ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Sosyal ve Toplumsal Konular Çalışmak Kutsaldır

 • Bu konu 1 izleyen ve 24 yanıt içeriyor.
10 yazı görüntüleniyor - 16 ile 25 arası (toplam 25)
 • Yazar
  Yazılar
 • #29187
  Anonim
  Pasif

  İsa’da Tanrı’nın ışığı vardı. İsa’yı izleyenlerde, İsa’nın verdiği yaşamın kendisinde kaldığı kişilerde, Tanrı’nın ışığının olduğu birçok kişi vardır çünkü İsa’nın ” yaşamı insanların ışığıydı ” ( Yu. 1:4 ).

  Doğası nedeniyle Işık karanlığın üzerindedir. “Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi.” ( Yu. 1:5 )

  Biz Tanrı’nın ışığına sahip kişiler aracılığıyla Dünya’nın Işığı karanlığı alt etmeye devam ediyor.

  Pratik deneyimlerimizden çevresini iyi aydınlatabilmesi için ışığın uygun bir yere konulması gerekmektedir. Işık tek başına yeterli değildir, doğru yerde sağlam bir şekilde tutunabileceği sabit bir şeye gereksinim duyar. Oturma odası ışığı masanın kenarında olabilir. Yemek odasında tavandan sabit bir şey ışığı korur. Sokak lambaları da direkler üzerindedir.

  Benzer şekilde eğer dünyada ışık görevi göreceksek Tanrı da bizi doğru konumlara yerleştirmelidir. Bizi herkesin görebileceği bir yere koymalıdır. İsa’nın bu konudaki öğretişi açıktır: ” Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine, kandilliğe koyar; evdekilerin hepsine ışık sağlar.” ( Mat. 5:14-15 ).

  Görünebilirlik ölümcül önem taşımaktadır. Kandiller giysi dolabında ne işe yarar ? Kandiller gizlenmek için değildir. Öyle yerleştirilmelidir ki ışık etraftaki tüm karanlığı aydınlatsın.

  Tanrı dünyasal işimizi bir kandillik olarak, ışığı sabit tutacak bir araç olarak kullanmak istiyor.İşyerlerimizi bizi herkesin görebileceği yere koymaktadır. Eğer Tanrı ışığını yayan kişileri temiz ve pırıl pırıl yerlere koyacak olsaydı bu pekçok kişiyi memenun ederdi belki ama karanlık olduğu yerde kalırdı. Gündüzün sokak lambalarının yanması ne işe yarar ? Hayır. Tanrı halkının karanlıktan birbirine sokulup sarılmasını istemiyor. Karanlıkta bizim ışık olmamızı istiyor. Bizi aralarında evrendeki yıldızlar gibi parladığımız bu eğri ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf, Tanrı’nın lekesiz çocukları olarak ” ( Flp. 2:15 ) görüyor. Eğri ve sapık kuşağın ortasında duran dünyada çalışan kişiden başka kim olabilir ? ( L. P. )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla:

  #29274
  Anonim
  Pasif

  Karanlıkta ışık olmamızla Tanrı’nın asıl sorununu nasıl çözmüş oluyoruz ? Günah dünyaya girdiğinde Tanrı; şöhret, hayranlık, övgü, şükran ve ona layık olan tüm yürek hazinelerini kaybetti. İş dünyamızda Tanrı’nın hak ettiklerini ona nasıl geri kazandırabiliriz ? İsa bunun yolunu şöyle açıkladı: Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerde olan Babanızı yüceltsinler! ” ( Mat. 5:16 ). İsa insanların iyi işlerimizi görünce İsa’nın ışığını göreceklerini söylüyor.Böylece sonuç ne olacak ? Öyle ki insanlar göklerde olan Babamızı yüceltsinler. Bozulmamış yaratılışta, iyi işlerde bulunan ilk kişi Tanrı’ydı. Altı gün çalıştı ve her yaptığı iş O’na ” iyi ” göründü. Ancak günah Tanrı’nın bozulmamış dünyadaki iyi işlerine bizi kör etti. Yalnızca kendisine ait olan yüceliği alamadı. Daha farklı bir şeye ihtiyaç vardı. Günah ilk yaratılıştaki her şeyi karanlığa boğduğundan yeni bir yaratılış gerekliydi. Çünkü biz Tanrı’nın yapıtıyız. O’nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa’da yaratıldık. ( Ef. 2:10 ) ( L. P. )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.jesus…

