Mesih Karşıtı

 • Bu konu 6 izleyen ve 15 yanıt içeriyor.
15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 16)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24587
  Anonim
  Pasif

  Mesih -karşıtları ve Mesih -karşıtı (J. Oswald SANDERS)

  Çağın sonunda İblis yönetiminde olan kötü bir sistemin kurulacağından kesinlikle emin olabiliriz. Bu sistem en sonunda tüm dünyayı ayağına getiren ve kontrol eden güçlü ve etkileyici bir kişide kimlik bulacak.

  Çocuklar, bu son saattir. Mesih Karşıtı`nın* geleceğini duydunuz. Nitekim şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı türemiş bulunuyor. Son saat olduğunu bundan biliyoruz.

  Bunlar aramızdan çıktılar, ama bizden değildiler. Bizden olsalardı, bizimle kalırlardı. Ayrılmaları hiçbirinin bizden olmadığını ortaya çıkardı.

  Sizlerse Kutsal Olan tarafından meshedildiniz; hepiniz bilgilisiniz.

  Gerçeği bilmediğiniz için değil, gerçeği ve hiçbir yalanın gerçekle ilgisi olmadığını bildiğiniz için size yazıyorum.

  İsa`nın Mesih olduğunu yadsıyan yalancı değilse, kim yalancıdır? Baba`yı ve Oğul`u yadsıyan Mesih karşıtıdır’ (1.Yuhanna 2 :18-22).

  Ne var ki, İsa Mesih`in beden alıp geldiğini kabul etmeyen birçok aldatıcı dünyanın her yanına yayıldı. Aldatıcı, Mesih karşıtı olan bunlardır’ (2.Yuhanna 7).

  ‘Hiç kimse hiçbir şekilde sizi aldatmasın. Çünkü imandan dönüş başlamadıkça, mahvolacak olan o yasa tanımaz adam ortaya çıkmadıkça o gün gelmeyecektir.

  Bu adam, tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek, hatta kendisini Tanrı ilan ederek Tanrı`nın Tapınağı`nda oturacaktır’ (2.Selanikliler 2 :3-4).

  Sonra yasa tanımaz adam ortaya çıkacak. Rab İsa onu ağzının soluğuyla öldürecek, gelişinin görkemiyle yok edecek’ (2.Selanikliler 2:8).

  İlk inanlılar çağın sonunda ortaya çıkacak, güçlü ve etkili bir kişiliğe sahip olacak kötü ve aldatıcı bir adam beklentisinde birleşiyorlardı. Bu kişi çıkacak, elinde evrensel bir yetki bulunduracaktır. Selanik’teki inanlılara yazan Pavlus, bu kişiden ‘yasa tanımaz’ adam diye sözetti. Mesih-karşıtı, Rabbin Matta 24 :10-12’de sözünü ettiği dünya çapında gerçekleşecek olan imandan dönüşün ürünü olacaktır. Yuhanna ona ‘Mesih karşıtı’ adını verdi. Bu iki ad, onun temel kişiliğine ışık tutacak niteliktedir.

  ‘Mesih-karşıtı’ sözcüğü (Mesih’e karşı olan ya da O’nun yerine geçen kişi) yalnızca yukarıda geçen ayetlerde ortaya çıkıyor, ancak temel düşünceye Kutsal Yazı’da sık sık rastlanabilir. ‘Mesih’e karşı duran, ‘Mesih’in adlarını ve haklarını çalan kişi’ olarak yorumlanabilir.

  Kişi mi Sistem mi?

  Yuhanna’nın burada kötü bir kişiden mi yoksa sistemden mi söz ettiğine ilişkin sürekli tartışmalar yapılmıştır. Birçok kişi bu peygamberliğin papalık sisteminde yerine geldiğini öne sürmüştür. Bu sorunun yanıtı her ikisidir. Kötü kişi, yeryüzünde işlev gören kötü sistemlerin kişiselleşmesinden ve doruğa ulaşmasından başka birşey değildir. Yuhanna 2:18’de ‘Mesih- karşıtı’ ve geçmişte ortaya çıkan ‘Mesih-karşıtları arasında belli bir ayırım gözetiliyor. Günümüzde yeryüzünde Mesih-karşıtının yönetimine yol hazırlayan koşullar vardır.

  Kutsal Yazı ‘Mesih-karşıtının ruhundan’ söz ediyor (1.Yuhanna 4:3). Mesih-karşıtının öncülerini dile getiriyor: ‘Zaten o şimdiden dünyadadır’. Mesih karşıtının kendisine de değiniyor: ‘Onun geleceğini duydunuz’.

