"ben rahat im"

 • Bu konu 2 izleyen ve 2 yanıt içeriyor.
3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27080
  Anonim
  Pasif

  Kitabı Mukaddes, Tanrımız Rab’bin onayladığı tek ve yegâne kitaptır; başka kitabı yoktur!

  Bugün, sabahleyin, Kitabı Mukaddes’in içeriğinde bir yer okuyordum ki, şu sözü anlayınca dikkatimi ve ilgimi üzerine çekti:

  “Tahtım gök, ve ayaklarıma basamak yerdir;
  Siz bana nasıl bir ev yaparsınız? Rab diyor;
  Yahut neresi rahatım yeri?”
  (Yeşaya 66:1; İNCİL’den Res.İşl. 7:49).

  Yukarıya naklettiğim sözler içinde, tanrısal bir şey (ruhani bir şey) var ki, onu okurken anlayışımın yenilenmesi (tazelenmesi) ile dikkatimi ve ilgimi üzerine çekti! Dikkatimi ve ilgimi üzerine çeken şey, şöyle ifade edilmiş:

  “ Neresi rahatım yeri? “

  İşte, bu! Bütün insanların aradığı asıl şey budur! “RAHAT” denen şey! Kitabı Mukaddes’de ve özellikle İNCİL’de Kurtarıcımız ve asıl Yapıcımız Rab İsa Mesih’in insan kavrayışını aşan “HUZUR” ve “RAHAT” varlığı, Kitabı Mukaddes’de ve özellikle İNCİL’de harflerle tarif edilmiş, ama onu okuyarak anlamayan benim gibi muhtaçlar, o huzuru içimizde yaşadığımız zaman kavrarız! Yıllardır İNCİL okuyorum, ama içimde o huzuru yaşadığımı, bu sabahleyin sözleri okurken fark ettim! Bunu düşünürken ve Rabbimizin insanı aşan varlığına odaklanırken, Rab İsa Mesih’in İNCİL’de yazılı şu sözü hatırıma geldi:

  “Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana geliniz, ve size ben RAHAT veririm. Boyunduruğumu takının, ve benden öğrenin; zira ben halim ve alçak gönüllüyüm; ve canlarınıza RAHAT bulursunuz. Çünkü boyunduruğum kolay, ve yüküm hafiftir.” (Matta 11:28-30).

  Mesih İsa, bu çağrısında “RAHAT” varlığını vurgu yapar gibi, iki kez tekrarlamış! İsa Mesih’i insan ölçülerine göre hiçbirimiz tanıyamayız. Onu insan sözlerimizle insanlara tarif etmemiz, “RAHAT”ın kendisi gibi asla öğretici olamaz! Tanrısal rahatlığı içlerinde yaşayanlar, onu bu hali ile bilenlerdir; sözcüklerle tarif, yetersizdir! İsa’nın öğreticiliği, onun tanıklarının sözlerle tarif etmelerinden daha güçlü, daha ikna edici, daha doyurucu ve daha tatmin edici oluyor! Geçen gün, fırat çölgeçen kardeşimin, “All Saints Moda” dan alıntıları ekrana yansıtması, çok isabetli olmuştur. Pavlus’un sözünü ettiği “Sağlam sözler” ve “Sağlam öğretiş” alanı, gerçekten, benim büyük bir ihtiyacımdır! Onları dikkatle okudum. Ama Sağlam Öğretişin içeriğindeki irade, üstü kapalı tarif ediliyor! Bunu öğrenmek hepimiz için elzemdir. Çünkü, sağlam öğretişin temeli, sözleri Kutsal Ruh’tan almak ve onun iradesi ile öğrenmektir. Öğretişlerde insan iradesi ve insan anlatımları yetersiz kalıyor. Örneğin: Rab, “BEN RAHAT IM” demiş. Bunu sözcüklerle ifade ederken, kendi irademizi kullanırız. Ama Kutsal Ruh, öğretmek için devreye girince, bize hem anlayış verir, hem umut verir, hem de, hayat verir! Bu paylaşımımız, “RAHAT” denen şeyi, ancak yaşayarak olur. Bu, “sağlam öğretiş”tir. Tanrı’nın sevgi varlığı da, öyledir! İnsanları ve hatta düşmanlarımızı sevmeğe kendimizi zorlamamız, bunu birazcık başardığımızı zannetsek bile, Allah’ın sevgi varlığını açıklamağa yetmez. Çünkü içeriği, insan iradesi ve insan gayretidir. Sonunda yorulacağız ve düşeceğiz. Geçmişime bu ışıkta baktığım zaman, düşüşlerimin nedenlerini görmeğe başladım sanırım!

  Kurtarıcımız ve yapıcımız Rab İsa Mesih, “bensiz bir şey yapamazsınız” diyor(Yuhanna 15:5). Kitabı Mukaddes’i ve özellikle İNCİL’i bu beklenti ile okuyan bir izleyicisiyim İsa’nın.

  Bunları düşünürken Kurtarıcımız ve Yapıcımız Rab İsa Mesih’in şu sözü hatırıma geldi:

  “Vaki olduğu zaman, ben o olduğuma iman edesiniz diye, vaki olmadan önce size şimdiden söylüyorum.”(Yuhanna 13:19).

  Kurtarıcımız ve Yapıcımız Rab İsa Mesih, “BEN OLANIM” diyen Rab’dir! Denenmelerde sık sık rahatsızlıklar çeken bana, Rab İsa Mesih’in, “sana ben rahat veririm” sözü, artık bana ezbere bir söz gibi gelmiyor. Onun içimde bana rahatlık veren varlığını yaşadığım zaman, rahatsızlık, kapı dışarı!

