ANASAYFA Forum HRİSTİYAN İNANCI (Mesih İnancı Teolojisi) İsa Mesih (Kristoloji) İsa Mesih’in Peygamberliği Isa Mesih ile ilgili Eski Antlasma Peygamberlikleri…

 • Dieses Thema hat 1 Teilnehmer und 1 Antwort.
Ansicht von 2 Beiträgen - 1 bis 2 (von insgesamt 2)
 • Autor
  Beiträge
 • #26105
  Armagan
  Verwalter

  Tevrat ve Zebur’da İsa Mesih hakkında peygamberlik sözleri
  clearpixel.gifdogma.gifclearpixel.gifclearpixel.gif
  İsa’nın Mesih Olduğuna Dair Deliller Peygamberlik Vasıtasıyla:
  Peygamberlerin yaşadığı tarih ve kitapların yazdığı tarih:

  Tekvin (1500-1300 İ.Ö.); Mezmurlar (1000-900 İ.Ö.); Amos (782-740 İ.Ö.); Hoşea (765-715 İ.Ö.); İşaya (740-701 İ.Ö.); Mika (740-686 İ.Ö.); Yeremya (627-580 İ.Ö.); Daniel (605-538 İ.Ö.); Zekarya (520-518 [300] İ.Ö.); Malaki (450-433 İ.Ö.?); Tekvin=Yaratılış


  Peygamberlik Konu Tamamlanması
  Tekvin 3:15 „Seninle (yılan-Şeytan) kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın.“


  Şeytan’a Karşı Galip Gelisi


  Bir Kadından Doğan (Uzaylı değil)
  Lu 10:18 „İsa onlara dedi: «Şeytan’ın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm.“; 1. Yu 3:8
  Ga 4:4 „Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlunu gönderdi.“; Lk 2:7; Esi 12:5

  Tekvin 18:18; 22:18 „Kuşkusuz, İbrahim’den büyük ve güçlü bir ulus türeyecek, yeryüzündek, bütün uluslar onun aracılığıyla kutsanacak“ „Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak.“

  İbrahim’in Oğlu; O’nunla bütün dünyayı bereketlenecek:
  Mt 1:1-2 „İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih’in soyuyla ilgili kayıt…“; Elç. İşl. 3:25
  Tekvin 17:19 „… Ama karın Sara sana bir oğul doğuracak, adını İshak koyacaksın“ dedi, „Onunla ve soyuyla antlaşmamı sonsuza dek sürdüreceğim“

  İshak’ın Soyundan:
  Mt 1:2 „İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih’in soyuyla ilgili kayıt: İbrahim, İshak’ın babasıydı. İshak,…“
  Sayılar 24:17 „… Yakubdan bir yıldız çıkacak, Ve İsrailden bir asa kalkacak…“

  Yakup’un Soyundan:
  Lu 3:34 „Yakup oğlu, İshak oğlu, İbrahim oğlu, Terah oğlu, Nahor oğlu“
  Tekvin 49:10 „Sahibi gelene kadar Krallık asası Yahuda’nın elinden çıkmayacak…“

  Yahuda Kökünden:
  Heb 7:14 „Rabbimizin Yahuda oymağından geldiği açıktır. Musa bu oymaktan söz ederken kâhinlerle ilgili bir söylemedi.“; Lk 3:33; Mt 1:2-3
  İşaya 11:1; 9:7 „Ve Yessenin kütüğünden filiz çıkacak, ve kökünden bir fidan meyva verecek.“

  İşay’nın (Davud’un Babası) Kütüğünden:
  Mt 1:6 „İşay da, kral Davut’un babasıydı. Davut, Uriya’nın karısından doğan Süleyman’ın babasıydı.“ ; Lk 3:32; Ru 4:22
  Yeremya 23:5 „İşte, Davuda salih bir Kik Sürgünü çıkaracağım günler geliyor…“