  İlk kilise atalarından biri olan Hilary, Rab’bin Matta 24:15’te sözünü ettiği ‘yıkıcı iğrenç şeyin’dünyanın sonunda ortaya çıkacağını, Tanrı’yı tanımayanların güçlü ve kişisel bir Mesih-karşıtı söz konusu olduğunda yargı gününden ya da Pavlus’un deyişiyle ‘Rab’bin gününden’ sözedilmektedir. Dolayısıyla bu Kutsal Kitap’a ya da tarihe uygun düşmeyen yeni bir kuram değildir. Hem Pavlus, hem de Yuhanna, Mesih karşıtının ortaya çıkacağı öğretişinin kendi zamanlarında bilinen bir konu olduğunu gösterecek şekilde yazmışlardır. Pavlus, Selanik’teki inanlılara şöyle sordu:

  ‘Daha yanınızdayken bunları size söylediğimi hatırlamıyor musunuz?’

  Zamanı gelince ortaya çıkarılacak olan bu adamı şimdilik neyin engellediğini biliyorsunuz’ (2.Selanikliler 2:5)’.

  Dolayısıyla son zamanların kötülüğün yükselen kişide, Mesih-karşıtında belireceğini, bu kişinin dünya sahnesinde baskın çıkacağını biliyoruz. Bu gizemli ve güçlü kişi Dr.Rene Pache tarafından şöyle tanımlanmıştır: “O, bütün insan ırkının kendisini teslim edeceği en son büyük önderdir. İnsan ırkını Rab’be ve Mesih’ine karşı en son isyana sürükleyecektir. Bu adam Şeytan’ın tüm gücünü kendisinde sergileyecektir’. ]Kutsal Yazılar’da açıkça belirtilen bu kavram bizleri tatmin etmeye yeterlidir.

  Mesih-karşıtının kişiliği

  Bu noktada büyük Kutsal Kitap öğretmeni Lange’in sözlerini dikkate almalıyız:

  ‘Kötülük, kendisini tümüyle temsil eden bir kişide sergilenecektir. Kutsal Kitap bunu bildirmeseydi bile çağın sonunda ortaya çıkarak insanların Tanrı’ya isyanını en uç noktaya götürecek bir Mesih-karşıtını tarh zaten gerektirecekti’.

  Teologların Mesih’in ya da Kutsal Ruh’un kimliğini ortaya koymak için kullandıkları tartışma biçimi Mesih-karşıtının gerçek bir kişi olduğunu göstermek için kullanılabilir. Kişiliğini ifade eden tüm özellikler açık bir şekilde sıralanmıştır.

  2.Selanikliler 2:3-10’daki tüm tanım belli bir kişiyi dile getirmektedir. Onun için kullanılan adlar yalnızca bir kişi için kullanılabilir. ‘Yasa tanımaz adam’ yetkiye boyun eğmeyecek bir kişi, ‘mahvolacak olan’, Yahuda iskariyot için Yuhanna 17:12’de kullanılan bir terimdir.

  Yalnızca bir kişinin yapabileceği eylemleri yapmaktadır. Kendisini yücelterek Tanrı’ya ve iyi olan her şeye karşı başkaldırmakta, Tanrı’nın tapınağında oturarak kendini tanrı ilan etmektedir. Mesih gibi mucizeler ve belirtiler yapmakta ama bunları cinlerin gücüyle başarmaktadır.Cezalandırılacaktır (Esinleme 20:10); sistem değil, kişi cezalandırılabilir.

  Rab Yahudiler’e şu sözleri söylerken aklında olan kişi Mesih-karşıtıdır: ‘Ben Babam’ın adına geldim ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka biri kendi adına gelse onu kabul edeceksiniz’(Yuhanna 5:43). Baba yeryüzünü bereketleme amacını Ruh’la denetlenen İsa Mesih aracılığıyla nasıl yerine getirdiyse, Şeytan da tümüyle denetlediği bir kişi aracılığıyla kendi amacını yerine getirmeye çalışacak,

  Tanrı’yı tahttan indirerek O’nun yarattığı dünyayı yok etmek için çaba gösterecektir. Tanrıtanımaz dünya, gerçek Mesih’i reddetmiştir, ama Mesih karşıtını kucak açarak kabul edecektir.

