Makaleler
İsa vejetaryen miydi? Bir Hristiyan vejetaryen olmalı mıdır?

İsa vejetaryen miydi? Bir Hristiyan vejetaryen olmalı mıdır?

İsa vejetaryen değildi. Kutsal Kitap, İsa’nın balık (Luka 24:42-43) ve kuzu eti (Luka 22:8-15) yediğini kaydetmektedir. İsa kalabalıkları mucizesel bir şekilde balık ekmekle doyurmuştu, eğer vejetaryen olsaydı böyle bir şey yapması tuhaf olurdu (Matta 14:17-21). İsa, elçi Petrus’a gösterdiği bir görümde hayvanlar dahil, tüm yiyeceklerin temiz olduğunu göstermişti (Elçilerin İşleri 10:10-15). Nuh’un zamanındaki Tufan’dan sonra Tanrı insanlığa et yeme iznini vermişti (Yaratılış 9:2-3). Tanrı bu izni hiçbir zaman geri almamıştır.

Bunu söyledikten sonra, bir Hristiyan’ın vejetaryen olmasının yanlış bir şey olmadığını da eklemek istiyoruz. Kutsal Kitap bize et yememizi buyurmaz. Et yememek yanlış bir şey değildir. Kutsal Kitap, bu konudaki inançlarımızı başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışmamamızı ve başka insanları yedikleri ve yemedikleri şeylere göre yargılamamamızı söyler. Romalılar 14:2-3, “Biri her şeyi yiyebileceğine inanır; imanı zayıf olansa yalnız sebze yer. Her şeyi yiyen, yemeyeni hor görmesin. Her şeyi yemeyen, yiyeni yargılamasın. Çünkü Tanrı onu kabul etmiştir” der.

Tanrı’nın Tufan’dan sonra insanlığa et yeme izni vermiş olduğunu tekrar etmek istiyorum (Yaratılış 9:3). Eski Antlaşma yasasında, İsrail ulusuna belirli yiyecekleri yememeleri gerektiğini buyrulmuştu (Levililer 11:1-47) ama hiçbir zaman et yeme yasağı yoktu. İsa, her türlü et dahil, tüm yiyeceklerin temiz olduğunu bildirmişti (Mark 7:19). Her Hristiyan, tüm konularda olduğu gibi, Tanrı’nın yemesini istediği şeyler hakkında O’na danışmalıdır. Yediklerimizi bize sağladığından ötürü Tanrı’ya teşekkür ettiğimiz sürece yemeye karar verdiğimiz her şey Tanrı’nın kabulüdür (1 Selanikliler 5:18). “Sonuç olarak, ne yer ne içerseniz, ne yaparsanız, her şeyi Tanrı’nın yüceliği için yapın” (1 Korintliler 10:31).

 

 

Alıntı: https://www.gotquestions.org/Turkce/Isa-vejetaryen.html

Loading

Bir yanıt yazın