  Rab, “neresi rahatım yeri?” demiş! Bu söz, zaman içinde Rabbin ağzından çıkmış ve tüm çağlara uzanmış olup her durumda olan insanların ihtiyacı için herkesin kapısını çalıyor. Huzuru ve rahatlığı arayan Tekvin, mucizehal gibi niceleri Hiristiyan Türk Forum Sitesine gelip sorular soruyorlar. Gerçeğe inanmak istiyorlar; bu, onların bizler kadar hakkıdır; onlara saygım var. Ama onları, sahip olduğum bilgilerle, hatta tecrübelerime dayanarak ikna edebileceğime güvenemiyorum. Çünkü, bir zamanlar, ben de onlardan biri idim. Ama Kitabı Mukaddes’i ve özellikle İNCİL’i okurken, içimde duyduğum o rahatlığı şimdiki gibi fark edememiştim! Gençlik arzularımla sürüklendiğim yıllara bu ışıkta baktığım zaman şunu fark ettim: Kitabı Mukaddes’den ve özellikle İNCİL’den okuyup ezberlediğim sözleri bana öğreten biri var! Bu öğretici, işi kendi bilgeliği, kendi gücü, kendi yeteneği ve istediği gibi yürütüyor! O, Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’in vaat ettiği Kutsal Ruh’tan başkası olamaz! Kitabı Mukaddes’in ve özellikle İNCİL’in bize Öğreticisi, Kutsal Ruh olmalıdır. İşte bunun içindir ki, Kitabı Mukaddes ve içerdiği İNCİL, Tanrımız Rabbin bize öğreterek onayladığı ve benimsettiği tek ve yegâne kitaptır! Bu kitapta yazılı şeyler, bizim öğreneceğimiz Rabbin vaat sözleridir! Ve bu şeyleri, “Mesih İsa’da Hayat Ruhu’nun Kanunu” bağımlıları olarak öğreniyoruz!(Rom.8:2).

  Kur’an kitabı, inanmadığımız ve kabul etmediğimiz kitaptır. Kur’an’dan ayetlerin bu ekrana yansıtılması ve birliktelik aranması, Hiristiyan Ruhu’na aykırıdır.

  Sevgili kardeşim! Bugün, seninle Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’in İNCİL’de tarif edilen “RAHAT” olan varlığını sözlerden öteye paylaşmak isterim. Bu yazdıklarımı ders verici olarak algılamamanı dilerim. Çünkü İsa Mesih’in, “hem gördüğün şeylerde, hem sana görüneceğim şeylerde seni hizmetçi ve tanık yapmak için sana göründüm “ diyen sözünü, bugün, “sana ben rahat veririm” bağlamında düşünmene yardımcı olsun diye, İsa Mesih’in ismini çağırmanı tavsiye ediyorum(Matta 11:28; Res.İşl.26:16). Onu çağırmalarımın cevabını yaşamış bir tanığım! Çağır onun ismini sevgili rahatsız kardeşim; o senin rahatın olacaktır. Onun sana rahat olan varlığını yaşıyorken onu tanıyacak ve onun şahidi olacaksın. Çünkü o yaşıyor ve sonsuz yaşamımızdır.

  Etrafımızda dolaşan rahatsız insanlar var! İçlerindeki daralmayı ve rahatsızlığı Rab gibi görebilseydik. Maalesef göremiyoruz. Bugün var olan rahatsızları, yarın aramızda görmeden, bu dünyadan göçüp gitmiş olduklarını işitirsek, içimizde bir burukluk olmayacak mı? Onlar için sevgili Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’e dua edelim ki, onların da, rahatı olarak kendini onlara açıklasın. Rab İsa Mesih, gerçek Yapıcıdır ve işleyişleri harikadır!

  Evet, sevgili kardeşim ve hemşirem! Bugün Rabbin, “neresi rahatım yeri?” sözünü, sözcükler haliyle paylaştık. Ama asıl paylaşımı, onun insana rahat olan varlığıdır. Demek oluyor ki, Kurtarıcımız ve Yapıcımız Rab İsa Mesih’in rahat yeri bizleriz. O, içimizde yaşadıkça rahatsız olmayacağız. Hallelûyah! Rab İsa Mesih’in ismine izzet olsun. Gerçek Tanrımız odur. Amin.

  #35596
  Anonim
  Pasif

  Kitabı Mukaddes, Tanrımız Rab’bin onayladığı tek ve yegâne kitaptır; başka kitabı yoktur!

  2.2İşte sana o Kitap! Kuşku,çelişme, tutarsızlık yok onda. Bir kılavuzdur o, korunup sakınanlar için.
  Mukaddes İncil okuyan nice kişiden biriyim artık.Halle-luya

  #35603
  Anonim
  Pasif

  Tekvin kardeşim;
  Rab İsa Mesih, bizi nasıl kurtardığına sen de, bir tanık olacaksın. İNCİL’i sana vediği isteği ve anlayış varlığı ile okurken, görünmezliğe bakabilesin diye, içinde senin umudun olacaktır o! O, sana yakındır ve senin içinde olacaktır. O zaman, kaybolmuşluktan nasıl bulunduğunu sen de, sevinçle fark edeceksin sevgili kardeşim!
  Rab, seni bereketlesin.

3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.