ANASAYFA Forum HRİSTİYAN İNANCI (Mesih İnancı Teolojisi) İsa Mesih (Kristoloji) Mesih Isa’nin mesih olduguna dair deliller

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24501
  Anonim
  Pasif

  isamesihyasiyor
  İSA’NIN MESİH OLDUGUNA DAİR DELİLLER
  PEYGAMBERLİK ARACILIGIYLA

  1-ESKİ ANLAŞMANIN PEYGAMBERLİKLERİ
  2-YENİ ANLAŞMANIN TAMAMLAMASI

  KADIN’IN DÖLÜNDE DOĞUŞ
  1-YAR.3:15 Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu Birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, Sen onun topuğuna saldıracaksın.”
  2-GAL.4:4 Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlunu gönderdi.

  BAKİREDEN DOĞUŞ
  1-YEŞ.7:14 Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, erden kız gebe kalıp bir erkek çocuk doğuracak ve adını İmmanuel koyacak.
  2-MAT.1:18 İsa Mesih’in doğumu da şöyle oldu: annesi Meryem, Yusuf’la nişanlanmıştı. Ama evlenip birleşmelerinden önce Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe kaldığı anlaşıldı.

  TANRI’NIN OĞLU
  1-MEZ.2:7 RAB’bin fermanını ilan edeceğim: Bana, “Sen benim oğlumsun” dedi, “Sana bugün baba oldum.
  2-MAT.3:17 Göklerden gelen bir ses de şöyle dedi: «Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum.»
  MAT.16: 16 Simun Petrus, «Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin» cevabını verdi.

  İBRAHİM’İN DÖLÜ
  1-YAR.22:18 Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin.”
  2-MAT.1:1 İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih’in soyuyla ilgili kayıt şöyledir:

  İSHAK’IN OĞLU
  1-YAR.21:12 Ancak Tanrı İbrahim’e, “Oğlun ve cariyen için üzülme” dedi, “Sara’nın sözünü dinle. Çünkü senin soyun İshak’la sürecektir.
  2-LUK.3:23 İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf’un oğlu olarak biliniyordu. Yusuf da Eli oğlu,
  LUK.3:34 Yakup oğlu, İshak oğlu, İbrahim oğlu, Terah oğlu, Nahor oğlu,

  YAKUP’UN OGLU
  1-ÇÖL.SAY.24:17 ‘Onu görüyorum, ama şimdilik değil, Ona bakıyorum, ama yakından değil. Yakup’tan bir yıldız çıkacak, İsrail’den bir önder yükselecek. Moavlılar’ın alınlarını, Şetoğulları’nın başlarını ezecek.
  2-LUK.1:33 O da sonsuza dek Yakup’un soyu üzerinde egemenlik sürecek, ve egemenliğinin sonu gelmeyecektir.»

  YAHUDADAN
  1-YAR.49: 10 Sahibi gelene kadar Krallık asası Yahuda’nın elinden çıkmayacak, Yönetim hep onun soyunda kalacak, Uluslar onun sözünü dinleyecek.
  2-İBR.7: 14 Rabbimizin Yahuda oymağından geldiği açıktır. Musa bu oymaktan söz ederken kâhinlerle ilgili bir şey söylemedi.

  YİŞAY’IN AİLESİ
  1-YEŞ.11:1 Yişay’ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, Kökünden bir fidan meyve verecek.
  2-LUK.3:23-32 İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf’un oğlu olarak biliniyordu. Yişay oğlu, Obed oğlu, Boaz oğlu, Salmon oğlu, Nahşon oğlu,

  DAVUT’UN AİLESİ
  1-YER.23: 5 “İşte Davut için doğru bir dal Çıkaracağım günler geliyor” diyor RAB. “Bu kral bilgece egemenlik sürecek, Ülkede adil ve doğru olanı yapacak.
  2-VAH.22: 16 «Ben İsa, inanlı topluluklarıyla ilgili olan bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut’un kökünden ve soyundan olan ben’im, parlak sabah yıldızı ben’im.»

