma girmesine izin vererek Petrus’a yardım etti ( Yu. 18:17, 25-27 ). Hiçbirimiz Tanrı’nın bildiği şekilde kendi kalbimizi bilemeyiz. tanrı’yı rahatsız edecek belirli bir günahın olmadığını düşünebiliriz ama Tanrı bizi ayartılmaya götürerek bize bunu kolayca gösterebilir.

  Petrus’un bu örneği ayartmanın ne olduğunu anlamamız için bize yardım ediyor. Kelimenin temel anlamı bir şeyi ateşle denemeyle bağlantılı. Metalle çalışan kişi onu saflaştırmak için ısıtır. Tanrı bizimle aynı şeyi yapar. Bizim için bir şeyleri ısıtır, böylece biz de olanı görebiliriz. Şeytan bizi yok etmek için kullanmak ister. Tanrı onu bizi saflaştırmak için kullanıyor. ( S. L. )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.hisusa

  #29322
  Anonim
  Pasif

  Tanrı ve şeytan ikisi de ateşte aktiftirler. Bu, bunun tehlikesidir. Her ne kadar Tanrı ateşi kontrol etse de ateşe tepki verirken, O’na karşı günah işleme ihtimalimiz var. Bu yüzden şöyle dua ediyoruz: ” Ayartılmamıza izin verme.”

  Ayrıca kötüden kurtulmak için dua ediyoruz. Yazı ” kötü olan ” dan bahsetmektedir, ama anlamında bütün kötülüğü kapsamaktadır..İçimizdeki kötülüğü inceledik. Etrafımızdaki kötüden ne haber ? Dünya ve şeytan var. Dünya bizi kendi kalıbına sokmak istiyor. Diğer herkesin aradığı şeyleri aramamızı istiyor. Üzerimizde bu dünya her şeymiş gibi yaşamamız için sabit bir baskı var. Ama vatandaşlığımız cennettedir. Mezmur yazarıyla beraber itiraf etmeliyiz: ” Garibim bu dünyada, buyruklarını benden gizleme ! ” ( Mez. 119:19 ) Bu dünyada yabancılarız. Sadece buradan geçiyoruz. Tanrı bizi bu yaşamın zevkleriyle tatmin olmamız için yaratmadı. Bizi cennet ve Kendisi için yaptı. Bu yüzden dünyayla ve içindeki kötüyle sabit bir savaş var. ( S. L. )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.hisusa

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 26)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.