Hristiyanlar Neden Kiliseye Giderler?

Hristiyanlar Neden Kiliseye Giderler? Ülkemizde Kilise dendiğinde genelde aklımıza çan kuleleri ve eski büyük binalar gelir. Ancak kilise yani soruda da belirtilen kilise bu mudur? Hayır! Kilise denilince akla İsa Mesih’e Rab ve Kurtarıcı olarak iman edenlerin oluşturduğu bir topluluk gelmelidir. Bu nedenle tek bir Kilise vardır ve onun başı şu ya da bu Papaz değil, İsa Mesih’tir. Mesih İnanlıları […]

Loading