İSA Mesih’in Resimleri Kutsal Kıtap’a Aykırı mı.?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27531
  Anonim
  Pasif

  İSA MESİH’İN RESİMLERİ,KUTSAL KITAP’A AYKIRIMI..?

  İSA MESİH “…Beni görmüş olan, Baba’yı görmüştür” diyebildi (Yuhanna, 14:9).
  Yaradılışın amacı O’nda gerçekleşti: “Tanrı insanı kendi suretinde (resminde) yarattı.
  Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.” (Yaratılış, 1:27)
  Her ikisi de Allah’ın bir benzerini canlandırmaya atanmışlardı. Bu nedenle, insan çehresi tanrısal yücelikten bir esintidir.

  Yaradılışta sevinç duymak, çiçekleri, hayvanları, insanları resmetmek hakkımızdır; ama onları TANRILAŞTIRAMAYIZ.

  Günaha düşüş ve “kötü”nün dünyamıza girişiyle Allah’ın insandaki sureti de çarpıldı. Ancak İkinci Adem, İsa kendisindeki tanrısal sureti yeniden insanoğluna verdi. Pavlus O’nun için,

  “Görünmez Tanrı’nın görüntüsü” diyor (Koloseliler, 1:15).

  İsa tüm insanlık için doğdu, öldü ve dirildi.O, gerçek Allah’ın tüm zamanlar için insan biçimindeki görünümüdür. O’nun sevgisi, sevinci, esenliği ve sabrı hayal ürünü bir teori değil, kavranabilir bir gerçekliktir.

  TANRI, İsa’nın şahsında yanımıza geldi; etrafa tehditler saçan asık suratlı Hind putu Kali gibi bir savaş tanrısı değil, tanrısal gazabı bizim yerimize içmeye hazır, sonsuz hayata kavuşabilmemiz için ölümüne koşan kurbanlık bir “Kuzu” olarak bizimle konuştu.
  Feda ve kurban düşüncesini, O yüreklerimize yerleştirdi. Çarmıh (haç) böylece Mesih İnancı’nın silinmez, kalıcı sembolü oldu.

  Mesih’in dirilişi, O’nun bedensel görünümüyle öğrencilerine görünmesinde doruğuna ulaştı. O, bu görünmesinde öğrencilerinden kendisine dokunmalarını istedi. Allah’ın yaratıklarına uzak olduğu çağın artık kapandığı ve Allah’ın Mesih’te görünümüyle varlığını herkesçe kavranabileceği gerçeği kabul edilmeliydi. (Luka, 24:39)

  Mesih’in İzleyicilerinde Görünümü ise,İsa, öğrencilerinin yüreklerini
  Ruhu ile doldurdu; öyle ki, Allah’ın sevgisi ve kutsallığı yine O’nun sevinciyle kendilerinde görünmeliydi. Kin ve ölümün kol gezdiği dünyada biz, Allah’ın Mesih’te kendini gösteren “resmini” taşımakla yükümlüyüz.
  Ailemizde, komşularımızın arasında, dostlarımızın yanında Mesih’in elden ele dolaşan bir mektubu olmalıyız.
  O, kendi resmini, görünümünü bizlere yerleştirdi. O’nun erdemlerini bir ayna misali yansıtmalıyız. Dünyanın dört bir bucağında Rabb’in gerçek izleyicileriyle karşılaşan kişi, onlardan her birinde Mesih esenliğinin ışıldayan yüceliğini hemen hisseder. Yoksul, zengin; yaşlı, genç; kültürlü ya da kültürsüz.

  Çarmıha Gerilen ve Dirilen’in Ruhu kime yerleşmişse, o kişi göğün parıltısını aksettirir. İnsanlar yalnızca servetlerine, ideolojilerine göre ayrılmıyor. İnce, ama sonsuza dek geçerli bir hat yeniden doğanlarla günahlarında ölüleri birbirinden ayırıyor. Mesih’in girdiği yerde Allah, kendisini görünür ve kavranabilir biçimde yansıtıyor.

  Kendisini onurlandırmak yerine Oğul’u yüceltmek, Kutsal Ruh’un temel ilkesidir. İsa’nın izleyicileri de kendilerini ön plana çıkarmazlar, yüceliğin tümünü Kuzu’ya verirler. İsa’nın annesi Meryem ve kutsallar hayatta olsalar, orada burada Oğul’un yerine boy gösteren kendi resim ve heykellerinin yok edilmesini isterlerdi.

  Allah’tan başka iyi yoktur. Ancak, lütuf sayesinde, aklanıp kutsandık. Meryem’e ya da kutsallara dua etmek, onlardan yardım ummak Kutsal Kitap’ın öğretisine aykırıdır. Bunu yapan kişi, ikinci emri karşısına almış olur; çünkü o, güvenini tümüyle Allah’a vermiyor, Bu, güveni, Allah ile ölümlü yaratıkları arasında paylaştırmaktadır. Ne bir resim, ne de heykel; ne kutsalların emanetleri ne de onların kemikleri kurtarış sunabilir. Kurtarıcı gücü bize yalnızca Allah ve Oğlu verebilir. Putlar O’nun katında yalnızca nefret uyandırır.

  Yeni Antlaşma’nın sırrı, Allah’la izleyicileri arasındaki baba-çocuk ilişkisindedir. Bu ilişkinin temeli, İsa’nın çarmıhtaki barıştırıcı ölümü ve O’nun Baba’nın sağındaki başkâhinlik makamıdır. Oğul bizim için, bizi Göksel Baba’ya doğrudan bağlayan bir hat kurdu. Bu ayrıcalığı görmek istemeyen kişi, Allah’a yürekten güvenemez. Doğruluk, bağış, ruh ve yaşam kaynağı yalnızca Allah ve Oğlu’dur. Bundan ötürü şükür ve ibadet yalnızca Üçlük’te bir Olan’adır.

  KAYNAK:=On Emir.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.