#28662
Anonim
Pasif

:guvercin:Açıklamalarımda ilk sırayı hizmet konusuna vermeyi tercih etmemin nedeni, hizmetin yalnızca çok tipik ve temel bir örnek olması değil, aynı zamanda boyun eğme gibi daha zor bir konuya giden yolu hazırlamasıdır. Yeni Antlaşma öğretisinin üzerinde önemle durulması gereken bir özelliği, hizmet konusu ne zaman açılsa emirler veren ya da emirlere uyanlara değil, bir başkasının iyiyliği için gönüllü davranan kişiye odaklanılmasıdır. Davranışların önceden dikte edildiği pek çok alanda olduğu gibi, burada da örneği tanrı oluşturuyor. Kilise düzeni üzerine bir konuşma yaparken, Pavlus öğretici bir yorum yaparak, ” Her erkeğin başı Mesih… Mesih’in başı da Tanrı’dır” der ( 1. Ko. 11:3 ). Bu formülün önce ikinci kısmına bakalım. Müjdeler’i okuyan biri, babanın isteğini yerine getirdiğinde ( Yu. 6:38 ) İsa’nın emir aldığı izlemine edinmez. Hayır, İsa Baba’sına nasıl hizmet etmesi gerektiğini biliyordu, çünkü Baba’sı tarafından buna hazırlanmıştı ( Yu. 8:28 ). Bunun nedeni, ikisinin de bir olmasıydı.( Yu. 14:10-11 ). Getsamani Bahçesi’ndeki son anda bile göklerden gelen buyurgan sese, ” Pekala, tamam ” diye yanıt vermedi. Aksine, ” Ama benim değil, senin istediğin olsun “ dedi ( Mar. 14:36 ). O’nun boyun eğişi bir yanıt değil, bir sunuydu.

Bunu insan ilişkileri alanına uygulamanın anlamı, başkalarına iyilik yapmak için ilk adımı bizim atmamız gerektiğidir. Yeni Antlaşma’da sevecenlik ya da yumuşak huyluluk gibi sözcüklerin kullanıldığı ayetlerde kastedilen budur ( Gal. 5:22 ; Ef. 4:32; Kol. 3:12 ). Buna benzer bir durum da iyi, iyilik ( Mat. 20:15 ; Gal. 5:22 ; 6:6-10 ) ve saygı sözcüklerinde görülür ( Rom. 12:10; 1. Ti. 5:17; 1. Pe. 3:7 ) ve çoğunlukla yardımsever girişimlere işaret eder. Şu soruyu sık sık soranlar vardır: ” Yapabileceğim bir şey var mı ? “ Bir de ellerinden ne geliyorsa o kadarını yapanlar vardır. Yemek servisi yapmak, ayak işlerine koşmak, bir mesajı iletmek, bir şeyi ödünç vermek boyun eğmenin temelini oluşturan hizmete niyetli olmanın örnekleridir. Buna boyun eğmeye adım atmak diyebiliriz. ( T. E. SCHMIDT )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.