  BEYTLEHEM’DE DOĞUŞ
  1-MİK.5:2 Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail’i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökü öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.
  2-MAT.2:1-2 İsa, Kral Hirodes’in devrinde Yahudiye’nin Beytlehem kasabasında doğduktan sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Kudüs’e gelip şöyle dediler: «Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O’nun yıldızını gördük ve O’na tapınmaya geldik.»

  HEDİYELER VERİLDİ
  1-MEZ.72:10 Tarşiş’in ve adaların kralları Ona haraç getirsin, Saba ve Seva kralları armağanlar sunsun!
  2-MAT.2:11 Eve girip çocuğu annesi Meryem’le birlikte görünce yere kapanarak O’na tapındılar. Hazinelerini açıp O’na armağan olarak altın, tütsü ve mür sundular.

  HİRODES ÇOCUKLARI ÖLDÜRTTÜ
  1-YER.31:15 RAB diyor ki: “Rama’da bir ses duyuldu, Ağlayış ve acı feryat sesleri! Çocukları için ağlayan Rahel avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok artık!”
  2-MAT.2:16 Hirodes, yıldızbilimciler tarafından aldatıldığını görünce büyük öfkeye kapıldı. Onlardan tam olarak öğrenmiş olduğu zamana göre, Beytlehem ve tüm yöresinde bulunan iki ve daha küçük yaştaki erkek çocukların hepsini öldürttü.

  O HER ZAMAN VAR
  1-MİK.5:2 Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail’i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökü öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.
  2-KOL.1:17 Her şeyden önce var olan O’dur ve her şey varlığını O’nda sürdürmektedir.

  O RAB OLARAK ÇAĞRILACAK
  1-MEZ.110: 1 RAB efendime: “Ben düşmanlarını ayaklarına tabure yapıncaya dek Sağımda otur” diyor.
  2-LUK.2:10-11 Melek ise onlara, «Korkmayın!» dedi. «Size, tüm halk için büyük sevinç kaynağı olacak bir müjde getiriyorum: bugün size, Davut’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir.

  ADINI İMMANUEL KOYACAKLAR
  1-YEŞ.7: 14 Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, erden kız gebe kalıp bir erkek çocuk doğuracak ve adını İmmanuel koyacak.
  2-MAT.1: 22-23 Bütün bunlar, Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu: «İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. O’nun adını İmanuel koyacaklar.» İmanuel, `Tanrı bizimle’ demektir.

  PEYGAMBER OLACAK
  1-ÇÖL.SAY.12: 6 RAB onlara seslendi: “Sözlerime kulak verin: Eğer aranızda bir peygamber varsa, Ben RAB görümde kendimi ona tanıtır, Onunla düşte konuşurum.
  2-MAT.21:11 Kalabalıklar, «Bu, Celile’nin Nasıra kentinden İsa peygamber» diyordu.

  KAHİN OLACAK
  1-MEZ.110: 4 RAB ant içti, kararından dönmez: “Melkisedek düzeni uyarınca Sonsuza dek kâhinsin sen!” dedi
  2-İBR.3: 1 Bunun için, göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve başkâhini olan İsa’yı düşünün.
  İBR.5: 5-6 Nitekim Mesih de başkâhin olmak üzere kendi kendini yüceltmedi. Ama kendisine, «Sen benim Oğlumsun, bugün ben sana Baba oldum» diyen Tanrı O’nu yüceltti. Başka bir yerde de diyor ki, «Sen Melkisedek düzenine göre sonsuza dek kâhinsin.»

  KRAL OLACAK
  1-MEZ.2: 6 Ve, “Ben kralımı Kutsal dağım Siyon’a oturttum” diyor.
  2-YUH.18:39 «Ama sizin bir geleneğiniz var, her Fısıh bayramında sizin için birini salıveriyorum. Yahudilerin Kralını sizin için salıvermemi ister misiniz?»

  YARGIÇ OLACAK
  1-YEŞ.33:22 Çünkü yargıcımız RAB’dir; Yasamızı koyan RAB’dir, Kralımız RAB’dir, bizi O kurtaracak.
  2-YUH.5:30 «Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır.

