Tövbe Nedir?

 • Bu konu 1 izleyen ve 4 yanıt içeriyor.
5 yazı görüntüleniyor - 1 ile 5 arası (toplam 5)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26606
  Anonim
  Pasif

  Tövbe Nedir? (Dr.Billy Graham)

  ‘Gökte, tövbe eden her günahkar için tövbeyi gereksinmeyen doksan dokuz doğru kişi için duyulandan daha büyük sevinç duyulacaktır’ (Luka 15:7).


  İsa’nın, dönüş yapılmasını istediğini gördük. Bu dönüşün üç unsuru, ‘TÖVBE, İMAN ve YENİDEN DOĞMAK’tı. Bu üç unsurun sıralanması tartışılabilir, ama genellikle kabul edilen üçünün de aynı anda gerçekleşme olasılığıdır. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak o kritik dönüş anında üçü de gerçekleşiverir.

  Tövbeyi iki sözcükle tanımlamak isteseydim, ‘dönüş yapmak’ sözcüklerini kullanırdım. ‘Nereden dönüş yapmak?’ diye sorabilirsiniz. Yanıt tek sözcüktür: günahtan. Daha önce de gördüğümüz gibi Kutsal Kitap günahın, yasanın ihlali olduğunu gösterir. Günah, Tanrı’nın tüm yetkisinin reddedilmesi ve Tanrı’ya olan tüm yükümlülüğün inkarıdır. Günah, Adem ile Havva’yı ayartılıp düştüklerinde Aden bahçesine giren o kötülük prensibidir. Aden’deki o korkunç felaketten beri, bu kötü zehir tüm insanları etkilemiş ve herkes günah işlemiştir. Ve ‘doğru olan tek bir kişi yoktur’. Günah Tanrı’yla ilişkimizi yıkmış ve bunun bir sonucu olarak kendimizle ve başkalarıyla olan ilişkimizi de bozmuştur.

  Tanrı’nın nefret ettiği bu iğrenç şey konusunda bir şey yapılmadıkça, Tanrı’yla, kendimizle ve dünyadaki insanlarla barışmamız mümkün değildir. Bize, yalnızca günaha sırtımızı dönmemiz değil, günahlarımızdan da vazgeçmemiz söylenir. Dünyanın, Adem doğasının ve Şeytan’ın kötü etkisini terketmeliyiz. Bu konuda düşmanla barış görüşmesine oturulmaz, pazarlık edilmez, ödün verilmez ya da duraksama yapılmaz. Mesih tam bir bağlılık ister.


  Tövbe ve İman
  Ancak burada önemli olan, yine sevgi prensibidir. Çünkü İsa Mesih’e bütünüyle ve kesinlikle açık olursanız, O’nun nefret edip tiksindiği şeyleri yapmak istemeyeceksindir. İman ederek O’na döndüğünüzde yaşamınızdaki tüm günahları kendiliğinizden terk edeceksiniz. Bu nedenle tövbe ve iman elele gider. Sizi kurtaran iman olmadıkça tövbeniz içten olamaz ve tövbeniz içten değilse, sizi kurtaran imana sahip olamazsınız.


  Bugün tövbe kelimesi, en rağbet görmeyen sözcüktür. İsa’nın ilk vaazı tövbe hakkındaydı:

  Tövbe edin! Çünkü göklerin egemenliği yaklaştı’ (Matta 4:17).

  Bu, Oğlu aracılığıyla konuşan Tanrı’ydı. İsa sevgi ve şekfak dolu bir yürekle gelmişti, ama suçlu ve günahlı insan vicdanına hemen konuşmaya başlamıştı. İnsanları suçlarından ve tanrısaymazlıklarından dönmeye çağırdı. Sevgi, lütuf ve merhametini insanların üzerine dökebilmesi için önce tövbe etmeliydiler. İsa günahı dışlamayı reddetti. Kendilerini yargılayıp geri dönmelerinde ısrar etti. Tanrı’nın sevgisini açıklamadan önce yeni tutum konusunda diretti. İnsanlar bugün İsa’ya gelip O’na, Pilatus’un nasıl bazı Celilelileri öldürüp kanlarını kendi kestikleri kurbanların kanına kattığını anlattılar. Şilo’daki yıkılan kulenin öldürdüğü kişileri de bildirdiler. İsa yanıtında şöyle dedi:


  ‘Böyle acı çeken bu Celilelier’in bütün diğer Celileliler’den daha günahlı olduğunu mu savunuyorsunuz? Size hayır diyorum, ama tövbe etmezseniz hepiniz böyle mahvolacaksınız’ (Luka 13:2-3).


