Bizim yerimizi alarak günahlarımıza kefaret etmek nedir?

Bizim yerimizi alarak günahlarımıza kefaret etmek sözü, İsa Mesih’in günahkârların yerini alarak ölmesiyle ilgilidir. Kutsal Yazılar bütün insanların günahkâr olduğunu öğretir (Romalılar 3:9-18, 23). Günahlılığımızın cezası ölümdür. Romalılar 6:23’de şu sözleri okuyoruz: “Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.“ Bu ayet bize birkaç şey öğretir. Mesih olmadan ölüp günahlarımızın bedeli olarak sonsuzluğu cehennemde geçiririz. Kutsal […]

Loading

Tanrı neden depremler, kasırgalar ve tsunamiler gibi doğal afetlere izin verir?

Tanrı neden depremler, seller, kasırgalar, tsunamiler, tayfunlar, siklonlar, toprak kaymaları ve diğer doğal afetlere izin verir? 2004 yılında Asya’da gerçekleşen tsunami, 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin güneydoğusunda gerçekleşen Katrina Kasırgası ve 2008 yılında Myanmar’da gerçekleşen siklon, 2023 6 Şubata meydana gelen Kahrman Maraş merkezli deperemler birçok insanın Tanrı’nın iyiliğini sorgulamasına neden oldu. Yıllarca, on yıllarca ya da hatta yüzyıllarca süren […]

Loading

GERÇEK BABAMI BULDUM

GERÇEK BABAMI BULDUM Türkiye’nin Erzin kasabasında doğdum. Beş kardeşin en küçüğüyüm. Babam bizi bırakıp gitmişti. Türkiye’de babasız bir çocuk için yaşam çok zordur. Okul çağlarında bile bu yüzden gerçek bir arkadaşım olmadı. Annem de mutsuz bir kadındı; aynı zamanda da hastaydı, ama günde beş vakit namzını bırakmazdı. Ben ise aradığım sevgiyi insanlarda bulamadığım için Tanrı’ya yöneldim. Onu tanımak istiyordum. Evimizin […]

Loading

Kutsal Kitap Tanrı Sözü’dür. (John Calvin)

Kutsal Kitap’ı (Tevrat, Zebur ve İncil) kesinlikle kabul etmemizin nedeni O’nun Tanrı’nın kendisinin bize esinleyerek vermiş olmasındandır. Bu yüzden her imanlı bu kitabı yaşamının mutlak yetki kaynağı olarak kabul etmelidir. Biliyoruz ki, Kutsal Kitap, Tanrı sözüdür. Ve Tanrı kendi istek ve emirlerini bu kitap aracılığıyla insanoğluna bildirmiştir. Eğer Tanrı’yı tek yetkili olarak kabul ediyorsak, Kutsal Kitap’ın yetkisini de kabul etmemiz […]

Loading

İsa vejetaryen miydi? Bir Hristiyan vejetaryen olmalı mıdır?

İsa vejetaryen değildi. Kutsal Kitap, İsa’nın balık (Luka 24:42-43) ve kuzu eti (Luka 22:8-15) yediğini kaydetmektedir. İsa kalabalıkları mucizesel bir şekilde balık ekmekle doyurmuştu, eğer vejetaryen olsaydı böyle bir şey yapması tuhaf olurdu (Matta 14:17-21). İsa, elçi Petrus’a gösterdiği bir görümde hayvanlar dahil, tüm yiyeceklerin temiz olduğunu göstermişti (Elçilerin İşleri 10:10-15). Nuh’un zamanındaki Tufan’dan sonra Tanrı insanlığa et yeme iznini […]

Loading

İmanlının Cennette Alacağı Ödüller

Yeniden doğuş aracılığıyla kurtulan herkes en büyük ödülü almıştır bile: Sonsuz yaşam! Ama yine de yeryüzündeki hizmetimize göre cennette bizi bekleyen farklı ödüller vardır. Ödüller olduğu gibi, ödülden yoksun kalmak da mümkündür. Kutsal Kitap bu konuda imanlıları uyarmaktadır: ‚Çünkü hiç kimse atılan temelden, yani İsa Mesih’ten başka bir temel atamaz. Bu temel üzerine kimi altın, gümüş ya da değerli taşlarla, […]

