Nefesi olan herkes hamdetsin! – (Mezmur 150:6)

“Nefesi olan herkes hamdetsin!”

— (Mezmur 150:6)