  Davud’un Kökünden:
  Mt 1:6 „Mt 1:6 İşay da, kral Davut’un babasıydı. Davut, Uriya’nın karısından doğan Süleyman’ın babasıydı.“; Lk 3:31
  İşaya 7:14 “… kız (bakire) gebe kalacak, ve bir oğul doğuracak, ve onun adını İmanuel koyacak.“

  Bakireden Doğuş
  Mt 1:18-25 „İsa Mesih’in doğumu da oldu: annesi Meryem, Yusuf’la nişanlanmıştı. Ama evlenip birleşmelerinden önce Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe kaldığı anlaşıldı.“; Lk 1:26-35
  Mika 5:2: „Ve sen, Yahudi binleri arasında bulunmak için küçük olan Beyt-lehem Efrata, İsrail üzerine kükümdar olacak adam bana senden çıkacak; ve onun çıkışı eski vakitten, ezeli günlerdendir.“

  Doğum Yeri Beytlehem
  Mt 2:1-2 „İsa, Kral Hirodes’in devrinde Yahudiye’nin Beytlehem kasabasında doğduktan sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Kudüs’e gelip dediler: «yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O’nun yıldızını gördük ve O’na tapınmaya geldik.»“; Lk 2:4-7
  Yeremya 31:15 „RAB şöyle diyor: Ramada bir ses işitiliyor, figan ve acı ağlayış, Rahel çocukları için ağlamakta; çocukları için tesell, edilmek istemiyor, çünkü onlar yok.“

  Beytlehem’de Bebeklerin Öldürülmesi
  Mt 2:16 „Hirodes, yıldızbilimciler tarafından aldatıldığını görünce büyük öfkeye kapıldı. Onlardan tam olarak öğrenmiş olduğu zamana göre, Beytlehem ve tüm yöresinde bulunan iki ve daha küçük yaştaki erkek çocukların hepsini öldürttü.“ Mt 2:17-18
  Mezmurlar 68:18 „… İnsanlardan, başkaldıranlardan bile armağanlar aldın…“

  Yıldızbilimciler Ona Hediyeleri Verdi
  Mt 2:11 „Eve girip çocuğu annesi Meryem’le birlikte görünce yere kapanarak O’na tapındılar. Hazinelerini açıp O’na armağan olarak altın, tütsü ve mür sundular.“
  Hoşea 11:1 „İsrail çocukken onu sevgim, ve oğlumu Mısırdan çağırdım.“

  Mısır’a Kaçış
  Mt 2:14 „Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocuğu ve annesini alıp Mısır’a doğru yola çıktı.“ Mt 2:15
  Mezmurlar 2:7 „… Bana, ‘Sen benim oğlumsun’ dedi, ‘Sana bugün baba oldum.“

  Tanrı’nın Oğlu
  Mt 3:17 „Göklerden gelen bir ses de dedi: «sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum.»“; Mt 16:16; Yuh 5:23
  İşaya 9:6 „Çünkü bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi; ve reislik onun omuzu üzerinde olacak, ve onun adı: Acip Öğütçü, Kadir Allah, Ebediyet Babası, Selamet Reisi çağırılacaktır.“
  İşaya 35:4 „… Kuvvetlenin, korkmayın; işte Allahınız! Öç, Allahın karşılığı, geliyor; o kendisi geliyor, ve sizi kuratacak.“
  Malaki 3:1 „İşte, habercimi gönderiyorum, ve önümde yol hazırlayacak; ve aradığınız Rab kendi mabedine ansızın gelecektir; ve özlediğiniz ahit meleği, işte, geliyor,…“

  İsa Mesih Tanrı’dır:
  Yuh 10:33 „Yahudiler cevap verdiler: «seni iyi işlerden ötürü değil, küfür ettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun.»“;
  Yuh 5:18 „İşte bu nedenle Yahudiler O’nu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Sept günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı’nın kendi Babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı’ya eşit kılmıştı.“
  Mezmurlar 110:1 „RAB efendime: ‘Ben düşmanlarını ayaklarına tabure yapıncaya dek Sağımda otur’ diyor.“

