Mesihçi Yahudiler

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27851
  Anonim
  Pasif

  Eski Ahit’te İsa Mesih’in doğasıyla ilgili birçok ön bildiri bulunmaktadır… Bunların çoğu o kadar açıktır ki son zamanlarda Yahudiler arasından bunları araştıran ve “Messianic Judaism” adı verilen akımları kuran birçok Yahudi grup vardır. Bunlar her ne kadar kiliseye gitmeseler ve Pazar günleri ibadet etmeseler de (Sinagog’lara giderler) İsa Mesih’e, Onun Tanrılığına, İncil’e, Üçlü Birliğe inanmışlardır..

  Bu ön bildirilerden bazılarını inceleyelim…

  “Dünya Dünya var olmadan önce, Ta başlangıçta, öncesizlikte yerimi aldım…. Enginler yokken, Suları bol pınarlar yokken doğdum ben… Baş mimar olarak O’nun yanındaydım. (Zebur Süleyman’ın Özdeyişleri 8:22-31)

  İsa’dan yüzyıllar önce yazılmış yukarıdaki ayeti İncil’deki şu ayetle karşılaştıralım

  “Kol 1:16 Nitekim gökte ve yeryüzünde, görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve hükümranlıklar, her şey O’nda yaratılmıştır. Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratılmıştır. “

  “Yu 1:3 Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı. “

  Devam edelim…

  “Rab Yahve ve Onun Ruhu beni gönderdi…Rab Yahve’nin Ruhu üzerimdedir” (Yeşaya 48:16)

  “Bize bir oğul verildi onun adı…Güçlü Tanrı ( ibranicesi el Gibbor )…(Yeşaya 9:6)

  (Not: “El Gibbor” yani güçlü Tanrı sıfatı “Yasa nın Tekrarı 10:17 de Mezmurlar 24:8 de Yeremya 32:18 de Yeşaya 10:21 de Tanrı YHWH için kullanılmıştır)

  Bu ön bildiriler şu Yahudi Hahamlar ve Yahudi belgeleri tarafından da Messianic ( Mesih’le ilgili ) ( bir nevi itiraf ) olarak kabul edilmiştir;

  TARGUM Jonathan: Bu eski Yahudi çevirisi Mesih’in açıkça “Güçlü Tanrı” diye çağrılacağını söyler “Mesih” kelimesi bu çeviride geçer (Bu çeviri Yahudi yorumlarıyla harmanlanmış bir çeviridir)

  PEREQ SHALOM: Bu ayetin kesinlikle Mesih ile ilgili olduğunu söylemiştir..

  “ Midrash Mishle S. Buber Edition …” şöyle der ;

  Mesih sekiz ( 8 ) isimle çağırılacak ; Yinnon,Tzemah,Pele ( Miracle ), Yo’etz ( Counselaor ),Mashiah ( Mesih ),El ( Tanrı ), Gibbor (Hiro ) Avi’Ad Shalom (Eternal Father of peace)

  ” Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail’i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır. (Tevrat/Mika 5:2)

  İsa Mesih Beythelem de doğmuştur…

  Matta 2:5-6 «Yahudiye’nin Beytlehem kasabasında» dediler. «Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır: `Sen, Yahuda diyarında olan ey Beytlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin! Çünkü benim halkım İsrail’i güdecek olan önder senden çıkacaktır.’»

  Ayrıca verilen ön bildiriyle ilgili;

  Yuhanna 8:58 İsa, Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce Ben varım.
  Vahiy 22:13 “Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, Başlangıç ve Son Ben’im.”

  Şimdi de şu ayete dikkatlice bakalım…

  “Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır Krallığının asası adalet asasıdır
  Doğruluğu sever kötülüklerden nefret edersin Bunun için TANRI senin ( Tanrın seni ) sevinç yağıyla… daha çok Meshetti.” ( Mezmurlar 45:6-7)

  Görüldüğü gibi Tanrı, Tanrı’yı Meshediyor !!! Tanrı Meshedeceği kişiyi “Ey Tanrı” diye çağırıyor ve Tahtının sonsuzluklar boyunca kalıcı olacağı söyleniyor. Bir tek İsa Mesih’in krallığı sonsuza dek kalıcıdır.