  Mesih ve Mesih karşıtı

  Yukarıya baktığımızda, Mesih’in ve Mesih-karşıtının Kutsal Yazı’da ne denli çarpıcı bir şekilde karşıt olduklarını görüyoruz. İsa nasıl Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un ikinci kişisiyse aynı şekilde Mesih-karşıtı da ejderha, canavar ve sahte peygamberlerden oluşan üçlünün ikinci kişisidir (Esinleme 16:13). İsa yumuşak huylu bir kuzu gibi gelmiştir, oysa Mesih-karşıtı yıkıcı bir canavar (Esinleme 13:2) şeklinde görünecektir.

  Mesih kendini alçaltmıştır, Mesih-karşıtı ise kendini yüceltecektir. Mesih yetkisini Baba’dan almıştır (Matta 28:18), Mesih-karşıtı ise yetkisini doğrudan doğruya İblis’ten almaktadır (Esinleme 13:12). Mesih mucizelerini Tanrı’nın yüceliği için gerçekleştirmektedir. Mesih-karşıtı ise kendini yüceltecektir. Mesih günahsızdır. Mesih-karşıtı ise günah işlemektedir. Mesih’in gelini ‘kutsal ve lekesiz’ olan Kilise’dir (Efesliler 2:25-27), Mesih karşıtının gelini ise fahişedir, yoldan sapacak olan Kilise’dir (Vahiy 17:1).

  Mesih-karşıtının kimliği

  Ortaya çıkacak olan bu adamın kim olacağına ilişkin çağlar boyunca tahminler yürütülmüş ancak bunların hiçbiri meyva vermemiştir. Bu noktada Dr.Wilbur M.Smith şöyle yazıyor:

  ‘İlk elçisel yazarlardan günümüze dek Mesih-karşıtı, yanlış bir şekilde Roma imparatorluğuyla, ölümden dirildiği iddia edilen Yahuda İskariot’la ya da Neron’la özdeşleştirilmiştir. İnanç devrimcileri hatta Luther ve Calvin bile Mesih-karşıtın papalıkla özdeşleştirmiştir. Birçok kişi onun Napolyon Bonapart olduğunu iddia etmiş, çağımızda da Mussolini ya da Hitler olduğu söylenmiştir. Oysa bu tahminlerin hepsi yanlıştır. Tarih sahnesine çıkacak olan asıl Mesih kaşıtını beklemeye devam ediyoruz.

  Laik tarihçi Arnold Tonybee, teknolojinin yükselişi ve uygarlığın çöküşünün onuncunda böyle bir kişinin ortaya çıkışının kolay olacağını dile getirmiştir. ‘İnsanlığın öldürücü silahlarla giderek daha fazla yüklenmesi, ülkelerin birbirlerine daha çok bağımlı olması ve teknoloji, insanlığı öylesine büyük bir bunalım aşamasına getirmiştir ki, dünya birliğini ve barışı oluşturacağı umulan yeni bir Sezar’ın ortaya çıkmasına ramak kalmıştır’-

  Mesih-karşıtının güçleri

  Tarih sahnesine çıkan Mesih-karşıtı yetkisini üç alan.a kullanacaktır: Siyasal, ekonomik ve dinsel. Ulusların siyasetini acımasızca kontrol edecektir.

  İşte bulutlarla geliyor! Her göz O`nu görecek, O`nun bedenini deşmiş olanlar bile. O`nun için dövünecek yeryüzünün bütün halkları. Evet, böyle olacak! Amin’ (Esinleme 13:7).

  Dünya ekonomisini mutlak bir şekilde yönetecektir.

  ‘Küçük büyük, zengin yoksul, özgür köle, herkesin sağ eline ya da alnına bir işaret vurduruyordu.

  ‚Öyle ki, bu işareti, yani canavarın adını ya da adını simgeleyen sayıyı taşımayan ne bir şey satın alabilsin, ne de satabilsin’ (Esinleme 13:16-17).

  Kendisine Tanrı olarak tapınmaları için tüm insanlara dinsel bir baskı yapacak, bunu yapamayanlar ölümle tehdit edilecektir.

  ‘Canavarın heykeline yaşam soluğu vermesi için kendisine güç verildi. Öyle ki, heykel konuşabilsin ve kendisine tapmayan herkesi öldürebilsin” (Vahiy 13:15).

  O zaman yeryüzü siyasal ve ekonomik açılardan öylesine büyük bir karışıklık ve düşkünlük döneminden geçecek ki, denetimi sağlayacak, kendisini barış ve güvenlik simgesi olarak tanıtacak bir önderin sert yönetimini kucaklayacaktır.Ancak umutlar kırılacaktır, çünkü onun yönetimi sınırlı olacaktır.

