Kutsal Ruh kim değildir!

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25681
  Anonim
  Pasif

  İncil’de pek çok kişinin iddia ettiği İsa’dan sonra gelecek olan kişi gerçekten de Muhammed midir? Paraklet kimdir? Kutsal Ruh mu yoksa Muhammed mi?
  Acaba Kuran’ın dışında Muhammet’le ilgili bir bildiri var mıdır? Eski Yahudi ve Hıristiyan yazılarında O’nun geleceğine ilişkin herhangi bir şey söylenmekte midir? Bazı Müslümanlar ise; İncil’in Yuhanna 16:7. ayetinin, Kuran’ın Al-A’raaf suresi (7:157) ve Al-‘aff suresinde (61:6) tanımlanan bazı kehanetleri bildirdiğine inanmaktadırlar.
  Yahudileri, Hıristiyanları ve Müslümanları aynı çelişkiye düşüren tüm yanlış anlama İncili tercüme eden kişilerin “teselli edici veya yardımcı” anlamında kullandıkları paraklet sözcüğünün yazılış ve okunuşundan gelmektedir. Biz bu sözü paraklet olarak mı yoksa periklit olarak mı okuyacağız?
  Müslümanlar orijinal Yeni Anlaşma’nın Grekçe yazıldığını çok iyi bilmektedirler. Grekçe dilindeki “periklet” kelimesi “yüce, göksel, meshedilmiş” anlamlarına gelirken; İncil’de kullanılan asıl sözcükse “teselli edici, avutucu, savunucu” anlamlarına gelmektedir. Bu nedenle, Müslümanlar Kuran’daki (61:6) bu sureye dayanarak, İncil’de (Yuhanna.14:16 ve 16:7) geleceği bildirilen kişinin kendi peygamberleri olduğunu ileri sürmektedirler. Çünkü yukarıdaki Kuran ayetinde geçen Arapça sözcük “Ahmed” Muhammed’in adlarından biridir ve övülmüş, meshedilmiş anlamına gelmektedir.

  GREKÇE, PARAKLET KELİMESİNİ DOĞRULAMAKTADIR:
  PARAKLETOS kelimenin sesli harflerini (a-a-e-o), öbür kelimenin (PERİKLYTOS) e-i-y-o gibi harfleriyle değiştiğine bu yanılgı ortaya çıkar. Seslilerin kelimeye dahil edilmediği dönemlerde, İbranice ve Arapça gibi dillerde yazarın hangi sesli harfi kullanacağı konusunda birtakım tartışmalı boşluklar vardır. Ama aynı şey Grekçede yoktur; çünkü tüm sesli harfler Grekçe metinlerde açıkça yazılır.

  GREK EL YAZMALARI “PARAKLETOS” KELİMESİNİ DOĞRULAR:
  Eğer bu kelimenin nasıl yazıldığı konusunda herhangi bir kuşku varsa, bunu mevcut el yazmalarından anlamak mümkündür. Bunlar, en eski el yazmaları olan Codex Siniaticus ve Codex Alexandrianus (ki şu anda Londra’da British Müzesindedirler) da dahil olmak üzere her isteyenin araştırmasına açıktırlar. Zaten, Yeni Anlaşma’nın Muhammed’in devrinden öncelere giden 70’den fazla Grekçe el yazması vardır ve bunların hiçbirinde de PERİKLYTOS kelimesi kullanılmaz.

  ÖYLEYSE MUHAMMET “PARAKLETOS” OLAMAZ:
  Bir Müslüman için, İncil ve Tevrat’ın dışında Kuran’daki Al A’raf (7:157) suresinde işaret edildiği gibi, Muhammed’in geleceğine ilişkin bir kanıt bulabilmek konunun asıl amacını oluşturmaktadır. Nasıl ki Kuran için tek otorite Muhammet’se Muhammet için de tek kaynak Kuran’dır. Bunun dışında Muhammet için başka kıstas yoktur. Bu da dolaylı olarak sürekli öne sürülen ama yapılan araştırmalar sonucu geçerliliği olmayan bir iddiadan öte gitmez. İncil’de Muhammed’e ilişkin olarak İsa tarafından ortaya konulan bir peygamberlik olmadığından; Müslümanlar kendi peygamberlerinin güvenilirliğini sağlamak için bir dış kanıt bulma konusunda oldukça büyük sıkıntı çekmektedirler.