  #29349
  Anonim
  Pasif

  Yüreği karanlıkla dolu insanlar ne Tanrı’yı övebilir ne de ilk yaratılıştaki iyi işleri için;güneş, ay, yıldızlar ve diğer doğa harikaları için O’nu yüceltebilir. Şimdi ise Tanrı kendi eliyle insanlar arasına yerleştirdiği bir çok kandili aracılığıyla iyi işlerini gerçekleştiriyor. İnsanlar belki Tanrı’nın görkemini görmemek için gözlerini dağlara ve yıldızlara bakmaktan kaçırabilir ama yanı başında her gün her saat ışık veren bir kandili görmemezlikten gelemez.

  Daniel kitabı; bunu Daniel’in üç Tanrısal arkadaşının ve Babil devleti çalışanlarının deneyimleriyle örneklendirmektedir. Nebukadnessar altın bir heykel yaptı ve buyruğundaki herkesin heykele eğilip tapınmasını emretti. Şadrak, Meşak ve Abed-Nego kralın buyruğunu yerine getirmeyi reddettiler. Üçü de kızgın fırına atıldılar. Yalnız onlar fırındayken dördüncü bir kişi daha beliriyor ve kızgın fırından onlara hiçbir zarar gelmeden üç arkadaşı kurtarıyor.

  Onların iyi işleri ( Tanrı’ya güvenip insan eliyle yapılmış dünyasal bir şeye tapınmayı reddetmeleri ) putperest kralın ağzından Tanrı’ya övgüler sunulmasıyla sonuçlandı: ” Şadrak, Meşak ve Abed-Nego’nun Tanrı’sına övgüler olsun ! Meleğini gönderip kendisine güvenen kullarını kurtardı… Çünkü böyle kurturabilen başka bir tanrı yoktur. ” ( Daniel 3:28-29 ).

  Dünyasal işimizi de iyi işlerimiz Tanrı’nın görkeminin yüceltilmesi için yapılabilir. İnanmayan iş arkadaşlarımız bile bu işlerin bizim gücümüzle yapılmış olmayacağını anlayacaklardır. Dünyanın kendi motivasyonu, kendi standartları, kendi çalışma yöntemleri vardır. Dünyadan olanlar dünyasal olan şeyleri kabul ederler. İmanlının göksel Kaynağından gelen iyi işleri açıklamak için dünyasal sözcükler yeterli değildir.

  Burada bile imanla yürümeliyiz, gördüklerimizle değil. İyi işlerimizden dolayı pek nadir etrafımızdaki insanların Tanrı’yı övdüğünü duyarız. Ancak Mesih’te kalmaya devam edersek, gelecekte Baba’nın övülmesi için iyi işlerimizi biriktirdiğine güvenebiliriz. ” Sevgili kardeşlerim , size yalvarırım, cana karşı savaşan benliğin tutkularından kaçının. Çünkü bu dünyada yabancı ve konuksunuz. İnanmayanlar arasında olumlu bir yaşam sürün. Öyle ki kötülük yapanlarmışsınız gibi size iftira etseler de, iyi işlerinizi görerek Tanrı’yı, kendilerine yaklaştığı gün yüceltsinler. ” ( 1. Pe. 2:11, 12 ).Bizim aracılığımızla kazanacağı övgü, Tanrı’nın son yargısına kadar beklemek zorunda olabilir. Ama biliyoruz ki, o günde ” İsa’nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çökmeli ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu söylemelidir.” ( Flp. 2:10, 11)

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.suda

  #29538
  Anonim
  Pasif

  Babil karanlığında çalışan bir kişi, iyi işleri aracılığıyla çalışma arkadaşları arasında ışığını saçar. İyi işleri Tanrı’ya kazanç sağlar şeytana ise kaybettirir. Hamdoldun ki bir gün, bu suçlayıcı düşmanımız bile Işığın gücüyle zararsız hale gelecek. O bile, ” Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkca söylemek ” zorunda kalacak.