  O Rab (Efendi) Olarak Cağrılacak
  Lu 2:11 „Melek ise onlara, «korkmayın!» dedi. «size, tüm halk için büyük sevinç kaynağı olacak bir müjde getiriyorum: bugün size, Davut’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir.“
  İşaya 7:14 “… kız gebe kalacak, ve bir oğul doğuracak, ve onun adını İmanuel koyacak.“

  Adını İmmanuel Koyacaklar
  Mt 1:23 „Bütün bunlar, Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği sözün yerine gelmesi için oldu: «İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. O’nun adını İmanuel koyacaklar.» İmanuel, `Tanrı bizimle‘ demektir.“
  Tesniye 18:15+18 „Allahın RAB senin için aranızdan, kardeşlerinden benim gibi bir peygamber çıkaracak…“

  Peygamber Olacak
  Mt 21:11 „Kalabalıklar, «bu, Celile’nin Nasıra kentinden İsa peygamber» diyordu.“; Yuh 1:45 „Filipus, Natanyel’i bularak ona, «musa’nın Kutsal Yasa’da hakkında yazdığı, peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi, Yusuf’un oğlu Nasıralı İsa’yı bulduk» dedi.“; Elç. İşl. 3:19-26
  İşaya 11:2 „Ve RABBİN Ruhu, hikmet ve anlayış ruhu, öğüt ve kuvvet ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu onun üzerinde kalacak.“

  Kutsal Ruh Onun Üzerinde Olacak
  Mt 3:16 „İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı’nın Ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü.“
  İşaya 40:3 „Çölde RABBİN yolunu hazırlayın; bozkırda Allahımız için büyük bir yol düz edin. Her dere yükseltilecek, ve her dağ ve tepe alçaltılacak; ve çınkıtılı yer düz, ve sarp yerler ova edilecek; ve RABBİN izzeti izhar edilecek, ve bütün beşer onu hep birden görecekler, çünkü RABBİN ağzı söyledi“

  Haberci, O Gelmeden Hazırlık yapacak
  Mt 3:2-3 „O günlerde Vaftizci Yahya ortaya çıktı. Yahudiye çölünde çağrıda bulunuyordu: «tövbe edin. Nitekim Yeşaya peygamber aracılığıyla sözü edilen kişi Yahya’dır. Yeşaya demişti: «çölde yükselen ses, `Rab’bin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin‘ diyor.»“; Mt 11:10; Mt 17:10-13
  Daniel 9:25 „… Yeruşalimi (Kudüs) eski haline koymak ve bina etmek için emrin çıkmasından mesholunan hükümdara kadar yedi hafta, ve altmış iki hafta olacak; o yine sokakla ve hendekle yapılacak, bu da sıkıntı vakitlerinde olacak.“
  (Artaxerxes emri: 445 İ.Ö. bkz. Nehemya: 2:1-20; 7+62=69, 69×7=483, 483×360(İsraelin Yılı)= 173.880 gün=476 yıl: 445 İ.Ö.-476=31 İ.S.)

  Çalışmanın Başlangıç Yıllı » İ.S. 30
  Lu 2:2 „Bu ilk sayım, Kirinyus’un Suriye valiliği zamanında yapıldı.“ (Doğum) … Lu 3:23 „İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı…“
  Yuhann 12:12-13 „Ertesi gün, bayramı kutlamaya gelen büyük kalabalık İsa’nın Kudüs’e gelmekte olduğunu duydu. Hurma dalları alarak O’nu karşılamaya çıktılar. «Hozana! Rab’bin adıyla gelene, İsrail’in Kralına övgüler olsun! Diye bağırıyorlardı.“
  İşaya 9:1 „… Eski zamanda Zebulun diyarını ve Naftali diyarını düşkün etti; fakat deniz yolunda, Erdenin öte tarafını, milletlerin Galilesini (Celile) son zamanda şenlendirdi.“

