TANRI KRALDIR

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23749
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Tanrı’nın mutlak krallığı yaratılış, sağlayış ve lütfunda görülebilir. Kutsal Yazılarda Tanrı tahtında oturup her şeyi yöneten bir Kral olarak görülür.[1]

  Tanrı büyük ve küçük her şey üzerinde Rab (Yahve) olarak egemenlik sürer ve her şeyi yönetir.[2] Tanrı halkı da O’nun egemenliğini sevinçle ilan eder:

  İşaya 52: 7 Dağları aşıp gelen müjdecinin ayakları ne güzeldir!

  O müjdeci ki, esenlik duyuruyor.

  İyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor.

  Siyon halkına, “Tanrınız egemenlik sürüyor!” diye ilan ediyor.

  Tanrı’nın Krallığı hiç son bulmayacak bir krallıktır.[3] Tanrı istediği gibi seçer ve istediği gibi yapar; hiç bir kimse ya da hiç bir şey onun planına engel olmaz.[4]

  İsa Mesih bu Krallığı bizler için yeryüzüne daha görünür getirmek[5] için alçakgönüllü bir şekilde aramıza gelmiştir.[6] Ancak İsa’nın Krallığı yersel değil gökseldir.[7] Bu yüzden İsa’nın krallığı sonsuzdur.[8] İsa bizlere “Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın. 10 Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun” (Matta 6:9-10) şeklinde dua etmeyi öğrettiğinde, bize yaratılışın başında Adem ve Havva’nın günaha düşmeden önceki zamanı hatırlatır. Bu dua gözlerimizi ölümün, yas, ağlayış ve ıstırabın olmadığı sonsuz krallığa çevirir.[9] İsa Mesih’in ikinci gelişi ile tamamlanacak olan Tanrı’nın krallığında artık hiçbir lanet kalmayacak,[10] acılar bitmiş olarak ve teselli bulmuş olarak[11] Tanrı halkı sonsuzluklar boyunca Tanrı’nın sonsuz krallığında yaşayacaktır.[12] Tanrı’nın bir Kral[13] olması O’nun antlaşmasını aklımıza getirir (Tekvin 9:9). Tanrı antlaşması aracılığı ile halkıyla ilişkisini sürdürür. Bu sebepten Kutsal Yazılar İsa Mesih’i bir Kral olarak gösterir.[14] Çünkü O antlaşmanın tamamlayıcısıdır.[15]  [1] I.Krallar 22:19, İşaya 6:1, Hezekiel 1:26, Daniel 4:34; 7:9, Vahiy 3:21; 4:2-11, Mezmur 11:4; 45:6; 47:8-9, İbraniler 12:2, Süleymanın Meselleri 16:33; 21:1, İşaya 24:23

  [2] Çıkış 15:18, Mezmur 47; 93; 96:10; 97; 99:1-5; 146:10, Daniel 4:34-35

  [3] Daniel 6:26

  [4] Tekvin 50:20, Elçilerin İşleri 2:23-24, I.Krallar 29:12, Mezmur 29:10; 135:6, 13, Matta 6:13,

  [5] Matta 2:1-2; 27:11, 29, 37, Luka 19:38, Yuhanna 1:49

  [6] Matta 21:5

  [7] Yuhanna 18:38

  [8] Luka 1:32-33, Mezmur 2:6

  [9] Vahiy 21:4, İşaya 25:8; 35:10; 51:11; 60:20; 65:19, Yeremya 31:12

  [10] Vahiy 22:3

  [11] Vahiy 6:10; 7:17; 18:20; 19:7-8

  [12] Vahiy 22:4-5

  [13] Matta 18:23; 22:1-2; 25:34, 40

  [14] Matta 1:-2; 21:5; 27:11

  [15] Elçilerin İşleri 3:24-26, İbraniler 12:2, I.Korintliler 11:25


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.