  “Canavara, kurumlu sözler söyleyen, küfürler savuran bir ağız ve kırk iki ay süreyle kullanabileceği bir yetki verildi’ (Vahiy 13:5).

  Mesih-karşıtının yenilgisi

  Tanrı’ya yönelen bu başkaldırı kötülüğün güçleririnin Tanrı’nın yüce gücüyle karşı karşıya geldiği büyük bir savaşla doruğa ulaşıyor.

  ‘Sonra canavarı, dünya krallarını ve onların ordularını, ata binmiş Olan`la O`nun ordusuna karşı savaşmak üzere toplanmış gördüm’ (Esinleme 19:19).

  Yeryüzünün egemenliğini belirleyecek olan bir savaşın sonucu son derece kısadır. Çarpışma bile olmaz. Her şey doğaüstü bir nitelikte son bulur. Burada çizilen tablo son derece çarpıcıdır. Rab, Mesih-karşıtını tek bir darbede alt eder, güçsüz kılar ve yenik düşürür.

  ‘Canavarla onun önünde doğaüstü belirtiler gerçekleştiren sahte peygamber yakalandı. Sahte peygamber, canavarın işaretini alıp heykeline tapanları bu belirtilerle saptırmıştı. Her ikisi de kükürtle yanan ateş gölüne diri diri atıldı’ (Esinleme 19:20).

  #30803
  Anonim
  Pasif

  Mesih Karşıtı

  Mesih karşıtının gelmesi hakkında Kutsal Kitap’taki belirtiler yavaş yavaş belirmeye başlamış bile.. Mesih karşıtı, şeytanın tüm karakterini, özelliklerini taşımaktadır.

  Kutsal Kitap yorumcuları, Tarih sahnesine çıkacak olan Mesih-karşıtı’nın, yetkisini siyasal, ekonomik ve dinsel olarak üç alanda kullanacağı ve uluslar arası siyasetiyle dünyayı kendisine hayran bırakarak acımasızca kontrolü altına alacağı konusunda aynı noktada birleşmektedirler.

  Mutlu bir dünya beklemeyelim, çünkü dünyamız iyice KÖTÜ OLAN’ın etkisine girecek, gittikçe kötüleşecektir. Ama İsa Mesih iblisi’ KÖTÜ OLAN’ ı altedecek, ateş ve kükürt dolu cehenneme atacaktır.

  ‘Canavar ve onun önünde mucizeler yapan sahte peygamber yakalandı. Sahte peygamber, canavarın işaretini alıp onun putuna tapanları bu mucizelerle saptırmıştı. Her ikisi de kükürtle yanan ateş gölüne diri diri atıldı” (Esinleme:19:20).

  Önümüzdeki günlerde forum sayfamızda bu konuya daha çok değineceğiz.

  Sevgiler
  Suna

  #30809
  Anonim
  Pasif

  Sevgili Kardeşler,


  Kutsal Kitap, Mesihin ikinci gelişinin gerçekleşeceği o görkemli günün ne zaman olacağıyla ilgili kesin bir tarih vermemiş ve bu günün zamanının Tanrı’da saklı olduğunu söylemiştir “Elçiler bir araya geldiklerinde İsa’ya şunu sordular: «Rab, İsrail’e egemenliği şimdi mi geri vereceksin?». İsa onlara, «Baba’nın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri sizin bilmenize izin yoktur» karşılığını verdi.” (El.İş.1:6-7).


  Yine de Rab’bin yargı gününden once olacaklarla ilgili bilgilendirmeden yoksun bırakılmadık. Birçok Peygamber ve Elçi o gün için konuşmışlardır. Daniel, Matta, 2.Selanikliler, Vahiy gibi kitaplarda bu güne ait ipuçları bulunmaktadır.


  Suna kardeşin üzerinde durduğu “Mesih Karşıtı” (Tanrı tanımaz kişi) konusu gerçekten o görkenmli gün için önemli bir belirteçtir.

  Bu konuda benimde sizlerle paylaşmak istediğim şeyler var:
  Son günlerin yaklaştığı ile ilgili Kutsal Kitabın verdiği ipuçları sadece yaşadığımız bu günlere özgün değildi. İnsanlık tarihinin bir çok döneminde Şeytan’ın siyasal, ekonomik ve sahte din üzerindeki egemenliği bariz olarak hissedilmiş ve “Mesih Karşıtı” ile özleştirilebilecek kişiler ortaya çıkmıştır. Papa, Hitler, Sezar, Neron gibi kişiler gerçekten de Kutsal Kitabın “Mesih Karşıtı” tarifine uygun davranışlar sergilemişlerdir.


