• Bu konu 1 izleyen ve 1 yanıt içeriyor.
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24744
  Anonim
  Pasif

  NE MUTLU

  Ne Mutlu…Sana hizmet eden görevli insana,
  Ne Mutlu…Eğittiğin insana,
  Ne Mutlu…Kötülerin öğüdüyle yürümeyen insana,
  Ne Mutlu…Günahkarın yolunda durmayan insana,
  Ne Mutlu…Rab’be sığınan insana,
  Ne Mutlu…İsyanı bağışlanan insana,
  Ne Mutlu…Günahı örtülen insana,
  Ne Mutlu…Suçu Rab tarafından sayılmayan insana,
  Ne Mutlu…Ruhunda hile bulunmayan insana,
  Ne Mutlu…Rab’be güvenen insana,
  Ne Mutlu…Gururluya, yalana sapana ilgi duymayan insana,
  Ne Mutlu…Yoksulu düşünen insana,
  Ne Mutlu…Avlularında oturan insana,
  Ne Mutlu…Seçip kendine yaklaştırdığın insana,
  Ne Mutlu…Rab’bin aracılığıyla kutsadığın insana,
  Ne Mutlu…Senin evinde oturan insana,
  Ne Mutlu…Seni öven insana,
  Ne Mutlu…Gücünü senden alan insana,
  Ne Mutlu…Sevinç çığlıkları atmasını bilen insana,
  Ne Mutlu…Yola getirdiğin insana,
  Ne Mutlu…Yasanı öğrettiğin insana,
  Ne Mutlu…Tanrı’sı Rab olan insana,
  Ne Mutlu…Kendisi için seçtiği insana,
  Ne Mutlu…Adalete uyan insana,
  Ne Mutlu…Sürekli doğruyu yapan insana,
  Ne Mutlu…Rab’den korkan insana,
  Ne Mutlu…Rab’bin yolunda yürüyen insana,
  Ne Mutlu…Umudu, Tanrı’sı Rab olan insana,
  Ne Mutlu…Bilgeliğe erişen insana,
  Ne Mutlu…Aklı bulan insana,
  Ne Mutlu…Bilgelik yaşam ağacıdır ona sarılan insana,
  Ne Mutlu…Rab’be sımsıkı tutunan insana,
  Ne Mutlu…Rab’bin yolunu izleyen insana,
  Ne Mutlu…Rab’bi dinleyen insana,
  Ne Mutlu…Her gün kapıyı gözleyen insana,
  Ne Mutlu…Kapının eşiğinden ayrılmayan insana,
  Ne Mutlu…Mazluma lütfeden insana,
  Ne Mutlu…Doğru ve dürüst bir babaya sahip olan çocuklara,
  Ne Mutlu…Suçluyu mahkum eden insana,
  Ne Mutlu…Günahtan çekinen insana,
  Ne Mutlu…Kutsal yasayı yerine getiren insana,
  Ne Mutlu…Güçlenmek için vaktinde yemek yiyen insana,
  Ne Mutlu…Sevgilisini bilen insana,
  Ne Mutlu…Rab’bi özlemle bekleyen insana,
  Ne Mutlu…Sulak yerde tohum eken insana,
  Ne Mutlu…Sığırını, eşeğini özgürce çayıra salan insana,
  Ne Mutlu…Adil ve doğru olanı koruyup yerine getiren insana,
  Ne Mutlu…Her türlü kötülükten sakınan insana,
  Ne Mutlu…Güveni yalnız Rab olan insana,
  Ne Mutlu…Ülkesi özlenen bir yer olan insana,
  Ne Mutlu…Ruhta yoksun olan insana,
  Ne Mutlu…Yaslı olan insana,
  Ne Mutlu…Doğrulupa acıkıp susayan insana,
  Ne Mutlu…Merhametli olan insana,
  Ne Mutlu…Yüreği yemiz olan insana,
  Ne Mutlu…Barışı sağlayan insana,
  Ne Mutlu…Doğruluk uğruna zulüm gören insana,
  Ne Mutlu…Yalan yere, her türlü kötü söz söylenen insana,
  Ne Mutlu…Rab’den ötürü sendeleyip düşmeyen insana,
  Ne Mutlu…Gözleri gören, kulakları işiten insana,
  Ne Mutlu… ‘’Sen yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin’’ diyen insana
  Ne Mutlu…Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı insana,
  Ne Mutlu…Rab’bin çağrısını alan insana,
  Ne Mutlu…Yoksul olan insana,
  Ne Mutlu…Açlık çeken insana,
  Ne Mutlu…Rab’be bağlılığı yüzünden nefret edilen insana,
  Ne Mutlu…Toplum dışı edilip aşağılanan insana,
  Ne Mutlu…Adı kötülenip reddedilen insana,
  Ne Mutlu…Sizin gördüklerimizi gören gözlere ne mutlu,