  En sonunda tanrı kaybettiklerinin hepsini toparlayacak. Varolan her şeyi yarattığı için hakkı olan övgüye sahip olacak. Vahiy kitabında Yuhanna, o zaman nasıl olacağının sadece birazcığını gösteriyor. 24 ihtiyarın Tanrı’nın tahtının önünde yere kapanıp tapınarak şöyle diyorlar: ” Rabbimiz ve Tanrımız ! Yüceliği, saygıyı ve gücü almaya layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın. Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu.” ( Vahiy 4:11 )

  Dünyasal bir işte çalışmakla ne kadar büyük bir ayrıcalığa sahibiz. Hergünkü görevimiz kutsaldır; her biri tanrı’nın Adına ait olan övgüyü ve yüceliği geri kazandırmak içindir !

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !hisusarabbe hamdolsun

  #29611
  Anonim
  Pasif

  Etrafımızda; birçok gereksinimi olan insanları görüp , Tanrı’nın bizi onlara yardım etmek için kullanması çok doğal ve doğrudur. Tanrı tarafından kullanılmaya istekli olduğumuz halde, bizi işimizde belli bir pozisyona getirişindeki temel nedenleri görmezden geliriz. Çoğumuz şöyle düşünmeyi sever: ” Biz karanlıkta kalanların ışığıyız. ” ( Rom. 2:19 ) Şimdi, Tanrı’ya aitiz. Ama; Tanrı, bizi olduğumuz gibi görür. O bilir ki, Mesih’i izlemek için günahtan arınmamıza rağmen ışığın tutarlı kanalları olarak hizmet etmeden önce bizim işimizde; birçok şeyin halledilmesi gereklidir.

  Tüm inanlılar, dünyada ışıktırlar. Fakat ışık, parlaklık derecelerine göre gelir. 15 watlık bir ampul, ışık yayar; ama, bu ışık daha çok okuma ışığı olarak tercih edilir. Kutsal Yazı’lar bize Tanrı’nın her zaman büyümeyi aradığını ve bireysel inanlılarda artışa baktığını söyler. Meyve üreten dalda, çalışmayı bırakmaz ve dahası da daha fazla meyve için budar ( Yu. 15:2 ). Bu, ışık ile olur. Tanrı; 15 watlık inanlıyı sever; ama, her zaman onun ışığını artırmak için çalışacaktır.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !suda rabbe hamdolsun

  #27906
  Anonim
  Pasif

  Gündelik işimiz, Tanrı’nın en büyük araçları olarak; içimizdeki Mesih’in hayatını büyütmek ve beslemek için hizmet eder. Biz, işimizin diğerlerinin hayatını değiştirmesi için çok hevesliyiz ancak, Tanrı önce bizi işimiz vasıtasıyla değiştirmeye isteklidir. Bundan sonra ancak işimiz, diğerlerinin hayatını değiştirmek için kullanılabilir ( Mat. 7:5 ) Peki, sıradan bir iş, içimizdeki Mesih’in hayatını ve ışıığını arttırmak için nasıl kullanılır ?

  Bir bahçeyi ziyaret etmek, işimizin bu şekilde nasıl kullanıldığını anlamamıza yardım edecektir. Bir bahçeye bitki ekilmeden önce, toprak yaban otları tohumları ile doludur. Çıplak bir toprak parçasında yaban otları büyürse kimseye dert olmaz. Fakat iyi tohum ekildiğinde yaban otları problem olur. İyi bitkilerin gelişimini, bunların gün ışığını, suyunu ve besinini çalarak engeller. Daha basit ifade edersek: Çaba yoksa ürün de yoktur. tanrı kalbimizdeki bahçeleri ekmeye başladığı zaman yaban tohumlarını – Adem’den bize kalan günahlı benliği – çok iyi bilir ve günahlı benliğin içimizde Mesih İsa’nın yaşamasının artışı için bir engel olduğunu da bilir.

  Tanrı’nın çabası, Mesih İsa’nın çarmıhıdır, benliğimiz bununla ölecektir ( Rom. 6:1-11 ). Benliğimizin ölmesine izin vermezsek, ( ” Beden ” Kutsal terimlerde ) içimizde Mesih’in yaşadığını göremeyeceğiz.

  Benlik ve Mesih yaşamı aynı bedende bir arada huzurlu bir şekilde var olamazlar. Ancak birisinin olmaması durumunda ikisinden birisi büyür ( Rom. 8:13 ). ( L. PEABODY )

  Rabbimizin sevgisi sizinle olsun.

