ANASAYFA Forum İNCİL’den Bugünkü İnciler… (Devotionals) İNCİL’de yazılı şeyler görülüyor!

 • Dieses Thema hat 1 Teilnehmer und 0 Antworten.
Ansicht von 1 Beitrag (von insgesamt 1)
 • Autor
  Beiträge
 • #26125
  Anonym
  Inaktiv

  Kurtarıcım Rab İsa Mesih’in İNCİL’de yazılı şu sözü yine hatırıma geldi : „Kalk ve ayakta dur; çünkü hem gördüğün şeylerde, hem sana görüneceğim şeylerde seni hizmetçi ve şahit tayin etmek için sana göründüm“ (Res.İşl. 26:16).

  İNCİL’de yazılı bu vaat sözü bugün yine hatırıma geldi! Neden bu şey, bize o kadar önemli oluyor? Halbuki bu şeyi daha önce de, başkaları ile paylaşmıştım ve konu kapanmıştı.Hayır! İnsan düzeyinde kapanmıştır zannettiğimiz Allah’a ait şeylerle gündelik ekmeğimiz olsunlar diye beslenerek tazeleniyoruz!Bugün İNCİL’i insan düzeyinde okuyoruz ama, Ruh düzeyinde göreceğimiz ve işiteceğimiz şeyler var! İNCİL, bu amaçla yazılı gerçek kitaptır! Ölümden dirilmiş ve hala çobanımız olan Kurtarıcı Rabbimiz İsa Mesih’in İNCİL kayıtlarına geçmiş şu sözünü buraya yazarak aktarıyorum:“Gökte ve yeryüzünde bütün egemenlik bana verildi. İmdi, siz gidip bütün milletleri şakirt edin, onları Baba ve Oğul ve Ruhülkudüs ismile vaftiz eyleyin; size emrettiğim her şeyi tutmalarını onlara öğretin; ve işte, ben bütün günler, dünyanın sonuna kadar, sizinle beraberim“ (Matta 28:18-20).

  Evet sevgili kardeşim ve kızkardeşim, İNCİL’i okuduktan sonra belki birşey anlamayarak yoruluruz ve okuduklarımızla ilişkisiz düşüncelere dalarak kitabı bir kenara koyarız. Ama okuduklarımızla ilgili göreceğimiz ve işiteceğimiz şeyler de var! Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, İNCİL’de okuduğumuz şeyleri göreceğimize ve işiteceğimize ilişkin bize söz vermiştir ve onlarla karşılaşacağız!İnsanlara görünmez nitelikteki şeyleri göreceğimize ilişkin Rab İsa’nın verdiği söz gerçekleşiyor ve ona tanık olanların tanıklıkları çağımızda da, devam ediyor! Geçmişte de, hep olmuştur ki, Petrus’la Yuhanna’nın şu tanıklıkları İNCİL’e geçmiştir:“Çünkü biz gördüğümüz ve işittiğimiz şeyleri söylememek elimizde değildir“(Res.İşl.4:20).

  Kutsal yazıları okumaktan başını kaldıramayan ve Petrus’la Yuhanna’nın gördüklerini göremeyen ve işittiklerini işitemeyen Tarsuslu Saul’a görünen Rab İsa Mesih, „gördüğün ve sana görüneceğim şeylerin hizmetçisi ve tanığı olacaksın“ diye söz vermiş!(Res.İşl. 26:16). Dün sizlerle paylaştığım bir konu vardı: Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’in halim ve alçak gönüllü varlığının da, kendine özgü kudreti ve iradesi ile bizim bedenimizde de, görünmesi olayı! Ama bu gerçeği bu görüşten yoksun kaldığım geçmişimde şimdi gibi farketmediğim için kendim alçak gönüllü görünmeğe çabalıyordum, bu hilemde hep yakalandım ve utançlı durumlara düştüm! Şİmdi anlıyorum ki, alçak gönüllülük, İsa Mesih’e özgü bir karakterdir ve kimse onu taklit edemez! Alçak gönüllü görünmeğe çalıştıkça, bende hep gurur, hiddet ve sertlik göründü! Kendi irademi kullanarak kendi gayretlerimle göstermeğe çalıştığım İsa Mesih’in halim ve alçak gönüllü tabiatı, bende görünmedi; çünkü o, benim irademe zıt bir irade ile görünür tabiattır! Kendi gayretimden vazgeçip İsa’nın hayatının bende de, görünmesine bir dilenci oldum! Yani kendimi zorlamak yerine Rab’bimi zorlamam gerektiğini İNCİL mesajları ile aydınlanarak ve ayıkarak farkettim. Dün paylaştığım bu tür zorbalığın göklerin egemeni olan İsa Mesih’i hoşnut ettiğini farkettim! Onun indinde imana sahip olanlar, iyi görünmekten vazgeçmiş ve İsa Mesih’in kendilerinde görünmesini bekleyen gerçek imanlılardır! Pavlus da, zorbalığın gizemini öğrenmiş ve tanıklıklarını etrafa ilan ederek yerine sığmaz biri olmuş!

