Yağın Tıbbı ve Simgesel Kullanımı.

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27303
  Anonim
  Pasif

  ” İçinizden biri sıkıntıda mı,dua etsin.Sevinçli mi,ilahi söylesin.İçinizden biri hasta mı,Kilisenin ihtiyarlarını çağırtsın;Rab’bin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsin.” Yakup 5:13.14.

  Yağ sürmek..?
  Sekiz sene, öncesine kadar,bunun ne anlama geldiğini bende bilmiyordum.
  Özel dua’larda,yağ sürmenin anlamı,hastayı Rab’bin özel ilğisine ve gözetimine sunmanın ifade şekli olduğunu,sonraları öğrendim.

  Eski Antlaşmada, yağ kullanımının temel amacı,insanları yada eşyaları özel bir amaçla, Tanrı’nın kullanımına ayırmakmış.

  Yaratılış 28:18.19 Ayetlerde okuyoruz,Yakup’un, Tanrının kendisine ilk seslendiği yerde bulunan bir taş anıtı yağlaması gibi. Ve ertesi gün erkenden kalkıp başının altına koyduğu taşı, anıt olarak dikip ,üzerine yağ dökmesi, oraya Beyt-El adını vermesi.

  Yağ kahinlerinin,onların giysilerini,tapınma çadırını ve Tanrı’nın hizmetinde kullanılan eşyaların kutsanması,yada adanması.
  Mısırdan çıkış 29:21 -30:30

  Yada Kralların yağ sürülerek göreve atanması.1 Samuel 10:1- 6:13
  Bununla ilğili diğer ayet’ler 1Krallar 1:39 ve 2 Krallar 9:6

  Dua ederken ,Rab’bin adıyla yağ sürülerek hastayi görsel ve fiziksel yönden Rabbin gözetimine ve şifasına adama konusu daha çok Yakup5:13.14 ayet’de dikkatimizi çekiyor.

  Kutsal Kıtap’ımızda çok iyi bilinen bir Ayet vardır. İyi Samiriyeli olarak bilinir. Luka 10:30 da geçer. burda dikkat ettiyseniz yerde yatan yaralı adamın yaraları üzerine yağla şarap dökerek sardığını anlatır.
  Bu ayet’e bakıldığında, sifa olarak bu eylemin gerçekleştiği kanısına varırız.Diğer taraftan Dua ve yağ sürme konusunu düşündüğümüzde de burada tıp ve dua’nın birlikte gerçekleştiği sonuçu ortaya çıkar.

  Yakup 5 Bölüm 15 Ayet’te :
  “İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağı kaldıracaktır.”
  Der.Yağın yanında,en önemli şey, içten ve imanla yapılan dua’dır.

  Hastalara yağ sürülmesi, sifa yanında, simgesel bir anlamda ifade eder.
  Yeni Antlaşmada ,hastalara yağ sürmek,Rab’bimizin yeryüzündeki etkinliği sırasında ,elçiler tarafındanda uygulanılıyordu.Markos 6 Bölüm 12.13cu, Ayet’te bu anlatılıyor.

  “Böylece öğrenciler yola çıkıp insanları tövbeye çağırmaya başladılar.Bir çok cin kovdular,bir çok hastayı üzerlerine yağ sürerek iyileştirdiler.”

  Rab İSA Mesih’in buyruğu ile On ikilerin Müjde’yi, yaymaları ve hastaları iyileştirmeleri için gönderildiklerini de Yeni Antlaşma okuyoruz,yanlız markos bölümünde onikilerin hastalara yağ sürdüğü eklentisi göze çarpar.

  Tibbi amaçla yağ sürmek,Mesih’in bildirisini doğa üstü bir şekilde onaylaması gereken elçilerin, eşsiz mucizelerini ve tanıklığını zayıflatması, olasılığı nedeni ile, tibbi bir amaçtan çok ,ruhsal bir amaçla yağ sürüldüğü, varsayımı daha mantıklıdır.Çünkü burda İmanla yapılan ” Rab’bin Adı” ile başlanan dua çok daha önemlidir.

  Tüm güç ve yetkinin kaynağı,yücelmiş olan İsa Mesih’tir.İmanla yapılan her Dua hastayı iyileştirecek ve Rab’bin adı ile yapılan yakarmalarda RAB ,hasta olanlara, şifasını verecektir.Şifada farkı yaratan sürülen yağ değil,Tanrıya içten sunulan Dua’nın türü’dür.

  “İmanla dua ederseniz,dilediğiniz her şeyi alırsınız.”
  Matta 21:22

  “Size doğrusunu söyleyeyim benim adımla Baba’dan ne dilerseniz size verilecektir.”
  Yuhanna16:23

  Rab’bin esenliği, İSA Mesih RAB ve Kurtarıcıdır diyen, kardeşlerimle olsun.Amin.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.