ANASAYFA Forum HRİSTİYAN YAŞAMI VE UYGULAMALARI Dua Rab’bimizin Duası

 • Bu konu 2 izleyen ve 25 yanıt içeriyor.
11 yazı görüntüleniyor - 16 ile 26 arası (toplam 26)
 • Yazar
  Yazılar
 • #29414
  Anonim
  Pasif

  “Rab’bin Duası “….. İsa’nın….. Öğrencilerine, kendi dualarını şekillendirmeleri için örnek olarak verilmiştir. Tanrı bu sözcükleri aynen kullanmaları için vermemiştir ( Mat. 6:7. ayet buna ilişkindir.),çünkü ezbere dayalı tekrarlanan söz kalabalığı boş sözler olabilir.

  Göklerdeki Babamız : Dua, Baba Tanrı’ya, evren üzerindeki egemenliğini kabul ederek hitap etmelidir.

  Adın kutsal kılınsın : Dualarımıza, hamtlara ve övgüyü hak eden O’na tapınmayla başlamalıyız.

  Egemenliğin gelsin : Tapınmadan sonra, ilk olarak Tanrı’nın işinin ve amacının ilerlemesi için dua etmeliyiz. Özellikle Kurtarıcı Tanrımız, Rab İsa’nın yeryüzünde kuracağı Egemenlik ve doğruluk içinde hüküm süreceği gün için dua etmeliyiz.

  Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de : Tanrı’ya tapınma, Tanrı’nın egemen yönetimi ve O’nun isteğinin yerine gelmesi gökteki gerçektir. Buradaki dua, gökte olan bu durumun yeryüzünde de olmasıdır.

  Senin istediğin olsun : Bu ricayla Tanrı’nın en iyisini bildiğini kabul ederiz ve kendi isteğimizi O’nunkine teslim ederiz. Aynı zamanda O’nun isteğinin tüm dünyada kabul edilmesine duyulan özlemi ifade eder.

  Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver : Tanrı’nın işini ilk sıraya koyduktan sonra, kendi gereksinimlerimizi dile getirmemize izin verilir. Bu rica,ruhsal ve fiziksel açıdan günlük yiyecek için Tanrı’ya bağımlı olduğumuzu gösterir. ( William MacDonald )

  ” Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin. Çünkü Babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha O’ndan dilemeden önce bilir. ” ( Mat. 6:7, 8 )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.isamesihyasiyor

  #29534
  Anonim
  Pasif

  Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de suçlarımızı bağışla : Bu, günahımızın cezasının hukuki affını ifade etmez ( bu af Tanrı’nın Oğlu’na iman etmeyle kazanılır ). Bu, daha çok Babamızla birlikteliğimizi sürdürmek için gerekli ana babaya ait afla ilgilidir. Eğer imanlılar kendilerine karşı suç işleyenleri affetmede isteksiz olursa, kendi suçlarını karşılıksız bağışlayan Babaları ile birlikte olmayı nasıl umut edebilirler ?

  Ayartılmamıza izin verme : Bu rica Yakup 1:13’te Tanrı’nın kimseyi hiçbir zaman ayartmadığı ifadesiyle çelişkili gibi görünebilir. Bununla birlikte, Tanrı halkının sınanmasına ve denenmesine izin verir. Bu rica kişinin, ayartılmaya karşı gelmede ya da denenme altında dik durabilmede kendisine karşı olan sağlıklı güvensizliğini ifade ediyor. Korunma için tamamen Rab’be bağımlılığı kabul eder. ( W. M. )

  ” Ayartılan kişi, ‘ Tanrı beni ayartıyor ‘ demesin. Çünkü Tanrı kötülükle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. ” ( Yakup 1:13 )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !isasiyahbeyaz rabbe hamdolsun

  #29573
  Anonim
  Pasif

  Kötü olandan bizi kurtar: Bu, Tanrı’nın gücüyle günahtan uzak olmayı ümitsizce arzulayanların duasıdır. Kişinin yaşamındaki şeytanın ve günahın gücünden günlük kurtuluş için yüreğin yakarmasıdır.

  Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. : Duanın son tümcesi, Roma Katolik ve Protestan Kutsal Kitaplarının çoğunda,pek çok eski yazma kitapta olmadığından yoktur. Bununla birlikte, böyle bir hamt ve şükran duası , duanın bitişi için mükemmeldir ve yazma kitaplarının çoğunda vardır. John Calvin’in yazdığı gibi, amaç ” Yalnızca Tanrı’nın yüceliğine doğru koşmak için yüreklerimizin ısınması değildir… ayrıca dualarımızın yalnızca tanrı’dan başka hiçbir temelin olmadığını da bize anlatması ” olmasıdır. ( W. M. )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !jesus… rabbe hamdolsun

  #29635
  Anonim
  Pasif

  ” Baba, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. ” ( Luka 11:2 )

  Rab İsa’nın bu dönemde öğrencilerine vermiş olduğu örnek dua; Matta bölümünde ” Rab’bin Duası ” diye bilinen duadan bazı yönlerde ayrılık göstermektedir. Bu ayrılık ya da farklılıkların her birinin bir ereği ve anlamı vardır ve de hiçbirisi önemsiz değildir.

  Herşeyden önce; rabbimiz öğrencilere, Tanrı’ya Babamız diyerek seslenmelerini öğretti. Tanrı’yla kurulan bu yakın aile ilişkisi, Eski Antlaşma insanlarınca bilinmiyordu. Ama; bundan böyle İsa mesih inanlıları, Tanrı’ya, göklerdeki sevecen bir Baba’ya seslenircesine seslenebileceklerdi.

  Bundan sonra, Tanrı’nın adının kutsal kılınması için dua etmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Bu dua, inanlının yüreğindeki Tanrı’nın hizmet görmesine, yüceltilmesine ve O’na tapınılmasına yönelik özlemlerin açığa vuruluşudur. ” Egemenliğin gelsin ! ” şeklindeki yalvarışta; Tanrı’nın bütün kötü güçleri ortadan kaldırarak Mesih’in kişiliğinde yeryüzünde , mutlak bir saltanat süreceği günün yakında gelmesinin istendiği bir duayla karşılaşmaktayız.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  ” En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun, yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun ! ” ( Luka 2:14 ) suda hamdolsun

  #29768
  Anonim
  Pasif

  “Her gün bize gündelik ekmeğimizi ver. ” ( Luka 11:3 )

  Böylece ilkin Tanrı’nın Egemenliğini ve doğruluğunu arayan inanlının, bütün kişisel istek ve gereksinmelerini Tanrı’ya bildirmesi gerektiği öğretilmektir. Sürekli olarak hissedigelen hem fiziksel hem de ruhsal yiyecek gereksinimi, bu ayette betimlenmektedir. Tanrı’yı iyi olan her şeyin kaynağı olarak kabul ederek her gün O’na bağlı bir şekilde yaşamalıyız.

  Rabbimizin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle!

  ” Başkasını yargılamayın,siz de yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın, siz de suçlu çıkarılmazsınız. Başkasını bağışlayın, siz de bağışlanırsınız. ” ( Luka 6:37 ) jesus… tanri sevgidir

  #29988
  Anonim
  Pasif

  Günahlarımızı bağışla, çünkü biz de bize karşı suç işleyen herkesi bağışlıyoruz. Ayartılmamıza izin verme. ( Luka 11:4 )

  Bizim başkalarının hatalarını bağışlamamız koşuluna dayalı olan; günahların bağışlanmasına yönelik edilecek duayla karşılaşmaktayız.Burada; günahın gerektirdiği cezanın bağışlanmasından söz edilmemektedir. Çünkü bu bağışlama, Mesih’in çarmıh üzerindeki tamamlamış olduğu ruhsal işlere dayanmaktadır ve bu tür bir bağışlamaya insan sadece iman yoluyla sahip olabilir. Oysa burada; Baba-oğul ilişkisi içinde bulunan bağışlamadan söz edilmektedir. Bizler iman edip kurtulduktan sonra;Tanrı, bizlerle bir babanın çocuklarıyla olan uğraşısı gibi yakından ilgilenir. Yüreklerimizde, bağışlanma konusunda yetersiz sert bir ruh bulduğu zaman; bizdeki bu ruhu kırıncaya ve Kendisi ile olan paydaşlığa geri getirinceye kadar disiplin altına alır ve de terbiye eder. Bu bağışlanma;O’nunla ruhsal ilişkiye başlarken yaşadığımız bütün günahlarımızın bağışlandığı ve doğrulukla donatıldığımız genel bağışlanma değil; O’nunla ruhsal paydaşlık içerisinde bulunurken yapmış olduğumuz günahların bağışlanmasıdır.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Yahve şalom – RAB, esenliktir. isasiyahbeyaz :papatya: :papatya: :papatya:

  #30097
  Anonim
  Pasif

  Tanrı’nın önünde güvenimiz şu ki, O’nun isteğine uygun ne dilersek bizi iştir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, O’ndan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz.” ( 1. Yu. 5:14, 15 )

  Sonsuz yaşama sahip olduğumuz için Rab’bin huzuruna güvenle yaklaşabiliriz. Yuhanna,bu güveni 14. ve 15. ayetlerde tanımlar. Tanrı’dan O’nun isteğine uygun ne dilersek bizi işittiğini ve vereceğini biliyoruz. O’nun isteğine uygun olmayan bir şey için dua etmekten, korkmalıyız. Şöyle bir soru akla gelebilir: ” Tanrı’nın isteğini nasıl bileceğim ? ” Genel olarak söylemek gerekirse, tanrı’nın isteği, Kutsal yazılar’da açıklanır. Bu nedenle, O’nun isteğini anlamak için, sözünü okumalıyız. Bu şekilde daha bilinçli bir biçimde dua edebiliriz.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Çünkü görünen her şey ışıktır. Bunun için şöyle deniyor: ” Uyan, ey uyuyan ! Ölümden diril ! Mesih sana ışık saçacak. ” ( Ef. 5:14 ) isasiyahbeyaz fish

  #30155
  Anonim
  Pasif

  Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh’un kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder. ( Rom. (:26 )

  Görkemli umut aracılığıyla nasıl güç buluyorsak; aynı şekilde Ruh, bizi zayıflıklarımızda güçlendirir. Dua yaşamımızdada, sık sık şaşırırız. Nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz. Bencilce, bilgisizce, güçbela dua ederiz. Ama Ruh, zayıflıklarımızda yardımcı olmak için sözle anlatılamayan iniltilerle bizim için aracılık ederek yanımıza gelir. Bizim inlediğimiz gerçek olsa da, inleyen biz değil, Ruh’tur.

  Burada bir gizem var. Yüce Kişi’nin ve büyük güçlerin bizim yararımıza çalıştıkları gözle görülmeyen ruhsal alanı, merakla gözetlemekteyiz. Tam olarak anlamasak da, bir iniltinin bazen en ruhsal dua olabileceği gerçeğinden büyük teşvik alabiliriz.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, isa mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Dünyayı kazansan yararı ne olur ? hisusa tanri sevgidir

  #30561
  Anonim
  Pasif

  Tanrı’nın önünde güvenimiz şu ki, O’nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, O’ndan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz. ( 1. Yu. 5:14, 15 )

  Sonsuz yaşama sahip olduğumuz için Rab’bin huzuruna güvenle yaklaşabiliriz. Yuhanna bu güveni 14. ve 15. ayetlerde tanımlar. Tanrı’dan O’nun isteğine uygun ne dilersek bizi işittiğini ve vereceğini biliyoruz. O’nunisteğine uygun olmayan bir şey için dua etmekten korkmalıyız. Şöyle bir soru akla gelebilir: ” Tanrı’nın isteğini nasıl bileceğim ? ” Genel olarak söylemek gerekirse, Tanrı’nın isteği Kutsal Yazılar’da açıklanır. Bu nedenle, O’nun isteğini anlamak için sözünü okumalıyız. Bu şekilde daha bilinçli bir biçimde dua edebiliriz.

