Kutsal Kitap’ın Tanrı’nın Kelamı Olduğuna Dair Peygamberlik Kanıtları Bulunmakta Mıdır?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24041
  klaus
  Anahtar yönetici

  Kutsal Kitap’ın Tanrı’nın Kelamı olduğuna dair peygamberlik kanıtları bulunmakta mıdır?

  Sadece doğa üstü varlık olan Tanrı yüzyıllar boyunca 100% gerçekleşen olayları daha olmadan yüzyıllar öncesinde bilebilir ve Kutsal Kitap’ da bunun yüzlerce örneşini görmekteyiz. Öyleyse Kutsal Kitap Tanrı’nın sözüdür.

  Kutsal Kitapda 2 bini aşkın peygamberlik bulunmaktadır ve bunların çoğu yerine gelmiştir. Bunun bildiğimiz kadarı ile hiç bir dinde ve kitabında gerçekleşmediğini düşünecek olursak çok belirgin bir olaydır…

  Örneğin Budhanın yazıları gelecek hakkında her hangibir peygamberlik içermez. Konfiçiyusun yazılarında da kesinlikle hiç bir peygamberlik bulunmaz. Müslümakların kitabı Kuran da ise bulabildiğimiz tek peygamberlik Muhammedin kendisinin Mekkeye dönüşü hakkındaki öngörüş olup tabiki kendisi tarafından yerine getirilmiştir.
  Bu Mesihin ölümden dirilişi hakkındaki peygamberliğinden çok başka bir öngörüdür. Bu Kutsal Kitapdaki binlerce peygamberlikten sadece biridir.

  Dr. D. James Kennedy

  Aşağıda sekiz örnek bulacaksınız.

  1. Peygamberlik – 1000 İ.Ö.

  “Yiyeceğime zehir kattılar, Sirke içirdiler susadığımda.” (Mezmurlar 69:21).

  Yerine Gelişi – 30 İ.S.

  “Golgota, yani Kafatası denilen yere vardıklarında içmesi için İsa`ya ödle karışık şarap verdiler. İsa bunu tadınca içmek istemedi” (Matta 27:34).

  2. Peygamberlik- 700 İ.Ö. (yaklaşık)

  “Bununla birlikte sıkıntı çekmiş olan ülke karanlıkta kalmayacak. Geçmişte Zevulun ve Naftali bölgelerini alçaltan Tanrı, gelecekte Şeria Irmağı`nın ötesinde, Deniz Yolu`nda, ulusların yaşadığı Celile`yi onurlandıracak.Karanlıkta yürüyen halk Büyük bir ışık görecek; Ölümün gölgelediği diyarda Yaşayanların üzerine ışık parlayacak.” (Yeşaya 9:1-2).

  Yerine Gelişi – 30 İ.S.

  “İsa, Yahya`nın tutuklandığını duyunca Celile`ye döndü. Karanlıkta yaşayan halk, Büyük bir ışık gördü. Ölümün gölgelediği diyarda Yaşayanlara ışık doğduİsa, Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin Müjdesi`ni duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu.” (Matta4:12, 16, 23).

  3. Peygamberlik – 515 İ.Ö. (approx.)

  “Böylece antlaşma o gün bozuldu. Beni gözleyen sürünün ezilenleri RAB`bin sözünün yerine geldiğini anladılar.Onlara, “Uygun görürseniz ücretimi ödeyin, yoksa boş verin” dedim. Onlar da ücret olarak bana otuz gümüş verdiler.RAB bana, “Çömlekçiye at” dedi. Böylece bana biçtikleri yüksek değerin karşılığı olan otuz gümüşü alıp RAB`bin Tapınağı`ndaki çömlekçiye attım.” (Zekerıya 11:12-13).

  Yerine gelişi – 30 İ.S.

  “İsa`ya ihanet eden Yahuda, O`nun mahkûm edildiğini görünce yaptığına pişman oldu. Otuz gümüşü başkâhinlere ve ileri gelenlere geri götürdü. Kendi aralarında anlaşarak bu parayla yabancılar için mezarlık yapmak üzere Çömlekçi Tarlası`nı satın aldılar.” Matta 27:3 7).

  4. Peygamberlik – 1000 İ.Ö. (yaklaşık)

  “Giysilerimi aralarında paylaşıyor, Elbisem için kura çekiyorlar.” (Mezmurlar 22:18).

  Yerine Gelişi – 30 İ.S.( yakla

  “Askerler O`nu çarmıha gerdikten sonra kura şçekerek giysilerini aralarında paylaştılar.” (Matta27:35).

  5. Peygamberlik – 1000 İ.Ö. (yaklaşık)

  “RAB efendime: “Ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek Sağımda otur” diyor’” (Mezmurlar 110:1)

  Yerine Gelişi – 30 İ.S.(yaklaşık)

  “Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O`nun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı`nın sağında oturdu. (İbranilere 1:3)

  6. Peygamberlik – 700 İ.Ö. (yaklaşık)

  “Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, Vurulup ezildiğini sandık. Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.” (Yeşaya 53:4-6).

  Yerine Gelişi – 29-30 İ.S. (yaklaşık)

  “Nitekim İnsanoğlu*, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi” (Matta20:28).

  7. Peygamberlik – 4004 İ.Ö. (yaklaşımi

  “Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu Birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, Sen onun topuğuna saldıracaksın” (Yaradılış 3:15).

  Yerine Gelişi – 4 İ.S. (yaklaşık)

  “Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlu`nu gönderdi.” (Galatyalılar 4:4).

  “Tanrı`nın Oğlu, İblis`in yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı. ” (1 Yuhanna 3:8b).


  8. Peygamberlik – 4004 İ.Ö. (yaklaşık.)

  “Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin” (Yaradılış 22:18).

  Yerine Gelişi – 30 İ.S.

  “Bunu kendiliğinden söylemiyordu. O yılın başkâhini olarak İsa`nın, ulusun uğruna, ve yalnız ulusun uğruna değil, Tanrı`nın dağılmış çocuklarını toplayıp birleştirmek için de öleceğine ilişkin peygamberlikte bulunuyordu.” (Yuhanna 11:51-52).

  KAYNAKLAR

  D. James Kennedy, Truths That Transform (Fleming H. Revell Company, 1974).
  D. James Kennedy, Evangelism Explosion, Revised Edition (Tyndale House, 1970-1977).
  Derleyenler: Daryl E. Witmer, AIIA Institute.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.