Makaleler
Kutsal Kitap Eşcinsellik Hakkında Ne Der?

Kutsal Kitap Eşcinsellik Hakkında Ne Der?

Kutsal Kitap Eşcinsellik Hakkında Ne Der?

YANIT

 

Bazı insanların zihninde eşcinsel olmak, derinizin rengi ve boyunuz uzunluğu kadar kişinin kontrolü dışındadır. Öte yandan, Kutsal Kitap eşcinselliğin günah olduğunu açıkça ve tutarlı bir şekilde beyan eder (Yaratılış 19:1-13; Levililer 18:22; 20:13; Romalılar 1:26-27; 1. Korintliler 6:9; 1. Timoteos 1:10). Bu kopukluk pek çok tartışmaya, çekişmeye ve hatta düşmanlığa yol açmaktadır.

Kutsal Kitap’ın eşcinsellik hakkında ne söylediğini incelerken, eşcinsel davranış ile eşcinsel eğilimleri ya da cazibeleri birbirinden ayırmak önemlidir. Bu, etkin günah ile edilgen bir durum olan ayartılma arasındaki farktır. Eşcinsel davranışlar günahtır, ancak Kutsal Kitap ayartılmanın günah olduğunu asla söylemez. Basitçe ifade etmek gerekirse, ayartılmayla mücadele etmek günaha yol açabilir, ancak mücadelenin kendisi günah değildir.

Romalılar 1:26-27 eşcinselliğin Tanrı’yı ret etmenin ve O’na başkaldırmanın bir sonucu olduğunu öğretir. İnsanlar günahta ve imansızlıkta ısrar ettiklerinde, Tanrı onlara Tanrı’dan ayrı bir yaşamın boşluğunu ve umutsuzluğunu göstermek için onları daha da kötü ve ahlaksız günaha “teslim eder”. Tanrı’ya karşı isyanın meyvelerinden biri de eşcinselliktir. 1. Korintliler 6:9 eşcinselliği uygulayanların ve dolayısıyla Tanrı’nın yarattığı düzeni çiğneyenlerin kurtulamayacağını ilan eder.

Bazı insanların şiddete ve diğer günahlara eğilimli olarak doğması gibi, bir kişi de eşcinselliğe daha yatkın olarak doğabilir. Bu durum kişinin günahkâr arzularına boyun eğerek günah işlemeyi seçmesini haklı çıkarmaz. Bir kişinin öfke nöbetlerine daha yatkın olarak doğmuş olması, bu arzularına boyun eğmesini ve her kışkırtmada patlamasını doğru kılmaz. Aynı şey eşcinselliğe yatkınlık için de geçerlidir.

Eğilimlerimiz ya da zayıflıklarımız ne olursa olsun, kendimizi İsa’yı çarmıha geren günahlarla tanımlamaya devam edemeyiz ve aynı zamanda Tanrı’ya karşı doğru olduğumuzu varsayamayız. Pavlus Korintlilerin bir zamanlar işledikleri birçok günahı sıralar (eşcinsellik de bu listede yer alır). Ancak 1. Korintliler 6:11’de onlara şunu hatırlatır: “Bazılarınız böyleydiniz; ama yıkandınız, kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih adıyla ve Tanrımız’ın Ruhu aracılığıyla aklandınız.” Başka bir deyişle, Korintlilerden bazılarının kurtulmadan önce eşcinsel yaşam tarzları vardı, ama hiçbir günah İsa’nın arındırıcı gücü için çok büyük değildir. Arındıktan sonra artık günahla tanımlanmayız.

Eşcinsel arzuyla ilgili sorun, bunun Tanrı’nın yasakladığı bir şeye duyulan bir arzu olmasıdır ve günahkâr bir şeye duyulan her arzunun kökleri eninde sonunda günaha dayanır. Günahın yaygın doğası dünyayı ve kendi eylemlerimizi çarpık bir bakış açısıyla görmemize neden olur. Düşüncelerimiz, arzularımız ve eğilimlerimiz bundan etkilenir. Dolayısıyla, eşcinsel çekim her zaman etkin, kasıtlı bir günahla sonuçlanmaz çünkü bunun için bilinçli bir seçim olmayabilir, ama günahkâr doğadan kaynaklanır. Aynı cinse duyulan çekim her zaman, temel bir düzeyde, bozulmuş doğanın bir yansımasıdır.

Günahkâr bir dünyada yaşayan günahkâr insanlar olarak (Romalılar 3:23), zayıflıklar, ayartılar ve günaha iten unsurlarla kuşatılmış durumdayız. Dünyamız, eşcinselliği uygulama ayartısı da dahil olmak üzere, cazibeler ve tuzaklarla doludur.

Eşcinsel davranışlarda bulunmanın cazibesi birçok kişi için çok yüksektir. Eşcinsel duygularla mücadele edenler genellikle yıllarca “keşke her şey farklı olsaydı” diye hayıflandıklarını anlatırlar. İnsanlar nasıl veya ne hissettiklerini her zaman kontrol edemeyebilirler, ancak bu duygularla ne yaptıklarını kontrol edebilirler (1. Petrus 1:5-8). Hepimiz ayartılara karşı koyma sorumluluğuna sahibiz (Efesliler 6:13). Hepimiz zihnimizin yenilenmesiyle dönüşüme uğramalıyız (Romalılar 12:2). “Benliğin tutkularını tatmin etmemek” için hepimiz “Ruh’un yönetiminde yaşamalıyız”

 

Got Questions.org

https://www.gotquestions.org/Turkce/homoseksuellik-gunah.html

Loading

Bir yanıt yazın