Kitab-ı Mukaddes ve Kuran-ı Kerim Arasındaki Değişik Vahiy Kavramları

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23713
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Yahudi, Hristiyan ve İslam alimlerine göre

  Kutsal Kitap’ın Değişmezliği

  Yazar: Daniel Wickwire

  http://www.batikentprotestankilisesi.org

  Kitab-ı Mukaddes ve Kuran-ı Kerim Arasındaki

  Değişik Vahiy Kavramları

  “Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılarda bulunan hiçbir

  peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir

  peygamberlik sözü insanın isteğinden kaynaklanmadı. İnsanlar

  Kutsal Ruh’ça yöneltilerek Tanrı’nın sözlerini ilettiler.”

  (2 Petrus 1:20-21)

  Hıristiyanlık’taki Kitab-ı Mukaddes’e (Tevrât, Zebûr, İncîl) bakış İslâmiyet’teki Kur’ân’ı Kerim’e bakıştan belirgin bir şekilde farklıdır. Hıristiyanlığa göre Kitab-ı Mukaddes Tanrı’nın esinlenmesi dikte ettirilmiş veya cennetten indirilmiş demek değildir. Tanrı’nın esiniyle Kitab-ı Mukaddes değişik kişilerce yazılmış tam güvenebileceğimiz bir eser ve ruhsal bir rehberdir.1

  Hz. İsa, İncîl’i gökten inen bir kitap olarak anlamadı. İlk Mesih İnanlılarının zamanında İncîl kitap olarak hâlâ yoktu. “İncîl” kelimesi o zaman sadece karşılığı olan “müjde” anlamında kullanılırdı. Yalnız bu müjde, kitap haline getirildikten sonra

  Bu Kutsal Kitap Tanrı’nın istediği olaylarının başlangıcını ve sonucunu ortaya çıkardığı ilhamdır. Peygamberler konuştular ve yazdılar, ama Tanrı’nın Ruh’u olan Kutsal Ruh’un yönetiminde konuşup yazdılar. Eski Antlaşma’da (Tevrât, Zebûr ve diğer Peygamberler) 3.808 kez, “Rab konuştu,” “Rab emretti,” “Rab dedi ki” gibi sözlerin kullanıldığını görüyoruz.2

  “Ve Rab elini uzattı, ve ağzıma dokundu; ve RAB bana dedi:

  İşte, sözlerimi senin ağzına koydum.” (Yeremya 1:9)

  Yeni Ahit’te bu aynı vahiy, ilham ve yetki bulunmaktadır. Tanrısal açıklama (vahiy) sadece bir yasanın (şeriatın) beyanı değildir. Arapça “vahiy” kelimesinin Grekçe (eski Yunanca) orijinali “apokalupsis” (İnglizcesi “revelation”), ‘bir perdenin

  1. Sproul, Kutsal Kitap’ı Anlamak: Yorum Bilimi, s. 128.

  2. Pache, The Inspiration and Authority of Scripture, s. 121.

  arkasında saklı olanı ortaya çıkarmak’ anlamını taşıyor.3 “Apokalupsis”in İbranicesi (veya Aramicesi) “galah”tır. Anlamı, “sırları açmak”tır (örn. Daniel 2:47). İncîl’de, Elçi Yuhanna, kendi yazdıkları hakkında şöyle yazar:

  “Bu kitap İsa Mesih’in esinlemesidir. Tanrı yakın

  zamanda olması gereken olayları kendi kullarına

  göstermesi için O’na bu esini verdi. O da gönderdiği

  kendi meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna’ya iletti.”

  (Esinleme 1:1)

  Kitab’ı Mukaddes’de esinlemenin tanımı şöyledir: Tanrı, seçtiği yazarları öyle yönlendirmiştir ki, yazarlar asıl elyazmalarında kendi özgün kişiliklerini, üsluplarını ve sözcük dağarcıklarını kullanarak Tanrı’nın insana olan vahyini hatasız bir biçimde oluşturmuş ve kaydetmişlerdir.

  “Bu gerçekler, gökten gönderilmiş olan Kutsal Ruh’un gücüyle

  size Müjde’yi iletenler tarafından bildirildi.”

  (1 Petrus 1:12)

  2. Petrus 1:19-21 esinlenmeyi tanımlar: İnsanlar, “Kutsal Ruh tarafından yöneltilerek” yazmışlardır.

  Bu öğretinin özellikleri şöyledir:4

  a) Asıl elyazmalarını kapsar. Eski Ahit’in orijinali İbranice

  yazıldı, ama Ezra 4:8-6:18 & 7:12-26 ve Daniel 2:4-7:28

  kısımların Aramice olarak yazıldı.5 Yeni Ahit’in orijinali

  ise Grekçe yazıldı ama bazı kaynaklara göre Matta bölümü

  İbranice olarak yazılmıştır.6

  cool.gif Kusursuzluk ve yanılmazlık belirtir. Kusursuzluk,

  Kutsal Kitab’ın hiçbir çelişki ya da hata barındırmadığı

  anlamına gelir. Kutsal Kitap’la ilgili bütün bilgiler elde

  edildiğinde ve doğru yorumlandığında bu kusursuzluk

  açıkça görülecektir. Kusursuzluk tarihsel ve bilimsel

  konular dahil Kutsal Kitab’ın bütün sözlerini içerir.

  ___________________

  3. Mir, Tanrı’nın “Telefon Numarası”, s. 17.

  4. Ryrie, Kısa İnancımız, s. 2.

  5. Bruce, The Books and the Parchments, s. 48.

  6. Bivin & Blizzard, Understanding the Difficult Words of Jesus,

  ss. 20-23 & 45-78.

  c) Esinleme Kutsal Kitab’ın her sözünü kapsar. Yalnızca

  öğretiler, “iman ve uygulamalarımızla” ilgili ya da

  kişisel olarak bizde esin uyandıran bölümler değil,

  Kutsal Kitap bütünüyle (tarih, bilim, vs.) esinlenmiştir.

  “Kitap” ve “İncîl” anlamdaş olmaya başladılar. Kitap olarak İncîl’i de İsa yazmadı. Onu kaleme alan kişiler, İsa’nın bunun için tayin ettiği elçilerdir.7 Elçilerin görevi hâfızdan öteydi. İsa Mesih buyruklarını (sözünü) elçilere emanet etti (Elçilerin İşleri 1:1-2). Onları, Kutsal Ruh’un gücüyle kendisine tanıklar olmak üzere atadı:

  “Çünkü konuşacak olan siz olmayacaksınız, Babanızın Ruhu

  sizin aracılığınızla konuşacaktır.” (Matta 10:20)

  Elçiler, Kutsal Ruh’un denetimi altında yazarak, tanık oldukları olayları ve kendi anlayışlarını ifade tarzlarını birleştirerek Tanrı’nın istediği sözleri yazdılar! Esin Tanrı’nın “nefesi”dir. Kutsal Ruh, yanlışlık olmadan, her kelimeyi denetleyerek yazdırıyordu.8 “Hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Onlar Kutsal Ruh’ça yöneltilerek Tanrı’nın Sözlerini ilettiler.” (2 Petrus 1:20-21)

  7. Veya Petrus’un kâtibi Markos ya da Pavlus’un kâtibi sayılabilen

  Luka.

  8. Madrigal, Carlos, “Kutsal Yazılar’ın Esinlenmesi”, Tiranus

  İncîl Okulu “Kutsal Ruh” Ders Notlarından, ss. 56-57.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.