  KUTSAL RUH O’NUN ÜZERİNDE
  1-YEŞ.11:22 RAB’bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu Onun üzerinde olacak.
  2-MAT.3:16 İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı’nın Ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü.

  TANRI İÇİN GAYRET
  1-MEZ.69:99 Çünkü evine harcadığım çaba beni yedi bitirdi, Sana edilen hakaretler benim üstüme çöktü.
  2-YUH.2:17 Öğrencileri, «Senin evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirecek» diye yazılmış olan sözü hatırladılar.

  HABERCİ
  1-YEŞ.40:3 Şöyle haykırıyor bir ses: “Çölde RAB’bin yolunu hazırlayın, Bozkırda Tanrımız için düz bir yol açın.
  2-MAT.3:1-2 O günlerde Vaftizci Yahya ortaya çıktı. Yahudiye çölünde şu çağrıda bulunuyordu: «Tövbe edin! Göklerin Egemenliği yaklaşmıştır.»

  O’NUN GÖREVİ CELİLE DE BAŞLAR
  1-YEŞ.9:1 Bununla birlikte sıkıntı çekmiş olan ülke karanlıkta kalmayacak. Geçmişte Zevulun ve Naftali bölgelerini alçaltan Tanrı, gelecekte Şeria Irmağı’nın ötesinde, Deniz Yolu’nda, ulusların yaşadığı Celile’yi onurlandıracak.
  2-MAT.4:12 İsa, Yahya’nın tutuklandığını duyunca Celile’ye döndü.

  MUCİZELER O’NUN İŞİDİR
  1-YEŞ.35:5-6 O zaman körlerin gözleri, Sağırların kulakları açılacak; Topallar geyik gibi sıçrayacak, Sevinçle haykıracak dilsizlerin dili. Çünkü çölde sular fışkıracak, Irmaklar akacak bozkırda.
  2-MAT.9:35 İsa tüm kent ve köyleri dolaştı. Buralardaki havralarda ders veriyor, Göksel Egemenliğin müjdesini duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu.

  BENZETMELERLE ÖGRETECEK
  1-MEZ.78:22 Özdeyişlerle söze başlayacağım, Geçmişteki gizleri anlatacağım,
  2-MAT.13:34 İsa bütün bunları halka benzetmelerle anlattı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı.

  TAPINAĞA GİRECEK
  1-YER.7:11 Bana ait olan bu tapınak sizin için bir haydut ini mi oldu? Ama ben görüyorum neler yaptığınızı!’ diyor RAB.
  2-MAT.21:12 İsa, tapınağın avlusuna girerek oradaki bütün satıcı ve alıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi.

  KUDÜSE BİR EŞEGİN ÜZERİNDE GİRECEK
  1-ZEK.9:9 Ey Siyon kızı, sevinçle coş! Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı! İşte kralın! O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür. Eşeğin sırtına, Eşeğin yavrusunun sırtına binmiş sana geliyor!
  2-LUK.19: 35 Sıpayı İsa’ya getirdiler, üzerine kendi giysilerini atarak İsa’yı üstüne bindirdiler.

  YAHUDİLER’DE KÖŞENİN BAŞI OLAN TAŞ
  1-MEZ.118:22 Yapıcıların reddettiği taş, Köşenin baş taşı oldu.
  2-1 PET.2:7 İman eden sizler için bu taş değerlidir. Ama imansızlar için, «Yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş taşı,» «sürçme taşı ve tökezleme kayası oldu.»

  YAHUDİ OLMAYANLARIN IŞIĞI
  1-YEŞ.60:3 Uluslar senin Işığına, Krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek.
  2-EL.İŞ.13:47 Çünkü Rab bize şöyle buyurmuştur: `Yeryüzünün dört bir bucağına kurtuluş götürmen için seni uluslara ışık yaptım.’»

  O’NUN DİRİLİŞİ
  1-MEZ.16:10 Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin, Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin.
  2-EL.İŞ.2:31 Geleceği görerek Mesih’in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi: `O, ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi.’