  Şimdi Kutsal Kitabın “Mesih Karşıtı ile ilgili söylediklerine bir göz atalım:

  -Mesih Karşıtı Yeruşalim’de yerleşecek: “«Danyal peygamberin sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman (okuyan anlasın), Yahudiye’de olanlar dağlara kaçsın.” (Matta 24:15-16).

  -Kutsallara karşı savaşacak: “Kutsallara karşı savaş açıp onları yenmesine izin verildi. Canavar, her oymak, her halk, her dil ve her ulus üzerindeyetkili kılındı.”(Vahiy13:7).

  -Kendisine Tanrı gibi tapınılacak: “O adam, tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek, hatta Tanrı’nın tapınağında oturup kendisini Tanrı ilan edecektir.”(2.Sel.2:4).

  -İşaretler ve sahte mucizeler yapacak: “O, her türlü mucizede, yanıltıcı belirtilerle harikalarda ve mahvolanları aldatan her türlü kötülükte sergilenen Şeytan’ın etkinliğiyle gelecek. Mahvolanlar, gerçeği sevmeye ve böylece kurtulmaya yanaşmadıklarından mahvoluyorlar.” (2.Sel.2:9-10).

  -Sadece üç buçuk yıl çalışacak: “Canavara, kurumlu sözler söyleyen ve küfürler savuran bir ağız ve kırk iki ay süreyle kullanabileceği bir yetki verildi. Tanrı’ya sövmek, O’nun adına ve konutuna, yani gökte yaşayanlara sövmek için ağzını açtı.” (Vahiy:13:5-6).

  -Mesih’in gelişiyle ateş gölüne atılacak: “Canavar ve onun önünde mucizeler yapan sahte peygamber yakalandı. Sahte peygamber, canavarın işaretini alıp onun putuna tapanları bu mucizelerle saptırmıştı. Her ikisi de kükürtle yanan ateş gölüne diri diri atıldı.” (Vahiy:19:20).

  #30815
  Anonim
  Pasif
  Quote:
  Kutsal Kitap, Mesihin ikinci gelişinin gerçekleşeceği o görkemli günün ne zaman olacağıyla ilgili kesin bir tarih vermemiş ve bu günün zamanının Tanrı’da saklı olduğunu söylemiştir “Elçiler bir araya geldiklerinde İsa’ya şunu sordular: «Rab, İsrail’e egemenliği şimdi mi geri vereceksin?». İsa onlara, «Baba’nın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri sizin bilmenize izin yoktur» karşılığını verdi.” (El.İş.1:6-7).quote]

  Haklısın sevgili Ankaralı
  İsa Mesih’in gelişini Baba’dan başka kimse bilemez. Kutsal Kitap’ta dünyanın sonu, İsa Mesih’in ikinci gelişiyle ilgili belirtiler açıklanmaktadır. İncil’in bütün dünyaya hızla yayılması. bu belirtilerden sadece bir tanesidir.

  Sevgiler
  Suna

  #29729
  Anonim
  Pasif

  Kur’an-ı Kerim’de belirtilen ayetler ile tamamen uyuşuyor.Şöyle ki bildiğiniz üzere,”Son Gün”(Kıyamet)’e yakın bir zamanda sizinde ifade ettiğiniz gibi,Deccal isminde kendini Tanrı ilan eden,kendisini herşeyin üstünde tutan bir mahlukat dünyaya gönderilecek.Hatta ve hatta kendisinden önce ”yavruları”gelecek ve sahte peygamberler ortaya çıkacak daha sonra Deccal gelip kendisini Tanrı ilan edecek.Mü’min olanlar onun Tanrı olduğuna inanmayacak ve Allah’a sığınacak.Kafir olanlar ise ona uyacak ve günahlarının üstüne günah ekleyecek.
  Ve yine sizin belirttiğiniz gibi ve Kur’an-ı Kerim’de geçen,Hazret-i İsa yeryüzüne gönderilecek ve Deccal’ı(kendini Tanrı ilan edeni)öldürecek ve cehenneme atacak.

  Bu hem İncil’de geçer,hem de Kur’an-ı Kerim’de.

  Allah hepimizin günahlarını affetsin ve hepimizi korusun.Amin

  Saygılarımlar.

  #30817
  Anonim
  Pasif

  Sayın AnılUZLU,

  Yazdıklarınıza katılmasam da iyi dilekleriniz ve niyetiniz için çok çok teşekkürler.

  Kutsal Kitapta yazılanların diğer inanç kitaplarında yazılanlarla örtüşmesi çok rastlanan bir şeydir. Fakat bu Hristiyanlık inancını hiç bir dine yaklaştırmaz.