  Başka bir deyişle, İsa insanların vahşet, kaza ya da doğal ölümle ölseler de tövbe ederek Tanrı’ya dönmedikçe aynı şekilde mahvolacaklarını söylüyordu. Tövbesiz iman kesinlikle iman değildir. Bu, Tanrı’nın lütfunu sınırlamaz, ama tövbe Tanrı lütfunun yolunu açar.

  #33909
  Anonim
  Pasif

  Tövbe ve Tanrı’nın Lütfu


  Kurtuluşun tamamen Tanrı’nın lütfuna bağımlı olduğunu biliyoruz. Kutsal Kitap, Tanrı’nın gözünde hiç kimsenin yasa aracılığıyla aklanmadığını söyler.

  ‘Doğru adam imanla yaşayacaktır’ (İbraniler 10:18).


  Kurtuluş, bağışlanma ve aklanma bütünüyle Mesih’in çarmıhtaki kefaretinin sağlayışıdır. Yine de eğer Mesih’in çarmıhta kurban edilişi, her çağdaki her birey için etkili olacaksa, o birey günahtan tövbe edip Mesih’i imanla kabul etmelidir. Yunus Ninova şehri tövbe edinceye kadar tövbeyi vaazetti. Hezekiel de şu sözlerle tövbeye çağırıyordu insanları:


  ‘Bu yüzden, ey İsrail halkı, sizleri, her birinizi yolunuza göre yargılayacağım. Egemen Rab böyle diyor. Dönün! İsyanlarınızdan dönün! Günahın sizi yıkıma sürüklemesine izin vermeyin’ (Hezekiel 18:30).


  Vaftizca Yahya’nın çağrısı da tövbe içindi: ‘Tövbe edin! Göklerin Egemenliği yaklaşmıştır’ (Matta 3:2).


  Yeni Antlaşma’da yetmiş kez tövbeden söz edilir. İsa, ‘Tövbe etmezseni mahvolacaksınız’ dedi. Pentekost gününde şunları vaazediyordu. Pentekost gününde Petrus, vaaz ederek şöyle diyordu:


  ‘Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih’in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız’ (Elçilerin İşleri 2:38).


  Pavlus da Tövbeyi vaazetti: ‘Hem Yahudileri, hem de Grekleri, tövbe edip Tanrı’ya dönmeye ve Rabbimiz İsa’ya inanmaya çağırdım’ (Elçilerin İşleri 20:21).


  Kutsal Kitap, Tanrı’nın insanları tövbeye çağırdığını söyler: ‘Tanrı, geçmiş dönemlerin bilgisizliğini görmezlikten geldi; ama şimdi her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor’ (Elçilerin İşleri 17:30).


  Tövbe bir buyruktur. Tanrı, ‘Tövbe etmezseni mahvolacaksınız’ diyor. Siz tövbe ettiniz mi? Bundan emin misiniz? Kutsal Kitap’ta sahte tövbe ile ilgili pek çok örnek bulunur. Örneğin Firavun, vaat edilmiş topraklara gitmek için Mısır’dan ayrılmak isteyen İsrailoğullarına şöyle demişti:

  ‘Günah işledim’ (Mısır’dan çıkış 9:27).

  Bunun bir pişmanlık ifadesi olduğu açıktır, ancak gerçek bir tövbe ifadesi değildir. Saul’da, 1.Samuel 15:24-30 ve 26:21’de aynı şeyi yaptı. Davut, Peygamber Natan’a, (2.Samuel 12:13 ve 20:10-17’de ‘Günah işledim’ derken içtenlikle tövbe etmişti.

