ANASAYFA Forum KURTULUŞ (SETERYOLOJİ) Yeniden Doğuş, Kurtuluş Sonsuz yaşama kavuşmak

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25534
  Anonim
  Pasif

  SONSUZ YAŞAMA KAVUŞMAK

  Kutsal Kitap sonsuz yaşama giden yolu gayet güzel açıklamıştır.
  Öncelikle Tanrı’ya karşı günah işlediğimizi kabullenmemiz gerekir.
  Rom.3: 23 Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.
  Hepimiz Tanrı’yı mutsuz eden şeyler yaptık.
  Bu yaptıklarımız cezalanmamızı gerektiren şeylerdir.
  Günahlarımız sonuçta sonsuz Tanrı’ya karşı işlenmiş suçlardır.
  Günahımızın karşılığında ise sadece sonsuz ceza yeterli olabilir.
  Rom.6: 23 Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.

  1.Pe.2: 22 “O günah işlemedi, ağzından hileli söz çıkmadı.”
  Yu.1: 1 Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.
  Yu.1: 14 Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini Baba’dan gelen,
  lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini gördük.

  Ancak İsa Mesih; günahsız olan, insan şekline giren Tanrı Oğlu olan ve bizim cezamız uğruna ölen Rab’dir.
  Rom.5: 8 Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü.
  İsa Mesih bizim hak ettiğimiz cezayı üstlenerek çarmıhta can verdi.
  2.Ko.5: 21 Tanrı, günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrı’nın doğruluğu olalım.
  Yu.19: 31-42 Yahudi yetkililer Pilatus’tan çarmıha gerilenlerin bacaklarının
  kırılmasını ve cesetlerin kaldırılmasını istediler. Hazırlık Günü olduğundan,
  cesetlerin Şabat Günü çarmıhta kalmasını istemiyorlardı. Çünkü o Şabat Günü büyük bayramdı.
  Bunun üzerine askerler gidip birinci adamın, sonra da İsa’yla birlikte çarmıha gerilen öteki adamın bacaklarını kırdılar.
  İsa’ya gelince O’nun ölmüş olduğunu gördüler. Bu yüzden bacaklarını kırmadılar.
  Ama askerlerden biri O’nun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı.
  Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini bilir. Siz de iman edesiniz diye tanıklık etmiştir.
  Bunlar, “O’nun bir tek kemiği kırılmayacak” diyen Kutsal Yazı’nın yerine gelmesi için oldu.
  Yine başka bir Yazı’da, “Bedenini deştiklerine bakacaklar” deniyor.
  Bundan sonra Aramatyalı Yusuf, İsa’nın cesedini kaldırmak için Pilatus’a
  başvurdu. Yusuf, İsa’nın öğrencisiydi, ama Yahudi yetkililerden korktuğundan
  bunu gizli tutuyordu. Pilatus izin verince, Yusuf gelip İsa’nın cesedini kaldırdı.
  Daha önce geceleyin İsa’nın yanına gelen Nikodim de otuz litre kadar karışık mür ve sarısabır özü alarak geldi.
  İkisi, İsa’nın cesedini alıp Yahudiler’in gömme geleneğine uygun olarak onu baharatla keten bezlere sardılar.
  İsa’nın çarmıha gerildiği yerde bir bahçe, bu bahçenin içinde de henüz
  hiç kimsenin konulmadığı yeni bir mezar vardı.
  O gün Yahudiler’in Hazırlık Günü’ydü. Mezar da yakın olduğundan İsa’yı oraya koydular.

  Ölümden üç gün sonra dirilerek günah ve ölüm üstündeki zaferini ispatladı.
  1.Ko.15: 1-4 Şimdi, kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız Müjde’yi anımsatmak istiyorum.
  Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, onun aracılığıyla
  kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz.
  Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün
  ölümden dirildi.
  1.Pe.1: 3-4 Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve Babası’na övgüler olsun. Çünkü O büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih’i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır.

  İman ile günahlı yollarımızdan dönmeli ve kurtuluş için Mesih’e bakmalıyız.
  Elç.3: 19-20 Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı’ya dönün. Öyle ki, Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenen Mesih’i, yani İsa’yı göndersin.
  Eğer O’nun çarmıhta bizim günahlarımız uğruna öldüğüne ibadet edecek olursak, günahlarımızdan kurtulmuş ve cennetteki sonsuz yaşama kavuşmuş olacağız.
  Yu.3: 16 “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle
  ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.
  Rom.10: 9 İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın.

  “Mesih’in çarmıhtaki bitirmiş olduğu iş bizleri sonsuz yaşama götüren yegane gerçek yoldur.
  Ef.2: 8-9 İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın
  armağanıdır.
  Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.

  Biliniz ki bizleri sadece ve sadece İsa Mesih’e olan güven ve iman kurtaracaktır.
  Yürekten inanır, inancımızı da ağzımızla şükran duygularıyla açıklarsak eger kurtuluruz.
  Sonsuz yaşamda bir yerimiz, göklerde de adımız yazı olur.

  Tanrm, sana karşı günah işledim biliyorum ve cezayı hak ettim.
  Ancak İsa Mesih bu cezamı üstlendiği için O’na olan imanım sayesinde af edilebilirim.
  Günahlarımdan dönüyorum ve Senin sagladığın kurtuluşa güveniyorum.
  Affediciliğin ve sonsuz yaşam sağlayarak gösterdiğin inayetin için sana teşekkür ediyorum.
  Amin.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.