  Kardeşinin ölümcül olmayan bir günah işlediğini gören, onun için dua etsin. Duasıyla kardeşine yaşam verecektir. Bu, ölümcül olmayan günah işleyenler için geçerlidir. Ölümcül günah da vardır, bunun için dua etsin demiyorum. ( 1. Yu. 5:16 )

  Yuhanna, bir imanlının güvenle dua edebileceği ve edemeyeceği durumlara örnek veriyor.Bu, bir inanlının diğer bir inanlıyı günah işlerken gördüğü durumlar için geçerlidir.Ancak bu, işleyeni öldüren türde bir günah değildir. Bu durumda, inanlı, o kişinin düzelmesi için dua edebilir. Tanrı, ona ölümcül günah işlemediyse; yaşam verecektir.Öte yandan Yuhanna; Ölümcül günah da vardır, bunun için dua etsin demiyorum diyor.

  Söz, Mesih’ti; O, Hak’tı.
  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
  Dünyayı kazansan neye yarar ? isasiyahbeyaz :papatya: :papatya: :papatya:

  #31442
  Anonim
  Pasif

  Rab’bin duasına giriş bizlere ne öğretir ?

  Rab’bin Duası’na giriş ( ” Göklerdeki Babamız ” sözlerindedir)* bize öğretir ki, dua ettiğimizde Tanrı’ya, O’nun Babalık iyiliğinden ve bizimle ilgileneceğinden emin olarak,** saygıyla, bütün diğer çocuklar gibi isteklilikle*** göksel duygularla, **** O’nun egemen gücünü, görkemini ve lütufkr alçakgönüllülüğünü bilerek yaklaşmalı,***** başkaları ile başkaları için dua etmeliyiz.******

  * Matta 6:9
  ** Luka 11:13
  *** İşaya 64:9
  **** Mezmur 123:1, Yeremya’nın Mersiyeleri 3:41
  ***** İşaya 63:15-16, Nehemya 1:4-6
  ****** Elçilerin İşleri 12:5 ( ” Hristiyan İnancı ” – Şubat 2008 )

  :amin: :amin: :amin: Rab’bin sevgisi ve ışığının sarmalında kalınız.

  #31473
  Anonim
  Pasif

  İlk ricada ne için dua ediyoruz ?

  İlk ricada ( Adın kutsal kılınsın ){ 1 } Tanrı’ya yücelik vermek için {2} kendimizin ve diğer bütün insanların tamamen yeteneksiz ve isteksiz olduğunu bildirerek, Tanrı bize ve başkalarına, kendisini, unvanlarını {3}, sıfatlarını {4}, düzenlemelerini, sözünü {5}, işlerini ve açıklamaktan hoşnut kaldığı her şeyi{6}bilmeyi, bildirmeyi, yüksek değer vermeyi {7}, O’nu düşüncede, sözde {8} ve eylemde{9} yüceltebilmeye, Tanrı tanımazlığı {10}, bilgisizliği {11}, puta taparlığı {12}, kutsal şeylere saygısızlığı {13}, O’nu onurlandırmayan her şeye {14} engel olması ve ortadan kaldırması, her şey üzerindeki sağlayışı aracılığıyla her şeyi kendi yüceliği için yönlendirip düzenlemesi {15} için imkan tanısın ve yönlendirsin diye dua ediyoruz.

  1- Mat. 6:9
  2- 2. Ko. 3:5, Mez:51:15
  3-Mez. 83:18
  4- Mez. 86:10-13,15
  5- 2. Se. 3:1, Mez. 147:19-20, 138:1-3, 2. Ko. 2:14-15
  6- Mez. 135, Mez. 8
  7- Mez. 67:2-3
  8- Mez. 103:1, 19:14
  9- Flp. 1:9-11
  10- Mez. 77:1-4
  11- Ef. 1:17-18
  12- Mez. 97:7
  13- Mez. 74: 18,22-23
  14- 2. Kr. 19:15-16
  15- 2. Ta. 20:6, 10-12, Mez. 83, 140:4, 8 ( ” Hristiyan İnancı ” – Şubat 2008

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:papatya: :papatya: :papatya:

11 yazı görüntüleniyor - 16 ile 26 arası (toplam 26)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.