Yargıç

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23804
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Eski Antlaşma, Tanrı'nın her bireyi yargılayacağı konusunda hiçbir şüphe bırakmamıştır. “Kavmını yargılasın diye, göklere ve yere yukarıdan çağırıyor…. Ve gökler, O'nun adaletini bildirecektir. Çünkü hükmeden, Tanrı'nın kendisidir.” Yahve (Yehova) 'nin yargıçlığı konusunda birçok referans vardır. (örn. Tekvin 18:25; Mezmur 96:13; İbraniler 12:23, 24; 1. Petrus 1:17). Fakat Yeni Antlaşma'da, Baba “tüm yargıyı Oğul'a” bırakır (Yuhanna 5:22). Tüm yargının Oğul'a verilmesinin sebebi, 23.ayette açıklanır: “Öyle ki, herkes Baba'yı onurlandırdığı gibi, Oğul'u onurlandırsın, Oğul'u onurlandırmayan, O'nu gönderen Baba'yı da onurlandırmaz.” Baba, Tanrı olarak mı onurlandırılmıştır? Tabii ki. Öyleyse, Oğul da aynı şekilde onurlandırılmalıdır.

  Yuhanna 5:17-30 ayetleri Mesih'in tanrısallığıyla ilgili Kutsal Kitap'taki en güçlü bölümlerden birinsini oluşturur. “Yaşayanları ve ölüleri yargılayacak” (2. Timoteus 4:1) olan İsa'dır. Tüm inanlılar “Mesih'in yargı tahtı” önüne gelecekler (2. Korintliler 5:10). Romalılar 14:10 benzer bir şekilde inanlıların “Tanrı'nın yargı tahtına” geleceğinden bahseder. Mesih ve Yahve (Yehova) inanlıların yüreklerini araştırır (Esinleme 2:23; Yeremya 17:10). İşte, bu ayetlere göre, İsa ve Yahve'nin tek yargıç olduğunu görüyoruz.


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.