  #34042
  Anonim
  Pasif

  İSA MESİH‘İN TÖVBE TANIMI


  İsa, ‘Tövbe edin’ sözcüğüyle ne demek istedi? Bu neden tüm Kutsal Kitap’ta sürekli karşımıza çıkmakta? Modern bir sözlüğe baktığımızda, karşılığında tövbe sözcüğünün ‘üzüntü ve pişmanlık duymak’ yazılı olduğunu göreceksiniz.

  Ancak İsa’nın söyledikleri bunun ötesindeydi. Günahtan üzüntü ya da pişmanlık duymanın çok daha fazlasıydı. Kutsal Kitap’taki tövbe sözcüğünün anlamı ‘değişmek ya da dönmektir.’ Bir güç ve eylem sözcüğüdür. Bireyin bütünüyle dönüşünü ifade eden bir sözcüktür. Kutsal Kitap günahtan tövbeye çağırdığında bunun anlamı, günahtan bir geriye dönüş ve aksi yöne yürüyüş eylemidir.


  İsa, tövbe sözcüğünün anlamını etkili biçimde açıklamak için Kaybolan Oğul benzetmesini verdi. Kaybolan Oğul tövbe ettiğinde, sakince yerinde oturmadı. Tüm günahları için üzüntü duymadı. Pasif değildi ve günahla topallamadı. Domuzlarla birlikte olduğu yerde kalmadı. Kalktı ve oradan ayrıldı! Adımlarını başka bir yöne çevirdi. Babasını aradı, onun önünde alçaldı ve bağışlandı.

  Günümüzde pek çok hristiyan, Kutsal Kitap’taki tövbenin anlamını unutmuş gibi. Tövbenin günahlarıa nedeniyle başlarını sallayarak, ‘Bunu yaptığım için üzgünüm’ demek olduğunu sanıyor; sonra da eski yaşamlarını sürdürüyorlar. Gerçek tövbenin anlamı, ‘değiştirmek, dönüş yapmak, yeni bir yönde ilerlemek’tir; üzüntü duymak tövbe için yetersizdir. Yahuda kendisini asacak kadar üzülmüştü. Gerçek tövbeye yer vermeyen bir suçluluk itirafıydı bu. Reformasyon dahi yeterli değildir. Gücü her şeye yeten Tanrı’yı, bedeninize işkence ederek ya da zihninizi denemelere açarak hoşnut edemezsiniz. Mesih çarmıhta günahlarınız için kefaret etti. Orada günahın cezasını ödedi. Kendimize eziyet etmekle tövbe edemeyiz.

  #34222
  Anonim
  Pasif

  Tövbe Yalnızca Duygudan Oluşmaz


  Tövbeden söz ettiğimde, eski zamanlardaki ağıt yakan kişilerin davranışını kastetmiyorum. Pek çok kişi, kurtuluşa hazırlanmak için belirli bir süre yas tutup tövbe edilmesini öğretir. Yıllarca önce bir adam Mesih’i kabul ettiği gece, bir kamp toplantısında öne çıktığını anlatmıştı. Tanrı’yla buluşmak için sunakta diz çöktüğünde bir kız kardeş gelmiş, onun sırtına vurarak: ‘Sıkı dur kardeş, Tanrı’yı istiyorsan beklemen gerekecek!’ Birkaç dakika sonra başka bir kilise görevlisi gelerek aynı şekilde sırtına vurmuştu: ‘Kardeş, serbest bırak kendini!’ Sonra başka bir kız kardeş şunları söyledi: ‘Dönüş yaptığım gece yüzüme büyük bir ışık vurmuştu ve buz kesilmiştim.’ Adamcağız perişan olmuştu: ‘Aynı anda hem gevşemeye hem de sıkı durmaya çalıştım. Aynı zamanda ışığı arıyordum, bu kargaşa içinde neredeyse vazgeçecektim.’


  Çok zeki hristiyan bir önder tövbe ederken, vaizin ve topluluğun kendisinden beklediği duygu gösterisinin neredeyse Tanrı’ya gitmesini engelliyeceğini anlatmıştı. İçtenlikle arayan canlar için yanlış üretilen duygusallık, bir sürçme taşı olmuştur. Benim sözünü ettiğim tövbe türü ise üç şeyi içeren gerçek Kutsal Kitap tövbesidir; zihni, duyguyu ve iradeyi kapsar.


  Tövbenin Üç Görünümü
  Önce, bir günah bilgisi olmalıdır. Kutsal Kitap, ‘Herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı’ der (Romalılar 3:23).


  Günahlı olduğunu anlayan Yeşeya, ‘Vay başıma ! Mahvoldum, çünkü dudakları kirli bir adamım’ demişti (Yeşeya 6:5).


  Eyüp, Tanrı’nın kutsallığını görünce, ‘Kendimi hor görüyorum’ demişti (Eyüp 42:6).


  Günahlarının farkına varan Petrus, ‘Ben günahlı bir adamım’ demişti (Luka 5:8).


  Pavlus ise kendisini, ‘Günahkarların en kötüsü’ olarak adlandırmıştı (1.Timoteos 1:15).


  Kişiyi günahı için ikna eden Kutsal Ruh’tur. Öncelikle Kutsal Ruh, kişinin yürek ve zihninde hareket etmelidir; aksi taktirde tövbe gerçekleşemez. Kutsal Ruh, bir annenin duasını, bir önderin vaazını, bir hristiyan radyo ya da televizyon programını , bir kilise kulesinin görünüşünü ya da yakın bir akrabanın ölümünü kullanarak bu gerekli iknayı sağlar. Yine de toplantılarımızın bazılarında Kutsal Ruh’un iknasıyla sarsılan, ama günahlarından hala tövbe etmeyen kişiler de gördüm. Günaha ikna edilmek ve günahlı olduğunu bilmek, hatta günahlar için gözyaşı döküp yine de tövbe etmemek mümkündür.


  İkinci olarak, her içten deneyimde olduğu gibi, duygular da tövbeye dahildir. Pavlus, tövbeye götüren duygusal üzüntüden söz etmiştir. Biri şöyle demiştir:

  ‘Çoğu kişi duygudan tiksinir ve bazı eleştirmenler de bir buzdolabında gerçekleşmeyen tövbeden kuşku duyarlar. Sahte duygusallık pek çok tehlikeye zemindir, etkileyicidir; ama bu gerçek duyguyu ve derinliği göstermez.’


  Britanyalı Metodist vaiz, Dr. W. E. Sangster, ‘Yorum Yapayım’ adlı kitabında ‘Bir futbol maçında çığlık atan kişi, bir günahkarın çarmıhta ağladığını ve duygusallığın tehlikeleri hakkında bir şeyler fısıldadığını duyduğunda, sıkılır ama zihinsel bir saygı duymaz’ diye yazıyor.

  Horace Walpole, bir kez John Wesley’i, vaazlarında çok çirkin bir duygusallık sergilemekle suçlar; ancak yine de Wesley aracılığıyla binlerce kişi Tanrı’ya gelir.


  Üçüncüsü, tövbenin iradeyi kapsayışıdır. Tövbeyi kişinin yüreğine yalnızca irade ulaştırır. Günahı terk etmek için kararlılık olmalıdır. Kişinin kendisine, günaha, Tanrı’ya karşı tutumu değişmelidir; duygu, irade, huy ve amaç değişikliği olmalıdır.


  Yalnızca Tanrı’nın Ruhu, gerçek tövbe için gerekli olan kararlılığı sağlar. Küçük bir kızın şu duasından daha büyük anlam taşır:

  ‘Beni iyi yap_ gerçekten iyi değil yalnızca kırbaçlanmamı sağlayacak kadar iyi!’


  Kilise kayıtlarında binlerce kişinin adı olabilir. Canları istediğinde kiliseye giderler. Bağış yaparak kiliseyi ve işlerini desteklerler. Toplantıdan sonra görevlinin elini sıkarak ne kadar harika bir vaaz verdiğini söylerler.

