Makaleler
TANRI IRK AYIRIMI YAPMAZ

TANRI IRK AYIRIMI YAPMAZ

Tanrı Irk Ayırımı Yapmaz

Bir insanın kendi ülkesini, bayrağını, dilini ve kültürünü sevmesi son derece doğaldır. Bunun da belli bir sınırı vardır. Hem ülkemizi sevmeliyiz hem de başkalarını.

Irkçılık ve nefret… Bu iki sözcük birbiriyle özdeşleşmiş gibi. Irkçı bir insan kendi ırkından olmayandan nefret eder onun varlığına tahammül edemez, onu küçük görür, hor görür, elinden gelse ona yaşam hakkı bile tanımak istemez. Açıkçası sevgisizdir, hoşgörüsüzdür, tahammülsüzdür, bencildir, öfke doludur. Irkını bir put haline getirmiş, tanrılaştırmıştır. Böyle kişilerde Tanrı’ nın esenliği ve huzuru yoktur, olması da mümkün değildir zaten.

Kutsal Kitap’taki On Emir’in ilki ’Tanrın olan Rabbi tüm yüreğinle, tüm canınla seveceksin’dir. İkinci emir ise:‘Komşunu kendin gibi seveceksin’(Matta 19:19).

Eğer bir kimse ırkçılık yaparak ırkını tanrılaştırıyorsa, birinci yeri nasıl Tanrı’ya verebilir ve Tanrı’yı sevebilir?

‘Doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen kişi Tanrı`dan değildir. İşte Tanrı`nın çocuklarıyla İblis`in çocukları böyle ayırt edilir’ (1.Yuhanna 3:10).

‘Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven, Kutsal Yasa`yı yerine getirmiş olur’(Romalılar 13:8).

Eğer sevmiyorsak, ya da sevemiyorsak bu şekilde Tanrı’ nın emrine karşı gelerek günah işlemiş oluyoruz. Bunun için sevginin özü olan Tanrı, bu tür sorunları olan herkese yardım etmek istiyor.İncil’de Yuhanna 3:16′da şöyle der:

‘Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu`nu verdi. Öyle ki, O`na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun’.

Tanrı belli bir ulusu kayırmadı, belli bir ulus için biricik Oğlu İsa Mesih’i göndermedi. Tanrı’da ırk ayırımı yoktur. O, dünyayı, tüm insanlığı öylesine sevdi ki, İsa Mesih’i dünyamıza gönderdi ve tüm insanların günahlarının bedelini haç üzerinde ödemesi için O’nu kurban etti. İsa Mesih’in, gökteki tahtını ve görkemini bırakıp insan bedeni almasına ve dünyamıza gelerek insanlığın günahının cezasını ödemek için korkunç haç ölümüne gitmesine neden olan tek şey, O’nun eşsiz sevgisiydi. O, herkesi eşit ölçüde seviyor, hiç kimsenin kaybolmasını, mahvolmasını istemiyor. Sevgili Rabbimiz’in uğruna canını verdiği, kanını döktüğü her can değerlidir, hem de çok değerli.

İsa’nın haç üzerinde dökmüş olduğu o kutsal Kan her günahı temizleyebilecek güçtedir. Tüm sevgisizliklerinizi bencilliklerinizi, gururunuzu, hoşgörüsüzlüğünüzü, tahammülsüzlüğünüzü ve ırkçılığınızı İsa’ya götürebilirsiniz. Hangi ulustan, hangi ırktan, hangi dilden ve inançtan olursanız olun farketmez. O bağışlar ve tüm bunların hepsinden özgür eder, sevgisiyle doldurur. Çünkü O, yaşayan diri Rab’dir. Sizi de seviyor ve sizlerin de başkalarını sevmenizi buyuruyor.

‘Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin’ (İncil Yuhanna 13:34).

‘Sonuç olarak hepiniz aynı düşüncede birleşin. Başkalarının duygularını paylaşın. Birbirinizi kardeşçe sevin. Şefkatli, alçakgönüllü olun’(1.Petrus 3:8).

Sevgilerimle

Loading

Bir yanıt yazın