  Nedenine gelince; sizin bahsettiğiniz Hazreti-İsa ile Kutsal Kitapta geçen Yeşua (İsa) arasında siyahla beyaz kadar fark vardır. Kutsal Kitap, Yeşua Mesih’in doğası ve niteikleri bakımından Kuran’ın yüklediklerinden çok daha fazlasını yükler. Kutsal Kitap O’na “Tanrı” yüklemesinde bulunurken, diğer inançlar O’nun için sadece bir peygamber tiplemesinde bulunuyorsa; sanırım aynı kişiden bahsediyor olamayız.

  Bir büyüğünüz ve bir Hristiyan olarak sizden bir isteğim olacak. Lütfen Kutsal Kitabı okuyarak İsa (Yeşua) hakkında bilginizi pekiştirin.

  Rab, size ve ailenize kendi gerçeklerini açıklasın ve lütfunu bol bol versin!

  #30858
  Anonim
  Pasif

  Arkadaşım İnancınıza saygım sonsuz. Ama kendi inancınızı yüceltmek adına.İslamı karalayamazsınız.Kuranı Kerim ve Müslümanlık Hz. İsa’ya Peygamberlik tiplemesinde bulunmuyor,lütfen demagoji yapmayınız.. Kuranı Kerim ve İslam Hz. İsa’ya Peygamberlik lütfunu yakıştırıyor, onu peygamber olarak kabul ediyor.onu inkarda bulunmuyor. Ama Hz İsadan sonra sapkınlıklar olduğu için insanların düzelmesi için Allah tekrar peygamber gönderiyor. Dinler tarihi boyunca sapkınlık başgösteren toplumlar uyarılmak için birçok peygamber gönderilmiştir. Hz İsada onlardan biridir. Ve şuan içinde bulunduğumuz dünyadada sapkınlıklar olmaktadır. kıyamet vakti yaklaşınca hz isa gelecektir.Buda kıyamet alametlerindendir.İslam inancını yanlış yansıtmayın lütfen.

  #28340
  Anonim
  Pasif

  Forumumuza oncelikle hosgeldiniz, forum kurallari sayfanin alt tarafindadir lutfen birkez okuyun.

  gizli_özne;9707 wrote:
  Ama kendi inancınızı yüceltmek adına.İslamı karalayamazsınız.

  Sayin Ankarali Kardesin yazdigini birkac kez okudum, acaba iddia ettiginiz gibi bir KARALAMA VARMI diye, ama asla oyle birsey yoktur, Biz bu forumda iftiradan uzak durmak istiyoruz, Bana KARALAMA ile ilgili yaziyi gosterirmisiniz?

  gizli_özne;9707 wrote:
  İslam inancını yanlış yansıtmayın lütfen.

  Ayni kelimeyi buradada kullanmissiniz, Kim yanlis taniyor? Konuya bakarsaniz, Konu Incilde gecen ayetlerle ilgili, Konu incilin disina cikmamis, ama siz gelip Islamiyet Kitap`ini konuya dahil etmissiniz, Acaba burada sorun kimde ve nerede?

  Lutfen yazi yazarken biraz daha dusunelim arkadasim,

  #30859
  Anonim
  Pasif
  gizli_özne;9707 wrote:
  Arkadaşım İnancınıza saygım sonsuz. Ama kendi inancınızı yüceltmek adına.İslamı karalayamazsınız.Kuranı Kerim ve Müslümanlık Hz. İsa’ya Peygamberlik tiplemesinde bulunmuyor,lütfen demagoji yapmayınız.. Kuranı Kerim ve İslam Hz. İsa’ya Peygamberlik lütfunu yakıştırıyor, onu peygamber olarak kabul ediyor.onu inkarda bulunmuyor. Ama Hz İsadan sonra sapkınlıklar olduğu için insanların düzelmesi için Allah tekrar peygamber gönderiyor. Dinler tarihi boyunca sapkınlık başgösteren toplumlar uyarılmak için birçok peygamber gönderilmiştir. Hz İsada onlardan biridir. Ve şuan içinde bulunduğumuz dünyadada sapkınlıklar olmaktadır. kıyamet vakti yaklaşınca hz isa gelecektir.Buda kıyamet alametlerindendir.İslam inancını yanlış yansıtmayın lütfen.

  Sayın gizli_özne,

  Beni demagoji yapmakla suçluyorsunuz ama bunu nereden çıkarttınız anlayamadım! Üstelik karalama da yapmadım. Sanırım okuduklarınızı anlama problemi yaşıyorsunuz.