  ” Ne mutlu size, açlık çekenler. Çünkü doyurulacaksınız. Ne mutlu size, şimdi ağlayanlar ! Çünkü güleceksiniz. ” ( Luka 6:21 ) jesus… isamesihyasiyor

  #29814
  Anonim
  Pasif

  Günlük işimiz yoluyla; Tanrı bizi yaşamımızda, yaşam ve benliğimizin ölmesi gibi iki seçenekte karar vermemiz için zorlayan durumlarda bırakır. Bu durumlar ( Benliğin ölmesini seçersek ); Mesih yaşamının içimizde büyümesini sağlayacak fırsatlar olur. Daniel’in işi sırasındaki deneyimleri bunu anlatır. Daniel’in çalışma arkadaşları tanıtım fırsatlarını zayıflatmaya çalıştılar. Tek saldırı noktalarının, onun Tanrı’ya adanması olduğunu düşünürler. Onlar; krala, 30 gün içinde kendisinden başka hiçbir Tanrı’ya tapınmama yasağı koydurup, yasal bir tuzakla Daniel’i yakalatmak istediler. Onu dua ederken bulduklarında; bunu krala bildirdiler ve bunu ölerek ödemesini istediler. Başka bir şansı yoktu. Kral, Daniel’in aslanlara atılmasını emretti. Ama Tanrı, Daniel’i kurtardı. Ona, hiç zarar gelmedi.

  Daniel, fiziksel yaşamı ile kaçmasına rağmen; düşmanlarının bu saldırısı kendi benliğinin ölmesi için olduğu çok açıktır. Hiç şüphesiz ki, Daniel düşmanlarına isteseydi, etkisini kullanarak yanıt verebilirdi.

  Böyle bir tepkiyi; Kutsal Yazılar’da okumuyoruz. Daniel, benliğinde kalan, bencil kine olan kışkırtmayı öldürmüştür. Kendini korumak yerine, Mesih’in yaşamını sergilemiştir: ” Kendisine sövüldüğü zaman sövgüyle karşılık vermezdi. Elem çektiğinde kimseyi tehdit etmez, ama davasını, adaletle yargılayan Tanrı’ya bırakırdı. ” ( 1. Pet. 2:23 ).

  Sonuç olarak; Tanrı, onun adına hareket ettiğini görmüştür. Daniel’de daha çok yaşam oluşturmuştur : ” Daniel’in çukurdan çıkarılmasını buyurdu. Daniel çukurdan çıkarıldı. Aslanlar ona dokunup incitmemişlerdi. Çünkü Tanrı’ya güvenmişti. ” ( Daniel 6:23 )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Yahve nissi – RAB, sancağımdır.

  Yahve yire – RAB, sağlar. hisusa hamdolsun

  #29862
  Anonim
  Pasif

  Bir insanı işinden uzaklaştırın. Onu çok zengin tecrübeleri yaşayabileceği bir kaynaktan alıkoyuyorsunuz demektir. Bu zengin tecrübeler, günahı ölüm ( Mesih’in ölümü ) ve Tanrı doğrultusunda ( Mesih’in dirilmesi ) yaşamaktır.

  Erkekler için, bazı çalışan kadınlar günahı yenebilecekleri bir potansiyel kaynak olurlar. Bu alanda Yusuf böyle bir problem ile karşılaşmıştır. İş verenin karısı onu baştan çıkarmaya çalışmıştır. Yusuf reddetmiştir. Baş saki düşünü Yusuf’a anlattı: ” Düşümde önümde bir asma gördüm ” ( Yaratılış 39:9 )

  Kutsal Yazılar’da Yusuf’un bu kadını çekici bulduğuna dair bir belirti yoktur. O bir erkekti, etten ve kandan yapılmıştı. Böyle bir hareketin Tanrı’ya karşı bir günah olduğunu da bildiğinden dolayı benliğin günahkar arzularına öldü.

  Tanrı’ya güvenmeliyiz ve böylece, Mesih’in çarmıhının içimizdeki benliği öldürmesine izin vermeliyiz. Böylelikle, emirlere sadık kalabiliriz. Bu nedenle iç varlığımızın dünyasal yönlerini – cinsel ahlaksızlık, pislik, tutku, kötü arzu ve putperestlik demek olan açgözlülüğü – öldürün. ( Kol. 3:5 ) { L. P. }

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi: ” Kendi içinde bölünen ülke yıkılır, kendi içinde bölünen ev çöker. ” ( Luka 11:17 ) :elsalla: :elsalla: :elsalla:

  #29237
  Anonim
  Pasif

  İsa’nın hayatı, insanların ışığıydı. Yaşamı büyüdükçe ışıkta onunla beraber büyüyecek ve biz Davud ile beraber diyebileceğiz ki,” Çünkü çırağımı sen yakacaksın ; Rab Allahım karanlığımı aydınlatacaktır. ” ( Mez. 18:28 ).

