• Bu konu 1 izleyen ve 5 yanıt içeriyor.
6 yazı görüntüleniyor - 1 ile 6 arası (toplam 6)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25392
  Anonim
  Pasif

  İmanlının yetkisi, Efesliler kitabında, kiliselere yazılmış diğer mektuplardan daha kapsamlı olarak açıklanmaktadır. Bu kitap, Efesliler bölümünü temel aldığından ilk üç bölümü birkaç gün tekrar tekrar okumanız için sizi teşvik etmek istiyorum.

  Birinci ve üçüncü bölümlerin sonunda,Ruh’ça meshedilmiş duaların bulunduğunu fark edeceksiniz. Pavlus bu duaları sadece Efes’teki kilise için etmemiştir. Bu dualar, Efes’teki imanlılara olduğu kadar bugün bize de hitap etmektedir; çünkü onlar Kutsal Ruh tarafından verilmiştir.

  EFESLİLER 1:16 – 20

  16 Sizin için sürekli şükrediyor,sizi dualarımda hep arıyorum.
  17 Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı, yüce Baba, kendisini tanımamız için size bilgelik ve vahiy ruhunu versin diye dua ediyorum.
  18 – 20 O’nun çağrısından doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum.Bu kudret,Tanrı’nın,Mesih’in ölümden diriltirken ve göksel yerlerde sağında oturturken O’nda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir . ( E. HAGİN )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle ! hisusa

  #29160
  Anonim
  Pasif

  EFESLİLER 3:14-19

  14-15 Bunun için , yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı Baba’nın önünde diz çökerim.
  16-19 Baba’nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhu’yla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih’in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı’nın bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih’in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.

  Hayatımın dönüm noktası, bu duaları kendim için binden fazla kez ettiğim zaman gerçekleşti. Bu duaları birinci bölümden başlayarak, yüksek sesle okumaya başladım. Dualarda, Pablus’un ” siz ” dediği yerlerde ” ben ” diyerek onları kişileştirdim.

  Örneğin, Ef. 3:14-17’yi okurken şöyle dedim: ” Bunun için , yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı Baba’nın önünde diz çökerim. Baba’nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhu’yla beni iç varlığımda kudretle güçlendirmesini ve Mesih’in iman yoluyla yüreğimde yaşamasını dilerim… “

  Zamanımın çoğunu, bu iki duayı Doğu Teksas’ta önderliğini yürüttüğüm son kilisenin ön kısmında, dizlerimin üstünde tekrar ederek geçirdim. Kutsal Kitap’ımda bu duaların olduğu sayfaları önümde açık tutarak ayetleri günde pek çok kez kendim için tekrar ettim. Bazen karıma, hemen yanımızda bulunan kiliseye dua etmeye gideceğimi ve acil bir durum dışında rahatsız edilmek istemediğimi söyledim. Bazen iki ya da üç günü dua ederek geçirdiğim oldu.

  1947-48 kışı boyunca altı ayımı bu şekilde dua ederek geçirdim. Sonra, gerçekleşmesi için dua ettiğim ilk şey gerçekleşmeye başladı. ” Bilgelik ve vahiy ruhu ” ( Ef. 1:17 ) için dua ediyordum ve vahiy ruhu işlemeye başladı ! Kutsal Kitap’ta daha önce hiç görmediğim şeyleri görmeye başladım. Ayetler bana açılmaya, netleşmeye başladı. ( HAGIN )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi: ” Kendi içinde bölünen ülke yıkılır, kendi içinde bölünen ev çöker. ” ( Luka 11:17 ) isasiyahbeyaz rabbe hamdolsun

  #30106
  Anonim
  Pasif

  Ruhsal olgunlaşma ve Tanrı sözü bilgisi açısından, 14 yıllık hizmet yaşamımda ve 16 yıllık imanlı yaşamımda olduğundan daha fazla ilerledim.

  Bu hayatımda yaptığım en muhteşem ruhsal keşiflerden biriydi.

  Eşime şöyle dedim: ” Ben neler vaaz ediyor muşum ? Kutsal Kitap hakkında o kadar cahilmişim ki, kilise önder yardımcılarının gelip bana yağmurun altında aval aval dolaşırken bu yağmurdan çıkmamı söylememiş olmaları şaşılacak şey ! “

  Eğer büyümek istiyorsak, bu bilgelik ruhuna, Mesih’in sözünün ve vahyinin ruhuna sahip olamlıyız. Bu bize, aklımız aracılığıyla da birdirilmeyecektir. Bunu bize Kutsal Ruh açıklamalıdır.

  İnsanlar çoğu zaman, hristiyan kardeşleri için nasıl dua etmeleri gerektiğini bilmek isterler. Eğer Efesliler’deki bu duaları etmeye başlarsanız, sonuçlarını onların yaşamlarında göreceksiniz. Bu duaları kendiniz için de etmenizi öneririm ( Ef. 1:16-20; 3:14-19 ).

  Seneler önce bu duaları, günde iki kez, sabah ve akşam, ailemin bir üyesi içib etmiştim. Bu kişinin şifaya ihtiyacı vardı; fakat Kutsal Kitap’ın tanrısal şifa hakkındaki öğrettiklerini pek kavramış görünmüyordu.

