Meleklere dua edip tapınabiliir miyiz?

 • Bu konu 2 izleyen ve 1 yanıt içeriyor.
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24155
  Anonim
  Pasif


  MELEKLERE DUA EDİP TAPINABİLİR MİYİZ? :confused:
  (Yazar S. Paşaoğlu)

  Hayır, her ne kadar insanlar bunu yapmaya eğilimli olsa da, Kutsal Kitap açık bir şekilde meleklere tapınmayı ve onlara dua etmeyi yasaklamaktadır. Elçi Yuhanna Esinleme kitabında iki kez kendisiyle konuşan meleğe tapınmaya yeltenmiş ve iki kez de melek şu sözlerle buna karşı çıkmıştır.

  ‘Ona tapınmak üzere ayaklarına kapandım. Ama o, “Sakın yapma!” dedi. “Ben de senin ve İsa`ya tanıklığını sürdüren kardeşlerin gibi bir Tanrı kuluyum. Tanrı`ya tap! Çünkü İsa`ya tanıklık, peygamberlik ruhunun özüdür’ (Esinleme 19:10).


  ‘Bunları işiten ve gören ben Yuhanna`yım. İşitip gördüğümde bunları bana gösteren meleğe tapmak için ayaklarına kapandım.

  Ama o bana, “Sakın yapma!” dedi, “Ben senin, peygamber kardeşlerin ve bu kitabın sözlerine uyanlar gibi bir Tanrı kuluyum. Tanrı`ya tap!’ (Esinleme 22:8-9).


  Elçi Pavlus’un bu konudaki şu uyarısı da açık ve kesindir:

  ‘Sözde alçakgönüllülükte ve meleklere tapınmakta direnen, gördüğü düşlerin üzerinde durarak benliğin düşünceleriyle boş yere böbürlenen, Baş`a tutunmayan hiç kimse sizi ödülünüzden yoksun bırakmasın. Bütün beden eklemler ve bağlar yardımıyla bu Baş`tan beslenip bütünlenmekte, Tanrı`nın sağladığı büyümeyle gelişmektedir’ (Koloseliler 2:19).

  Ne yazık ki, bazı insanlar bu önemli uyarıları ciddiye almayarak, meleklere ve aynı zamanda azizler olarak nitelendirdikleri insanlara şeref vermeyi ve ibadet etmeyi tapınış sistemlerine sokmuşlardır! Bu ciddi bir yanılgıdır. Bizlerin tapınışları yaratıklara değil, yalnızca Tanrı’ya ve Mesih’e olmalıdır!

  ‘Yeni bir ezgi söylüyorlardı: “Tomarı almaya, Mühürlerini açmaya layıksın! Çünkü boğazlandın Ve kanınla her oymaktan, her dilden, Her halktan, her ulustan İnsanları
  Tanrı`ya satın aldın.

  Onları Tanrımız`ın hizmetinde Bir krallık haline getirdin, Kâhinler* yaptın. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler.’

  Sonra tahtın, yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm, seslerini işittim. Sayıları binlerce binler, onbinlerce onbinlerdi.

  Yüksek sesle şöyle diyorlardı: ‘Boğazlanmış Kuzu Gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti, Saygıyı, yüceliği, övgüyü Almaya layıktır’.

  Ardından gökte, yeryüzünde, yer altında ve denizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki bütün varlıkların şöyle dediğini işittim: ‘Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek Tahtta oturanın ve Kuzu`nun olsun!’

  Dört yaratık, ‘amin’ dediler. İhtiyarlar da yere kapanıp tapındılar’ (Esinleme 5:9-14).

  Aynı zamanda iyi bilinmelidir ki, zamanımızda Tanrı’dan olduğu iddia edilen her fısıltı veya görünümlerin kaynağı da ne Tanrı’dır, ne de O’nun melekleri. Çoğu zamamlar bunların gerisinde bizzat kötü ruhlar bulunmaktadır. Bu nedenle Elçi Yuhannanın şu uyarısı çok ciddiye alınmalıdır:

  ‘Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Tanrı’dan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın’ (1. Yuhanna 4:1).  #28236
  Anonim
  Pasif

  Tapınacağımız tek ve yüce varlık RAB Tanrı'dır.Ancak meleklerden bizimle birlikte Tanrı'ya övgüler sunmasını isteyebiliriz.

  RAB'be övgüler sunun, ey sizler, O'nun melekleri, O'nun sözünü dinleyen, Söyledikerini yerine getiren güç sahipleri!
  Mezmurlar 103:20

  Ey bütün melekleri, O'na övgüler sunun, Övgüler sunun O'na, ey bütün göksel orduları!
  Mezmurlar 148:2

  Tanrı Çölde Sayım 20:16 'da da okuduğumuz gibi kimi zaman zorlukta olanlara melek gönderip yardım etmektedir.
  Ve yine Tanrı'dan, bizi korumaları için meleklerini görevlendirmesini de isteyebiliriz:

  Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek, Gideceğin her yerde seni korusunlar diye.
  Mezmurlar 91:11

  İlk iki ayetten gördüğümüz, meleklerden övgü sunmalarını isteyebiliriz.Son ayetten gördüğümüz ise, Tanrı'nın bizi koruması için meleklerini görevlendirmesini ve her an bizlerle olmalarını isteyebiliriz.Melekler de Tanrı'nın kulları oldukları için ( Matta 4:11, Markos 1:13, İbraniler 1:6, 1. Petrus 3:22 ), onları koruyan da Tanrı olduğu için, bizi koruyan ve kollayan yine Tanrı olmuş olacaktır.

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.