  Görevi Celile’de Başlar
  Mt 4:12 „İsa, Yahya’nın tutuklandığını duyunca Celile’ye döndü. „
  İşaya 35:3-6 „… Kuvvetlenin, korkmayın; işte Allahınız! Öç, Allahın karşılığı, geliyor; o kendisi geliyor, ve sizi kuratacak. O zaman körlerin gözleri açılacak, sağırların da kulakları açılacak. O zaman topal adam geyik gibi sıçrıyacak, ve dilsizin dili terennüm edecek…“

  Mucizeler O’nun İşidir
  Mt 9:35 „İsa tüm kent ve köyleri dolaştı. Buralardaki havralarda ders veriyor, Göksel Egemenliğin müjdesini duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu.“
  İşaya 61:1 „RAB Yehovanın Ruhu üzerimdedir; çünkü hakirlere müjdeyi vaazetmek için RAB beni meshetti; yüreği kırık olanları sarmak için, sürgünlere hürriyeti, mahpus olanlara zindanın açıldığını ilan için,“
  İşaya 35:3-6 „ … işte Allahınız! Öç, Allahın karşılığı, geliyor; o kendisi geliyor, ve sizi kuratacak …“

  Kurtuluşu Getirir
  Lu 4:19 „«rab’bin Ruhu benim üzerimdedir. Çünkü O beni, müjdeyi yoksullara iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rab’bin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi.»“
  İşaya 42:1-4 „İşte, kendisine destek olduğum kulum; canımın kendisinden razı olduğu seçme kulum; Ruhumu onun üzerine kozdum; milletler için hakkı meydana çıkaracaktır.“

  Tanrı O’ndan Razı
  Mt 12:18 „Bu, Yeşaya peygamber aracılığıyla bildirilen sözün yerine gelmesi için oldu: «İşte, benim seçtiğim kulum, canımın hoşnut olduğu sevgili kulum. Ruhumu O’nun üzerine koyacağım, O da adaleti uluslara ilan edecek.“
  Zekarya 9:9 „Ey Sion kızı, büyük sevinçle coş; ey Yeruşalim kızı, bağır; işte, kıralın adildir, ve kurtarıcıdır; alçak gönüllüdür, ve bir eşek üzerine, evet, eşek yavrusu sıpa üzerine binmiş sana geliyor.“

  Kudüs’e bir Eşeğin Üzerinde Girecek
  Lu 19:35 „Sıpayı İsa’ya getirdiler, üzerine kendi giysilerini atarak İsa’yı üstüne bindirdiler.“; Yu 12:12-14; Mt 21:1-11
  Mezmurlar 118:22 „Yapıcıların reddettiği taş, köşenin baş taşı oldu.“
  İşaya 53:2-3 „…Hor görüldü, ve insanlar tarafından bırakıldı; acıları tanımış, elemler adamı…“

  Rededildi
  Mr 12:11 „Şu Kutsal Yazı’yı okumadınız mı? `Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baş taşı oldu. Rab’bin işidir bu, gözümüzde harika bir iş!’»“; Yu 1:1; 5:43; Lk 4:29; 17:25; 23:18
  Mezmurlar 41:9 „Ekmeğimi paylaştığım, güvendiğim yakın dostum bile ihanet etti bana.“

  Bir Dost Tarafından İhanet Edildi
  Mr 14:10 „Bu arada Onikilerden biri olan Yahuda İskariyot, İsa’yı ele vermek amacıyla başkâhinlerin yanına gitti.“; Mt 26:14-16; Mk 14:43-45
  Zekarya 11:12 „… Eğer gözlerinizde iyi ise, ücretimi verin; ve eğer değilse, vazgeçin. Ve ücretim olarak otuz parça gümüş tarttılar.“

