Re: ” Yol Benim!

#33472
Anonim
Pasif

Sevgili Kardeş,

İsa Mesih, Tanrı olduğunu iddia ettiği için çarmıha gerildi. Bu olaydan önce de, yine ayni sebeplerle çok defa taşlanarak öldürülmek istendi.

– Başkâhin İsa’ya “Yaşayan Tanrı adına ant içmeni buyuruyorum, söyle bize, ‘TANRI’NIN OĞLU MESİH’ sen misin?
– Söylediğin gibidir
Bunun üzerine başkâhin giysilerini yırtarak, “Tanrıya küfretti” dedi (Matta 26:63-65). Çarmıha gerilmesinin sebebi bu idi.

İsa’nın hiçbir zaman Tanrı olduğu iddiasında olmadığı yalanını, İslâmî Siteler uyduruyor. Hemen hemen her sitede bu vardır. Ama Kutsal Kitab’I ve bilhassa İncil bölümünü okuyan herkes, çok açık ve net, İsa’nın Rab olduğunu, havarilerinin ve tüm öğrencilerinin bunu bildiğini ve kendisinin de çok defa bunu söylediğini bilmektedir. O sadece şifa vermekle kalmıyor, ölüleri diriltiyor, “Diriliş Benim” diyor, günahları affediyor, denizlere, fırtınalara hükmediyor, “Başlangıç ve Son Benim” diyor, ve defalarca ibadet kabul ediyor. Hangi peygamber ibadet kabul etme veya günahları affetme cüretini gösterebilir. İncil’de yüzlerce defa O’nun Kurtarıcı Rab olduğu yazılıdır. “Tanrı’mız ve Kurtarıcımız” deniliyor O’nun için.

Kuran’da tam 11 kez “Meryem Oğlu İsa, o Mesih’tir” yazıyor. Ama ‘Mesih’ ne demek hiçbir izahat sunmuyor. Niye biri için, 11 kez, “O Mesih’tir” densin? Ne anlama gelir ki? Ne demek istiyorsun? Neyi vurguluyorsun? İslâm bunu sıfırla çarpmaya çalışıyor. Bakire doğuşu da sıfırlamaya çalıştığı gibi. Önce kabul ediyor, ama sonra önemsiz gibi göstermeye çalışıyor. Ama o zaman sorarlar: Niye 11 kez bunu tekrarlıyorsun.

Ama cevap Kutsal Kitap’ta yazılı. Ne sormuşlardı İsa’ya Yahudiler: “Tanrı’nın Oğlu Mesih’misin?” Niye? Çünkü ‘Mesih’ denen kişi öyle sıradan bir kişi olmayacaktı. Bütün peygamberler ondan bahsettiler. O’nun ayakkabılarının bağını bile çözmeye layık değilim dedi en yüce peygamber Yahya. Yahudiler biliyordu. Gelecek olan Mesih, ‘Tanrı’nın Oğlu’ idi. Başlangıcı ve sonu olmayan, ezelî ve ebedî olan, hükümdarlığı asla son bulmayacak olan biriydi bu. Mesih’in geleceği konusunda 336 tane vahiy vardır. İsa ile bütün bunlar yerine gelmiştir. Bu ayetlerin sadece bir tanesi, Mesih’in kim olduğunu göstermeye yetecektir: “ Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir Oğul verilecek. Yönetim O’nun omuzlarında olacak. O’nun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, EbedÎ Baba ve Esenlik Önderi olacak” (Yeşaya 9:6 -milattan önce 800 yılında). Ve 800 yıl sonra o çocuk doğdu ve adını, peygamberlerin de bildirdiği gibi, ‘İmmanuel’ koydular. İmmanuel, “Tanrı Bizimle” demektir.

Rab seni ışığı ile aydınlatsın kardeşim. İnsanların kurtarıcısı başka bir insan olamaz. Çünkü o da günahkârdır. Onu kim kurtaracak? Ama bizleri Tanrı’nın kendisi kurtardı.

Sevgi ve Dualarımla.