• Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24709
  Anonim
  Pasif

  SONUN BELİRTİLERİ

  MATTA 24
  (Mar.13:1-31; Luk.21:5-33)
  1 İsa tapınaktan çıkıp giderken, öğrencileri, tapınağın binalarını O`na göstermek için yanına geldiler.
  2 İsa onlara, “Bütün bunları görüyor musunuz?” dedi. “Size doğrusunu söyleyeyim, burada taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak!”
  3 İsa, Zeytin Dağı`nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. “Söyle bize” dediler, “Bu dediklerin ne zaman olacak, senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?”
  4 İsa onlara şu karşılığı verdi: “Sakın kimse sizi saptırmasın!
  5 Birçokları, `Mesih* benim` diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar.

  Birçok Mesih karşıtı çıkacak ve kendilerini Mesih ilan ederek insanların çoğunu saptıracaklardır.
  6 Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın! Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değildir.
  7 Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer kıtlıklar, depremler olacak.
  8 Bütün bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır.

  Milletler arasındaki çekişmeler, devletler arasındaki savaşlar, kıtlık ve depremler yüzünden, insanlar çok sıkıntı çekecekler. Ama bunlar, olması gereken şeylerdir ve imanlılar bunlardan hiç korkmayacaktır. Bunlar sadece doğum sancısının başlangıcıdır. Bu olaylar sancı sürecinde tekrarlanacaktır.
  9 O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek.
  10 O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler.
  11 Birçok sahte peygamber türeyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak.

  Mesih inanlıları sadece İsa’ya inandıkları için insanlardan nefret, zulüm ihanet vb. göreceklerdir. Bunları garip karşılamamalı ve kuşku duymamalıyız
  12 Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak.
  Kötülüğün yayılmasıyla ahlâksal düzenler yıkılacak ve sevgiden yoksun bir toplum ortaya çıkacaktır. Bu yüzden imanlı için gerçeğe göre yaşamak daha da zorlaşacaktır.
  13 Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır.
  Sabırla bekleyen kurtuluşa kavuşacaktır. Zor durumlarımızda, Rabbimiz’in ikinci gelişinde bizi sonsuz egemenliğine kavuşturacak umudumuzu hatırlayalım.
  14 Göksel egemenliğin bu Müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir.
  Müjde’nin tüm dünyaya yayılmasıyla çağın bitimi de gelecektir. Felaketlere ve zulümlere rağmen Müjde’yi yaymamız gerekir.
  15-16 Peygamber Daniel`in sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin* kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman -okuyan anlasın- Yahudiye`de bulunanlar dağlara kaçsın.
  İsa’nın alıntı yaptığı Daniel 11:13 ile 12:11. ayetlerin gerçekleşmesinin ilk aşaması, Antiokus Efifanes’in İsrail’i işgal ederek tapınağın batı girişinin ön tarafında bulunan bakır sunağın yerine, Zeus ilahının sunağını yaptırıp domuz kanıyla kurban sunmasıydı. İsa, kutsal tapınağa yapılan hakaretin tekrarlanacağını söyledi.
  17 Damda olan, evindeki eşyalarını almak için aşağı inmesin.
  18 Tarlada olan, abasını almak için geri dönmesin.
  19 O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline!
  20 Dua edin ki, kaçışınız kışa ya da Şabat Günü`ne* rastlamasın.

  Karşılaşılacak sıkıntı günlerinde öğrencilerin hiç tereddüt etmeden kaçmaları gerekir. Sıkıntıdayken Tanrı’nın bana gösterdiği yolda yürümeli ve O’na itaat etmeliyim.
  21 Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır.
  22 O günler kısaltılmamış olsaydı, hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak.

  Antiokus Efifanes, Yahudiler’e çok zulmetti. Şabat Günü’nü ve sünneti kaldırdı, Yasa’ya uyanlara zulmetti. Yeruşalim’in yıkılışı sırasında bundan daha korkunç sıkıntılar olacaktır. İsa’nın öğrencileri olduğumuz için bu sıkıntıları çekmeyeceğimizi düşünmemeliyiz. Tanrı Kendi seçilmişleri için sıkıntı zamanını kısaltıp kurtuluş planını sadakatle yerine getirecektir. Sıkıntı çekiyor muyum? Umudumu yitirmemeliyim. Ne yetki, ne de herhangi bir güç, bizi Mesih’in sevgisinden ayırmaya yetmez (Rom. 8:38, 39).
  23 Eğer o zaman biri size, `İşte Mesih burada`, ya da `İşte şurada` derse, inanmayın.
  24 Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile saptıracaklar.
  25 İşte size önceden söylüyorum.

  Tanrı bizi önceden uyararak, büyük mucizeler yapan sahte mesihe ve yalancı peygamberlere inanmamamızı ister. Çağın bitimiyle ilgili açıklamanın amacı bizleri korkutmak değil, kurtuluşa kavuşturmak için imanda uyanık olmamızı sağlamaktır.
  26 Bunun için size, `İşte Mesih çölde` derlerse gitmeyin. `Bakın, iç odalarda` derlerse inanmayın.
  27 Çünkü İnsanoğlu`nun* gelişi, doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır.
  28 Leş neredeyse, akbabalar oraya üşüşecek.
  29 O günlerin sıkıntısından hemen sonra, `Güneş kararacak, Ay ışık vermez olacak, Yıldızlar gökten düşecek, Göksel güçler sarsılacak.`

  Tüm göksel güçler, Tanrı’nın yargısını uluslara göstermek için sarsılacaktır. Ama bütün bunların Tanrı’nın egemen iradesi altında gerçekleşeceğine inanarak O’na güvenmeli ve imandan uzaklaşmamalıyız.
  30 O zaman İnsanoğlu`nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu`nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.
  31 Kendisi güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler O`nun seçtiklerini göğün bir ucundan öbür ucuna dek, dünyanın dört bucağından toplayacaklar.

