Gurur günahi

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25599
  Anonim
  Pasif

  GURUR GÜNAHI

  GURUR DÜNYAYI VE İNSANI MAAFETTİ
  1.GURUR insanın ve dünyanın maafına sebep olmuştur.
  Bu günah diğer bütün günahların anasıdır.
  Gurur, kötülüğün temeli ve köküdür.Gurur günahın tohumudur.
  Gurur sinsidir.
  GURUR GÜNAHINI BAŞKALARINDA GÖRMEK
  Bu günahı kişiler başkalarında gördü mü çok rahatsız olurlar.
  Ve o kişi hakkında hemen olumsuz konuşmaya başlanır.
  Dünyadaki herkeste olan, dünyadaki herkesin bir başkasında gördüğünde iğrendiği bir günahtır.
  Bu gurur kişiyi yaklaşılmaz yapar.Gururlu insanlarda başkalarını suçlarlar gurur günahı yüzünden ama kendilerindeki gururu kabul etmezler.
  Mesih inanlıları’ndan başka kimsenin böyle bir şeyden suçlu olduklarını akıllarına bile getirmedikleri bir günahtır bu.

  İTİRAF EDİLEN GÜNAHLAR
  1:Bazı kişilerin çabuk öfkelendiklerini.
  2:kumar oynadıklarını,içkiye düşkün olduklarının itiraflarını duydum.
  Ama Mesih inanlısı olmayan birinin kendini bu günahla suçladığını hiç duymadım.
  Birde bu günah sahip olanlara insanların pek merhamet ederek yaklaştığını görmedim

  GURURUN ZEVK ALDIĞI ŞEY
  Gururun en çok zevk aldığı şey GÜÇTÜR.
  Ör/ güçlü bir erkek ,güzel bir kız
  Mesela güzel bir kız ve yakışıklı bir erkek kendinden daha güzel ve yakışıklı bir erkek gördüğünde rahatsızlık yaşar.
  Yada söz üstünlüğü taşıyan biri kendi sözünün üstüne daha üst bir söz söylemeye kalkan kişi rahatsızlık yaratır.

  MESİH İNANCININ AHLAKİ MERKEZİNDEKİ SORUN
  Mesih inancı ahlakının merkezine işte şimdi geldik. Mesih inanlı öğretmenlerine göre esas ve en büyük kötülük ve günah gururdur.
  Şeytan, gurur yüzünden Şeytan olmuştur; gurur bütün diğer kötülüklerin anasıdır ve aklın Tanrı’ya tamamıyla karşıt bir durumda olmasıdır.

  ÇÜNKÜ GURUR YARIŞMACI VE REKABETCİDİR
  Gurur öbür günahların olmadığı bir biçimde yarışmacı ve rekabetçidir.
  Gurur her şeyin fazlasını daha güçlüsünü daha farklısını ister.
  Gurur eldekiyle yetinmez :::Daha değişik ve farklısını ister

  K,KİTAP HAKLIŞEYLER SÖYLER BU KONUDA
  Kutsal kitap bu konuda çok haklı şeyler söyler
  Dünya kurulduğundan beri her ulusun ve her ailenin başlıca üzüntü ve acı kaynağı gurur olmuştur.

  DİĞER GÜNAHLARIİŞLEYEN KİŞİLER BİR ARAYA GELEBİLİRLER
  AMA GURU GÜNAHINI İŞLEYEN LER BU GÜNAHDA GELEMEZLER ÇÜNKÜ TEK OLMA EYLİMİNDEDİR

  Öbür kötülükler bazen insanları birbirlerine yaklaştırırlar: içki içenler ya da iffetsiz insanlar arasında hoş bir vakit geçirebilir, onlarla şakalaşabilir ve arkadaşlıklar kurabilirsiniz.
  Ama gurur, daima düşmanlık anlamına gelir.
  Gurur DÜŞMANLIKTIR.
  Ve sadece insanla insan arasında düşman¬lık değil, Tanrı ‘ya karşı da düşmanlıktır.

  GURUR YUKARDAN BAKAR
  Kendi yukarısını göremez

  Gururlu bir insan, sürekli etrafındaki şeylere ve insanlara üstten bakar; ve tabii ki üstten baktığınız sürece kendi üzerinizde olan bir şeyi göremezsiniz.

  GURUR ŞEYTANİ BİR KİŞİLİKTİR
  Ama gurur, hiç de hayvansal doğamızdan gelmez. Doğrudan doğruya cehennemden gelir.
  Tamamen ruhsal bir şeydir ve bunun sonucu olarak da sinsi ve ölümcül¬dür.
  Çünkü gurur zaten ruhsal kanserdir:
  ALÇAK GÖNÜLÜLÜĞÜN DÜŞMANIDIR
  Anlayışı kör eder.Sevgiyle guru aynı yeri paylaşamaz.
  Gurur yüreği Tanrıdan ve tanrısal değerlerden uzağa sürükler.

