• Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25639
  Anonim
  Pasif

  Kutsal Kitap, bizlere sadece Tanrı’nın istemlerini, doğasını ve niteliklerini açıklamakla kalmaz, kendi durumumuz hakkında da açıklamalarda bulunur.

  Kutsallık konusunda da Tanrı, bizlere gerekli anlayışa sahip olabilmemiz için bilgiler vermektedir. Kutsal Kitap, Tanrı’yı kutsal olarak niteler. Tanrı’nın kutsallığını doğru anlayamazsak; ne O’nun en önemli niteliklerinden biri olan kutsallığını tam olarak övebilir ne de bizim kutsal kılınışımızın neler içerdiğini anlayabiliriz.


  Önce Tanrı’nın kutsallığına güçlü vurguda bulunan birkaç ayete gözatalım; sonra da “Kutsallık nedir” sorusuna yanıt bulmaya çalışalım:


  “Dört yaratığın her birinin altı kanadı vardı. Yaratıkların her yanı, kanatlarının alt tarafı bile gözlerle kaplıydı. Gece gündüz, durup dinlenmeden şöyle diyorlar:
  «Kutsal, kutsal, kutsaldır,
  var olmuş, var olan ve var olacak olan,
  gücü her şeye yeten Rab Tanrı!»” (Vahiy 4:8)


  “Var mı senin gibisi ilahlar arasında, ya RAB?
  Senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değer,
  Harikalar yaratan var mı?” (Çıkış 15:11)


  “Birbirlerine şöyle sesleniyorlardı:
  Her Şeye Egemen RAB
  Kutsal, kutsal, kutsaldır.
  Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor.” (Yeşaya 6:3)


  “Bunun için siz şöyle dua edin:
  Göklerdeki Babamız,
  adın kutsal kılınsın.” (Matta 6:9)


  “Çünkü kutsal olan yalnız sensin.
  Bütün uluslar gelip
  senin önünde tapınacaklar.
  Çünkü senin adil işlerin açıkça görüldü.»” (Vahiy15:4)


  Kutsallık Tanrı’nın yüceliği ile ilgili bir kavramdır. Tanrı’yı yaratılıştan ayıran şeydir. Tanrı ile aynı doğayı paylaşan ve bu nedenle kendisini diğer herşeyden farklı kılan anlamına gelmektedir. Tanrı sonsuz kusursuzluktadır. Tanrı sonsuz kusursuzluğuyla bütün yarattıklarından farklıdır. Varlığı ve erdemleri bütün sınırlar ve kusurlardan uzaktır. Sadece sınırsız olmakla kalmaz ahlaksal kusursuzluk (ahlaksal kirlilik ya da günahtan özgür oluşu) ve görkemli haşmetinde bütün yarattıklarının üzerinde yer alır.


  Tanrı’nın kutsallığını insansal terimlerle düşünürsek, bu kutsallığı ölçülebilir bir nitelik olarak görme yanılgısına düşeriz.

  Kutsal Kitapta insanlar için kullanılan kutsallık belirli bir doğruluk, iyilik, tamlık seviyesini ifade etmez. Aksine Tanrı tarafından “ayrılmış” kişiler için kullanılan bir kelimedir.

  “Kutsal olun çünkü ben kutsalım” (1.Petrus1:15-16). Hiçbirimiz bunu başaramayız. Tanrı’nın kutsal olduğu anlamda kutsal olamayız. Çünkü O, günahtan uzaktır. Fakat O’nun önünde doğru ve suçsuz bir şekilde yürüme anlamında kutsal olabiliriz.

  Etkin şekilde çağırılmış ve yeniden doğmuş kişiler, içlerine yeni bir yürek ve yeni bir ruh yaratılmış olarak Mesih’in ölümü ve dirilişinin (1.Korintliler 6:1) mükemmelliği sayesinde, içlerinde yaşayan Söz ve Ruh aracılığyla (Yuhanna 17:17) hem gerçekte hem de kişisel olarak kutsallaştırılırlar.

  Günah bedeninin tüm egemenliği yok edilir Artık günaha kölelik etmeyelim diye, günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaradılışımızın Mesih’le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz. Günah size egemen olmayacaktır. Çünkü Kutsal Yasa’nın yönetiminde değil, Tanrı’nın lütf altındasınız.” (Romalılar6:6,14).
  Tutkuları zayıflatılır ve gittikçe öldürülür (Galatyalılar 5:24).
  Gerçek kutsallığı yaşayabilmeleri için canlandırılır ve güçlendirilir (Koleseliler 1:11)
  Bu kutsallaşma tamdır ve kişinin tüm varlığını içerir, ancak insanın her kısmında halen bozulmuşluğun kalıntıları bir dereceye kadar bulunduğundan kutsallaşma bu yaşamda mümkün değildir “Bunlara şimdiden kavuşmuş ya da şimdiden yetkinliğe erişmiş olduğumu söylemiyorum. Ama Mesih’in beni kazanmakla benim için öngördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum.” (Filipeliler 3:12, ayrıca 1.Yuhanna 1:10, Romalılar 7:18,23).


  Bu yaşama gözlerimizi kapadığımızda; günahtan özgür biçimde, yeni bedenlerimizle Tanrı önüne geldiğimizde Kutsallıkta ve diğer açılardan, Mesih’e benzeyecek şekilde değiştirileceğiz (1.Yuhanna 3:2).

  Bu nedenle bir kutsallaşma süreci yaşıyoruz diyebiliriz. Bir nevi bir savaş içindeyiz. Bu savaşta günahlı benlik belli bir süre galip gelsede Mesihin sağladığı güç sayesinde yeniden doğmuş olan kısım galip gelir (Romalılar6:4).
  Böylelikle kutsallar Tanrı korkusunda mükemmelleşerek lütufla olgunlaşırlar.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.