Kutsal Kitap’ta Üçlü Birlik – John Calvin

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27465
  Anonim
  Pasif

  Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta kendisini açıklayan Tanrı tektir.[1]

  Tanrı birdir; aynı özü, gücü ve sonsuzluğu paylaşan üç kimlikte kendini gösterir:[2] Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı.[3]

  Baba Tanrı: Musa Tanrı halkına şöyle dedi: “Sana sahip olan Baban değil mi? Seni yarattı…” Aynı şekilde İsa Mesih Tanrı’yı “Göklerdeki Babamız” olarak öğretir.[4]

  Oğul Tanrı: İsa, Baba ve kendisinin bir olduğunu öğretir.[5] İsa Mesih bizlerin Tanrısı ve Kurtarıcısıdır.[6] Oğul, Tanrı’nın yüceliğinin parıltısı ve O’nun varlığının öz görünümüdür.[7]

  Kutsal Ruh Tanrı: Rab Ruh’tur.[8] Bu sebepten Elçi Petrus Hananya ve Safira’ya Kutsal Ruh’a yalan söylediklerini[9] hatırlattıktan sonra, bunun Tanrı’ya yalan söylemek olduğunu belirtir.[10]

  İsa Mesih’in öğretisinde Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un eşit konumda olduğu gerçeğini görüyoruz.[11]

  Baba, büyük sevgisiyle bizlere çocukları olma hakkını vererek kurtuluş sunar.[12] Bizlere yaşam vermek için olan isteğini İsa Mesih’i dünyaya göndererek açıklamıştır.[13]

  Oğul (İsa Mesih) Tanrı’nın lütfunu (yani kurtarış işini) bize ulaştırmak için beden almış ve dünyaya gelmiştir.[14]

  Kutsal Ruh içimizde çalışarak Kutsal Kitap’ın bildirisini ve Tanrı’nın isteklerini bizde etkin kılar.[15]

  Kutsal Üçlük’te tek olan Tanrı[16] ile bizler İsa Mesih’in lütfunu, Tanrı’nın sevgisini ve Kutsal Ruh’un paydaşlığını yaşarız.[17]

  Yazan: Rev.İlhan Keskinöz

  Kaynaklar:

  [1] Tesniye 6:4, I.Korintliler 8:4-6, I.Selanikliler 1:9-10, Yeremya 10:10
  [2] Heidelberg İlmihali 24-25, Westminster İnanç Açıklaması II/3
  [3] I.Yuhanna 5:6, -Matta 3:16-17, Matta 28:18-19, II.Korintliler 13:14, Efesliler 2:18
  [4] Matta 6:9, 23:9,
  [5] Yuhanna 10:30
  [6] Titus 2:13
  [7] İbraniler 1:3
  [8] II.Korintliler 3:17
  [9] Elçilerin İşleri 5:3
  [10] Elçilerin İşleri 5:4
  [11] Matta 28:19
  [12] I.Yuhanna 3:1
  [13] I.Yuhanna 4:9
  [14] I.Petrus 3:18
  [15] Yuhanna 14:26
  [16] (Matta 28:19, Yuhanna 14:26; 15:26, II.Korintliler 13:14, I.Petrus 1:2) Tesniye 32:6, Mezmur 2:7-8; 104:30
  [17] II.Korintliler 13:14

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.