  Ne Mutlu…Tanrı’nın sözünü dinleyip uygulayan insana,
  Ne Mutlu…Efendisi geldiğinde uyanık bulunan insana,
  Ne Mutlu…Tanrı’nın Egemenliği’nde yemek yiyecek olan insana,
  Ne Mutlu…Kısır kadınlara, hiç doğurmamış rahimlere, emzirmemiş memelere ne mutlu.
  Ne Mutlu…Bildiği şeyi yapan insana,
  Ne Mutlu…Görmeden iman eden insana,
  Ne Mutlu…Suçları bağışlanmış olan insana,
  Ne Mutlu…Günahı örtülmüş insana,
  Ne Mutlu…Günahı Rab tarafından sayılmayan insana,
  Ne Mutlu…Tanrı’nın onayladığı şeyden ötürü kendini yargılamayan insana,
  Ne Mutlu…Denemeye dayanan insana,
  Ne Mutlu…Doğruluk uğruna acı çeken insana,
  Ne Mutlu…Mesih’in adından ötürü hakarete uğrayan insana,
  Ne Mutlu…Peygamberlik sözlerini okuyan insana
  Ne Mutlu…Burada yazılanları dinleyip yerine getiren insana,
  Ne Mutlu…Çıplak dolaşmamak ve utanç içinde kalmamak için uyanık durup giysilerini üzerinde bulunduran insana,
  Ne Mutlu…Kuzunun düğün şölenine çağrılmış olan insana,
  Ne Mutlu…Kutsal kitap’taki peygamberlik sözlerine uyan insana,
  Ne Mutlu…Kaftanlarını yıkayan, yaşam ağacından yemeye hak kazanarak kapılardan geçip kente giren insana.

  Sevgiyleeeeeee

  #31588
  Anonim
  Pasif

  NE MUTLU

  1.Kr.10: 8a Ne mutlu adamlarına! Ne mutlu sana hizmet eden görevlilere!

  Eyüp.5: 17a “İşte, ne mutlu Tanrı’nın eğittiği insana!

  Mez.1: 1 Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez, Günahkârların yolunda durmaz, Alaycıların arasında oturmaz.

  Mez.2: 12b Ne mutlu O’na sığınanlara!

  Mez.32: 1 Ne mutlu isyanı bağışlanan, Günahı örtülen insana!

  Mez.32: 2 Suçu RAB tarafından sayılmayan, Ruhunda hile bulunmayan insana ne mutlu!

  Mez.33: 12 Ne mutlu Tanrısı RAB olan ulusa, Kendisi için seçtiği halka!

  Mez.34: 8b Ne mutlu O’na sığınan adama!

  Mez.40: 4 Ne mutlu RAB’be güvenen insana, Gururluya, yalana sapana ilgi duymayana.

  Mez.41: 1 Ne mutlu yoksulu düşünene!

  Mez.65: 4 Ne mutlu avlularında otursun diye, seçip kendine yaklaştırdığın kişiye!

  Mez.72: 17b Onun aracılığıyla insanlar kutsansın, Bütün uluslar “Ne mutlu ona” desin!

  Mez.84: 4 Ne mutlu senin evinde oturanlara, Seni sürekli överler!

  Mez.84: 5a Ne mutlu gücünü senden alan insana!

  Mez.84: 12b Ne mutlu sana güvenen insana!

  Mez.89: 15a Ne mutlu sevinç çığlıkları atmasını bilen halka,

  Mez.94: 12 Ne mutlu, ya RAB, yola getirdiğin, Yasanı öğrettiğin insana!

  Mez.106: 3 Ne mutlu adalete uyanlara, Sürekli doğru olanı yapanlara!