  30 Para Gümüşe Satıldı
  Mt 27:3 „İsa’yı ele veren Yahuda, O’nun mahkûm edildiğini görünce yaptığına pişman oldu. Otuz gümüşü başkâhinlere ve ihtiyarlara geri götürdü.“; Mt 27:4-5
  Zekarya 11:13 „… Onui onunla bana paha biçtikleri o ala pahayı çömlekçiye at. Ve otuz parça gümüşü aldım …“

  Hain Parayı Tapınaya Atar
  Mt 27:5 „Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı, gidip kendini astı.“ Mt 27:3-5,8-10
  Mezmurlar 27:12 „… yalancı tanıklar dikiliyor karşıma, Ağızları şiddet saçıyor.“

  Yalancı Şahitler
  Mt 26:61 „Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde, aradıklarını bulamadılar. Sonunda ortaya çıkan iki kişi dediler: «bu adam, `Ben Tanrı’nın tapınağını yıkıp üç günde yeniden kurabilirim‘ dedi.»“
  İşaya 53:7 „Ona kötü muamele ettiler, fakat alçaltıldıüı zaman ağzını açmadı; boğazlanmağa götürülen kuzu gibi, ve kırkıcılar önünde dilsiz duran koyun gibi, ağzını açmadı.“

  Onu Suçladılar, O Sustu
  Mr 15:3 -5 „Başkâhinler O’na karşı birçok suçlamada bulundular. Pilatus O’na yeniden, «hiç cevap vermeyecek misin?» diye sordu. «bak, seni ne kadar çok suçluyorlar.» Ama İsa artık cevap vermiyordu. Pilatus buna.“; Mt 26:62-63; 27:12-14
  Mezmurlar 22:7-8 „Beni gören herkes alay ediyor, Sırıtıp baş sallayarak diyorlar ki: ‘Sırtını RAB’be dayadı, kurtarsın bakalım onu, Madem onu seviyor, yardım etsin!’“

  Onunla Alay Edildi
  Mt 27:31 „O’nunla böyle alay ettikten sonra kaftanı üzerinden çıkarıp O’na yine kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha germek üzere O’nu alıp götürdüler.“; Mt 27:39-40; 27:41-44; Mk 15:29-32
  İşaya 53:5 „Fakat günahlarımızdan ötürü o yaralandı, fesatlarımızdan ötürü o zedelendi; selametimiz için olan ceza onun üzerine indi; ve onun berelerile biz şifa bulduk.“

  Yaralandı ve Berelendi
  Mt 27:26 „Bunun üzerine Pilatus onlar için Barabas’ı salıverdi. İsa’yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti.“
  İşaya 50:6 „Vuranlara sırtımı, saç yolanlara yanaklarımı verdim; yüzümü utançtan ve tükürükten gizlemedim.“

  Ona Vuruldu ve Tükürüldü
  Mt 26:68 „Bunun üzerine İsa’nın yüzüne tükürüp O’nu yumrukladılar. Bazıları da O’nu tokatlayıp, «ey Mesih, peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim?» dediler.“; Mk 14:65; 15:17; Yu 19:1-3; 18:22
  Mezmurlar 22:16 „… Kötüler sürüsü çevremi sarıyor, ellerimi, ayaklarımı deliyorlar“

  Elleri ve Ayakları Delindi
  Lu 23:33 „Kafatası denilen yere vardıklarında İsa’yı, biri sağında öbürü solunda olmak üzere, iki suçluyla birlikte çarmıha gerdiler.“; Yu 20:27; 19:37; 20:25-26
  Mezmurlar 109:4 „Sevgime karşılık bana düşman oldular, bense dua etmekteyim.“

  Düşmanlarını İçin Dua Ediyor
  Lu 23:34 „İsa, «baba, onları bağışla» dedi. «çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.»…“
  Mezmurlar 34:20 „Bütün kemiklerini korur, hiçbiri kırılmaz“
  Çıkış 12:46 „Bir evde yenilecek; evden dışarı etinden çıkarmayacaksın; ve ondan bir kemik kırmıyacaksınız.“