  Dua ettiğimde, Efesliler’de geçen dualara bu kişinin adını, önceden kendi adımı yerleştirdiğim gibi yerleştirdim. On gün içinde bana şöyle bir yazı gönderdi. ” Bazı şeyleri, önceden görmediğim şekilde görmeye başladım.” ( Ayetleri kullanarak dua ettiğiniz an bir şeyler olur. )

  Kendileri için ayetleri kullanarak dua etmeye başladığımda, akrabalarımın değişme hızı şaşırtıcıydı. ( Bazıları içinse hiç sonuç almadan yıllardır dua ediyordum. ) { HAGIN }

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Bu dünyayı kazansan ne olur ? hac5 tanri sevgidir

  #30327
  Anonim
  Pasif

  Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu dünyanın karanlık güçlerine, kötülüğün göksel yerdeki ruhsal ordularına karşıdır. ( Ef. 6:12 )

  İsa mesih aracılığıyla kötü ruhların üzerinde yetkimiz olduüğu için Tanrı’ya şükürler olsun. Pavlus’un bu ayette söylediğini, önceki bölümlerde yazdıkları ışığında anlamamız gerekir. Mesih’in aracılığıyla yetkiye sahip olduğumuzun farkına varmalıyız. Şeytanla olan savaşımızı daima onun üzerinde yetkiye sahip olduğumuzun bilincinde olarak sürdürmeliyiz; çünkü o yenilmiş bir düşmandır. Rab İsa Mesih onu bizim için yendi.

  İmanlının yetkisi ancak birkaç imanlı tarafından bilinmektedir. Bazıları, şeytanın üzerindeki yetkinin sadece, Tanrı’nın kendilerine özel bir güç verdiği bazı seçilmiş kişilere ait olduğunu düşünürler. Bu doğru değildir; bu yetki Tanrı’nın tüm çocuklarına aittir.

  Biz bu yetkiyi, ruhsal olarak yeniden doğduğumuz zaman alırız.İsa Mesih’e yeni yaratıklar olduğumuzda, Rab İsa Mesih’in adını miras alırız ve bu adı duada düşmana karşı kullanabiliriz. ( Devamı var.)

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Dünyayı kazansan neye yarar ? hac5 :elsalla: :elsalla: :elsalla:

  #30480
  Anonim
  Pasif

  Şeytan, Hristiyanların imanlının yetkisi hakkında bilgi sahibi olmalarını istemez. Bizi her istediğinde mağlup etmeyi sürdürmek ister. Bu nedenle, Hristiyanları yetki hakkındaki gerçeği öğrenmekten alıkoymak için her şeyi yapacaktır; bu konuda bizimle, diğer konularda savaştığından daha fazla savaşacaktır. O, gerçeği öğrendiğimizde, gücünün zirvesindeki günlerinin sona ereceğini bilir. Hakkımız olan yetkiyle ona egemen olacağız.

  Efesliler1:3’te şöyle der: ” Bizi ( Tüm kiliseyi ) Mesih’te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih’in Babası tanrı’ya övgüler olsun. ” Kutsal Kitap’ın türkçe çevirisinde, ” tüm ruhsal kutsamalar ” ifadesi, ” her ruhsal kutsama ” olarak çevrilmiştir. Bu mümkün olan her ruhsal kutsama anlamına gelir. Mesih’te, tüm ruhsal kutsamalar bize aittir.Farkına varalım ya da varmayalım, yetki bize aittir. Ancak , bunu yalnızca bimek, yetmez.Sonuç getiren şey, uygulanmaya konulan bilgidir ! Yaşamları boyunca kendilerine ait olanı fark etmemek, Hrisityanlar için bir trajedidir.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
  Dünyayı kazansan neye yarar ? isasiyahbeyaz :kucak:

  #30596
  Anonim
  Pasif

  Hiç durup, kurtuluşun günahkara ait olduğunu düşündünüz mü ?İsa, tıpkı bizim için yaptığı gibi, en kötü günahların kurtuluşunu bile zaten satın almıştır. Bu nedenledir ki O bize, gidip Müjde’yi, yani günahkarlara Tanrı’yla barıştırıldıklarını anlatmamızı söyledi.

  Bunu onlara hiçbir zaman söylemedik. Biz, Tanrı’nın onlara kızgın olduğunu ve yaptıkları her yanlışı sayıp topladığını söyledik. Ancak Kutsal Kitap, Tanrı’nın günahkara karşı hiçbir şey sayıp toplamadığını söyler ! Tanrı bize, bunların tümünün iptal edildiğini söylüyor.

  Asıl korkunç olan şudur: Zavallı günahkar, bunu bilmeden, tüm borçları silinmesine rağmen cehenneme gitmek zorunda ! 2. Korintliler 5:19 bunu açıkca ifade ediyor.

  Günah diye bir sorun yok. İsa, bunu çözdü. Tek sorun, günahkardır. Günahkarı İsa’ya getirin ; bu, sorunu çözecektir. Evet bu, insanlara öğretilenlerden biraz farklı, ancak Kutsal Kitap’ın söylediği bu !

  Günahkar kendisine ait olanı bilmediği için, bunun ona hiçbir yararı olmayacaktır. Aynı şekilde, Hristiyanlar da kendilerine ait olanları bilmezlerse, bunların onlara hiçbir yararı olmayacaktır. Kendilerine ait olanın ne olduğunu bulmaları gerekir. Tanrı, öğretmenleri bu nedenle kiliseye koymuştur. Tanrı, bize sözünü bu nedenle vermiştir. Bize ait olanın ne olduğunu anlatmak için !

  Bu doğal dünyada da bizim olan şeyler olabilir; ancak bunların bize ait olduğunu bilmiyorsak bize faydaları olmaz.

  Söz, Mesih’ti; O, Hak’tı.
  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
  Dünyayı kazansan neye yarar ? kitap oku

6 yazı görüntüleniyor - 1 ile 6 arası (toplam 6)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.