  Rab’bin ikinci gelişinde gerçekleşecek olaylar ya da Yeruşalim’in yıkılışı olarak yorumlanabilir. Son güne ilişkin çeşitli belirtiler olsa da, bunlar Rab’bin ikinci gelişinin gerçekleşeceği zamanı belirtmez.
  Çok büyük bir dünyasal ve evrensel kaos gerçekleşecektir. Ama İsa mutlaka gelecektir. İlk gelişinden farklı olarak O, büyük güç ve görkem içinde gelecektir. Yeryüzündeki bütün halklar O’nu görecek ve korkuyla ağlayarak dövüneceklerdir. Öte yandan, sıkıntı içindeyken bile iman uğruna yaşayan dünyanın dört bucağındaki inanlıları çağırıp Tanrı’nın Egemenliği’ni miras olarak verecektir. Sıkıntı ne kadar çetin olursa olsun, gelecekteki görkem için buna katlanılabilir (Rom.8:18).
  32 İncir ağacından ders alın! Dalları filizlenip yaprakları sürünce, yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız.
  33 Aynı şekilde, bütün bunların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki, İnsanoğlu yakındır, kapıdadır.
  34 Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak.
  35 Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.”

  BİLİNMEYEN GÜN VE SAAT
  (Mar.13:32-37; Luk.12:41-48; 17:26-30,34-36)

  36 O günü ve saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba`dan başka kimse bilmez.
  İsa’nın ikinci gelişinin zamanını yalnızca Tanrı bilir. Ne melekler, ne de İsa bunu bilemez. Bu nedenle O’nun ikinci gelişinin zamanını biliyormuş gibi davranıp inanlıları saptırmaya çalışanlara karşı dikkatli olalım. “Zaman dolunca” Oğlu’nu gönderen Tanrı, en uygun zamanda İsa’yı tekrar gönderecektir.
  37 Nuh`un günlerinde nasıl olduysa, İnsanoğlu`nun* gelişinde de öyle olacak.
  38 Nuh`un gemiye bindiği güne dek, tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı.
  39 Tufan gelinceye, hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsanoğlu`nun gelişi de öyle olacak.
  40 O gün tarlada bulunan iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak.
  41 Değirmende buğday öğüten iki kadından biri alınacak, biri bırakılacak.

  Rab’bin ikinci gelişi, hiç beklenmeyen bir anda gerçekleşecektir . Bu nedenle Tanrı, uyanık olup hazır beklememizi istiyor.
  Rab’bin ikinci gelişinde, günlük işleriyle uğraşan iki kişiden biri kurtulacak, diğeri ise yargılanacaktır. Rab’bin ikinci gelişine hazırlanan bir imanlının yaşamı, her zaman dua edip yalnızca Kutsal Kitap’ı okumaktan ibaret değildir. Günlük işlerimizde bile Tanrı’nın isteğini arzulamalıyız.
  42 Bunun için uyanık kalın. Çünkü Rabbiniz`in geleceği günü bilemezsiniz.
  43 Ama şunu bilin ki, ev sahibi, hırsızın gece hangi saatte geleceğini bilse, uyanık kalır, evinin soyulmasına fırsat vermez.
  44 Bunun için siz de hazır olun! Çünkü İnsanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir.

  Bir hırsızın eve gireceği zamanı nasıl kimse bilemezse, İnsan-oğlu’nun ne zaman geleceğini de kimse bilemez. Bu yüzden her zaman hazır ve uyanık olmamız gerekir. Hırsızla hiç karşılaşmayabiliriz, ama İnsanoğlu mutlaka gelecektir.
  İsa beklemediğimiz saatte gelecektir. Rab’bi sadece imanda uyanık olanlar karşılayabilecektir.
  45 Efendinin, hizmetkârlarına vaktinde yiyecek vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı köle kimdir?
  46 Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu!

  Yaşamımızı Rab’be teslim ederek, O’nun gelişine dek görevimizi sadakatle yerine getirmeliyiz. Efendisinin bir gün mutlaka geleceğini ve yargılayacağını bilen bilge kişi, sadık kuldur. Tembellik etmeden ve işlerimin yoğunluğuna rağmen yapmam gereken işi yerine getirmeye çalışıyormalıyız.
  47 Size doğrusunu söyleyeyim, efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacak.
  48-51 Ama o köle kötü olur da içinden, `Efendim gecikiyor` der ve öteki köleleri dövmeye başlarsa, sarhoşlarla birlikte yiyip içerse, efendisi, onun beklemediği günde, ummadığı saatte gelecek, onu şiddetle cezalandırıp ikiyüzlülerle bir tutacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.”

  Tanrı sadık kulunu över, kötü kulunu ise yargılar. Bu nedenle kilisedeki ya da diğer insanların övgülerine aldırış etmemeliyiz. Pavlus’un, Rab’bin övgüsüne önem vererek O’nun dışındaki her şeyi önemsiz saydığını anımsayın.
  Kötü kul, Efendisi’nden aldığı yetkiye güvenerek diğerlerine kötü davranıp Efendisi’nin malıyla sefa sürerek yaşayandır. Böyle kişiler, Efendileri’nin gecikeceğini düşünerek yüreklerini sertleştirenlerdir. Rab’bin hiç ummadığım bir zamanda geleceğine inanarak, O’nun verdiği yetkiyi ve malı doğru kullanmalıyız.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.