  GURUR KENDİNE EYLİMLİ YÜREKTEN BESLENİR

  Gurur kendisine eğilimli yürekte doğar, yüreğin sahibini Allah’tan uzaklaştırıp yok olmaya sürükler. Rab’le ruhsal paydaşlığı bozar, kötülüğe teşvik eder, erdemliliğe engel olur.
  Gurur, kendisine eğilimli kişiyi diğer insanların eksiklerini aramaya iter. Kısacası gurur, yürekteki bozulmanın belirtisidir. Ruhsal kıtlığa, bereketten yoksunluğa neden olur. Ne de çirkin bir düşüş! Gururun yüzü ne denli de çirkin! Bütün erdemliliği yok eden bir canavardır. Bere¬ket suyunu kurutan yakıcı bir ateştir.

  HAYİNLİK DUYGULARI YARATIR
  Saklı zehir, gizli ve sinsi bir hastalık gibidir. Kişide kıskançlık, haksızlık ve hainlik duyguları yaratır.
  Böyle biri alçalmadığı sürece Tanrıdan bir şey almaz

  GURUR LUSİFERİ ŞEYTAN YAPTI
  Gurur, sabah yıldızları olan ve Rab’be ezgiler söyleyen melekleri dü¬şürmedi mi?
  Allah gibi olmak isteyip Şeytan’a uyduğunda,
  Gurur, Daha fazlasını isterken elindeki güzel adı da kaybettirir
  Aynı şeytan gibi,şeytan kendisiyle birlikte melekleri de yoldan çıkardı bu düşünceyle

  GURUR TANRIYA ÖZGÜ YÜCELİĞİ KENDİ ÜSTÜNE ALIUR

  Gurur Allah’a özgü yüceliği kendine mal eden hırsızdır.
  Böyle kişi, Allah’ın yüceliğine ortak olmak ister. Ey yücelik ve gurur düşkünleri!
  Matta 26:33. Petrus Seni asla inkar etmem dedi

  MESİH ELEMLER ADAMIYDI
  İsa’ya bakın, O elemler adamıydı. Yemlikte doğdu ve gururun gücünü kırmak için alçakgönüllü ve yoksul bir biçimde yaşadı.
  Hiçbir konuda kendine güvenme.
  MEZ.30:6 Huzur duyunca dedim ki, ‘Asla sarsıl¬mayacağım

  PETRUS KENDİNE GÜVENMESEYDİ DÜŞMEYECEKTİ
  Elçi PETRUS , kendine fazlaca güven¬meseydi, düşmeyecekti

  MADDİ AÇIDAN ŞİMDİ İYİ OLABİLİRSİN
  Ama bil ki şimdi hepsi geçicidir.
  1Ti 6:17 Şimdiki çağda zengin olanlara gururlanmamalarını, gelip geçici zenginliğe ümit bağlamamalarını buyur.
  Ve elindekilerin hepsi tanrınındır .Ama şimdi geçici olarak sana emanettir

  SENDE OLAN HERŞEY SANA GEÇİCİ OLARAK EMANETTİR
  Maddi ya da ruhsal açıdan varlıklı olabilirsin, ama bunların kaynağının kendin olduğunu sanma.
  Hiçbirinin kaynağı sen değilsin.

  ELLİNDE OLANLAR SENİ GURURA GÖTÜRMESİN
  Yeteneklerin düşmene neden olmasın, yükselmen de kırılmana neden olmasın diye gurura kapılmaktan sakın.

  ÖVÜNECEK HİÇ BİRŞEYİMİZ YOK

  1 .Kor.1:27-31.Sana ait hiçbir şey yokken, neyle övünüyorsun? Sahip olduğun her şey Allah’ın değil mi?
  1Ko 4:7 Seni başkasından üstün kılan kim? Tanrı’dan almadığın neyin var ki? Eğer O’ndan aldınsa, niçin O’ndan almamış gibi övünüyorsun?
  Hab.2:4.bakın şu övünen kişiye niyeti iyi değildir.
  Balta. kendisini kullanan baltacıya karşı böbürlenebilir mi?
  Ya da testere, kendini büyük görebilir mi?
  . Tanrı, dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için, dünya¬nın önemsiz, soysuz ve değersiz gördüklerini seçti. Öyle ki, Tanrı’nın önünde hiçbir insan övünmesin” ().
  Gala 6:3″Kişi bir hiçken kendini bir şey sanırsa, kendini aldatmış olur”
  Gal 5:26 Boş yere övünen, birbirlerine meydan okuyan, birbirlerini kıskanan kişiler olmayalım.
  I .Kor.8:2-3″Bir şey bildiğini sanan kişi henüz bilmesi gerektiği gibi bilmiyor¬dur.
  2.Kor.3:4-5). Mesih’in sayesinde Tanrı’ya böyle bir güvenimiz vardır. Her¬hangi bir şeyi kendi başarımız olarak saymaya yeterliyiz demek iste¬miyorum; bizi yeterli kılan Tanrı’dır

  ALÇAK GÖNÜLÜ OLMAK İSTEYEN KİŞİ
  ÖNCE GURURUNU GÖRÜP
  Eğer biri alçakgönüllü olmak istiyorsa, sanırım kendisine• ilk adımın ne olduğunu söyleyebilirim.
  İlk adım kişinin gurur¬lu olduğunun farkına varmasıdır. Ve bu büyükçe bir adımdır da.
  Gururlu olmadığınızı iddia ederseniz bu aslında çok, hem de çok gururlu olduğunuz anlamına gelir..