  İçimizdeki ışık net bir şekilde parladığında doğal olarak bunun çevremizdekilere otomatik olarak aktığını kabul ederiz. Çoğu kez bu böyle olmaz ve nedenini merak ederiz. Kutsal yazılar bunun sebebini açıklar. 2. Ko. 4:6’da, Pavlus içimizde parlamaya neden olan ışıktan söz eder.Sonra bu ışığa hazine der, şunu belirterek ” Üstün gücün bizden değil, Tanrı’dan kaynaklandığı bilinsin diye biz bu hazineye toprak kaplar içinde sahibiz ” ( ayet 7 ). Bizim için çizilmiş resim çok berraktır. Biz dünyalı kavonozlar gibi olan inanlılar, içimizde Mesih İsa’nın ışığını taşırız. Bu resme çok çarpıcı bir şekilde benzeyen bir olay da Eski Antlaşma’da Gideon’un başına gelmiştir. Gideon’un 300 savaşçısının herniri boş çanaklarda ışıklı fenerler taşırlar. Çünkü çanaklar ışığı çok etkin bir biçimde bloke eder. Gideon’un adamları düşman kampına kolayca girerler. Gardiyanlar bile ışığı görmezler. Sonra aniden her savaşcı borazan çalıp boş çanakları kırarlar. Işık karanlığı yarar ve savaş kazanılmış olur ( Hakimler 7:16-22 )

  Bizim ” dünyalı damarlarımız ” Gideon’un çanakları gibidir, içinde ışığı saklayabilir. Işık oradadır fakat az bir kısmı dışarıya kaçar. İsa bunun bir problem olacağını bilerek bize ışığı kapalı bir çanakta saklamamızı, fakat yanımızdakilere bu ışığın parlamasına izin vermemiz gerketiğini söyledi ( Mat. 5:15, 16 ) { PEABODY }

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Bugün, tüm dünyayı kazansan neye yarar ? hac5 tanri sevgidir

  #30463
  Anonim
  Pasif

  Işık,bizim dünyalı damarlarımıza kapatılırsa nasıl parlayacak ? Gideon’unordusu biliyordu. Dünyasal damarlar kırılmalıdır. Dış varlığımız yani kabımız, içteki ışık parlayacaksa kırılmalıdır.

  Bizim dünyasal çanaklarımızla, Gideon’unadamlarının kullandıkları arasında iki önemli fark vardır. Birincisi, Gideon’un savaşcılarının kırılmış kaplarını gelecekte kullanamazlardı. Kırıldıkları için artık onlar için değersizdi.Ancak Tanrı nasılsa, hazinesinin devam etmesini tüm zayıflığıyla, dünyasal bir kapta sürdürmek ister. Tanrı bizi fırlatıp atmak için değil daha fazla bizden yararlanmak için, bizim vasıtamızla Hayatını ve Işığını yayması için kırar.İkinci önemli fark: Gideon’un kapları çok kolay kırılıyordu. Bir vuruşta kaplar, parça parça dağılıyordu.

  Fakat Tanrı bizi bulduğunda bunu çok dikkatlice ve amaçlı bir şekilde yapar. Hayatlarımızın tek bir vuruşu değil birçok vuruşa ihtiyacı vardır. Bunlar şartların çeşitliliğiyle ve zamanla olur. Böylece işimizi, Tanrı’nın bizi değiştirme işleminde ideal bir araç yaparız.Çalışırken çok zaman harcarız, çalışmamız sırasında birçok durumla karşılaşırız. Peki, Tanrı’nın bu değiştirme işlemi için nasıl bir hazırlık yapılmalıdır ?

  Yusuf’un mesleği bize Tanrı’nın iş durumlarını bizi değiştirmekle ilgili nasıl kullanıldığı ile ilgili birçok örnek verir. ( L. P. )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
  Dünyayı kazansan neye yarar ?:elsalla: :elsalla: :elsalla: isamesihyasiyor

10 yazı görüntüleniyor - 16 ile 25 arası (toplam 25)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.