• Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25243
  Anonim
  Pasif

  ÖLÜM YENİLDİ

  (Elçilerin İşleri 1:9-11)
  9 İsa bunları söyledikten sonra, onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut O’nu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı.
  10 İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada, beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında beliriver
  11 «Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?» diye sordular. «Sizden göğe alınan bu İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir.»

  Yükseliş, İsa inancı içindeki yeri, oldukça önemli olan bir olaydır.
  Ölüm yenilmiş, diriliş gerçekleşmiş ve her şey bunun da ötesine doğru yönlenmiştir.
  Tanrı’nın görkenminden dünyaya gelen Söz, yine o görkeme ikinci kez gelene dek geri dönmüştür.
  Tanrı’nın kendi Söz’üne verdiği görev tamamlanmıştır.
  Bu görevin tamamlanış sahnesinde oldukça görsel kalıcı ve etkileyici bir tablo çizilmektedir.

  Nesillerden nesillere aktarımı için tanıklar önünde gerçekleşmektedir.
  Zaten Tanrı Söz’ü kuru bir kitap olmadığı için her adımını hep tanıklar önünde atmış, böyleliklere nesillere capcanlı yaşam sözü bırakılmıştır.
  Onların gözü önünde çarmıhtan, ölüme ve ölümden yeniden yaşama geçen Rab göğe yükselmiştir.
  Uzun zaman bir arada olan ve haçlanışta akılları karışıp darmadağınık olan öğrenciler, gözlerini bile Ondan o biricik Tanrı Sözü’nden ayıramıyorlardı.

  Bir Bulut O’nu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı diye okuyoruz.
  Bu bulut kelimesi üzerinde biraz durmak istiyorum.
  Bulut, Kutsal Kitab’ın diğer bölümlerinde de karşılaştığımız bir kavramdır
  Tabii mecaz bir anlamı olduğu kesindir.
  Çünkü, bulut ile kastedilen Tanrı’nın insan sözcükleri ile ifade edilemez varlığının, yüceliğinin bir şekilde anlatılmaya çalışılmasıdır.
  Bulut geçen yerde Tanrı’nın kendi yüce varlığının mevcudiyeti söz konusu edilmektedir.

  Çıkış bölümü 40:34 ayetinde “O zaman bulut toplanma çadırını örttü ve Rab’bin izzeti, meskeni doldurdu”…
  Rab’bin izzeti Rab’bin evini doldurmuştu.
  İsa Mesih’nın görünümünün değişimi olayında da yine Mesih ile birlikte bulunan iki önemli şahsiyetin bulut ile çevrildiğini görüyoruz Ayet şöye diyor: “…bir bulut onları gölgeledi…”
  Daha sonra buluttan gelen sesin Mesihin makamını belirleyişini görüyoruz
  Kısaca yükselme olayında kendi sözünü daha önce belirlediği gibi göğe alan Yüce Tanrı’nın ta kendisiydi.
  Bu olayın gerçekleşmesini bizzat kendisi yönlendirmiş,
  Tanıklar önünde kendi varlığını hissettire hissettire yükselişin gerçekleşmesini sağlamıştı.
  İş böyle olunca İsa Mesih ikinci gelişte de aynı şekilde geri gelicektir.
  Luka 9:34-36
  Tanrı’nın huzurunda gerçekleşen göğe çıkma yine Tanrı’nın huzurunda ikinci gelişe dönüşecekti.
  Çünkü Yüce Tanrı’nın istemi buydu …göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri geldiginide görekeksiniz.

