#28920
Anonim
Pasif

Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın, sözün uygulayıcıları da olun . Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Çünkü Sözün dinleyicisi olup da uygulayıcısı olmayan kişi, aynada kendi doğal yüzüne bakan kişiye benzer. Kendini görür, sonra gider ve nasıl bir kişi olduğunu hemen unutur. Oysa mükemmel yasaya, özgürlük yasasına yakından bakıp ona bağlı kalan, unutkan dinleyici değil de etkin uygulayıcı olan kişi, yaptıklarıyla mutlu olacaktır . ( Yak. 1: 22-25 )

Kutsal Kitap, hem Eski Antlaşma’da ( Tevrat ve Zebur ) hem de Yeni Antlaşma’da olan İncil’de, bşlgiyle uygulama konularının önemini açıkca vurgular. Bu yüzden eğer ruhsal bakımdan olgunlaşacaksak, bldiklerimizi uygulamaya koymalıyız.tanri sevgidir

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.