ANASAYFA Forum İNCİL’den Bugünkü İnciler… (Devotionals) İNCİL’den alıntı düşünceler üzerine…

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26465
  Anonim
  Pasif

  Kitabı mukaddes’den ve özellikle İNCİL’den okuduğum İsa Mesih sözlerini hep benimsedim ve satılardan alıntılarla belleğimi süsledim. Anlamadığım bir gizemle sevip ezberlediğim sözleri emirler sayarak onları hayatımda uygulamağa çalıştıkça, uygun olmayan şeyler yaptım! İNCİL’den alıntılarla düşünmeğe çalışırken karşıma çıkan zıt fikirler karşısında hep bocaladım ve alıntılarımı unutuverdim! Mesih İsa’nın o dağdaki sözleri, “ne mutlu ruhta fakir olanlara!” şeklinde başlamış (Matta 5:3). Uzun yıllar boyunca bu sözün işaret ettiği anlamı hep bilmek istedim; çok yorumlar yaptım, çok vaazlar dinledim; ama hiçbiri, Ruh esinleri gibi beni tatmin etmedi.

  Şu gerçeği farkediyorum ki, Musa’nın ilettiği Allah’ın Yazılı Yasası’ndaki bir eksikliği, Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, “size söylemiş olduğum sözler ruhtur ve yaşamdır” sözüyle tamamlamıştır! (Yuhanna 6:63).

  Böylece Mesih İsa’da Yaşam Ruhu’nun Yasası”, “Yazılı Kutsal Yasa” nın yerini almıştır! Mesih imanlıları olan bizler, bu yasa ile günahın ve ölümün yasasından özgür edildik.“Ne mutlu ruhta fakir olanlara!” bağlamında düşünürken, Yazılı Yasa’dan alıntılarla dürüst olmağa çabalayan Ferisilerin ve Yazıcıların İsa Mesih karşısına kendi icatları bir dürüstlükle dikilmeleri, ruhtan yoksunluklarını ortaya koyuyordu. Yazılı sözler, ruhtan yoksun emirler oldukları halde, harflerden ibaret bu yasaya kendilerini uydurmağa çabalarlarken insan gelenekleri ortaya çıkmış! Yazılı Yasa’nın ruhu da var! Ferisiler ve Yazıcılar, Kutsal kitaplardan alıntılarla yetinerek kendi çabaları ile Allah’a uyum sağlanabileceğini sanarak gelenekçiliğe yönelmişler. Halkı da, kendilerine ve geleneklerine uydurmağa çalışmışlar! Halbuki, Allah’ın Kitabından alıntı düşüncelerin bir eksiği var!

  Kitaptan alıntı düşüncenin ruhuna da, ihtiyacımız var! Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, Eski Yasa’daki bu noksanlığı tamamlamağa gelmiş! Yazılı Yasa’ya uyma yetersizliğimiz var! Çünkü Yazılı Kutsal Yasa’nın yaşamı da var. İşte bu nedenle İsrail ulusu, hep Mesih’i beklemiştir.

  İsa,

  “Yol ve hakikat ve yaşam benim; ben vasıta olmadıkça, Baba’ya kimse gelmez” diyerek, kendini önce öğrencilerine açıklamağa başlamış(Yuhanna 14:6).

  İsa’nın İNCİL’de yazılı bu vaadını çok seviyorum! Çünkü Kitabı Mukaddes’den ve özellikle İNCİL’den alıntılarıma ruh vererek, alıntı düşüncenin ruhu ile düşünmek bir başka oluyor! Edindiğim bu izlenime göre, Kutsal Ruh’un İNCİL’de yazılı Mesih İsa sözlerini hatırımıza getirmesi, O’nun bize esin yolu olmasıdır. İNCİL’den alıntılar üzerine Kutsal Ruh’tan alıntılarla düşünmemiz ne harikadır! İNCİL’den alıtılarla düşünmeğe çabalamamız, bizi Ferisilerden ve Yazıcılardan ziyade doğru yapmıyor! Kutsal Ruh’tan alıntılarımız, İNCİL’den alıntılarımıza hayat veriyor ve bizi derin düşündürerek değişime uğratıyor! İNCİL’den alıntılarla düşünmeğe yetinirsek, fanatik Hristiyan konumuna girme tehlikesine düşebiliriz; Kutsal Ruh’a ihtiyacımız var! Çünkü, Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’in vaadi üzere, İNCİL’de yazılı sözlerini bize öğretecek ve hatırımıza getirecek olan O’dur.

