ANASAYFA Forum HRİSTİYAN YAŞAMI VE UYGULAMALARI Oruç İncil’de Ve İsa’nın Yaşaminda Oruç Re: İncil’de Ve İsa’nın Yaşaminda Oruç

#29415
Anonim
Pasif

Oruç tutmak, fiziksel iştahı tatmin etmekten kaçınmaktır. Gönüllü olarak yapılabilir ya da gönülsüz olabilir ( Elç. 27:33 veya 2. Ko. 11:27’de olduğu gibi). Yeni Antlaşma’da oruç, yas tutmayla ( Mat. 9:14-15 ) ve duayla ( Luk. 2:37; Elç. 14:23 ) birlikte olur. Oruç, kişinin Tanrı’nın isteğini anlamadaki istekliliğini doğrulamada duaya rehberlik eder.

Kurtuluş açısından orucun bir değeri yoktur; Tanrı’nın önünde özel bir konum da sağlamaz.Bie keresinde Ferisinin biri haftada iki kez oruç tutmakla övünmüştü; bununla birlikte, bu aradığı aklanmayı getirmemiştir (Luk. 18:12, 14). Ama bir inanlı ruhsal egzersiz olarak gizlice oruç tutarsa, Tanrı görür ve ödüllendirir. yeni Antlaşma’da buyrulmamıştır ama ödül vaadiyle teşvik edilmiştir. Sıkıntıyı ve uyuşukluğu alarak kişinin dua yaşamına yardımcı olabilir. Kişinin , Tanrı’nın isteğini anlamayı istediği zor zamanlarda çok değerlidir ve özdenetimi ilerletmedeki katkısı çoktur. Oruç tutma, kişi ile Tanrı arasında olan bir konudur ve yalnızca O’nu memnun etme arzusuyla yapılmalıdır. Dışardan zorlandığı zaman değerini yitirir.

(William MacDonald)