ANASAYFA Forum DİNLER, MEZHEPLER, İNANÇLAR… Roma Katolikliği Vatikan: "Diğer kiliseler geçerli değil"

 • This topic has 10 izleyen and 19 yanıt.
5 yazı görüntüleniyor - 16 ile 20 arası (toplam 20)
 • Yazar
  Yazılar
 • #29887
  Anonim
  Pasif

  Mesih İsa’ya şükürler olsun.

  Sevgili kardeşler,

  Catholic (Yunanca καθολικός) sıfatı, evrensel anlamına geliyor.
  Bizim kilisemiz, bir Yahudi ya da bir Yunanlı için ayırım yapmıyor.
  Yanımda Türkçe İncil yoktur. Ama sizde varsa, lütfen bir kere daha Yuhanna 17:21-23’ü okuyunuz.

  Kazakistan’dan sevgi ile…

  Tanrı Efendimiz sizlerle olsun.

  #32501
  Anonim
  Pasif

  Şu bir gerçektir ki; Hristiyanlığa en büyük darbeyi vuran Katolik kilisesi, uygulamaları ve papalık olmuştur..

  Papa’nın Katolik kilisesi haricinde bulunan kiliseleri kabul etmediğini söylemesi, talihsizlikten başka birşey değildir.. Hristiyanlığın özüne yaklaşmaya çalışan Reform kiliseleri, protestan kiliseleri kabul görmüyor da; Kutsal Kitap dışı öğretileri, sapkınlıkla gösteren Katolik kilisesi mi kabul görüp, makbul oluyor?

  Romalılar 2:24’de bulunan bir ayet sanırım herşeyi açıklıyor..

  ”Sizin yüzünüzden uluslar arasında Tanrı’nın adına küfrediliyor.”

  Katolik kilisesi, hristiyanlığa zarar vermekten başka birşey yapmamakta, düşman toplamaktan başka bir zararı dokunmamaktadır.. Samimi olan katoliklere birşey demiyorum.. Ama katolik kilisesi dışındaki kiliseleri kabul etmeyip, Tanrı’nın tahtına oturmuş gibi yargılamada bulunanları da samimi bulmuyorum..

  Sevgiyle kalın..

  #32491
  Anonim
  Pasif

  Bir Hristiyan, bir Mesih İnanlısı Matta 22:37’yi okuyup da nasıl “Azizlere Dua” edebilir?

  Bir Hristiyan, bir Mesih İnanlısı Matta 6:7’yi okuyup da nasıl “Meryem Ana’ya Tesbih Duası” edebilir?

  Bir Hristiyan, bir Mesih İnanlısı Matta 23:9’u okuyup da nasıl “Peder’in Yüzüğünü” öpebilir?

  Bir Hristiyan, bir Mesih İnanlısı Matta 9:6’yı okuyup da nasıl “Peder’e Günah Çıkartabilir?”

  Protestanlar ve Katolikler Celile Gölü ile Lut Gölü birbirlerine ne kadar benziyorsa veya yakınsa o kadar benzer ve yakındırlar. Celile Gölü kaynağa yakın olduğu için tatlı sularıyla yaşam verir. Lut Gölü’nün acı suları ise yüzeysel ve sığdır.

  Katolikler Hristiyan değildirler ve kendilerini isimlendirmek için Hristiyan adını seçmemeleri de çok yerinde bir karardır…

  #33617
  Anonim
  Pasif

  @oezjohn 13031 wrote:

  Bir Hristiyan, bir Mesih İnanlısı Matta 22:37’yi okuyup da nasıl “Azizlere Dua” edebilir?

  Bir Hristiyan, bir Mesih İnanlısı Matta 6:7’yi okuyup da nasıl “Meryem Ana’ya Tesbih Duası” edebilir?

  Bir Hristiyan, bir Mesih İnanlısı Matta 23:9’u okuyup da nasıl “Peder’in Yüzüğünü” öpebilir?

  Bir Hristiyan, bir Mesih İnanlısı Matta 9:6’yı okuyup da nasıl “Peder’e Günah Çıkartabilir?”

  Protestanlar ve Katolikler Celile Gölü ile Lut Gölü birbirlerine ne kadar benziyorsa veya yakınsa o kadar benzer ve yakındırlar. Celile Gölü kaynağa yakın olduğu için tatlı sularıyla yaşam verir. Lut Gölü’nün acı suları ise yüzeysel ve sığdır.

  Katolikler Hristiyan değildirler ve kendilerini isimlendirmek için Hristiyan adını seçmemeleri de çok yerinde bir karardır…

  Bu yazdıklarınıza tamamen katılıyorum.

  #33677
  Anonim
  Pasif

  @oezjohn 13031 wrote:

  Bir Hristiyan, bir Mesih İnanlısı Matta 22:37’yi okuyup da nasıl “Azizlere Dua” edebilir?

  Bir Hristiyan, bir Mesih İnanlısı Matta 6:7’yi okuyup da nasıl “Meryem Ana’ya Tesbih Duası” edebilir?

  Bir Hristiyan, bir Mesih İnanlısı Matta 23:9’u okuyup da nasıl “Peder’in Yüzüğünü” öpebilir?

  Bir Hristiyan, bir Mesih İnanlısı Matta 9:6’yı okuyup da nasıl “Peder’e Günah Çıkartabilir?”

  Protestanlar ve Katolikler Celile Gölü ile Lut Gölü birbirlerine ne kadar benziyorsa veya yakınsa o kadar benzer ve yakındırlar. Celile Gölü kaynağa yakın olduğu için tatlı sularıyla yaşam verir. Lut Gölü’nün acı suları ise yüzeysel ve sığdır.

  Katolikler Hristiyan değildirler ve kendilerini isimlendirmek için Hristiyan adını seçmemeleri de çok yerinde bir karardır…

  İncil’deki laiklik ilkesi çiğnenerek “din” – “devlet” gibi kavramları birleştirince; devletçe sadece Hristiyanlığa izin verildiğine dair bir ferman yayınlandı (M.S. 380 / İmparator 1. Teodosyus) Canlarını kurtarmak isteyen putperstler de kiliseye sığınmışlardı. Ayrıca samimi olmayan, Hristiyanlığın daha “H” sini bile bilmeyen ve amaçları sadece devletin kademelerinde yer alıp, imparatorun gözüne girmek isteyen yine bir çok sahte imanlı da kiliseye kabul edilmişti.

  Peki dini ve devleti birleştirip, bu kadar putperesti ve sahte imanlıyı kiliselere doldurulunca ne olmuştu?

  Kilise içinde de bir çok putperest ve Hristiyanlıkla alakası olmayan “gelenekler” türemişti.

  Olan olmuştu… Ama çok daha acısı bu adetler “gelenek” çatısı altında günümüze kadar gelmişti.

  Konsil kararlarında kendini hatasız ve yanılmaz olarak sıfatlandıran papayı kilise cemati sorgulayamamıştı ve önlerine konan yemeği yemişlerdi.

  Bunlar gerçektir. Katolik geleneği gerçekten de Hristiyanlıkla bağdaşmayacak adetlere sahiptir. Ama yine de “Katolikler Hristiyan değildir” demek istemiyorum; çünkü bu bize Rab’bin sevgi yolunda bir şey kazandırmaz. Umarım ki Rab hepsinin gözlerini açar, duam bu yöndedir…

5 yazı görüntüleniyor - 16 ile 20 arası (toplam 20)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.