  Bir Bacağı Kırmadılar
  Yuh 19:32-33 „Bunun üzerine askerler gidip birinci adamın, sonra da İsa’yla birlikte çarmıha gerilmiş olan öteki adamın bacaklarını kırdılar. İsa’ya gelince O’nun ölmüş olduğunu gördüler. Onun için bacaklarını kırmadılar.“
  Zekarya 12:10 „ve ona, bedenini delikleri adama, bakacaklar, ve biricik oğlu için dövünen gibi ona dövünecekler…“

  Haca Gerilmiş Olana Bakacak ve Ona Dövünecekler
  Yuh 19:37 „Yine başka bir Yazı’da, «bedenini deştikleri adama bakacaklar» deniyor.“; Lu 23:48 „Olayı seyretmek için birikmiş olan halkın tümü olup bitenleri görünce göğüslerini döve döve geri döndüler.“
  İşaya 53:12 „… çünkü canını ölüme döktü, ve günahkarlarla sayıldı;…“

  Hırsızlarla Haça Gerildi
  Mt 27:38 „İsa’yla birlikte, biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydut da çarmıha gerildi.“; Mk 15:27-28; Lk 23:33
  Mezmurlar 22:18 „Giysilerimi aralarında paylaşıyor, mıntanım için kura çekiyorlar.“

  Elbiseleri İçin Kura Atıldı
  Yuh 19:23 „Askerler İsa’yı çarmıha gerdikten sonra O’nun giysilerini aldılar. Her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da aldılar. Mintan boydan boya dikişsiz bir dokumaydı.“; Mk 15:24
  Mezmurlar 69:21 „Yiyeceğime zehir (öd) kattılar, sirke içirdiler susadığımda.“

  Ona Sirke ve Öd Verildi
  Mt 27:34+48 „Golgota, yani Kafatası denilen yere vardıklarında içmesi için İsa’ya ödle karışık verdiler. İsa bunu tadınca içmek istemedi. … İçlerinden biri hemen koşup bir sünger getirdi, ekşi batırıp bir kamışın ucuna takarak İsa’ya içirdi.“; Yuh 19:29
  Mezmurlar 22:1 „Tanrım,Tanrım, neden beni terk ettin? Niçin bana yardım etmekten, Haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun?“

  Terkedilmesine Ağladı
  Mt 27:46 „Saat üçe doğru İsa yüksek sesle, «elî, Elî, lema yani, «tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin?» diye bağırdı.“
  Mezmurlar 69:4 „Yok yere benden nefret edenler Saçlarımdan daha çok. Kalabalıktır canıma kasteden haksız düşmanlarım. Çalmadığım malı nasıl geri verebilirim.“

  Suçsuz Olmasına Rağmen Ölüme Çarpırıldı
  Lu 23:47 „Olanları gören yüzbaşı, «bu adam gerçekten doğru biriydi» diyerek Tanrı’yı yüceltmeye başladı.“; Yu 15:23-25
  Zekarya 12:10 „ve ona, bedenini delikleri adama, bakacaklar, ve biricik oğlu için dövünen gibi ona dövünecekler…“

  Böğrü Mizrakla Delindi
  Yuh 19:34 „Ama askerlerden biri O’nun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı.“
  Amos 8:9 „Ve o günde vaki olacak ki, Rab Yehova diyor, öğleyin güneşi batıracağım, ve güpegündüz diyarı karatacağım.“

  Güneşin Kararması
  Mt 27:45 „Bütün ülkenin üzerine öğleyin saat on ikiden saat üçe kadar süren bir karanlık çöktü.“
  Daniel 9:26 „Ve bu altmış iki haftadan sonra mesholunan kesilip atılacak, ve bir şeyi olmıyacak; ve gelecek hükümdarın kavmı şehri ve makdisi harap edek; ve onun sonu tufanla olacak, ve ta sona kadar cenk olacak; harabiyetler takdir olunmuştur.“

