#28052
Anonim
Pasif

BÖLÜM VIII
Aracı Olan Mesih

I. Tanrı, sonsuz amacı uyarınca, biricik Oğlu Rab İsa'yı,
Tanrı ve insan arasında Aracı, Peygamber, Kahin, Kral,
Kilisesinin Başı ve Kurtarıcısı, her şeyin Mirasçısı ve
dünyanın Yargıcı olarak seçip atamaktan hoşnut oldu, O'na tüm
sonsuzluktan önce kendi soyu olması için ve zamanı geldiğinde
O'nun tarafından kurtarılması, çağrılması, aklanması, kutsal
kılınması ve yüceltilmesi için bir halk verdi.

II. Üçlü birliğin ikinci üyesi, sonsuz Tanrı'nın kendisi,
Baba'yla eş ve aynı özden olan Tanrı'nın Oğlu, zaman dolunca,
bütün gerekli nitelikleriyle ve bunların zayıflıklarıyla birlikte
ancak günahsız bir şekilde Kutsal Ruh'un gücüyle bakire
Meryem'in rahmine düşmüş ve onun özünden olarak insan
doğasını üzerine almıştır. Böylece kendi başlarına bir
bütün olan iki ayrı ve mükemmel doğa, yani Tanrı ve insan,
birbirlerinden ayrılamayacak şekilde tek bir kişide, birbirine
dönüşmeden, birleşmeden ve karışmadan bütünleşmiştir. Öyle
ki bu kişi Tanrı'nın kendisi ve tamamen de insandır, fakat tek
bir Mesih ve Tanrı ile insan arasındaki tek Aracıdır.

III. Rab İsa, bilginin ve bilgeliğin tüm hazinelerini kendisinde
bulundurarak Tanrısal özle bütünleşen insan doğası içinde
Kutsal Ruh tarafından ölçüsüzce kutsanmış ve meshedilmiştir;
kutsal, suçsuz, lekesiz, lütuf ve gerçekle dolu olarak Aracı ve
Kefil görevi görmek üzere tümüyle yeterli olması için bütün
doluluğun O'nda bulunmasından Baba hoşnut olmuştur. Bu görevi
kendisi üstlenmemiş ama tüm gücü ve yetkiyi O'nun eline veren ve
bunları kullanmasını buyuran Babası tarafından buna
çağrılmıştır.

IV. Bu görevi Rab İsa, tam bir isteklilikle üstlendi, bu görevi
yerine getirebilmek için yasa altında doğdu ve mükemmel bir
şekilde tamamladı; ruhunun derinliklerinde en şiddetli işkencelere
ve bedeninde de en şiddetli acılara maruz kalarak çarmıha gerildi
ve öldü, gömüldü ve ölümün gücü altında kaldı, ancak bu
süre içinde bedeni çürümedi. İçinde acı çektiği aynı
bedenle üçüncü gün ölümden dirildi, göğe yükseldi ve orada
Babasının sağında oturdu. Orada yakarışta bulunmaktadır,
dünyanın sonunda insanları ve melekleri yargılamak üzere geri
dönecektir.

V. Rab İsa, mükemmel itaatkarlığını ve kendi kurbanlığını bir
defa olmak üzere sonsuz Ruh aracılığıyla Tanrı'ya sunmasıyla
Baba'sının adaletini tümüyle tatmin etmiştir; ve böylece
Baba'nın kendisine verdiği kişilerin hepsi için sadece barışma
değil, ama Göklerin Krallığı'nda onlar için sonsuz bir miras da
satın almıştır.

VI. Kurtarış işi, Mesih tarafından her ne kadar beden alışından
önce gerçekleşmemiş olsa da, bunun erdemleri, etkileri ve
yararları seçilmiş olanlara vaatler, semboller ve kurbanlar
aracılığıyla dünyanın başlangıcından beri tüm çağlarda
iletilmişti. Mesih, yılanın başını ezecek olan kadının tohumu
ve dünyanın başlangıcında boğazlanan, dün, bugün ve sonsuzluk
boyunca aynı kalacak olan Kuzu olarak açıklanmıştı.

VII. Mesih, aracılık görevini yerine getirirken, her bir doğanın
kendisi için uygun olanı yapması suretiyle iki doğaya da uygun bir
şekilde işlev görür; ancak tek bir kişide gerçekleşen bu
birleşme nedeniyle, bir doğaya uygun olan şey Kutsal Yazı'larda
bazen diğer doğanın ön planda olduğu kişiye atfedilir.
VIII. Mesih, kendileri için kurtuluş satın aldığı kişilerin
hepsine bu aynı kurtuluşu kesin ve etkin bir şekilde uygular; onlar
için yakarışta bulunur, Söz'de ve Söz aracılığıyla onlara
kurtuluşun sırlarını açıklar; Ruh'u aracılığıyla etkin bir
şekilde onları inanmaya ve itaat etmeye ikna eder, Sözü ve Ruhu
aracılığıyla onların yüreklerine hükmeder; Kadir gücü ve
bilgeliği aracılığıyla kendi harika ve anlaşılmaz hükmedişine
en uygun olan tutumla ve yollarla onların tüm düşmanlarını alt
eder.