#29544
Anonim
Pasif

B. Sağlıklı vaaz prensibi

1.2. Tim. 1:13-14’ü okuyalım. Burada öğrenilmiş olan ” sağlam ” öğretiş sözlerinin Mesih İsa’ya iman ve sevgi ile yerli yerinde ifade edilmesi istenmektedir.

2. 2. Tim. 2:1-2 ‘yi okuyalım ve aynı zamanda Ef. 4:11-12’ye bakalım. Burada ” sağlam öğretiş “in verilmesinin aynı zamanda başkalarına öğretilebilecek olanları hedeflenmesi istenmektedir.

3. 2. Tim. 2:15’de ise böyle bir sağlam öğretiş üzerinde olmanın çalışmayı gerektirdiğini vurgulamaktadır.

4. 2. Tim. 2:14-25’de ise öğretimin sabır noktası vurgulanmakta ve acele insanların öğretişten soğumalarına yol açılmaması noktasında durulmaktadır.

5. 2. Tim. 3:14-17’yi okuyalım. Eğer gerçekten önderler tam bir ruhsal gelişim istiyorlarsa Kutsal Yazıların tamamını vaaz etmelerinin önemini önderlerin iyi kavraması hatırlatılmaktadır.

6. 2. Tim. 4:12 ayetine göre sağlam öğretişin zamanı olmadığı, mümkün olan her vakitte verilmesi gerektiği dile getirilmektedir.

Demek ki ilk kilisede müjdeci ve önderin görevi sadece ” sağlam öğretişi “ vaaz etmesi, öğretmesiydi. ( All Saints Moda )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !isasiyahbeyaz rabbe hamdolsun