  TANRI KİBRE KARŞIDIR

  Allah’ın nefret ettiği bir günahtır Allah kibirlilere karşı durur (1.Pe.5:5). Allah mağrur insana asla bereket ver-mez. “Ben izzetimi kimseye vermem” diyor Allah
  İşa.42:8;; 48:11). Gurur melun şeytanın işi olup, her yere onu sok¬muştur.

  GURU KİŞİDE KENDİSİYLE ÖVÜNECEK BİRŞEY BULUR
  GURU birçoklarını günah düşürdü
  Bu o kadar acayiptir ki her kişi kendisi için iftihar edecek bir şey buluyor.
  1:Allah’ın verdiği kıymetli hediyeler ile insanın benliği İzzetleniyor.
  2:Kendi hakkında bir şeymiş gibi düşünmek,
  3:Diğerlerini küçük görmek,
  4:kendisinin övülmesini isteyip diğerlerinin övülmesine kalben razı olmaz,
  5:Diğer¬lerini beğenmemek,
  6:Kendini göstermek istemek,
  7:Serbestlik,
  8:Kendi isteğinin yerine gelmesini isteme
  9:Yüreğini kolay açamaz bu kişiler
  10:Sadece aklındaki fikirleri konuşur
  11:Affedemez,sadece yok sayar
  12:inatçılık,
  13.Başkalara bir şey danışmak ağrına gider.
  14:Bu kişilere bir şey anlatmaya kalktığınızda bu kişiler her şeyi bilirler.Her şeyi biliyormuş gibi başkalarının işine müdahale etmek, dediği olmazsa gücenmek,
  15:Nasihat vermeye hastalık derecesinde eğilimlidir
  diğerlerine nasihat vermek ama nasihat dinlemekten hoşlanmamak
  bu gibi hallerin hepsi de mağrurluk olup,
  16:Güçlerine ,paralarına ,Bilgilerine güvenip, iyiymişler, alçakgö¬nüllüymüşler gibi düşünürler.

  Bilgiyi yaşantı zannederler. Ah! Allah semadan bakarak acı duyar, zira o bereket için bu cins kimseleri uygun görmez.
  Şimdi ey mümin dostlarım, siz bu günah ile suçlu musunuz? Düşünün.

  Lev 26:19 İnatçı gururunuzu kıracağım. Gök demir, yer bakır olacak. 2Sa. 22: 28 Alçakgönüllüleri kurtarır, Gururluları gözler, gururunu kırarsın.
  2Ta. 26: 16 Ne var ki, güçlenince kendisini yıkıma sürükleyecek bir gurura kapıldı. Tanrısı RAB’be ihanet etti. Buhur sunağı üzerinde buhur y
  2Ta. 33: 19 Duası, Tanrı’nın ona yanıtı, gururundan dönmeden önce işlediği bütün günahlar, ihaneti, yaptırdığı tapınma yerleri, Aşera putları
  Mez. 73: 6 Bu yüzden gurur onların gerdanlığı, Zorbalık onları örten bir giysi gibidir.
  Mez. 101: 5 Yok ederim dostunu gizlice çekiştireni, Katlanamam tepeden bakan, gururlu insana.
  Özd. 18: 12 Yürekteki gururu düşüş, Alçakgönüllülüğü ise onur izler.
  Yşa. 2: 12 Çünkü Her Şeye Egemen RAB o gün Kibirlileri, gururluları, kendini beğenmişleri alçaltacak; Yşa. 2: 17 İnsanların gururu, kibiri kırılacak, O gün yalnız RAB yüceltilecek,
  Yer.48:29 Moav’ın ne denli gururlanıp büyüklendiğini, Kendini ne denli beğendiğini, Kibirlenip küstahlaştığını, Övünüp kabardığını duyduk. Yer.49:16 Saçtığın dehşet ve yüreğindeki gurur Seni aldattı. Sen ki,
  Hez.7:24 Ulusların en kötülerini buraya getireceğim; evlerinizi mülk edinecekler. Güçlülerin gururuna son vereceğim. Kutsal yerleri kirl
  Hoş.5:5 İsrail’in gururu kendine karşı tanıklık ediyor; Suç içinde tökezliyor İsrail’le Efrayim, Yahuda da birlikte.
  Hoş.13:6 Otlaklara sahip olunca doydular, Doyunca gurura kapıldılar; Bu yüzden unuttular beni. Luk 16:15
  1Ti 6:17 Şimdiki çağda zengin olanlara gururlanmamalarını, gelip geçici zenginliğe ümit bağlamamalarını buyur. Zevk almamız için bize her şey
  2Ko 10:17 «Övünen, Rab ile övünsün.»

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.