  Şimdi bu ayeti İncil’deki ayetlerle karşılaştıralım ;

  İbr 1:8-9 Ama Oğul için şöyle diyor: «Ey Tanrı, tahtın sonsuzluk boyunca kalıcıdır ve adalet asası senin egemenliğinin asasıdır.Doğruluğu sevdin, kötülükten nefret ettin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, seni sevinç yağıyla arkadaşlarından daha çok meshetti.

  Tevrat’ta ve İncil’de Tanrı’nın mutlak birliğ inancı hakimken yukarıdaki ayetler bize İsa’nın doğasıyla ilgili çok önemli fikirler verir…

  Tevrat’taki ön bildirilere devam edelim…

  (Eski ibranicede geçmiş zaman kipi yoktur daha sonra modern İbranice de eklenmiştir) (Dr. Michael Brown)

  “İnsanlarca hor görüldü,yapayalnız bırakıldı,acılar adamıydı hastalığı yakından tanıdı insanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü ona değer vermedik..
  Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, Acılarımızı o yüklendi…Biz ise Tanrı tarafından cezalandırıldığını,vurulup ezildiğini sandık.

  Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, (bu örneği İncil’deki İsa Mesih ve çoban benzetmeleriyle karşılaştırınız),Her birimiz kendi yoluna döndü Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi. O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı, Kesime götürülen kuzu gibi, Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını…
  Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü., Şiddete başvurmadığı, Ağzından hileli söz çıkmadığı halde, Ona kötülerin yanında bir mezar verildi, Ama öldüğünde zenginin yanındaydı. (İsa Mesih gerçekten de öldüğünde zenginin yanındaydı)……….. Canını suç sunusu* olarak sunarsa….. Canını feda ettiği için…… Çünkü onların suçlarını o üstlendi….” (Yeşaya 53:2-12)

  Öldüğünde zenginin yanındaydı…

  Matta 27:57 Akşama doğru Yusuf adında zengin bir Aramatyalı geldi. O da İsa’nın bir öğrencisiydi. Pilatus’a gidip İsa’nın cesedini istedi. Pilatus da cesedin ona verilmesini buyurdu.

  Matta 27:59-60 Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze sardı, kayaya oydurmuş olduğu kendi yeni mezarına yatırdı. Mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı. “

  Bu ön bildiriye İncil şu şekilde gönderme yapar…

  Elç. İşl. 8:32-33 Kutsal Yazılardan okuduğu bölüm şuydu: «Koyun gibi boğazlanmaya götürüldü; kırkıcının önünde kuzu nasıl ses çıkarmazsa, O da öylece ağzını açmadı. Aşağılandığında adalet O’ndan esirgendi. O’nun soyunu kim anacak? Çünkü yeryüzündeki yaşamına son verildi.

  1Pe 2:21 Nitekim bunun için çağrıldınız. Mesih, kendi izinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu. “O günah işlemedi, ağzından hileli söz çıkmadı.” Kendisine sövüldüğü zaman sövgüyle karşılık vermedi. Acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi; davasını, adaletle yargılayan Tanrı’ya bıraktı. Bizler günah karşısında ölelim ve doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O’nun yaralarıyla şifa buldunuz.

  Bu son derece açık ön bildiri aşağıdaki Yahudi Hahamlar ve Yahudi belgeleri tarafından da “Messianic” ( Mesih’le ilgili / Gelecekteki Mesih ile ilgili ) olarak değerlendirildi…

  Targum

  Targum Tevrat’ın bir Yahudi çevirisidir…Yahudiler bu ayetleri çevirirken direk “Mesih” kelimesi kullanarak çevirmişlerdir…( Samson H. Levey, The Messiah: An Aramaic Interpretation; the Messianic Exegesis of the Targum.” Cincinnati: Hebrew Union College, 1974, p. 63).