  Bugün İNCİL’i okuyan bizler de, İNCİL’de yazılı vaatlere tutunarak bize görünecek izzete bakıp O’nun sesini işitmeğe ne kadar muhtacız! Pavlus’da görünen zorbalık, yani Rab’den dileme ısrarı, onun Rab tarafından aydınlanmış olduğuna işaret ediyor! Pavlus, Kutsal Yazıları okumakla yetinmeyip, Kutsal Yazılardan Rab’bi aramağa yönlendirişi görmüş olarak, Rab’bi aramağı ve O’ndan dilemeği öğrenmiş olarak, İsa Mesih’in hizmetçisi ve şahidi olmuş! Pavlus’un bedeninde Mesih İsa görünmüş! Pavlus’un bir mektubunda okuduğumuz şu tanıklığı bugün dikkatimizi acaba ne kadar çekiyor:“Çünkü bizim övünmemiz budur, yani, dünyada ve daha ziyade size karşı Allah’ın kudsiyeti ve hülusu ile, cismani hikmetle değil, fakat Allah’ın inayetile hareket ettiğimize vicdanımızın şehadetidir“ (2.Korint. 1:12). Kurtarıcı Rab İsa Mesih, Pavlus’un bedeninde görünmüş ve O’nunla hareket etmekte olduğunu izlemiş! Böylece, Pavlus’a göründüğü vakitte İsa Mesih, „gördüğün ve sana görüneceğim şeylerde hizmetçim ve tanığım olacaksın“ sözünü yerine getirmiş! Pavlus’da Mesih İsa, Pavlus’un düşünceleri ve kutsal hareketleri olmuş!

  Evet sevgili kardeşlerim ve kızkardeşlerim, bugün İNCİL’den okuyarak farkettiğim bu değişmez vaadı sizlerle paylaşmak istedim; bugün Kutsal Ruh esinleri ile düşünmeği arayanlar, Allah’tan uzak değildirler.Kutsal Ruh esinleri, İsa Mesih’in halim ve alçak gönüllü esintileridir ve üzerinizde kendi iradesi ile esen o rüzgardır! Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, ömrünü Kutsal Yazılarla geçirmiş o yaşlı öğretmene de, „rüzgar, istediği yerde eser“ demiş!(Yuhanna 3:8). Kendi irademizle okuduğumuz İNCİL’deki şeyler, üzerimize esecekleri vakti bilirler ve kendi iradeleri ile üzerimize eserek tüm dikkatimizi ve ilgimizi, İNCİL’de yazılı şeyler üzerine çekerler! İNCİL’i ruhumuzda kendi iradeleri ile canlı yapan o esintiler, ne harika şeylerdir!Evet, o esintilerde yüreğimizi örten örtü kalkıyor! Her ne kadar İNCİL’i okurken anlamıyorsak da – çünkü yüreğimizin üzerinde o örtü vardır – ama esintilerde ruhsal anlayışa kavuşuyoruz! Histen de öte bir şey, canlı düşünceler, uyanış ve İNCİL’in sevinçli haber olduğu dikkatimizi ve ilgimizi çekiyor.

  „VE Rab Ruh’tur, ve Rabbin Ruhu nerede ise, hürriyrt oradadır“(2.Korint.3:17). Kutsal Ruh, yani Ruh olan Rab,İNCİL’de okuduklarımzı bize öğretecektir. Amin.

Ansicht von 1 Beitrag (von insgesamt 1)
 • Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.