  O’NUN MİRAÇ’I (YÜKSELİŞİ)
  1-MEZ.68.18 Sen yükseklere çıkıp düşmanları tutsak ettin, İnsanlardan, başkaldıranlardan bile armağanlar aldın, Oraya yerleşmek için, ya RAB Tanrı.
  2-EL.İŞ.1:9 İsa bunları söyledikten sonra, onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut O’nu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı.

  TANRI’NIN SAĞINDA OTURDU
  1-MEZ.110:11 RAB efendime: “Ben düşmanlarını ayaklarına tabure yapıncaya dek Sağımda otur” diyor.
  2-İBR.1:3 Oğul, Tanrı’nın yüceliğinin parıltısı ve O’nun varlığının öz görünümüdür. Kudretli sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı’nın sağında oturdu.

  ARKADAŞLARI ONA İHANET ETTİ
  1-MEZ.41:9 Ekmeğimi paylaştığım, güvendiğim yakın dostum bile İhanet etti bana.
  2-MAT.10:2-4 Bu on iki elçinin adları şöyle: birincisi Petrus adıyla bilinen Simun, onun kardeşi Andreya, Zebedi’nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Filipus ve Bartalmay, Tomas ve vergi görevlisi Matta, Alfay oğlu Yakup ve Taday, Yurtsever Simun ve İsa’yı sonradan ele veren Yahuda İskariyot.

  30 PARÇA GÜMÜŞE SATILDI
  1-ZEK.11:12 Onlara, “Uygun görürseniz ücretimi ödeyin, yoksa boş verin” dedim. Onlar da ücret olarak bana otuz gümüş verdiler.
  2-MAT.26:14-15 O sırada Onikilerden biri – adı Yahuda İskariyot olanı – başkâhinlere giderek, «O’nu ele verirsem bana ne verirsiniz?» dedi. Otuz gümüş tartıp ona verdiler.

  TANRI’NIN EVİNDE PARA ATILDI
  1-ZEK.11:13 RAB bana, “Çömlekçiye at” dedi. Böylece bana biçtikleri parlak değer olan otuz gümüşü alıp RAB’bin Tapınağı’ndaki çömlekçiye attım.
  2-MAT.27:5 Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı, gidip kendini astı.

  YALANCI ŞAHİTLER ONU SUÇLADI
  1-MEZ.35:11 Kötü niyetli tanıklar türüyor, Bilmediğim konuları soruyorlar.
  2-MAT.26:59-61 Başkâhinlerle Yüksek Kurul’un tamamı, İsa’yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı yalancı tanıklar arıyorlardı. Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde, aradıklarını bulamadılar. Sonunda ortaya çıkan iki kişi şöyle dediler: «Bu adam, `Ben Tanrı’nın tapınağını yıkıp üç günde yeniden kurabilirim’ dedi.»

  O’NU SUÇLADILAR O SUSTU
  1-YEŞ.53:7 O baskı görüp eziyet çektiyse de Ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi Açmadı ağzını.
  2-MAR.15:3-5 Başkâhinler O’na karşı birçok suçlamada bulundular. Pilatus O’na yeniden, «Hiç cevap vermeyecek misin?» diye sordu. «Bak, seni ne kadar çok şeyle suçluyorlar.» Ama İsa artık cevap vermiyordu. Pilatus buna şaştı.

  YARALANDI VE BERELENDİ
  1-YEŞ.53:5 Oysa, bizim başkaldırılarımız yüzünden onun bedeni deşildi, Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.
  2-MAT.27:26 Bunun üzerine Pilatus onlar için Barabas’ı salıverdi. İsa’yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti.

  O’NA VURULDU VE TÜKÜRÜLDÜ
  1-YEŞ.50:66 Bana vuranlara sırtımı açtım, Yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara. Aşağılamalardan, tükürükten yüzümü gizlemedim.
  2-MAT.26:67-68 Bunun üzerine İsa’nın yüzüne tükürüp O’nu yumrukladılar. Bazıları da O’nu tokatlayıp, «Ey Mesih, peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim?» dediler.

