• Bu konu 2 izleyen ve 1 yanıt içeriyor.
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25804
  Anonim
  Pasif

  KUMAR

  Kumarı şöyle tarif edebiliriz;
  “Çoğaltmak amacıyla parayı, gerçekleşme ihtimalı çok düşük olan olaylara harcayıp riske atmak.”
  Kutsal Kitap açık biçimde kumar oynamayı, bahis kurmayı ya da piyangoya katılmayı kınamıyor. Halbuki, Kutsal Kitap bizi para sevgisinden uzak kalmayı uyarıyor.
  1.Ti.6: 10 Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar, kendi kendilerine çok acı çektirdiler.
  Kutsal yazılar ayrıca kısa zamanda zengin olma teşebbüslerinden uzak kalmamızı salık veriyor.
  Özd.23: 5 Servet göz açıp kapayana dek yok olur, Kanatlanıp kartal gibi göklere uçar.
  Kimse inkar edemez ki, kumar kesin olarak para sevgisinden kaynaklanıyor, çabuk ve kolay yoldan para kazanma vaadiyle insanı denemeye sokuyor.

  Kumarın yanlış tarafı nedir?
  İnsan birçok konuda parasını boşa harcıyor.
  Bu bağlamda kumar, sinemaya gitmek (çoğu zaman), gereğinden daha pahalı bir yemek yemek ya da faydasız bir eşya almak kadar bir günahtır.
  Öte yandan, paranın başka şeylere de boşa harcanması kumarı meşru kılmıyor.
  Para hiç bir konuda boşa harcanmamalı.
  Artan para kumara verilmemeli, gelecekteki ihtiyaçlarımız için biriktirilmeli ya da Rabbin işinde kullanılmalıdır.

  Kumar Kutsal Kitapta açık biçimde geçmediği halde, şans ya da kısmet oyunları şeklinde geçmektedir.
  Örneğin: Levililer kitabında Kefaret Günü’nde kurban olarak kesilen bir keçi, bir de ‘günah keçisi’ olarak çöle doğru kovulan bir keçi vardı. Bu hayvanlar kura atmakla seçiliyordu.
  Lev.16: 21 İki elini tekenin başına koyacak, İsrail halkının bütün suçlarını, isyanlarını, günahlarını açıklayarak bunları tekenin başına aktaracak. Sonra bu iş için atanan bir adamla tekeyi çöle gönderecek.
  Yeşu, İsrail halkının oymaklarına düşen toprak parçaları kura atarak belirtti.
  Nehemya, kim Yeruşalim’in surlarının içinde, kim onların dışında oturacak diye belli etmek için kura attı.
  Mesihin elçileri Yahuda’nın yerine geçecek olan kişi için kura attılar.
  Özd.16: 33 İnsan kura atar, Ama her kararı RAB verir.
  Kutsal Kitabın hiç bir yerinde kumar ve şans oyunları eğlence ya da Tanrı yolunda yürüyenlere yakışan bir hareket olarak tasvip edilmiyor.

  Gazinolar, her türlü pazarlama yöntemleri kullanıp kumar oynayanları mümkün olduğu kadar çok parayı riske atsınlar diye kandırmaya çalışıyorlar.
  Sık sık alkollü içkileri ucuz ya da bütün bedava verirler.
  O da insanı sarhoşluğa götürüyor ve dolayısıyla akıllı karar verme yeteneği azalıyor. Gazınonun içinde her şey mükemmel biçimde öyle ayarlanıyor ki, oynayanlardan yüksek miktarda para alınsın ve karşılık olarak, geçici ve boş eğlenceden başka hiç bir şey verilmesin.

  Piyangolar da sık sık eğitim ya da sosyal yardım programlarını finanse etme yolu olarak tanıtılıyor.
  Ama ne yazık ki, yapılan araştırmalara göre piyangolara katılanlar, sosyal durumu piyango biletlerine para harcamaya elverişli olmayan kişilerdir.
  Çaresiz olanlar için ‘kolay yoldan köşeyi dönme’ umudu, karşı koyulmayacak kadar büyük bir denemedir.
  Kazanma olasılığı sıfır denilecek kadar düşüktür, o da birçoklarının yaşamları perişan olmasıma sebep olabilmektedir.
  İbr.13: 5 Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi: “Seni asla terk etmeyeceğim, Seni asla yüzüstü bırakmayacağım.”