Loading

İsa Mesih’in Ölümden Dirilişinin Önemi

İsa Mesih’in Ölümden Dirilişinin Önemi İlk yüzyıl hristiyanlarının İsa ‘nın dirilişine büyük önem verdiklerinden hiç kimsenin kuşkusu yok. Filistin’den başlayarak dünyanın dörtte bir tarafında dirilişle ilgili haberi büyük bir cesaretle yaydılar. Nitekim bu yüzyılın müjdeleme faaliyetlerinin ayrıntılı bir kaydı sayılanve İncil’in 4. kitabı olan Elçilerin İşleri’nde şunları okuyoruz: ” Elçiler, rab İsa’nın ölümünden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı… […]

Loading

İSA MESİH’İN BEDEN ALMASI

  İsa Mesih’in Beden Alması Kutsal Kitap’ta beden alma (enkarnasyon) sözcüğüne yer verilmemiştir. Latince’deki in ve caro (et ve kan) sözcüklerinden türemiş olup, beden kuşanmak et ve kana bürünme eylemi anlamında kullanılır. Teolojideki tek kullanımı inan bedeni alan Tanrı Oğlu’nun lütufkar, gönüllü eylemine ilişkin Hıristiyan öğretişindeki beden alma, kısaca şöyle belirtileri; Tanrı’nın sonsuz Oğlu İsa Mesih bir insan oldu. Bu […]

Loading

İSA MESİH KİMDİR?

“Tanrı var mı?” sorusundan farklı olarak, İsa Mesih’in yaşayıp yaşamadığını sorgulayan çok az insan vardır. İsa’nın 2000 yıl önce yeryüzünde, İsrail’de yaşayan bir adam olduğu genel olarak kabul edilen bir gerçektir. Tartışma, İsa’nın tam olarak kim olduğu konuşulunca başlar. Hemen hemen her büyük din, İsa’nın bir peygamber, ya da iyi bir öğretmen ya da Tanrı yolunda bir adam olduğunu öğretir. […]

Loading

İsa’nın dağda görünümünün değişmesinin anlamı ve önemini neydi?

İsa’nın dağda görünümünün değişmesinin anlamı ve önemini neydi? İsa’nın öğrencilerine, acı çekip öldürüleceğini ve diriltileceğini açıkça söylemesinden bir hafta kadar sonra (Luka 9:22), Petrus, Yakup ve Yuhanna’yı yanına alıp dua etmek için bir dağa çıktı. Dua ederken kişisel görünümü yüceltilmiş bir hal aldı ve giysileri göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü. Musa ve İlyas göründü ve İsa’yla yakında gerçekleşecek ölümü hakkında […]

Loading

İncil’de sık sık karşılaştığımız Sadukiler ve Ferisiler kimlerdir?

SADUKİLER VE FERİSİLER Müjde’ler (Matta, Markos, Luka ve Yuhanna kitapları) genellikle Sadukiler ve Ferisiler’den İsa’nın kendileriyle sürekli olarak çekiştiğini söyleyerek bahsetmektedir. Sadukiler ve Ferisiler İsrail’in yönetici sınıfını oluşturmaktaydı. Aralarında pek çok benzerlik bulunmakla birlikte önemli farklılıklar da mevcuttur. Sadukiler İsa’nın yaşadığı dönem ve Yeni Ahit döneminde Sadukiler aristokrat idi. Varlıklı olmak ve haham ve hahambaşı gibi güç sahibi mevkilerilere gelmek […]

Loading

Kutsal Kitab’a göre dua nasıl edilir?

KUTSAL KİTAB’A GÖRE DUA NEDİR? Dua Tanrı ile konuşmak olarak ifade edilebilir. Yalnızca Üçlükte yani Baba, Oğul, Kutsal Ruh’da bir olan tek Tanrı’ya dua etmeliyiz. Tanrı’ya isteklerimizi, sevincimizi ve teşekkürlerimizi içimizden geldiği gibi samimi olarak anlatmalıyız. Günahlı varlıklar olmamız nedeniyle hak etmediğimiz halde lütfuyla bizi çocuğu olarak kabul etmesinin bilinciyle şükranlarımızı sunmalıyız. Dua ederken Tanrı’yla saygılı bir şekilde iletişim kurmalıyız; […]

Loading