  O’NUNLA ALAY EDİLDİ
  1-MEZ.22:7-8 Beni gören herkes alay ediyor, Sırıtıp baş sallayarak diyorlar ki: “Sırtını RAB’be dayadı, kurtarsın bakalım onu, Madem onu seviyor, yardım etsin!”
  2-MAT.27:31 O’nunla böyle alay ettikten sonra kaftanı üzerinden çıkarıp O’na yine kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha germek üzere O’nu alıp götürdüler.

  HAÇ’IN ALTINA DÜŞTÜ
  1-MEZ.109:24 Dizlerim titriyor oruç tutmaktan; Bir deri bir kemiğe döndüm.
  2-LUK.23:26 Askerler İsa’yı götürürken, kırdan gelmekte olan Simun adında Kireneli bir adamı yakaladılar, çarmıhı sırtına yükleyip İsa’nın arkasından yürüttüler.

  ELLERİ AYAKLARI DELİNDİ
  1-MEZ.22:16 Köpekler kuşatıyor beni, Kötüler sürüsü çevremi sarıyor, Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar.
  2-LUK.23:33 Kafatası denilen yere vardıklarında İsa’yı, biri sağında öbürü solunda olmak üzere, iki suçluyla birlikte çarmıha gerdiler.

  HIRSIZLARLA HAÇA GERİLDİ
  1-YEŞ.53:12 “Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim, Ganimeti güçlülerle paylaşacak. Çünkü canını feda etti, başkaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı, Başkaldıranlar için de yalvardı.”
  2-MAT.27:38 İsa’yla birlikte, biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydut da çarmıha gerildi.

  DÜŞMANLARI İÇİN DUA ETTİ
  1-YEŞ.53.12 “Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim, Ganimeti güçlülerle paylaşacak. Çünkü canını feda etti, başkaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı, Başkaldıranlar için de yalvardı.”
  2-LUK.23:34 İsa, «Baba, onları bağışla» dedi. «Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.» O’nun giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler.

  CEMAATİ ONU REDDETTİ
  1-YEŞ.53:3 İnsanlarca hor görüldü, Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, Ona değer vermedik.
  2-YUH.7:5,48 Kardeşleri bile O’na iman etmiyorlardı. «Önderlerden ya da Ferisilerden O’na iman eden oldu mu hiç?

  NEDENSİZ NEFRET EDİLDİ
  1-MEZ.69:4 Yok yere benden nefret edenler Saçlarımdan daha çok. Kalabalıktır canıma kasteden haksız düşmanlarım. Çalmadığım malı nasıl geri verebilirim?
  2-YUH.15:25 Bu, yasalarında yazılı, `Hiçbir neden yokken benden nefret ettiler’ sözü yerine gelsin diye oldu.

  ARKADAŞLARI ONDAN UZAKTAYDI
  1-MEZ.38:11 Eşim dostum kaçar oldu derdimden, Yakınlarım uzak duruyor benden.
  2-LUK.23:49 Ama İsa’nın bütün tanıdıkları ve Celile’den O’nun peşinden gelmiş olan kadınlar uzakta durmuş, olanları seyrediyorlardı.

  İNSANLAR O’NA KAFA SALLADILAR
  1-MEZ.109:25 Düşmanlarıma yüzkarası oldum; Beni görünce kafalarını sallıyorlar!
  2-MAT.27:39-40 Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa’ya sövüyor, «Hani sen tapınağı yıkıp üç günde yeniden kuracaktın? Haydi, kurtar kendini! Tanrı’nın Oğluysan, çarmıhtan in!» diyorlardı.

  GÖZLERİNİ O’NA DİKTİLER
  1-MEZ.22:17 Bütün kemiklerimi sayar oldum, Gözlerini dikmiş, bana bakıyorlar.
  2-LUK.23:35 Halk orada durmuş, olanları seyrediyordu. Yöneticiler ise İsa’yla alay ederek, «Başkalarını kurtardı; eğer Tanrı’nın Mesihi, Tanrı’nın seçtiği O ise, kendini de kurtarsın» diyorlardı.