  Mez.112: 1b Ne mutlu RAB’den korkan insana, O’nun buyruklarından büyük zevk alana!

  Mez.112: 5 Ne mutlu eli açık olan, ödünç veren, İşlerini adaletle yürüten insana!

  Mez.119: 1 Ne mutlu yolları temiz olanlara, RAB’bin yasasına göre yaşayanlara!

  Mez.119: 2 Ne mutlu O’nun öğütlerine uyanlara, Bütün yüreğiyle O’na yönelenlere!

  Mez.128: 1 Ne mutlu RAB’den korkana, O’nun yolunda yürüyene!

  Mez.144: 15b Ne mutlu Tanrısı RAB olan halka!

  Mez.146: 5 Ne mutlu yardımcısı Yakup’un Tanrısı olan insana, Umudu Tanrısı RAB’de olana!

  Özd.3: 13 Bilgeliğe erişene, Aklı bulana ne mutlu!

  Özd.3: 18 Bilgelik yaşam ağacıdır ona sarılanlara, Ne mutlu ona sımsıkı tutunanlara!

  Özd.8: 32b Yolumu izleyenlere ne mutlu!

  Özd.8: 34 Beni dinleyen, Her gün kapımı gözleyen, Kapımın eşiğinden ayrılmayan kişiye ne mutlu!

  Özd.14: 21b Ne mutlu mazluma lütfedene!

  Özd.20: 7 Doğru ve dürüst bir babaya sahip olan çocuklara ne mutlu!

  Özd.24: 25a Ne mutlu suçluyu mahkûm edene!

  Özd.28: 14a Günahtan çekinen ne mutludur!

  Özd.29: 18b Ne mutlu Kutsal Yasa’yı yerine getirene!

  Vai.10: 17 Kralın soyluysa, Önderlerin sarhoşluk için değil güçlenmek için vaktinde yemek yiyorsa, ne mutlu sana, ey ülke!

  Ezg.6: 9b Kızlar sevgilimi görünce, “Ne mutlu ona!” dediler.

  Yşa.30: 18b Ne mutlu O’nu özlemle bekleyenlere!”

  Yşa.32: 20 Sulak yerde tohum eken, sığırını, eşeğini özgürce çayıra salan sizlere ne mutlu!

  Yşa.56: 1a RAB şöyle diyor: “Adil ve doğru olanı koruyup yerine getirin.
  Yşa.56: 2 Bunu yapan insana, Buna sımsıkı sarılan insanoğluna ne mutlu! Şabat Günü’nü tutar, bayağılaştırmaz, Her türlü kötülükten sakınır.”

  Yer.17: 7 “Ne mutlu RAB’be güvenen insana, Güveni yalnız RAB olana!

  Mal.3: 12a “Bütün uluslar ne mutlu size diyecekler. Çünkü ülkeniz özlenen bir yer olacak.”

  Mat.5: 3 “Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.

  Mat.5: 4 Ne mutlu yaslı olanlara! Çünkü onlar teselli edilecekler.

  Mat.5: 5 Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar.

  Mat.5: 6 Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar.

  Mat.5: 7 Ne mutlu merhametli olanlara! Çünkü onlar merhamet bulacaklar.

  Mat.5: 8 Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Çünkü onlar Tanrı’yı görecekler.

  Mat.5: 9 Ne mutlu barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek.

  Mat.5: 10 Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.

  Mat.5: 11 “Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size!

  Mat.11: 6 Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu!”

  Mat.13: 16 “Ama ne mutlu size ki, gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor!
  Mat.13: 17 Size doğrusunu söyleyeyim, nice peygamberler, nice doğru kişiler sizin gördüklerinizi görmek istediler, ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler, ama işitemediler.

  Mat.16: 16 Simun Petrus, “Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin” yanıtını verdi.
  Mat.16: 17 İsa ona, “Ne mutlu sana, Yunus oğlu Simun!” dedi. “Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki Babam’dır.

  Mat.24: 46 Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu!

  Mar.10: 49 İsa durdu, “Çağırın onu” dedi. Kör adama seslenerek, “Ne mutlu sana! Kalk, seni çağırıyor!” dediler.

  Luk.6: 20 İsa, gözlerini öğrencilerine çevirerek şöyle dedi: “Ne mutlu size, ey yoksullar! Çünkü Tanrı’nın Egemenliği sizindir.

