• Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24713
  Anonim
  Pasif

  Sağlık ve Bağışlama
  (Yazar: David Pytches)

  1- Bağışlama Tanrı’nın Egemenliğinde dev bir değerdir.

  2- Kutsal Kitap’ta bağışlama açık bir şekilde iyileşmeyle bağlantılıdır.

  3- Eski Antlaşma’da Mezmur yazarı Davut: Bütün suçlarını bağışlayan, bütün hastalıklarını iyileştiren O’dur (Rab’dir).’ Diyerek bunu dile getiriyor (Mezmur 103:3).

  4- İncil’in Matta bölümünde ise İsa, düşmanlarının düşüncelerini bilerek felçli adama ilişkin şöyle soruyor:‘Hangisi daha kolay? ‘Günahların bağışlandı demek mi, yoksa ‘Kalk, yürü ‘ demek mi?’ (Matta 9:5).

  5- Bağışlama her türlü ilişkiyi onarır (aile, kilise, toplum). Canı iyileştirir ve bedene sağlık verir.

  Bağışlamaya İlişkin Klasik Benzetme

  1- Petrus’un, kişinin kaç kez bağışlanması gerektiğini sorması üzerine İsa, bir benzetme anlattı (Matta 18: 23-35). Göklerin Egemenliğini, hesap sormaya gelen bir krala benzetti.

  2- Krala büyük miktarda borcu olan biri getirildi; borcunu ödeyemiyordu. Bunun üzerine kral, kölenin eşi ve çocuklarının borcu karşılığı satılmasını istedi.

  3- Adam krala yalvararak sabırlı olmasını, bütün borcunu ödeyeceğini söyledi. (18:26).

  4- Kral ona acıdı, borcu kaldırdı ve adamı serbest bıraktı (18:27).

  5- Bırakılan köle hemen oradan ayrılarak kendisine az miktarda borcu olan başka bir köle buldu ve borcunu zorla ödetmeye kalktı (18:28).

  6- Diğer köle yüzüstü kapanarak yalvardı, ‘Bana karşı sabırlı ol! Sana borcunu öderim (18:29).

  7- Ancak alacakli köle bekleyemedi borcunu ödeyene dek diğer köleyi zindana attırdı.

  8- Olayı gören öteki köleler çok rahatsız oldular, gidip herşeyi efendilerine anlattılar (18:31)

  9- Kral bağışladığı köleyi çağırttı ve şöyle dedi: ‘Ey kötü köle! Bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladım. Benim sana acıdığım gibi, senin de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi?’(18:32-33).

  10- Bu öfkeyle efendisi, tüm borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etti.

  11- Bağışlamama yüzünden, iki adam da zindana atıldı.

  12- İsa, bu benzetmeye şu sözlerle son verdi:‘Eğer her biriniz kardeşini yürekten bağışlamazsa, göksel Babam da size öyle davranacaktır’(18:35).

  Bu ayetlerde sözü geçen işkencecilerin ne anlama geldiğini anlayabilmek için o güne ilişkin biraz bilgi verelim. Parası ya da hazinesi olan kişiler, bunu güvence altında tutmak amacıyla gömerlerdi. Kimse paranın nereye gömüldüğünü bilmez, gömen kişi de parası olduğunu inkar ederdi.. Bunun üzerine işkenceciler tutulur, para sahibinin belleğini yoklarlar, gömütü bulup çıkarmak için ona işkence ederlerdi. Bu benzetme kulağa korkunç geliyor, ama sayısız insan kendilerini incitenleri bağışlamıyor, onlara duydukları gücenikliği içlerinde tutarak suçluluk, gerginlik, kaygı, acılık, içsel çelişkiler, korku ve bedensel hastalıklarla kıvranıyor. İşkenceciler Tanrı tarafından diğer insanlara olan bağışlama borcumuzu bize sürekli olarak anımsatıyor. İsa:

  ‘Eğer her biriniz kardeşini yürekten bağışlamazsa, göklerdeki Babam da size öyle davranacaktır’dedi.