  Piyangodan kazanılan paralar neden Tanrı’yı hoşnut etmiyor?
  Birçokları kazanacakları parayı topluluğa ya da başka iyi bir amaca verceklerini söyleyerek piyango ya da kumar oynadıklarını iddia ederler.
  Bunların amacı iyi olabilir, oysa inkar edilemez bir gerçek şu ki, kumardan kazandıkları paraları Tanrı’yı hoşnut eden amaçlar için harcayan kişilerin sayısı son derece düşüktür.
  Kimi araştırmalara göre, piyangoda kazananların büyük çoğunluğu, birkaç yıl içinde önceki durumlarına nazaran daha da düşük bir maddi duruma düşerler.
  Paralarını gerçekten iyi bir amaç uğruna harcayanlar yok denilecek kadar azdır.
  Ayrıca, Tanrı bu dünyadaki amaçlarını gerçekleştirmek için bizim paralarımıza muhtaç değildir.
  Özd.13: 11 Havadan kazanılan para yok olur, Azar azar biriktirenin serveti çok olur.
  Tanrı üstündür ve kilisesinin ihtiyaçlarını dürüstlükle kazanılan paralarla karşılayacak.
  Acaba, uyuşturucu ticaretinden kazanılan ya da banka soygunundan gelen paralarla Tanrı onulandırılıyor mu?
  Aynı şekilde Tanrı, yoksullardan zengin olma çazibesiyle ‘çalınan’ kumar paralarını da istemiyor.

  Sevgiyleee

  #36572
  Anonim
  Pasif

  İsa’nın takipçileri kumar oynayabilir mi? Hayır, çünkü Tanrı�nın Sözü, kişiyi, kendisi ve ailesi için gerekeni kazanmak amacıyla çalışmaya teşvik eder. �Bir kimse işlemek istemezse, yemek de yemesin. . . . [Böyle kişiler] sükûnetle işliyerek kendi ekmeklerini yesinler.��II.Selânikliler 3:10,12.

  Bir sosyolog, piyangoları, ‛birçok yoksul insanın bir kaç insanı zengin etmesi için bir araç� olarak niteledi ve bu genel olarak kumar için de geçerlidir. İsa�nın bir takipçisi, piyango biletini güçlükle alabilenlerin sırtından zengin olmayı arzu edecek mi? İsa�nın takipçileri ‛komşularını kendileri gibi sevmelidirler.� (Markos 12:31) Fakat kumar oynamak, sevgiden çok bencilliği, şefkatten çok ilgisizliği teşvik etmektedir.Kumar oynamaya yönelten, genellikle, şiddetli açgözlülük ve hırs olup, bu ruh İsa�nın takipçilerinin görüşüne yabancıdır. Romalılar 7:7�de Pavlus şunları söylemiştir: �Tamah etmiyeceksin.� �Tamah� kelimesi, �şiddetle arzu etmek, hırs beslemek� anlamına gelir. Bu da, kumarbazın komşusunun parasını elde etmek üzere duyduğu şiddetli arzuyu tanımlamıyor mu? Böyle bir arzu ise, İsa�nın takipçilerinin ideali olan paylaşmak ve vermek ile uyuşmaz.Kutsal Kitap şöyle söyler: �Her türlü fenalığın bir kökü para sevgisidir; bazıları bunu arzu ederek bir çok eziyetlerle kendilerine işkence ettiler.� (I.Timoteos 6:10) Bu, bir kumar bağımlısının, kendisine sürekli olarak acı veren bir alışkanlığın esiri olması durumunu tanımlamaktadır. İsa, insanların �meyvalarından� tanınabileceğini söylemişti. (Matta 7:20)

  Kumar bağımlılarının ve ailelerinin çektiği sefaletin yanı sıra kumar, çoktandır dürüst olmayan davranışlar ve suç olayları ile de ilişkili bulunmaktadır. The New Encyclop�dia Britannica şu gözlemde bulunuyor: �Kumara vurulan damga en başta kumarı teşvik edenlerin dürüst olmayan davranışlarının sonucudur.� Teşkilatlanmış suçların, hem yasal olan, hem de yasa dışı kumar ile ilişkisi bulunmaktadır. İsa�nın bir takipçisi bu endüstriyi dolaylı dahi olsa, destekleyecek midir?
  kumarda genellikle şans sayıları, şanslı günler ya da şanslı sayı dizileriyle ilgili boş inanç arayışları vardır.

  fortuna.jpg

  Kumarbazlar, Talih Putuna yaranmak amacıyla yüzyıllardır kendisine kur yapmaktadır. Romalılar Talih Putunu Fortuna olarak adlandırdılar ve Roma şehrinde onun şerefine dikilmiş 26 mabet bulunmaktaydı.

  Peygamber İşaya, yoldan çıkan İsraillilerce tapınılan, gad isimli benzer bir ilahtan bahsetmişti. İşaya şunları yazmıştı: �Fakat sizler, RABBİ bırakanlar, Tali putuna [İbranice, gad] sofra kuranlar�sınız. (İşaya 65:11) Yılın son gününde Tali putu için çeşitli yiyeceklerle donatılmış bir sofra hazırlatmak âdetti. Eskiler bu şekilde ertesi yıl için iyi şans sağlamayı ümit ediyorlardı.Tanrı, sorunlarının çözümü için gad�a ya da Talih Putuna akılsızca güvenenleri tasvip etmedi. Şansa güvenmek, Tanrıyı terk etmekle bir tutulmuştu. Fortuna�nın vefasız heveslerine secde etmek yerine İsa�nın takipçileri, bize çok daha değerli zenginlikler Vaat Eden ve bizi hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmayacak gerçek Tanrı�ya güvenir.

  saygıyla

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.