  Başlarını kitaplardan kaldırmayan Yahudi önderlere İsa’nın şu sözü,
  günümüzde de, bize ışık tutuyor: ” Siz hiçbir zaman ne onun sesini işittiniz, ne de onun suretini gördünüz. Ve onun sözü sizde durmuyor;
  çünkü onun gönderdiği zata iman etmiyosunuz ” (Yuhanna 5:37,38)

  İNCİL’i okuduğumuz halde, satırlardan alıntılarla içimizde şu umut yeşerecektir ve yeşermelidir; çünkü muhtacız: Rabbin sesini ve söyleyişlerini işitip onun suretini görmeyi dilememiz gerekir. Çünkü Rab’le kişisel ilişkiye ihtiyacımız var! Baba-Oğul-Kutsal Ruh’la ilişkisiz Hristiyanlık mümkün değildir! Elçi Yuhanna da, bizi bu ilişkiye ve birlikteliğe şu sözlerle davet etmiş: ” evet, gördüğümüzü ve işittiğimizi size de ilan ediyoruz; ta ki, sizin de bizimle beraber müşareketiniz olsun; gerçek müşareketimiz de Baba ile ve Oğlu İsa Mesih iledir; sevincimiz de ikmal olunsun diye, bu şeyleri size yazıyoruz” ( I.Yuhanna 1: 3,4).

  İNCİL’de yazılı yukarıdaki davetiye, belki bazılarının dikkatini ve ilgisini çekmiyor olabilir. İtiraf edeyim ki, benim dikkatimi ve ilgimi çekiyor! Çünkü kiliselerde kitaplardan alıntılarımızı birbirimizle paylaşıp birbirimizi bereketlemeğe çabalıyoruz. Mesih Ruhu’undan alıntıları paylaşmağa da, çağrılıyoruz! Kilise topluluğunda Ruh’un etkinlikleri olmalıdır ve buna ihtiyacımız var! İnsan etkinliklerine değil, Kutsal Ruhun öğretişlerine ve etkinliklerine ihtiyacımız var. Bu teşviklerim, İsa Mesih imanlılarınadır. Dışarıda olanlar, belki de, bu teşviklerimi anlamazlar.

  Sevgili kardeşim Evangelist’in o müslüman çocuğa söylediği “sana iyi düşünüşler!” sözü, Mesih İsa bağlılığındaki derin düşünürlüğünün Allah’tan dileği niteliğindedir! Bu örnek olay, günahlarımıza karşılık o haçta elem çeken İsa Mesih’imizin, ” Baba! Onlara bağışla; çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar ” duasını çağrıştırıyor! Karanlık fikirlerle mahva gidenlerin acınacak durumları gözlerimiz önünde iken biz ne yapalım? “Beter olsunlar ” mı diyelim;yoksa, ” Ey Rab ve Kurtarıcımız İsa Mesih, onlara bağışla ” mı diye dua edelim? Kurtarıcımız Rab İsa Mesih vasıtası ile Baba’nın bize bağışladığı sevgi ile onları sevmeğe ve onları kucaklamağa ne kadar çok ihtiyacımız var; onların da var! Karanlık fikirlere tutsak olanların, bilmedikleri bu halde ne kadar çok sevgiye ve kurtuluşa ihtiyaçları var!

  Çağımız insanlarını karanlığa sürükleyen düşünceler üzerine Mesih İsa fikirleri doğmalıdır. Sevgili kardeşimiz Evangelist, o gence İNCİL’den bir alıntıyı ekmiş; Rab, ona merhamet etsin.

  Sevgili kardeşim Kemal Başaran’ın da, yazdığı ‘cehennemin dibi” yazılarını okudum ve sıkıntılarını takdir ettim. Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’den ona bol selamet, sevgi, sevinç ve teselli dilerim.
  İNCİL’den alıntı düşüncelerimiz üzerine Rab’bimizin nuru doğsun ve böylece Kutsal Ruh’tan alıntılarla düşünelim. Kutsal Ruh esinleri, ya da, İNCİL’de yazılı sözleri hatırımıza her bir getirişi, bize Ruh’tan alıntı olsun. Amin.

  “İNCİL’den alıntı düşünceler ” üzerinde irdeleme yaparken, bu paylaşımımı, İNCİL’den şu alıntıyla düşünmeğe sunuyorum : “Bir şeyi kendimizden gibi düşünmeğe biz kendimiz yeterli değiliz, fakat yeterliliğimiz Allah’tandır; ve o bizi Yeni Yasa’nın, harfin değil, ancak Ruh’un hizmetçileri olmağa yeterli kıldı; çünkü harf öldürür, fakat Ruh diriltir” (II.Korint.3:5,6).

  Kutsal Ruh’tan alıntı düşünceler, İblis’in kalelerini yıkan kudretli silahlardır (II.Korint. 10:3-5). Amin.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.