SEVEN TANRI

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23769
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Mesih İsa kendi hayatını bizimle paylaşmak için, isteyerek kendisini başkaları için verdi. Bu olay bizlere sevginin, karşılıksız sevginin en iyi tanımını verir.

  Rab sevecendir ve sevgisi engindir.[1] O, harika olan sevgisini kendisine sığınanları kurtararak gösterir.[2] Bu yüzden O’nun sevgisi bu dünyanın verebileceği her şeyden hatta bu hayattan bile üstündür.[3] Tanrı’nın sevgisinin derinliği Mezmur şöyle açıklıyor:[4]

  Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse[5]

  Kendisinden korkanlara karşı

  sevgisi de o kadar yüksektir.

  Rab bu sevgisini kuşaktan kuşağa kendisinden korkanlara sunar.[6] Tanrı’nın tarih boyunca kendi halkına yaptığı iyilikler ve halkına gösterdiği şefkat halkının övgüsü olmuştur.[7] Tanrı büyük bir sevecenlikle halkını seven ve bu büyük sevgisinden dolayı halkını kendisine çeken Tanrı’dır.[8] Bizler günahkarken Mesih’in bizim için ölmesi Tanrı’nın bu sevgisini açıkça göstermektedir.[9] Tanrı’nın bu büyük sevgisinden dolayı Mesih bizler yaşayalım diye gelmiştir:[10]

  Efesliler 2: 4-5 Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. O'nun lütfuyla kurtuldunuz. 6Tanrı bizi Mesih İsa'da, Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu.

  Tanrı’nın sevgisi her bilginin üzerindedir.[11] Bu yüzden bizler bu sevginin büyüklüğünü, derinliğini anlamayabilmek ve bu sevgide temel atabilmek için dua ederiz.[12] Bir Hristiyan bu yüzden inandığı Tanrı’nın sevgisine dayanarak Hristiyan hayatını yaşayabilir.[13] Önce Tanrı bizi sevdi, bizlerde bu yüzden seviyoruz.[14] Hristiyan kardeşliğinin temelinde Tanrı’nın bu sevgisi vardır.[15] Tanrı bu sevgisini Kutsal Ruh aracılığı ile yüreklerimize dökmüştür.[16] Tanrı’nın Kutsal Ruhu’nun yüreklerimizde ki işi de hayatlarımızda ruhsal meyveler üretir.[17]

  II.Selanikliler 3: 5 Rab Yüreklerinizi Tanrı’nın sevgisine ve Mesih’in sabrına yöneltsin.

  Yahuda 21 Sizi sonsuz yaşama kavuşturacak olan Rabbimiz İsa Mesih’in merhametini bekleyerek kendinizi Tanrı’nın sevgisinde koruyun.

  Eminim ki,

  ne ölüm, ne yaşam, ne melekler,

  ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman,

  ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik,

  ne de yaratılmış başka herhangi bir şey

  bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden

  ayırmaya yetecektir.

  (Romalılar 8:38-39)  [1] Mezmur 103:8, 26:3, Yeremya 32:18, Hoşeya 2:19

  [2] Mezmur 17:7

  [3] Mezmur 63:3

  [4] Mezmur 103:11

  [5] Mezmur 36:5

  [6] Mezmur 103:17, Yeremya 32:18

  [7] İşaya 63:7

  [8] Yeremya 31:3, Tesniye 7:8, Mezmur 146:8

  [9] Romalılar 5:8, Efesliler 2:14

  [10] I.Yuhanna 4:9

  [11] Efesliler 3:19

  [12] Efesliler 3:17-18; 4:16

  [13] I.Yuhanna 4:16 (Hoşeya 2:19)

  [14] I.Yuhanna 4:19, I.Petrus 1:8, Yuhanna 3:16

  [15] I.Selanikliler 4:9, I.Petrus 4:8

  [16] Romalılar 5:5, Titus 3:4-6

  [17] Galatyalılar 5:22-23


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.