  ÖYLEYSE PARAKLETOS KİMDİR:
  Müslümanlar için bir diğer problem de İncil’de adı geçen Yuhanna 14:16. ayetin sözlerinde yatar. Öyle ki; “Ben de Baba’dan dileyeceğim ve O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye bir başka Yardımcı gönderecek”. Pek çok Müslüman Kitabı açıp Yuh 16:7 ile birlikte bu ayeti okur ve Kitabı kapatır. Onların kavrayamadıkları husus Kitabın bir bölümünü alıp diğer yerleri görmezlikten gelmeni çok sakıncalı olduğudur. Bir okuyucu gerçekten de samimi bir şekilde ilgileniyorsa kendi amacına uygun olan ayetleri veya tümceleri okumadan önce bölümün tümüne bakmalıdır. Ve bunu yaptığında görecektir ki İsa Mesih, Yuhanna 14:16 ve 16:7. ayetlerde, gelecek Parakletos’un kimliği ve gelişiyle ilgili ayrıntılı bilgiler vermektedir.
  Yuhanna 14 ve 16. bölümlere göre İsa gelecek Parakletos’un bir insan olamayacağını söyler, şöyle ki:
  Yuhanna 14:16…”o sonsuza dek sizinle birlikte olacak” (oysa bir insan sonsuza dek yaşamaz).
  Yuhanna14:17…”o gerçeğin ruhu olacaktır” (bir insan ruhtan farklıdır).
  Yuhanna 14:17…”dünya onu ne görür” (oysa insan görülür).
  Yuhanna 14:17…”ve ne de onu tanır” (oysa insan tanınır).
  Yuhanna 14:17…”ve o içinizde olacaktır”(bir insan başkasının içinde olamaz).
  İsa kendisini işaret ederek Parakletos’un özel bir misyonu olduğunu söyler, şöyle ki:
  Yuhanna 14:26…”Babanın benim adımla göndereceği”
  Yuhanna 14:26…”size söylediğim tüm şeyleri hatırlatacak”
  Yuhanna.16:08…”o günah karşısında tüm dünyanın suçluluğunu gösterecek”
  Yuhanna 16:14…”o beni yüceltecek”
  İsa Parakletos’un bir ruh olduğunu yineler:
  Yuhanna 14:17…”Gerçeğin Ruhu”
  Yuhanna 14:26…”Yardımcı (Parakletos) Kutsal Ruh”

  YANIT: 50 GÜN SONRA GELEN KUTSAL RUH’TUR.
  Metinden de anlaşıldığı kadarıyla hiç bir peygamber veya ruhsal varlık Parakletos’un yerini tutamaz. Bunları göz önüne alın: “o, sonsuza dek onlarla birlikte olacak, başkaları tarafından ne görülecek ve ne de tanınmayacak ve İsa Mesih’i yüceltirken söylediklerinin tümünü onlara hatırlatacak.” İncil’de bu nitelikleri taşıyan bir tek varlık görülmektedir o da İsa’nın gösterdiği ve Parakletos olarak betimlediği İncil’in Kutsal Ruh’udur. O, yukarıda söylenen tüm şeyleri yerine getirecektir.
  Göğe alınmadan hemen önce İsa, Elçilerin İşleri 1. bölümde Kutsal Ruh için (Yuhanna 14:16 ve 16:7’de vaat ettiği) şöyle söylemektedir:
  Elçilerin İşleri 1:1 “Baba’nın vermiş olduğu ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin”
  Elçilerin İşleri1:5 “Sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruhla vaftiz edileceksiniz”
  Görülüyor ki İsa’nın kendisinden bahsettiği “yardımcı” güçle donanarak, O’nun göğe alınışından 10 gün sonra (dirilişin 50. günü olduğu için Pentikost günü denilir), ama Muhammed’in doğuşundan tam 570 yıl önce gelen Kutsal Ruh’tur.
  Kutsal Ruh vaadi
  Yuhanna 16:7 40 GÜN SONRA
  İsa’nın göğe alınışı 10 GÜN SONRA
  Pentikost Elçi 2:1 570 YIL SONRA
  Muhammed’in doğuşu

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.