  “Yeşaya 53 gelecekle ve Mesih ile ilgili bir önbildiridir” Yahudi hahamı DR. RAV ASHER SOLOFF tarafından yapılan yorum (“The Fifty Third Chapter of Isaiah According to the Jewish Commentators, to the Sixteenth Century” (Ph.D. Thesis, Drew University,1967), sayfa 146.)

  “Bu ayetler acı çeken Mesih ile ilgili önbildirilerdir” (– Jacob Mann, The Bible as Read and Preached in the Old Synagogue (NY: Ktav, 1971, © 1940), sayfa 298.)
  “Onun bedeni bizim günahlarımız yüzünden deşildi bu ayetler onun çektiği acıları anlatır”( — Soncino Midrash Rabbah (vol. 8, sayfa 64).

  “……Mesih en yüksek onura erişecek……”(Karayete Yafeth Ben Ali — S. R. Driver and A. Neubauer, editors, The Fifty-third Chapter of Isaiah According to the Jewish Interpreters (2 volumes; New York: Ktav, 1969), pp. 19-20. The English translations used here are taken from volume 2. The original texts are in volume 1. Cf. Soloff, sayfa. 107-09. )

  “…Mesih orada ölecek…….” ( — Driver and Neubauer, sayfa. 32, citing the edition of Jellinek, Beth ha-Midrash (1855), part iii. sayfa. 80.)

  Bunun gibi birçok Yahudi Hahamın da ifade ( ve bir nevi itiraf ) ettiği gibi bu kehanet Mesih ile ilgilidir…(Ayrıca bu Yahudi hahamlarının çoğu daha sonra “Messianic Judaism” adlı grubun üyeleri olmuşlardır)

  Devam edelim…

  “..Sıkıntı çekmiş olan ülke karanlıkta kalmayacak geçmişte Zevulun ve Naftali bölgelerini alçaltan gelecekte Şeria Irmağı’nın ötesinde, Deniz Yolu’nda,ulusların yaşadığı Celile’yi onurlandıracak Karanlıkta yürüyen halk Büyük bir ışık görecek; Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak..”(Yeşaya 9:1-2)

  Gerçekleşmesi…

  Matta 4:12-17 İsa, Yahya’nın tutuklandığını duyunca Celile’ye döndü. Nasıra’dan ayrılarak Zebulun ve Naftali yöresinde, Celile gölü kıyısında bulunan Kefernahum’a gelip yerleşti. Bu, Yeşaya peygamber aracılığıyla bildirilen şu sözün yerine gelmesi için oldu: «Zebulun diyarı ve Naftali diyarı, Şeria nehrinin ötesinde, deniz tarafı, ulusların Celilesi! Karanlıkta yaşayan halk, büyük bir ışık gördü. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine bir ışık doğdu.» O günden itibaren İsa şu çağrıda bulunmaya başladı: «Tövbe edin! Göklerin Egemenliği yaklaştı.»

  Tevrat’taki ön bildiri:

  “Yüreği kaygılı olanlara “Güçlü olun korkmayın” deyin “İşte Tanrınız geliyor”…. “Sizi o kurtaracak” “O ZAMAN KÖRLERİN GÖZLERİ, SAĞIRLARIN KULAKLARI AÇILACAK Topallar geyik gibi sıçrayacak sevinçle haykıracak dilsizlerin dili …”(İşaya 35:5-6)

  Gerçekleşmesi:

  “Mat 9:35 İsa tüm kent ve köyleri dolaştı. Buralardaki havralarda ders veriyor, Göksel Egemenliğin müjdesini duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu.”

  Tevrat’taki önbildiri:

  “Özdeyişlerle söze başlayacağım eski sırları anlatacağım..duyduğumuzu bildiğimizi atalarımızın bile anlattığını…” (Mezmurlar 78:2)

  Gerçekleşmesi…

  Mat 13:34 İsa bütün bunları halka benzetmelerle anlattı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı.
  Mat 13:35 Bu, peygamber aracılığıyla bildirilen şu sözün yerine gelmesi için oldu: «Ağzımı benzetmeler anlatarak açacağım, dünyanın kuruluşundan beri gizli kalmış sırları dile getireceğim.»

  Tevrat’taki önbildiri…

  “Aradığınız Rab ansızın tapınağa gelecek görmeyi özlediğiniz anlaşma habercisi gelecek” diyor Rab…(Mal 3:1)

  Gerçekleşmesi..

  Mat 21:10-11 İsa Kudüs’e girdiği zaman bütün kent, “Bu kimdir” diyerek çalkalandı. Kalabalıklar, «Bu, Celile’nin Nasıra kentinden İsa peygamber» diyordu.

  Tevrat’taki ön bildiri…

  Sevinçle coş! Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı! İşte kralın! O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür. Eşeğe, evet, sıpaya, Eşek yavrusuna binmiş sana geliyor! ” (Zekeriya 9:9)
  ( Dikkat ! Tevrat’a göre Tanrı’dan başka kurtarıcı yoktur.: “Benden başka Tanrı tanımayacaksın çünkü başka kurtarıcı yoktur Hoşea 13:4, “Benden başka kurtarıcı yoktur” İşa 43:11. İşte burada da İsa Mesih’in Tanrılığı ve üçlü birlik öğretisi ortaya çıkmaktadır çünkü İsa Mesih Tevrat’ta da bir çok yerde kurtarıcı diye anılır.)

  Gerçekleşmesi…

  Matta 21:4-7 Bu olay, peygamber aracılığıyla bildirilen şu sözün yerine gelmesi için oldu: «Siyon kızına deyin ki, `Bak, alçakgönüllü Kralın, bir eşeğe, evet bir sıpaya, bir eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Öğrenciler gittiler, İsa’nın kendilerine buyurduğu gibi yaptılar. Eşekle sıpayı getirip üzerlerine giysilerini yaydılar, İsa da sıpanın üzerine bindi. “

  Tevrat’taki önbildiri:

  “İsrail ve Yahuda halkıyla Yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor” diyor RAB,
  “Atalarını Mısır’dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Onların kocası olmama karşın, bozdular o antlaşmamı” diyor RAB.
  “Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur” diyor RAB,
  “Yasamı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Onların Tanrısı ben olacağım, onlar da benim halkım olacak. Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini, ‘RAB’bi tanıyın’ diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni” diyor RAB.
  “Çünkü suçlarını bağışlayacak, günahlarını artık anmayacağım.” (Yeremya 31:31-34 )

  İsa Mesih ile gerçekleşmesi

  İbraniler 8:8-12 Oysa halkını kusurlu bulan Tanrı şöyle diyor: «`İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor’ diyor Rab. `Bu, atalarını Mısır diyarından çıkarmak için onların elinden tuttuğum gün kendileriyle yaptığım antlaşma gibi olmayacak. Çünkü onlar antlaşmama bağlı kalmadılar, ben de onlardan yüz çevirdim’ diyor Rab. `O günlerden sonra’ diyor Rab, `İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur: yasalarımı onların zihnine işleyeceğim, yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacaklar. Hiç kimse kendi yurttaşına, kendi kardeşine, Rab’bi tanıyın diye akıl öğretmeyecek. Çünkü küçüğünden büyüğüne kadar, onların hepsi beni tanıyacak. Kötülüklerini bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım.’»

  Tevrat’taki en önemli “ön bildiri kitaplarından” biri olan Yeşaya’ya ait elimizde İsa’dan önceki yıllara ait (Milattan önce) belgeler vardır. (Ölü deniz tomarlarının arasında) Yeşaya kitabının hepsini içerir…
  Tevrat’ın çok önemli eski belgelerine sahibiz (Ölü deniz el yazmaları) bunlar Tevrat’ın çok büyük bir bölümünü içerir..Ve İsa Mesih’ten önceki yıllara tarihlenir…

  Bunlar gibi eski ahitte İsa Mesih ile ilgili 60’dan fazla ön bildiri vardır…(üstü kapalı olanlar sayılırsa 300)

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.