  Onlar özlerini göğe dikmiş bakıyorlardı… Gördükleri olayın şaşkınlığı ile göğe yükselen Rabbi izlerlerken şaşırıp kalmışlardı.
  Evet, bir büyük şaşkınlık daha yaşıyorlardı öğrenciler Diriliş başlı başına bir şaşkınlıktı.
  Ya şimdi Rab onlardan uzaklaşıyor, üstelik göğe alınıyordu.
  Rab yeni bir mucize yapmıştı da hemen geri gelivericekti. Bu nedenle onlar hala yukarı bakıyorlardı.
  Ne kadar süre o şekilde kaldıklarını bilmiyoruz ama çok uzun süre ve şaşkınlık içinde kalmış olmalılar ki Evrenin Sahibinin bir uyarısına uğruyorlardı “Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?” Bu uyarı Rabbin iki meleği aracılığı ile onlara iletildi
  Boş mezar başında görünen iki melek İsa Mesih’in mezardan dirilişinin bir kez daha tasdiki için orada idiler.
  Bu kez İsa Mesih’in göğe alındığı gibi yeniden geleceğini onaylamak için oradaydılar.
  Görev tamamlanmıştı. Ama şimdi öğrenciler için görev başlıyordu
  Bu soru üzerine adeta şaşkın şaşkın kalmış bulunan öğrenciler şöyle bir silkeleniyor, onlara Rabbin yeniden geleceği hatırlatılıyor ve sorumluluklarına da aynı zamanda dikkat çekilmiş oluyordu.
  Şimdi çalışma sırası artık onlarındı.
  Durmadan dinlenmeden yaşadıklarını, gördüklerini,
  Rabbin dizinin dibinde öğrendiklerini bir bir dünyaya taşıyacaklardı.
  Onlar seçilmişlerdi. Diri kelam için diri aktarıcı onlardı. Ruhsuz sayfalar, kalın kapaklı kitaplar değil.
  Herşeyden önemlisi kendileri için bu denli önemli olan kaynakları Rabbin Sözü yeni bir vaat vermişti onlara, vaatten de ötesi bir umut vermişti, gelecekti.
  Ne zaman?
  Zaman, Tanrı katında anlamsız bir kavramdı. Bütün tarih onundu O gelecekti.
  Bu umut onlar aracılığı ile milletlere gidecekti.

  Bizim hiç kuşkusuz üzerinde durmamız gereken hangi tarihte gitti, ne zaman gelecek gibi soruların dışında bunca tanık önünde gerçekleşmiş olan bu görkemli göğe yükseliş olayı ile ikinci kez geri gelişi arasındsa geçecek olan zaman biriminde bizim ne yapacağımız konusudur.

  Çünkü İsa Mesih’nın gidişi ve gelişi basit bir insan gidişi ve gelişi değil, Evrenin Hakimi Tanrı’nın planıdır.
  Bizi direkt olarak ilgilendirmektedir Bizler O’nun dirilişinde adeta daha dünyada iken, Tanrı’nın o yüce katına yükselmekteyiz.
  O’nun bize sağladığı kurtuluş ve esenlikle, yüreğimizdeki esenlikle artık bu dünyanın çok çok üstünde bir yerde gönül seyahatleri içindeyiz.
  Yürek, O’nun yükselişinde yükselmiş, ikinci gelişi ümidinde ise kendinden geçmiştir.
  Peki şimdi biz ne yapmalıyız?
  Biz Tanrı Tarafından seçilen insanlarız .
  Tanrı’nın bizi seçmesindeki amaç ise,
  O’nun diri sözlerini tüm insanlar arasında duyuran birer diri müjde aktarıcısı olmamızdır.
  Birimiz Petrus, Birimiz Pavlus, Birimiz Timeteus… neden olmayalım

  Tanrı’nın insana bu denli yakın lütfunun bize sağladığı Yükseliş’te hem kendimiz yol almalı, hem de bunu dünyaya duyurmalıyız.

  Çok ama çok büyük bir cesaretle
  Çünkü bilmeliyiz ki tüm dünya bize karşı olsa bile Tanrı bizim yanımızdadır ve bu bizim için yeterlidir
  O nedenle kimseden korkmamıza gerek yok
  Biz yeter ki Bilgi ve hikmetle bizi doldurması için Yüce Rabbimize dua edelim ve O’nun verdiği Kutsal Ruh’la birçok insanı Mesih’e çağıralım

  Biz tohumu ekelim, Tanrı sulayıp büyütecektir.
  AMİN

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.