  İsa ve Bağışlama

  1- İsa, bağışlamanın ağır bir bedeli olduğunu gösterdi. Bağışlama toplumun adalet düşüncelerine karşı gelmektedir. Toplum, çektiğimiz tüm acıların karşılığını almak istemektedir. İsa ise bizi kendi pahasına bağışlamıştır; bizden de herhangi bir karşılık beklememektedir. Tanrı’ya olan bütün borcumuzu O ödemiş ve hesabımızı kapatmıştır (Koloseliler 2:14).

  İsa bağışlamanın karşılıksız olması gerektiğini gösterdi. Çarmıhta dua ederek, ‘Baba onları bağışla’ dedi., çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar’ (Luka 23:34).

  3- İsa bağışlamanın sınırsız olması gerektiğini gösterdi. Petrus, İsa’ya gelip,
  ‘Ya Rab’ kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? Yedi kez mi?’ diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi: ‘Yedi kez değil’ dedi, ‘yetmiş kere yedi kez derim sana’(Matta 18:22).

  4- İsa bağışlamak zorunda olduğumuzu dile getirdi. Öğrencilerine şöyle dua etmeyi öğretti:
  ‘Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla’ (Matta 6.12).

  Daha sonra bu sözlerini genişleterek şöyle dedi:Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel Babanız sizin suçlarınızı da bağışlar. Ama siz başkalarıanın suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz’(Matta 6:14-15).

  Bağışlanma

  İnsanların, Tanrı’nın bağışlamasını kabul etmemelerinin temelde üç nedeni vardır.

  1- İnsanlar nasıl bağışlandıklarını anlayamazlar.Tanrı’nın merhametli olduğunu bilmezler. Mesih’in çarmıhtaki ölümünün amacını kavrayamamışlardır.

  2- İnsanlar karşılıksız olarak bağışlanmayı kabul etmek için kendilerini alçaltmazlar. İnsan gururlu olduğundan bunu kendi çabasıyla kazanmak ister.

  3- İnsanlar başkalarını bağışlamazlar.‘Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz’ (Matta 6:15). İnsanlar bağışlamayı öğrenene dek anında ve sürekli bağışlamalıdırlar.

  Başkalarını bağışlama

  Hepimiz incinip yaralandık – sevdiğimiz, saygı duyduğumuz ve güvendiğimiz kişilerden içsel yaralar aldık. Bunların kökleri genellikle geçmişe dayanır. İnsanların bize olan borçlarını silmek alçaltıcıdır, ama bağışlama bu demektir. Bizi incitenleri kararlı bir şekilde bağışlamalı, Tanrı’dan da onları bağışlamasını istemeliyiz. Bundan sonra bizi incitenlere karşı gücenmiş olduğumuz için Tanrı’dan bizleri bağışlamasını istemeliyiz.

  Kendimizi bağışlama

  Geçmişte işlediğimiz günahlar, yaptığımız kötü seçimler ve aldığımız aptalca kararlardan dolayı çoğumuz, suçluluk duygusu altında eziliriz. Mesih’in günahlarımızı bağışlamak amacıyla öldüğünü biliriz, ama henüz özgür değilizdir. Çünkü Mesih’in bağışlamasını yaşadığımız halde biz kendimizi bağışlamayız. Bağışladığımız kişileri ve kendimizi kutsaması için Tanrı’ya dua etmeliyiz.

  Bir yaşam örneği

  Artrit yüzünden neredeyse felçli olan bir bayanın durumunu hatırlıyorum. Ona hizmet ederken, çocukluğunda babası tarafından cinsel tecavüze uğradığını, babasının da daha sonra bitkisel hayata girdiğini öğrendik. Kadın babasını bağışlamaya başladığında bedensel hastalığı da iyileşme gösterdi. Kısa bir süre sonra hastahane görevlilerinden, hemen hemen aynı zamanda babasının sağlığında bir ilerleme olduğunu öğrendi. Bu örnek, bağışlamama yoluyla başkalarını ve kendimizi nasıl tutsak edebileceğimizi gösteriyor.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.