#30392
Anonim
Pasif

Matta’da kullanılan benzetmede sözü edilen ” Efendinin hizmetçilerine vaktinde yiyecek vermek için yetkili kılmış ” olduğu sadık veya sadık olmayan köleler örneği, o dönemlerde iyi bilinirdi. Zengin ailelerin ev veya iş yerlerinde kullanmış oldukları yüzlerce hatta binlerce köleleri vardı. Yine bu zengin aile şefleri, bu köleler arasından yetenekli birini seçip, bu kölelerin başına sorumlu koyardı. Bu kölenin görevi, diğer kölelerin düzenli çalışmalarını sağlamak, onların yiyecek, içecek ve giyecek gibi çeşitli ihtiyaçlarını gidermekti. Hatta efeendileri uzak bir yere gittiğinde bu köle, evin her şeyinden sorumlu kılınırdı. Yusuf’da Mısır’da böyle bir durumda bulunuyordu.Ama ne yazık ki bu köleler her zaman sadık ve güvenilir değillerdi. Bazıları efendileri evde olmayıp yolculukta bulunduğu dönemlerde, kendilerine teslim edilen görevi ya ihmal ediyor ya da tamamen istismar ediyorlardı.İşte İsa Mesih, kendisi gökte bulunacağı zamanda izleyicilerinin yeryüzünde kendi gelişine kadar hizmetlerinde sadık ve uyanık kalmasının ne derece önemli olduğunu göstermek için, böyle güncel bir örneğe başvurdu. Matta 24’te dünyanın sonu ve kendi gelişi üzerinde yapmış olduğu uzun bir konuşmadan sonra İsa Mesih, bir uygulama olarak ” bu günün hiç kimse tarafından bilinmediğini ” bildirip, daha uyanık kalmanın gerekliliğini vurgulamıştır. Bu amaç doğrultusunda da ilk olarak Nuh’un günlerinden , değirmende un öğüten iki kadından, hırsızın ne zaman geleceğini bilemeyen ev sahibinden ve son olarak da sadık ve basiretli köle ” den söz etmiştir. Sonuç olarak bu ayetler, hiç de ileride sadık bir teşkilatın meydana çıkacağını bildiren bir peygamberlik değil, Mesih’in gelişine daima uyanık ve hazır olmanın gerekliliğini vurgulayan güncel bir benzetmedir o kadar ! ( S. PAŞAOĞLU )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? jesus… :elsalla: :elsalla: :elsalla: