ANASAYFA Forum HRİSTİYAN İNANCI (Mesih İnancı Teolojisi) Şeytan Şeytan ve Cinlerin Geleceği Nasıl Olacaktır?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24768
  Anonim
  Pasif

  Şeytan ve Cinlerin Geleceği Nasıl Olacaktır?
  Şeytan tarafından acilen Tanrı tarafına geçmeliyiz: Görmüş olduğumuz gibi eğer sen özel olarak tövbe edip, Mesih’i yaşamına çağırmadıysan hâlâ doğal olarak Şeytan ve cinlerinin tarafında bulunuyorsun. Acil olarak yapman gereken şey bu taraftan ayrılıp, Tanrı ve Mesih’in tarafına geçmektir. Bu, ancak samimi olarak ve bütün yürekten günahlarına tövbe etmek, Şeytansal uygulamalardan vazgeçerek, İsa Mesih’i Rab ve Kurtarıcı olarak yaşamına çağırmanla mümkündür. Sihirbazlık, büyücülük, üfürükçülük, ruh çağırmak, falcılık, (kahve veya el falı) medyumculuk gibi bütün uygulamalardan tamamen uzaklaşmalı, korunma amacıyla taşınan muska, nazar boncuğu ve bütün batıl itikatları da kesin bir şekilde terk etmelisin. Bundan başka bu tür kötü ruhların etkin olduğu korku veya çizgi filmlerini, video kasetlerini müzik kasetlerini veya CD’lerini, atari oyunlarını, bütü n yazı ve yayınlarını da mutlaka evinden uzaklaştırmalı veya yok etmelisin. Bu şekilde hareket etmek Şeytan’ın etkisinden özgür olmanın ilk ve en önemli adımlarıdır. Efes’te İsa Mesih’e iman eden kişiler arasında bulunup da ‘‘Büyücülükle uğraşmış bir sürü kişi de kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktılar… Böylelikle Rabbin sözü kudretle yayılıyor ve etkinlik kazanıyordu.” (Elçi. 19:19-20). Öbür yandan bu uygulamaları sürdürmek Tanrı’nın düşmanı olan Şeytan ve cinleriyle ilişkiyi sürdürmek ve onların tesiri altında yaşamak demektir. Bu uygulamalarsa her insanı Tanrı’nın kurtuluşundan ve bereketlerinden mahrum kılıp, sonsuz mahva götürür. Tanrı’ nın şu buyruğunu asla unutma :

  ‘‘Aranızda oğlunu ve kızını ateşten geçiren, yahut falcı, yahut müneccim (medyum), yahut sihirbaz, yahut afsuncu, yahut büyücü, yahut cinci, yahut bakıcı, yahut ölülere danışan bulunmayacak. Çünkü bu şeyleri yapan adam RABBE mekruhtur.” (Tes.18:9-14.Esin. 21:8 ;22:15).

  ‘’Cincilere ve bakıcılara dönmeyin, murdar olmak için onları aramayın.” (Lev. 19:31; 20:6,17).

  Seni cinlerin esaret ve bağlarından sadece Rab İsa kurtarabilir. Hiçbir muska, hiçbir nazar boncuğu veya başka hiçbir nesne seni koruyamaz. Tersine bunlar seni gitgide kötü güçlerin denetimine sevkeder. Bu nedenle sen yalnızca Tanrı’ya ve İsa Mesih’e sığın. Şeytan’ı tam anlamıyla alt etmiş olan yalnızca İsa Mesih’tir. O, Şeytan ve cinlerin bütün karanlık güçlerinden daima üstündür. Sen yalnızca O’nda kötü güçlere karşı gerçek bir korunuşa ve güvenliğe sahip olabilirsin.

  ‘Tanr ı’nın Oğlu, İblis’in işlerini bozmak için geldi.’ (1.Yu. 3 :8).

  ‘‘Bunun için Tanrı’ya boyun eğin. İblis’e karşı durun, o da sizden kaçacak…” (Yak.4:7. 1Pet.5:8-9).

  İkinci olarak bilmelisin ki her ne kadar Şeytan ve cinleri Mesih tarafından yenilmiş bulunuyorsa da, onlara karşı tek başına karşı duramazsın. Göksel yardıma gereksinimin vardır. Bu yardımı elde edebilmek için bir asker gibi ruhsal alanda donatılmalısın. Bu ruhsal donatım ilk olarak sarsılmaz bir iman ve ümide sahip olmak, Tanrı’nın Sözü ol an Kutsal Kitap’ı sürekli okumak , her gün dua etmek , diğer imanlılarla bir araya gelerek sürekli uyanık kalmaktır. Elçi Pavlus’un bildirdiği gibi:

  ‘Son olarak Rab’de ve O’nun üstün gücüyle güçlenin. İblis’in hilelerine karşı durabilmek için Tanrı’nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bundan dolayı, kötü günde dayanabilmek, gerekli olan her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı’nın bütün silahlarını alın.’ (.Ef.6:10-18).
  Şeytan ve cinleri, ölüme dek İnanlılara saldırmaktan vaz geçmez. İsa Mesih’e yaptığı gibi zaman zaman uygun ortamlardan yararlanarak İnanlıya yaklaşır (Lu. 4:13). Şeytan özellikle düşüncelerimize saldırarak merkezden bizleri zayıf düşürmeye çalışır. İnanlıda şüphe, gereksiz korku, kaygı ve suçluluk hisleri yaratarak zayıflatmak başlıca emelidir. Hatta çoğu zaman günaha düşen bir İnanlıya yaklaşarak Kutsal Ruh’a karşı günah işlediğini ve artık onun için bütün af yollarının kapandığını söyleyerek umutsuzluk çukuruna indirmeye çalışır. Bu durumlarda ona yer vermeyip Rabbimiz İsa Mesih’in yaptığı gibi yetkiyle Tanrı’nın sözüne ve vaatlarına dayanarak ‘ Çekil Şeytan’ diyerek kov abiliriz. Bizler Rab ile daima korkusuz ve cesur olup, Şeytan’a, saldırı ve tuzaklarına karşı da daima ayık ve uyanık duralım. Tanrı’ya ve İsa Mesih’e sadık kalıp, yaşamımızın her alanında Tanrı’ya hizmet edelim. Çünkü düşmanımız İblis’in ayaklarımızın altında ezileceği büyük gün her gün biraz daha yaklaşmaktadır :

  ‘‘Esenlik Tanrısı çok geçmeden Şeytan’ı ayaklarınızın altında ezecektir.
  ‘ (Rom.16:20).

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.