HAKKIMIZDA

NE YAPMAK ISTIYORUZ?
  • Tanrısal gerçekleri değişmez Tanrı Sözü olan İncil ışığında Türkçe konuşan insanlarımızla paylaşmak,
  • Dünyanın Kurtarıcısı olan Rab İsa Mesih’in günahtan, şeytandan ve sonsuz ölümden kaçışın tek Yolu olduğunu duyurmak,
  • Türklerin de diğer bütün uluslar gibi İncil’in müjdesini duyma haklarının olduğunu bilerek, tarihte ve günümde her zaman Hristiyan Türklerin var olduğunu; Türklerin de İsa Mesih’e iman ederek Hristiyan olabileceklerini, Türklüğün İslamın hegomanyasında olmadığını, etnik ve dinsel kimliklerin farklı kavramlar olup birbiriyle karıştırılmaması gerektiğini savunmak,
  •  Değişmez Tanrı’nın değişmez Sözü İncil ile ilgili yanlış bilgi ve önyargıları düzeltmek,
  • İnsanlarımıza sonsuz esenliğe çıkış için ÜÇÜNCÜ bir alternatifin var olduğunu duyurmak…

 

 

 

Loading