  Luk.6: 21 Ne mutlu size, şimdi açlık çekenler! Çünkü doyurulacaksınız. Ne mutlu size, şimdi ağlayanlar! Çünkü güleceksiniz.

  Luk.6: 22 İnsanoğlu’na bağlılığınız yüzünden İnsanlar sizden nefret ettikleri, Sizi toplum dışı edip aşağıladıkları Ve adınızı kötüleyip sizi reddettikleri zaman Ne mutlu size!

  Luk.7: 23 Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu!”

  Luk.10: 22 “Babam her şeyi bana teslim etti. Oğul’un kim olduğunu Baba’dan başka kimse bilmez. Baba’nın kim olduğunu da Oğul’dan ve Oğul’un O’nu tanıtmak istediği kişilerden başkası bilmez.”
  Luk.10: 23 Sonra öğrencilerine dönüp özel olarak şöyle dedi: “Sizin gördüklerinizi gören gözlere ne mutlu!

  Luk.11: 28 İsa, “Daha doğrusu, ne mutlu Tanrı’nın sözünü dinleyip uygulayanlara!” dedi.

  Luk.12: 37 Efendileri geldiğinde uyanık bulunan kölelere ne mutlu! Size doğrusunu söyleyeyim, efendileri beline kuşağını bağlayacak, kölelerini sofraya oturtacak ve gelip onlara hizmet edecek.

  Luk.12: 38 Efendi gecenin ister ikinci, ister üçüncü nöbetinde gelsin, uyanık bulacağı kölelere ne mutlu!

  Luk.12: 43 Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu!

  Luk.14: 15 Sofrada oturanlardan biri bunu duyunca İsa’ya, “Tanrı’nın Egemenliği’nde yemek yiyecek olana ne mutlu!” dedi.

  Luk.23: 29 Çünkü öyle günler gelecek ki, ‘Kısır kadınlara, hiç doğurmamış rahimlere, emzirmemiş memelere ne mutlu!’ diyecekler.

  Yu.13: 14 Ben Rab ve Öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım; öyleyse, sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız.
  Yu.13: 17 Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız, ne mutlu size!”

  Yu.20: 29 İsa, “Beni gördüğün için mi iman ettin?” dedi. “Görmeden iman edenlere ne mutlu!”

  Rom.4: 7 “Ne mutlu suçları bağışlanmış, Günahları örtülmüş olanlara!

  Rom.4: 8 Günahı Rab tarafından sayılmayana ne mutlu!”

  Rom.14: 21 Et yememen, şarap içmemen, kardeşinin sürçmesine yol açacak bir şey yapmaman iyidir.
  Rom.14: 22 Bu konulardaki inancını Tanrı’nın önünde kendine sakla. Onayladığı şeyden ötürü kendini yargılamayan kişi ne mutludur!

  Yak.1: 12 Ne mutlu denemeye dayanan kişiye! Denemeden başarıyla çıktığı zaman Rab’bin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır.

  1.Pe.3: 14 Doğruluk uğruna acı çekseniz bile, ne mutlu size! İnsanların “korktuğundan korkmayın, ürkmeyin.”

  1.Pe.4: 14 Mesih’in adından ötürü hakarete uğrarsanız, ne mutlu size! Çünkü Tanrı’nın yüce Ruhu üzerinizde bulunuyor.

  Va.1: 3 Bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır.

  Va.16: 15 “İşte hırsız gibi geliyorum! Çıplak dolaşmamak ve utanç içinde kalmamak için uyanık durup giysilerini üstünde bulundurana ne mutlu!”

  Va.19: 9 Sonra melek bana, “Yaz!” dedi. “Ne mutlu Kuzu’nun düğün şölenine çağrılmış olanlara!” Ardından ekledi: “Bunlar gerçek sözlerdir, Tanrı’nın sözleridir.”

  Va.22: 7 “İşte tez geliyorum! Bu kitaptaki peygamberlik sözlerine uyana ne mutlu!”

  Va.22: 14 “Kaftanlarını yıkayan, böylelikle yaşam ağacından yemeye hak kazanarak kapılardan geçip kente girenlere ne mutlu!

  Sevgiyleeee

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.