  Hristiyan dinini konuşabilirler. Ve çoğu, Kutsal Kitap’tan alıntılar yapar; ama gerçek tövbeyi yaşamamışlardır. Bir tür ‘kabul ederim ya da etmem’ davranışı içindedirler. Zor durumda kalınca, Tanrı’ya yönelir dua ederler. Ama bunun dışında Tanrı hakkında zihinlerini pek yormazlar. Kutsal Kitap, biri Mesih’e geldiğinde yaptığı her şeyden yansıyan bir değişikliğin gerçekleştiğini öğretir.

  #34763
  Anonim
  Pasif


  Tövbe Teslimiyet Gerektirir


  Bir hristiyan olup da, nasıl isterseniz öyle yaşayabileceğinizi belirten tek bir ayet yoktur. Mesih insan yüreğine girdiğinde, Rab ve efendi olmayı bekler. Tam bir teslimiyet, zihinsel işlemlerinizin kendisine teslim edilmesini bekler. Tüm işiniz ve uğraşınızın O’nun adıyla yerine getirilmesini ister.

  Bugün hristiyan olmak isteyenlerin çoğu, yeni bir buzdolabı almaktan vazgeçmedikçe kiliseye gitmeyeceklerdir. Yeni bir arabanın taksidiyle, yeni bir Pazar okulu binasına katkı arasında bir seçim yapılırsa, pek çok kişinin kararının ne olacağını tahmin etmek zor değildir. Binlerce sözde Hristiyan, yaşam standartlarını yükseltemek için para harcarlar ve Mesih’in öğretişlerinin dışında hareket ederler. Sinema ve futbol için zaman buluruz; ama Tanrı’ya ayıracak zaman yoktur. Yeni bir ev ve daha büyük bir televizyon seti için para biriktirilir; ancak ondalık için para yoktur.

  Bir değişim gerçekleşmelidir. Eski zamanlardaki tanrı saymazları ve putperestleri kınarız; oyma putlarımız arasındaki tek fark, bizimkilerin parlak krom ve çelikten yapılmış olmalarıdır. Mücevher gözler yerine termostat ve soğutucu cihazlara sahiptirler. Yüzeyleri altın yerine, ömür boyu kolay temizlenecek porselenle kaplanmıştır. Ancak tapındığımız şey aynıdır ve onlarsız yaşamın imkansız olduğunu düşünürüz. Eşyalara, ünvana, üne, sevilmeye, paraya, güvenceye taparız.

  İsa tüm bu şeyler üzerinde Efendilik talep eder. Toplum, iş ve aile yaşamınızla ilgili O’na teslim olmanızı ister. O, düşündüğünüz ya da söylediğiniz her şeyde ilk yere sahip olmalıdır; çünkü gerçekten tövbe ettiğinizde, her konuda Tanrı’ya dönersiniz.

  Mesih bizi her şeyden vazgeçmedikçe, yaşamlarınızdaki tüm günahlardan dönmeye hazır olmadıkça krallığına kabul etmeyeceğine dair uyarır. Yarım iş yapmayın. ‘Bazı günahlarımdan vazgeçip, diğerlerini sürdüreceğim; yaşamımın bir bölümünü İsa, diğer bölümünü de kendi arzularım için yaşayacağım’ demeyin. İsa, yüzde yüz teslimiyet bekler ve bu yapıldığında bin kat ödüllendirir. Tanrı her şeyi ister. Günahı terk etmeye karar verip, her şeyi Mesih’e teslim etmeye karar verdiğinizde, Tanrı ile barışma yolunda bir adım daha atmışsınızdır.

  Tövbe eden günahkar, bu ilahiyi yürekten söyler:

  Her şeyi İsa’ya teslim ediyorum, her şeyi O’na veriyorum;
  O’nu hep seveceğim, O’na hep güveneceğim,
  Her gün huzurunda yaşayacağım.
  Her şeyi İsa’ya teslim ediyorum,
  Kurtarıcım, tamamen sana ait olmak istiyorum.
  Kutsal Ruhu hissedeyim, Senin benim Rabbim olduğunu gerçekten bileyim.

5 yazı görüntüleniyor - 1 ile 5 arası (toplam 5)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.