• Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25239
  Anonim
  Pasif

  BOYUNDURUĞU TAŞIMAK

  Mat.11: 28 “Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm.
  Mat.11: 29 Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Mat.11: 30 Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir

  Bilmektemiyiz acaba
  Boyunduruk nedir ?
  Çift süren öküzlerin sabanı çekmesi için boyunlarına takılan agaçtan yapılmış bir sabitleyici araçtır.
  Burada ki amacı, öküzlerin birbirinden bagımsız hareket etmelerini önlemek ve bir bütün oluşturmalarını saglamaktır.
  Bütünlük se tek bir beden oluşumudur.
  İki öküzün tek bir öküz olabilmelerini o boyunduruk saglamaktadır.

  Rab neden yorgunları ve yükü agır olanları çagırmıştır?

  Rab’bi bilmek ve tanımak herkes için degildi.
  Çünkü sağlıklı ve sağlam olanın doktora ihtiyacı yoktu
  Akıllıların, hikmetlilerin,flozofların, bilginlerin gibi…

  Rab her şeyini yitirmiş, acılar çeken, dünyasal kaygılar içersinde olan, elemler yaşayan, ezilmiş, yok olmuşlar için çareydi.
  Doktora hasta olanların ihtiyacı vardı.
  Bu insanlar Tanrı Oğlunu tanıyacaklardı.

  Bizler acılarla yüklü insanlarız.
  Dünyadaki yaşamımızda Mesih’in verdigi kurtarışı onun lutfun olarak giyindik.
  Tüm elem keder ve sorunlarımızı Rab İsa Mesih’in çarmıhına yükledik.
  O çarmıhın güveninde yaşamaktayız.

  ISa Mesihi izlemek için tüm acilara katlanabilmek,dünyanin ezikligi altinda kalmamak icin yükümüzü İsa Mesih’e götürerek,
  O’nun üzerine imanla atarak, O’nu yürekten dinleyerek izleriz, takip ederiz.
  Böylelikle Mesih’in boyunduruğu altında Tanrı iradesinde yaşarız.

  Tanrı’nın yüce iradesinin ne olduğunu anlayabilmek için
  Ruhun semereli yaşamının ürünlerini,
  imanın silahlarını kuşanmış olarak tüm acılara karşı,
  Mesih’te dirençli bir yaşamı giyinmiş olarak
  canlarımıza rahat bulacak bir şekilde
  Mesih’in elemlerine ortak olarak yaşamaktır.
  Bu bizlere Mesih’in elemleri olan şeyleri dünyaya düşmanlık,
  Tanrı’ya dost olmayı gösteriyor.

  Tanrı’nın sevdiği her şeyi sevmek
  Mesih’i sevmektir.
  Tanrı’nın nefret ettiği her şeyden nefret etmektir.
  Günahlı yaşamdan işte böylelikle günahın ve doğruluğun ne olduğunu,
  Rabbin Isa Mesih’in boyunduruğu altında öğreniyoruz

  Rab İsa Mesih
  Çarmıha gerildiği yerin yani Golgotanin
  kafatası kemiği tepesi denilen o yerin
  Ruhsal açıdan, Yeruşalemin çöplüğü olan yer oldugunu bilmektemiyiz acaba.
  Evet Golgota yeruşalimin çöplüğüydü.
  İnsanın pisligini, çöplerini, artıklarını rab orada temizledi,
  Günahın egemenligindeki dünyayı, kanıyla orada yıkadı ve temizledi.
  Tüm kirliligimizi pisligimizi ve çöplerimizi Rab orada üstlendi.
  Kendisini yok saydı, alçalttı.

  Rab bizlere yaşam verdi
  Günahın içersinde bogulmuş olan bizlere yeni bir yaşam lutfetti.
  İman yolu ile O’na gittik, teslim olduk,
  Göklerdeki egemenliginin, yaşamlarımızdada olmasını sagladık.
  Boyundurugunu kuşandık.
  Boyundurugun bir tarafında Rab İsa Mesih,
  Diger tarafında biz inanlılar.
  O’nun egemenligine girdik.
  O’na güvendik,
  O’na teslim olduk.
  Yaşamlarımızı ve gidecegimiz yönü ona bıraktık.
  Rab yaşamlarımızda bizlerin degil, senin istegin olsun dedik imanlaa

  Rabbe güveniyor muyuz ve yüklerimizi O’na götürüp güvenle teslim ediyor muyuz?

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.