  GİYSİLERİ İÇİN KUMAR OYNADILAR
  1-MEZ.22:18 Giysilerimi aralarında paylaşıyor, Mintanım için kur’a çekiyorlar.
  2-YUH.19:23-24 Askerler İsa’yı çarmıha gerdikten sonra O’nun giysilerini aldılar. Her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da aldılar. Mintan boydan boya dikişsiz bir dokumaydı. Birbirlerine, «Bunu yırtmayalım» dediler, «kiminolacak diye kura çekelim.» Bu olay, şu Kutsal Yazı yerine gelsin diye oldu: «Giysilerimi aralarında paylaştılar, Elbisem üzerine kura çektiler.» Bunları askerler yaptı.

  SUSADI
  1-MEZ.69:21 Yiyeceğime zehir kattılar, Sirke içirdiler susadığımda.
  2-YUH.19:28 Daha sonra İsa, her şeyin artık tamamlandığını bilerek Kutsal Yazı’nın yerine gelmesi için, «Susadım!» dedi.

  ONA ÖD VE SİRKE VERİLDİ
  1-MEZ.69:21 Yiyeceğime zehir kattılar, Sirke içirdiler susadığımda.
  2-MAT.27:33-34 Golgota, yani Kafatası denilen yere vardıklarında içmesi için İsa’ya ödle karışık şarap verdiler. İsa bunu tadınca içmek istemedi.

  TERKEDİLMESİNE AĞLADI
  1-MEZ.22:1 Tanrım, Tanrım, neden beni terk ettin? Niçin bana yardım etmekten, Haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun?
  2-MAT.27: 46 Saat üçe doğru İsa yüksek sesle, «Elî, Elî, lema şevaktani?» yani, «Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin?» diye bağırdı.

  RUHUNU TANRI’YA TESLİM ETTİ
  1-MEZ.31:5 Ruhumu ellerine bırakıyorum, Ya RAB, sadık Tanrı, fidyeyle kurtar beni.
  2-LUK.23:46 İsa yüksek sesle, «Baba, ruhumu senin ellerine bırakıyorum!» diye seslendi. Bunu söyledikten sonra son nefesini verdi.

  KEMİKLERİ KIRILMADI
  1-MEZ.34:20 Bütün kemiklerini korur, Hiçbiri kırılmaz.
  2-YUH.19:33 İsa’ya gelince O’nun ölmüş olduğunu gördüler. Onun için bacaklarını kırmadılar.

  KALBİ YARILDI
  1-MEZ.22:14 Su gibi dökülüyorum, Bütün kemiklerim oynaklarından çıkıyor; Yüreğim balmumu gibi içimde eriyor.
  2-YUH.19:34 Ama askerlerden biri O’nun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı.

  BÖGRÜ MIZRAKLA DELİNDİ
  1-ZEK.12:10 “Davut soyuyla Yeruşalim’de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana, deştiklerine bakacaklar; biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler.
  2-YUH.19:34 Ama askerlerden biri O’nun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı.

  HER YER KARARDI
  1-AMO.8:9 “O gün” diyor Rab Yahve, “Öğleyin güneşi batıracağım, Güpegündüz yeryüzünü karartacağım.
  2-MAT.27:45 Bütün ülkenin üzerine öğleyin saat on ikiden saat üçe kadar süren bir karanlık çöktü.

  ZENGİN ADAMIN MEZARINA GÖMÜLDÜ
  1-YEŞ.53:9 Şiddete başvurmadığı, Ağzından yalan çıkmadığı halde, Ona kötülerin yanında bir mezar verildi, Ama öldüğünde zenginin yanındaydı.
  2-MAT.27:57-60 Akşama doğru Yusuf adında zengin bir Aramatyalı geldi. O da İsa’nın bir öğrencisiydi. Pilatus’a gidip İsa’nın cesedini istedi. Pilatus da cesedin ona verilmesini buyurdu. Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze sardı, kayaya oydurmuş olduğu kendi yeni mezarına yatırdı. Mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı.
  isamesih-Rab’dir.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.