#29281
Anonim
Pasif

Evli kadınlara hitaben ” söz dinlerdi ” sözünün kullanıldığı tek paragraf 1. Pe. 3:1-6’da bulunur. Burada kadınlara, kocalarına “itaat etmeleri ” buyrulur ( 1,5. ayetler ) ve örnek olarak da Sara gösterilir.” Örneğin Sara, İbrahim’i ‘ Efendim ‘ diye çağırır, sözünü dinlerdi. “( 6. ayet ). Bu ayetlerde, kadınların sade giyinmeleri ve ” sakin ve yumuşak bir ruha ” sahip olmalarına ilişkin verilen tavsiyeler ( 4. ayet ) birçok kadına anlamsız gelebilir. Aynı kurallar neden erkekler için de geçerli değil ? Biraz tarih bilgisi burada yararlı olabilir. Zamanın Romalı yazarları, gerçekle şüphe karışımı bir varsayımla putperest kadınların cinsel bakımdan çok serbest olduklarını belirtiyorlardı. Bazı ayinlerde renkli ve pırıltılı kıyafetler giyilir ve kocanın dininden ayrılmak adeta bir üstünlük işareti sayılırdı.Bu iki unsur kuşku alevlerini körüklüyordu. Petrus’un iman etmemiş erkeklerle evli olan hristiyan kadınlara yazarken üzerinde durduğu konu buydu. Erkekler bu yeni dinin, cinsel sadakatsizliği hoş görmediğine nasıl ikna edebilirlerdi ? Onun teklifi şu idi: Kocanızın gözünde putperest mezheplerle ilişkiniz varmış izlenimini uyandırabilecek giyim kuşam ve davranışlardan kaçının. Cinsel zulüm ihtimalleri üzerindeki diğer öğretilerinde de Petrus’un üzerinde ısrarla durduğu tema budur ( 1. Pe. 2:12, 16 ; 3:16; 4:14-16 ). Özgün öğretilerinde de bunu hesaba katar.

Bütün bunlar 1. yy. da yaşamış inanlıların eşitliğe dayalı evliliklerden haberdar oldukları anlamına gelmiyor. Ancak evlilikte rollerin dağılımı konusunda Kutsal Kitap’ın yaklaşımının kimi feministlerin suçladığı ya da bazı kocaların dilediği ölçüde adaletsizce tek yanlı olmadığını ortaya koyuyor. Evli kadınlarla ilgili olarak Süleyman’ın Özdeyişleri 31’de sıralanan işlevler, çağımızda kadınların aile içinde önemli bir mevki ve güç elde etmelerinin yanı sıra, kendilerine yakıştırılan eski rollerden uzaklaşarak öğrenim görmenin onların da hakkı olduğunu desteklemiştir. Bilgi güçtür. Dün de öyleydi, bugün de öyle ve o dünyada neredeyse bütün kadılar okuma yazma bilmezdi. Ne olursa olsun, sağduyu günümüzde çiftlerin evlenmeden önce roller ve iş bölümü gibi konulardaki beklentilerde ayrıntılara varıncaya kadar anlaşmalarını şart koşar. Bu anlaşma çerçevesinde bağlılık ve itaat gibi Kutsal Kitap ilkelerinin uygulanması da kolaylaşacaktır. ( T. S. )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.rabbe hamdolsun