  #32680
  Armagan
  Verwalter
  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Ölüm Yıllı[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]» 31-33 İ.S.[/FONT]

  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Lu 2:2 „Bu ilk sayım, Kirinyus’un Suriye valiliği zamanında yapıldı.“ … Lu 3:23 „İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı…,“ artı: Lu 13:7 „Bağcıya, `Bak‘ demiş, `ben üç yıldır gelip bu incir ağacında meyve arıyorum, bulamıyorum. Onu kes. Toprağın besinini neden boş yere tüketsin?’“ (İsa ayrıca üç sefer Fısıh Bayramını Kudüs’te kutluyor yani 3 yıl)[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]İşaya 28:16 „… İşte, Sionda temel olarak bir taş, denenmiş bir taş, temeli emniyetli değerli köşe taşını koydum…“[/FONT]

  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Kudüs’te Köşe Taşı[/FONT]

  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Mt 21:42 „İsa onlara sordu: «kutsal Yazılarda sözleri hiç okumadınız mı? `Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baş taşı oldu. Rab’bin işidir bu, gözümüzde harika bir iş!’“; Lu 13:33 „Yine de bugün, yarın ve öbür gün yoluma devam etmem gerek. Çünkü bir peygamberin Kudüs’ün dışında ölmesi düşünülemez.“[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Zekarya 13:7 „Ey kılıç, çobanıma karşı, arkadaşım olan adama karşı uyan, ordular RABBİNİN sözü; çobanı vur da, koyunlar dağılsın…“[/FONT]

  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]İsa’nın Öğrencileri Dağılacak[/FONT]

  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Mt 26:31 „Bu arada İsa öğrencilerine, «bu gece hepiniz benden ötürü sendeleyip düşeceksiniz» dedi. «çünkü yazılmıştır: `Çobanı vuracağım, sürüdeki koyunlar da darmadağın olacak.’“[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]İşaya 53:4-6 „Gerçek acılarımızı o taşıdı, ve elemlerimizi o yüklendi; gerçek biz sandık ki, o cezaya uğradı, Allah tarafından vuruldu, ve alçaltıdlı. Fakat günahlarımızdan ötürü o yaralandı, fesatlarımızdan ötürü o zedelendi; selametimiz için olan ceza onun üzerine indi; ve onun berelerile biz şifa bulduk… RAB heimizin fesadını onun üzerine koydu.“[/FONT]

  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Yerimizde O öldü[/FONT]

  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Mr 10:45 „Çünkü İnsanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi.»“; Mt 8:16-17; Rom 4:25; 1.Ko 15:3[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]İşaya 53:9 „… ve ölümünde zengin adamla beraberdi.“[/FONT]

  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Bir Zenginin Mezarında[/FONT]

  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Mt 27:57,60 „Akşama doğru Yusuf adında zengin bir Aramatyalı geldi. O da İsa’nın bir öğrencisiydi. Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze sardı, kayaya oydurmuş olduğu kendi yeni mezarına yatırdı. Mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı.“[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]İşaya 53:10 „Fakat onu ezmek RABBE hoş göründü; onu eleme düşürdü; onun canı hünah takdimesi edilince, zürriyetini görecek, ömrünün günlerini uzatacak, ve RABBİN muradı onun elinde ileri gidecek.“[/FONT]

  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]İsa’nın Ölümü Tanrı tarafından ayarlandı ve istendi[/FONT]

  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Elç. İşl. 2:23 Tanrı’nın önceden belirlenmiş amacı ve önbilgisi uyarınca elinize teslim edilen bu adamı, yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz.[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Hoşea 6:2 „İki gün sonra bizi diriltecek; ücüncü günde bizi ayağa kaldıracak, ve onun önünde yaşıyacağız.“[/FONT]

  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]3 gün ölüm diyarında[/FONT]

  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]1Co 15:4 „Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Şöyle ki, Kutsal Yazılar uyarınca Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.“[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Mezmurlar 16:10 „Çünkü sen beni mezara terk etmezsin, sadık kulunun çürümesine izin vermezsin“[/FONT]

  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]O’nun Dirilişi[/FONT]

  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Mt 28:9 „Ansızın İsa onların karşısına çıktı, «selam size!» dedi. Onlar da yaklaşıp İsa’nın ayaklarına sarıldılar, O’na tapınmaya başladılar.“; Lk 24:36-48; Elç.İşl. 2:31[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Mezmurlar 68:19 ?[/FONT]

  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Göğe Alınması[/FONT]

  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]„Lu 24:51 Ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe alındı.“; Elç.İşl. 1:9[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Mezmurlar 110:1 „RAB efendime: ‘Ben düşmanlarını ayaklarına tabure yapıncaya dek Sağımda otur’ diyor.“[/FONT]

  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Tanrı’nın Sağında[/FONT]

  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Mr 14:62 „İsa, «ben’im» dedi. «ve sizler, İnsanoğlu’nun kudretli Olan’ın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz.»“[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Lu 24:44 İsa Mesih „Sonra onlara, «ben daha sizlerle birlikteyken size sözleri söylemiştim: `Musa’nın Yasasında, peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir‘» dedi.“[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif][SIZE=+1]İsa bizim için ne yaptı? O gerçekten Tanrı’nın bize gönderdiği kurtarıcı mı?[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Bizim günahlarımızın dolayısıyla acı çekip öldürüldü. Eski Ahit kitabında (Tevrat … Zebur …) anlatıyor ki: İsa Mesih bizim için ayakları ve elleri delinecek (Zekarya 13:6; Mezmurlar 22:16=Luka 23:33), O’nun sırtını ve yüzüne vurulacak (Mezmurlar 22:16; Mika 5:1=Yuh 19:1; Mk 15:19; Luka 22:63-64), fakat hiç bir kemiği kırılmayacaktır (Mezmurlar 34:20=Yuh 19:33-34.36). O kadar dövülecek ki anlaması zor olacak (İşaya 52:14).[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Eski Ahit bize şunu öğretiyor: İsa Mesih bizim günahlarından ötürü öldürüldü. Birçok günahkarları kurtarmak için canını verdi (İşaya 53:8-10.12). Tanrı bu kurbanı kabul ettiği için İsa’yı üçüncü gün diriltmesi gerekiyor (Hoşea 6:2=1.Korintliler 15:4).[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Birçok Mesihler geldi, fakat sadece gerçek tek olan İsa Mesih geldi, öldü ve ölümden dirildi.[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif][SIZE=+1]İsa Mesih kabul etmek için ne yapmalıyım?[/SIZE][/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Yuh 1:17 Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi.[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Elç.İşl. 13:39 Dolayısıyla kardeşler, bilin ki, günahların bu Kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki, iman eden herkes, Musa’nın Yasasıyla aklanamadığınız her suçtan O’nun aracılığıyla aklanır.[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Elç.İşl. 3:20 Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı’ya dönün. Öyle ki, Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenmiş olan Mesih’i, yani İsa’yı göndersin.[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Ro 10:9 İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın.[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Tövbe et, utan ve dua et – Mesih olan Rab İsa Kurtarıcı yüreğine davet et ve sonsuz yaşam alacaksın.[/FONT]
  [FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif]Eski Ahit’te 6408 peygamberlik ayetleri var. Bunlardan 3268 gerçekleşmiş ve öbürleri daha sonra gerçekleşecek. Böyle bir tesadüf olamaz: 3268 gelecek hakkındaki sözler gerçekleşirse ihtimal olarak 1264 zar eline almak demek ve hepsi aynı anda atıp sadece 6 rakam gösterecek. İhtimalı düşün![/FONT]

Ansicht von 2 Beiträgen - 1 bis 2 (von insgesamt 2)
 • Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.