• Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26203
  Anonim
  Pasif

  ‘Çünkü Allah’ın kelâmı diridir ve etlilidir, ve iki ağızlı her kılıçtan daha keskindir; ve canı ve ruhu, hem de eklemleri ve iliği bölünceye kadar saplanır, ve yüreğin düşüncelerini ve niyetlerini temyiz edicidir’ (İbraniler 4:12).

  Kitabı Mukaddes’den, özellikle de, İNCİL’den okuyarak aldığımız sözleri içimizde diri, etkili ve iki ağzı da, keskin eden Kutsal Ruh’tur! Kutsal Ruh, yazılı sözlere ruh vererek onları diri, etkin ve keskin eder. Bu sözün derin işleyişi için, yüreğimize saplanma özelliği de var! İNCİL’de böyle tarif edilir Allah’ın kelâmı! Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, Allah’ın sözlerini kitaplardan okuyanlara şu dikkat ve ilgi çekici sözü söylemiş: “Siz hiçbir zaman ne onun sesini işittiniz, ne de onun suretini gördünüz.” (Yuhanna 5:37).

  İNCİL’i okuyan herkes, Allah’ın sesini işitmeğe ve suretini görmeğe vaat altına giriyor! Bu ve benzeri çağrılar, eskiden şimdi gibi dikkatimi ve ilgimi çekmiyordu! Kitabı Mukaddes’i ve özellikle İNCİL’i bu umutla okuyanlar, Rab’bın sesini işitecekler ve suretini göreceklerdir. “Baba’mdan işitip öğrenen herkes bana gelir.” demiş Rab İsa Mesih! (Yuhanna 6:45).

  Kitabı Mukaddes’den okuduğumuz Allah’ın sözlerini bizim için birer vaat olarak düşünürsek, Rab’bin sesini işitmek için beklentiye gireceğiz. Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’in İNCİL’de yazılı bir vaat sözü daha var: ‘Ve bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var ki, onları da getirmeliyim, benim sesimi işitecekler; ve tek sürü tek çoban olacak” (Yuhanna 10:16).

  İsa Mesih’in ağzının her sözü, içerdiği ruh ve yaşam gücü ile diri sözdür, etkili sözdür ve iki ağızlı ker kılıçtan daha keskindir! ‘Size söylemiş olduğum sözler ruhtur, ve yaşamdır” diyerek insan sözlerinden üstünlüğünü ve ayrıcalığını söylemiştir (Yuhanna 6:63).

  BU vaatler ve çağrılar, başkalarını dinlemekten ziyade, Rab’bi dinlememiz için yazılmışlardır! Bu çağrılardan teşvik ve cesaret alanlar, sözleri Rab’bin ağzından dinlemeği ararlar! Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, sözünün eridir! Çünkü, “dileyin, size verilecektir; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır” diyerek bize söz vermiştir! (Matta 7:7). ‘Kulağı olan işitsin, Ruh kiliselere ne diyor’ (Vahiy 2:7,11,17,29; 3:6,13,22).

  Kitabı Mukaddes’i okuyan herkes, Allah’ın sesini işitmeğe davetlidir; bunun aksini iddia edip öğretenler, Allah’a yaklaşamayanlardır! Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’in bir vaat sözü de, şöyledir: ‘İşte, kapıda duruyor ve çalıyorum; eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim, ve ben onunla, ve o benimle akşam yemeği yiyeceğiz’ (Vahiy 3:20).

  Rab’bın ağzından işiteceğimiz her söz, eylemleri ile bizde görünür. Bunun için İNCİL’de, “iman kelâmı” ve “hayat kelâmı” diye anılır (Rom.10:8; 1.Yuhanna 1:1).

  Diri sözler işitmemiz, Kitabı Mukaddes’de okuduklarımızdan daha güçlüdür, daha kalıcıdır, daha etkilidir ve ikna edicidir. Petrus’la Yuhanna, “gördüğümüz ve işittiğimiz şeyleri söylememek elimizde değildir.” demekle bizi de işitmeğe ve görmeğe davet ediyorlar! (Res.İşl:4:20).

  Rab, kendisini dinlemeğe bizi şöyle çağırıyor: ‘Beni iyi dinleyin, ve iyi olan şeyi yeyin, ve semiz şey ile canınız lezzet bulsun. Kulağınızı iğin ve bana gelin; işitin, ve canınız yaşıyacak; ve Davud’a olan emin merhametleri, ebedi ahdi sizinle keseceğim’ (İşaya 55:2,3).

  Rab’bin ağzının sözleri, canımızın lezzetidirler! Onun sözlerini kitaptan zevkle okuyorsak da, Rab’bın ağzından sözler dinlemek daha lezzetlidir! Sözleri Rab’bın ağzından dinlemek isteyenler var mı? Bizi Mesih İsa imanlısı yapan sözleri Rab’bın ağzından dinlemeğe yaklaşalım. Rab sizi bereketlesin. Amin.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.