  Ne diyeyim; Rab anlayışınızı arrtısın!

  #30860
  Anonim
  Pasif

  Sayın Ankaralı bir büyüğüm olduğunuzu söylemişsiniz.Ozaman benden büyüğüme saygı duymak beklenir ve Yüce Allah’ın emride böyledir.Saygılarımı sunarım.

  Biz Müslümanlar olarak (en azından gerçekten Müslüman olanlar) Hazret-i İsa’ya Peygamber tiplemesinde bulunmuyoruz.Hazret-i İsa’nın dünyaya Peygamber olarak tefriş etmesine inandığımız için Hazret-i İsa Peygamberdir diyoruz.Ayrıca lütfen beni bağışlayın ama söylemek mecburiyetindeyim;tek Tanrı’ya inanıyoruz diyorsunuz ancak Kur’an-ı Kerim’deki Tanrı ile Kutsal Kitap’taki Tanrı aynı değil diyorsunuz.Üstüne üstlük Hazret-i İsa(a.s)’ya ”Tanrı” olarak inanıyorsunuz.Tamam dediğim gibi inancınıza saygım var bunu herzaman dile getiriyorum.Ancak şunu kabul etmemiz gerekiyor.Yahudiler Hazret-i İsa’ya inanmıyorlar.İlk İncil’i ortadan kaldırıyorlar.Daha sonraki İncillerde İsa’ya ”Tanrı” sıfatı yakıştırılıyor.Bunu nedeni Hazret-i İsa’dan sonraki bazı sözde”din adamları”işlerine bu şekilde geliyor.O sözde ”din adamları”na göre domuz eti haram değil,İçki serbest.İsa Peygamber daha kundağındayken söylemiştir:”Ben Allah’ın kuluyum.Allah beni Tevrat’ı doğrulamam ve Muhammed adındaki benden sonra gelecek olan Peygamberi müjdelemem için beni Peygamber yaptı.”demiştir.

  Sizden ricam bunu sadece bir düşünmeniz.

  Herkese yüksek saygılarımla.

  #30852
  Anonim
  Pasif
  AnılUZLU;9715 wrote:
  Tamam dediğim gibi inancınıza saygım var bunu herzaman dile getiriyorum.Ancak şunu kabul etmemiz gerekiyor.Yahudiler Hazret-i İsa’ya inanmıyorlar.İlk İncil’i ortadan kaldırıyorlar.Daha sonraki İncillerde İsa’ya ”Tanrı” sıfatı yakıştırılıyor.Bunu nedeni Hazret-i İsa’dan sonraki bazı sözde”din adamları”işlerine bu şekilde geliyor.O sözde ”din adamları”na göre domuz eti haram değil,İçki serbest.

  Merhaba AnilUZLU, siz aslinda ANIL oldugunuz halde, ben sizi ISMAIL diye yanlis taniyor olsam ve gelipte size,

  BEN SANA SAYGI DUYUYORUM, AMA SEN ANIL DEGILSIN sen ISMAILSIN desem, bu ne demek olurdu?

  Saygi duydugunuz inanctaki Milyarlarca insan, Mesih Isa`yi Baba, Ogul ve Kutsal Ruhta Tek olarak gorur, Incil`in degismedigine inanir, cunku bizim inandigimiz Tanri sozunu koruyamayacak kadar vasiretsiz degildir, Yani Hristiyanlar boyle inanirken nasil olurda siz gelip, BEN SIZE SAYGI DUYUYORUM, AMA SIZIN INANCININ YANLIS, Sizin inciliniz degismis dersiniz? Bu sizce durust bir davranismi? Yoksa iki yuzlulukmu? Sadece bu son soruma vereceginiz cevabi bekliyorum merakla,,,,

  #30853
  Anonim
  Pasif

  Birincisi tebrikler ilk ismim İsmail bunu iyi bildiniz.

  Sorunuzun cevabı:Bana göre yanlış bir inanç.Ama saygı duyuyorum diye daha kaç kere söylemem gerekir.Siz insanları sürekli DÜRÜSTÇE konuştukları için ikiyüzlülüklemi suçlarsınız?Sizin söylediğiniz iki yüzlülük şöyle olur beyefendi:”Ben Hristiyanım ama Müslümanlar gibi düşünüyorum ama mecburen Hristiyanlar gibi konuşuyorum”olur.Ben açık açık söylüyorum.Ben bir Müslümanım.Bana göre inancınız yanlış.Ancak ben buna saygı göstermek zorundayım diyorum.
  Tanrı sözünü koruyacak kadar vasiretsiz değildir demişsiniz ve haklısınız.Ancak Allah insanlara bir irade bir zeka bir akıl verdi.
  Ozaman ben size derimki:Gelin dua edelim,kim yanlış düşünüyorsa Allah onu kahretsin diye.Kabul mü?Böyle konuşmamımı istersiniz yoksa size saygı duyuğum halde dürüstçe konuçmamımı?

  Umarım anlatabilmişimdir.Saygılar.

  #30849
  Anonim
  Pasif
  AnılUZLU;9717 wrote:
  Bana göre yanlış bir inanç.Ama saygı duyuyorum diye daha kaç kere söylemem gerekir.

  Anil bey siz saygi duymuyorsunuz veya turkce bilmiyorsunuz, Turkce Saygi duymanin anlami, Turk Dil Kurumuna gore soyledir.

  Saygi Duymak = Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu,

  Eger siz saygi duyuyorsaniz birseye, o seye YANLIS diyemezsin, Bu ikiyuzluktur,

  AnılUZLU;9717 wrote:
  Tanrı sözünü koruyacak kadar vasiretsiz değildir demişsiniz ve haklısınız.Ancak Allah insanlara bir irade bir zeka bir akıl verdi.

  Yani size gore Tanri cok gucludur, OL DER ve OLUR, ve Tanri Kutsal Kitap`inda benim sozlerim Degismeyecek, Ortadan Kalkmayacak, Sonsuza Kadar duracak dedigi halde, Bazi insanlar Tanri`nin bu emirini degistirdilermi? O zaman o insanlar Tanri`dan daha guclu olmazlarmi? Cunku Tanri `Kimse yapamaz` dedigi bir seyi bazi akilli insanlar yapmis bu olayi dogrumu? Islamiyet inancina gore Tanri ve Insanin gucu boylemi aciklaniyor acaba?

  AnılUZLU;9717 wrote:
  Ozaman ben size derimki:Gelin dua edelim,kim yanlış düşünüyorsa Allah onu kahretsin diye.Kabul mü?

  Neden boyle insanlara sevgisizlik varki? Keske bu kelimenizin yerine, bu kelimeyi akliniza getirmek yerine soyle deseydiniz, GELIN DUA EDELIM KIM YANLIS DUSUNUYORSA TANRI ONA DOGRUYU BILDIRSIN deseydiniz, cok uzucu degilmi, hemen birkac kelimeden sonra, Kahretmekten falan bahsetmek,,, Sizi biraz daha tanidim

  #30861
  Anonim
  Pasif

  Sayın AnılUZLU,

  -“Biz Müslümanlar olarak … Hazret-i İsa Peygamberdir diyoruz” diye yazmışsınız. Ben Kutsal Kitabın Tanrı Sözü olduğuna iman ettiğim için ve orada Mesih’e Tanrı yüklemesi yaptığı için ben Tanrı diyorum. Temel aldığımız ve gerçek olduğunu savunduğumuz kaynakların farklılığı aramızdaki görüş farklılığını da getiriyor. Böylelikle bu sonucun çıkmasının gayet doğal olduğunu düşünüyorum. Benim sizden istediğim sadece Mesih hakkında Kutsal Kitapta anlatılanları okumanızdı.

  -Daha sonraki din adamlarının Mesih’e Tanrı sıfatı vermelerinin işlerine geldiğini yazıyorsunuz; sizce ne anlamda işlerine geliyor?

  -“İsa Peygamber daha kundağındayken söylemiştir:”Ben Allah’ın kuluyum.Allah beni Tevrat’ı doğrulamam ve Muhammed adındaki benden sonra gelecek olan Peygamberi müjdelemem için beni Peygamber yaptı.”demiştir.” demissiniz…..!! Bunu nereden çıkarttınız?

  Saygılarımla…

  #30863
  Anonim
  Pasif

  bu durumdan yola çıkarak şöyle bir soru sorabiliriz.biliyorsunuz millattan sonra (yalnış yazabilirim özür dilerim)325 yılında meşhur iznik konsili taoplandı.ve hristiyanlara göre orda isanın kişiliği tartışıldı.peki isadan 325 yıl sonra insanlar halan nasıl bir isya inandığını bilmiyormuydu?aziz aryusun sonu ne oldu?imparator konstantinin annesinin rolü ne kadar etkili olmutur o konsilde?dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen din adamlarının bazıları isayı tanrının elçisi bazıları ise tanrı olarak nasıl savunumuştur?3 asır insanlar neye inanmıştır.

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 16)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.