KUTSAL RUH’un İnanlılarla İlişkisi.

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27268
  Anonim
  Pasif

  KUTSAL RUH:
  *–İSA MESİH’e İman Etmiş,İnanlıları Kendisi ile Doldurur.

  “Şarapla sarhoş olmayın,bu sizi sefahate götürür..Bunun yerine Ruh’la dolun.”Efesliler 5:18

  KUTSAL RUH:
  *–İnanlıları İSA’nın Bedeniyle Vaftiz eder.

  “İster Yahudi,ister Grek,ister köle ister özgür olalım,hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh’la vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh’tan içmesi sağlandı.”
  1, inci Korintliler 12:13

  KUTSAL RUH:
  *–İnanlıları, İSA MESiH’te Mühürler.

  “Gerçeğin bildirisi,kurtuluşumuzun müjdesini duyupta O’na iman ettiğinizde,siz de vaat edilen Kutsal Ruh’la,O’da mühürlendiniz.”
  Efesliler 1:13

  KUTSAL RUH:
  *–İnanlıların, Tanrı’nın Oğlu olmasına tanıklık eder.”

  “Ruh’un kendisi bizim ruhumuzla birlikte,Tanrı’nın çocukları olduğumuza tanıklık eder.”
  Romalılar 8:16.17

  KUTSAL RUH:

  *–O devamlı olarak İnanlılarla Birliktedir.

  “İsa Yol gerçek ve yaşam Ben’im dedi.Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”
  Yuhanna 14:6

  Kutsal RUH:
  *–İnanlıları Kutsallaştırır.

  “Ama biz,ey RAB’bin sevdiği kardeşler,sizler için her zaman Tanrı’ya şükran borçluyuz.Çünkü Tanrı,Ruh aracılığla kutsal kılınıp gerçeğe inanarak kurtulmanız için sizi ta başlangışta seçti.”
  2 Selanikliler 2:13

  Kutsal RUH:
  *–İnanlıları gerçeğe götürmekte rehberlik yapar.

  “Ne varki O gerçeğin Ruh’u gelince ,sizi gerçeğe yöneltecek.”
  Yuhanna 16:13

  KUTSAL RUH:
  *–İnanlıları Teselli Eder..

  “Bende Baba’dan dileyeceğim,O sonsuz dek sizinle birlikte olsun diye,size başka bir yardımcı,Gerçeğin Ruh’unu verecek.Sizi öksüz birakmayacağımSize geri döneceğim”

  KUTSAL RUH:

  *–İnanlılara Ruhsal Ödüller Verir.

  “Lütfum sana yeter.” 2 Korıntliler 12:9

  KUTSAL RUH:

  *–İnanlılarına Ruhsal Meyve’ler verir.

  “Ruh’un ürünü ise sevgi,sevinç, esenlik,sabır,şefkat,iyilikbağlılık,yumuşak huyluluk özdenetimdir.”
  Galatyalilar 5:5:

  KUTSAL RUH:

  *–İnanlılara Ruhsal Sezgi Yeteneği Verir.

  “Oysa Tanrı Ruh aracılığığla bunları bize açıkladı.Çünkü Ruh herşeyi,TANRI’nın derin düşüncelerini bile araştırır.”
  1. Korintliler 2:10

  KUTSAL RUH:

  *–İnanlılara sevinç verir.

  “Çünkü Tanrı’nın eğemenliği,yiyecek ,içecek sorunu değil,doğruluk,esenlik ve Kutsal Ruh’ta sevinçtir.”
  Romalılar 14:17

  “Umut kaynağı olan Tanrı,Kutsal Ruh’un güçüyle umutla dolup taşmamız için iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.”
  Romalılar 15:13

  KUTSAL RUH:

  *–İnanlilara öğrendikleri şeyleri hatırlatır.

  “Ama Baba’nın benim adımla göndereceği Yardımcı Kutsal Ruh,size her şeyi öğretecek bütün söylediklerimi size hatırlatacak.”
  Yuhanna 14:26

  KUTSAL RUH:

  *–İnanlılara Ruh’sal gerçekleri, ilham yoluyla açıklar.

  “Kendiliğinden konuşmayacak,yanlız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek.O Beni Yüceltecek.,Çünkü benim olandan alıp ,size bildirecek.
  Yuhanna 16:13:14

  KUTSAL RUH:

  *–İnanlılara, İtaat etme Güc’ü Verir.

  “Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız,kardeşler için içten bir sevgiye sahip oldunuz.Onun için birbirinizi candan,yürekten sevin.”
  1 Petrus 1:22

  KUTSAL RUH:

  *–İnanlıları Ölüm ve Günah’ın Kanunundan Özgür Tutar.

  “Böylece Mesih İSA ‘ya ait olanlara, artık hiç bir mahkumiyet yoktur.Çünkü yaşam veren Ruh’un yasası,Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı.”
  Romalılar 8:1

  KUTSAL RUH:

  *–İnanlilara Tanrı’sal Sevgiyi Verir.

  “Umut düş kırıklığına uğratmaz.Çünkü bize verilen Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı’nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür.”
  Romalılar 5:5

  KUTSAL RUH:

  *–İnanlılara Tapınmayı Telkin Eder.

  “Çünkü gerçek sünnetliler,Tanrı’nın Ruh’u aracılığıyla tapınan Mesih İSA’yla övünen bizleriz.”
  Filipeliler 3:3

  “Ama içtenlikle tapınanların Baba’ya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor.İşte o saat şimdidir..Tanrı Ruh’tur O’na tapınanlar da Ruh’ta ve gerçekte tapınmalıdırlar.”
  Yuhanna 4:23.24

  KUTSAL RUH:

  *– İnanlılara İlham verir ve Yorumlama Yetisi Kazandırır.

  “Yazılmış olduğu gibi:
  Tanrı’nın kendisini sevenler için hazırladıklarını,
  Hiç bir göz görmedi,
  Hiç bir kulak duymadı,
  Hiç bir insan yüreği kavramadı”

  “Doğal Kişi Tanrı’nın Ruh’uyla ilgili gerçekleri kabul etmez.Çünkü bunlar ona saçma gelir,ruhca değerlendirildikleri için bunları anlayamaz.Ruhsal kişi her konuda yargı yürütebilir,ama kimse onun hakkında yargı yürütemez.
  Rab’bin düşüncesini kim bildi ki,
  O’na öğüt verebilsin.
  Oysa biz Mesih düşüncesine
  sahibiz.”
  1 Korintliler 2:9.16

  KUTSAL RUH:

  *–Günah’ı,doğruyu ve yargıyı Belli Eder. .

  “O gelince günah,doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecek.Günah Konusunda,çünkü bana iman etmezler.Doğruluk konusunda,çünkü Baba’ya gidiyorum,artık beni görmeyeceksiniz.Yargı konusunda,çünkü bu dünyanın eğemeni yargılanmış bulunuyor.”
  Yuhanna 16:9.10.11

  Esenlik Tüm Kardeşlerle olsun.

  Yararlandığım Kaynak:
  İLAHİYATA AİT BİR KAYNAK KİTAP.
  D.WickWire
  ve Not’larım.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.